INVESCO selger - og kursen gruses


Invesco melder salg fra 98 millioner aksjer til 89 millioner aksjer.
I dette tidsrommet falt kursen fra 1.28 til 0.75 - eller 41% som følge av salg av 9 millioner aksjer.

Hva blir konsekvensen av salget av de resterende 89 millioner?
DETTE BLIR STYGT

Gjedda lurer i sivet. Er det storinvestorer som ser potensialet? Kanskje kinamann?

Nei, det er ingen gjedder som lurer i sivet. Bare uinformerte privatinvestorer som strekker ut hatten og kjøper dyre aksjer.
4info
31.10.2019 kl 14:07 544

Kanskje vi skulle være mer bekymret for Invesco (og Woodford/Link) og deres andelseiere enn for IDEX? Dette fordrer selvsagt at det ikke er nyheter fra selskapet som har gått oss hus forbi.

Sier de noe om hvorfor de selger seg ned?
4info
31.10.2019 kl 14:30 482

Invesco har (meg bekjent) ikke kommentert sitt nedsalg annet enn gjennom børsmelding om at de nå har passert under et samlet innehav på 15%. Dette gir meldeplikt. Financial Times (FT) hadde et oppslag i forrige uke om at to fond forvaltet av Invesco speilet flere av investeringene til Woodford. Forvalteren arvet noen av posisjonene fra Woodford når han startet eget fond, og har kopiert forvaltningstrategien til en viss grad. Nå som markedet har solgt seg ned i aksjer som var i Woodford sine porteføljer (porteføljen var transparent for markedet) har Invesco kraftig negativ avkastning og må svare til sine andelseiere. Dette ble kommentert i FT.

Det tidligere Woodford fondet WEIF som eier 119 545 985 IDEX aksjer, et vedtatt avviklet/likvidert. Da må aksjene selges.

Invesco selger mest sannsynlig fordi de ikke har troen på fingersensorer. De solgte seg nylig helt ut av NEXT.

Eller fordi Invesco ser at 120 millioner aksjer skal ut fra Woodford og skynter seg for å være først ute av døren. Ikke helt dumt spør du meg!