Vistin - oljetrading - utbytte


Det ser nå ut som oljetradingen , vil komme til å gå i pluss . Samtidig skal den avvikles . Hva da videre ?
Mest trolig et utbytte på minimum 300 millioner , da aktiva tilsier en kontant kasse som er i ferd med å renne over og ordinær drift viser et solid pluss .