Bull flag i ELE


Bullflagg in the making, passer bra med klassisk ELE-fredag!

Siste rest nå?😀 ta noen fler🤔
Hunte
04.11.2019 kl 10:30 1716

Hvor stor post ABO har i dag og denne uka spiller liten rolle, de er på vei ut og deretter ELE opp!

Helt riktig 👍👍
nopetter
04.11.2019 kl 11:10 1584

lord nelson som hadde et blindt øye og satt kikkerten mot det blinde øye under et slag mot danskene da en av undersåttene sa at hans menn falt som fluer og slaget så ut til å bli tapt. han sa "jeg ser ingenting"

han vant slaget og krigen, og gikk inni historien. ingen i ettertid husker de andre som var der. alle husker lord nelson

;)
Møre75
04.11.2019 kl 11:21 1539

I Ditte tempoet så går de i hvertfall lang tid å få solgt ut
nopetter
04.11.2019 kl 11:26 1504

helt rett

jeg ser kun dumping ingenting annet

På onsdag hadde de totalt 3 083 756 hvor 2 793 769 er låst inntil prospektet forekommer. Dvs at de kun hadde 2 487 aksjer + de lånte 287 500. De må flagge hvis de selger 267 614 aksjer og bikker under 15%.

Vanskelig å gjette hva som skjer med de låste aksjene og resten av transjen, men jeg tviler på at ABO får flere aksjer å dumpe i markedet.
nopetter
04.11.2019 kl 12:30 1324

de har ikke levert tilbake de lånte aksjene etter onsdag i forrige uke, og de har vitterligen mere å dumpe med. jeg ser ikke noe annet

Er det noen mulighet for at aksjen stuper under 5 kr eller vil den løpe oppover nå??
nopetter
04.11.2019 kl 13:08 1217

Ring lord Nelson(IR og Co) når han holder den enøyde kikkerten mot det blinde øyet. Spør han om han ser noe
tuja
04.11.2019 kl 13:10 1208

Stor sannsynlighet for at ABO snart er tomme, samt at ELE ser meget bra ut rent teknisk, er vel sjangsen stor for at kursen snart tar ett nytt steg opp.

Automatisk teknisk analyse. Kort sikt, 1. nov 2019
Element ligger i en stigende trendkanal på kort sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har støtte ved cirka 3.80 kroner og motstand ved cirka 7.10 kroner. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på kort sikt.
Anbefaling en til seks ukers sikt: Kjøp

Automatisk teknisk analyse. Middels lang sikt, 1. nov 2019
Element har brutt opp gjennom taket i en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer i første omgang svakere falltakt, eller innledningen av en mer horisontal utvikling. Aksjen har tatt ut objektivet ved 7.02 kroner etter brudd på en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen tester støtten ved cirka 5.00 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 5.00 kroner vil utløse et salgssignal. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
Anbefaling en til seks måneders sikt: Kjøp

Automatisk teknisk analyse. Lang sikt, 1. nov 2019
Element har brutt den fallende trendkanalen på lang sikt og reagert kraftig opp. Det er foreløpig vanskelig å si noe om den framtidige trendretningen. Aksjen har støtte ved cirka 1.30 kroner og motstand ved cirka 30.00 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker aksjen. RSI divergerer positivt mot kursen, noe som indikerer mulighet for en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på lang sikt.
Anbefaling en til seks kvartalers sikt: Kjøp

Tikk takk 😎🍿😋

Hvilke flere aksjer har de å dumpe med? Etter onsdag har de nøyaktig 289 987 frie aksjer, hvis ikke de har kjøpt flere. Det er et faktum du ikke kan motstride.
at det ikke er KUN BO som dumper det kan jeg være enig i, men at de har flere aksjer å mose ut det ser jeg de har to eller tre roboter som de selger og krysser med. og det uten å har oversikten slik du har som det ser ut til, da kan man lure på hvor de skal hente de 287500 aksjene de skal levere tilbake til LGH, ELE, WIPS, PRO som er lånt ut !!
Redigert 04.11.2019 kl 14:47 Du må logge inn for å svare
tuja
04.11.2019 kl 15:11 914

Kjøpersiden bygger seg opp. Nå har ABO sjangsen til å kvitte seg med smårestene. :)

Ligger kjøpere å lurer i sivet 😎og de ønsker ikkje den skal ta av enda🍿😋🥳

Har ikke sagt noe om noen andre, jeg snakker kun om ABO.

ABO eier jo tross alt de utilgjengelige aksjene, så tilbakelevering av de 287 500 aksjene er vel ikke noe problem. De er jo bare låst inntil Element kommer med prospekt, og det kan de forsåvidt gjøre i eget tempo innenfor rimelighetens grenser.

Så dvs at BO uansett kan mose ut de resterende aksjene fra transjen men at dette vil ta lengere tid og dette prospektet dere skriver om egentlig ikke har noen reell betydning for de låste eller "utilgjengelige" aksjene
Redigert 04.11.2019 kl 15:40 Du må logge inn for å svare

Det vet vi jo ikke, det er ikke avklart. Det vi vet er:

- ABO ikke kan mose de ut nå, fordi de låste aksjene ikke er tradebare før prospekt foreligger - se melding om konvertering
- ABO hadde 289 987 aksjer tilgjengelig for utmosing etter forrige onsdag - se aksjonærlisten
- ABO kan selge 267 614 før de må flagge under 15%
- ABO solgte 528 895 aksjer tirsdag og onsdag forrige uke - se flaggemelding mandag og hva de hadde igjen på aksjonærlisten etter onsdag
- ABO og Element jobber med å terminere samarbeidet - se artikkelen på E24

Det vi ikke vet er:
- Hva som ligger i en eventuell avtale mellom ABO og Element for terminering av resten av transjen, dvs for de siste 25 mill NOK
- Hvordan de utilgjengelige aksjene brukes som forhandlingsledd i termineringen

Så nei, ABO kan ikke mose ut, og vi kan ikke si at prospektet ikke har reell betydning.
Redigert 04.11.2019 kl 15:52 Du må logge inn for å svare

Det høres fornuftig ut det du skriver. Men ledelsen i element må ha svært gode kort både trumf kort og jokere for hånden om BO skal si fra seg den resterende biten av transje.

Det må ligge mer i dette prospektet enn kun en blanko terminerings avtale

Helt riktig 😎 ABO har/hadde kun 267k igjen som kan selges.
Litt irriterende at dei ikkje bare "moser" disse ut🍿😋