VING blir 80 % norsk og svensk.


De siste 20 % blir britiske.

La oss også beholde SAS, NAS, Finnair, Icelandair, Widerøe og BRA på nordiske hender.
Dette er viktige ingredienser for Norden å besitte selv.

Dette er en nordisk klynge, som det kan bygges nordisk buisness utav. Akkurat som vi
for eksempel har den norske maritime klyngen, som det bygges norsk buisness utav.