Riksrett for Erna på sin plass ?


Solberg ber om meldeplikt til EU


EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein kaster seg inn i EUs interne debatt om et uhyre omstridt lovforslag: At kommuner og Stortinget må melde fra til EU om utkast til nye regler senest tre måneder før vedtak.


I et notat 15. februar går EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein ikke bare med på en slik endring.
Solberg-regjeringen og dens kolleger i de to andre landene oppfordrer EU til å gjøre det de kan for å innføre en slik meldeplikt.

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2019/02/20/195553957/solberg-ber-om-meldeplikt-til-eu


Norske politikere limer inn EU-regler fortløpende, faktisk så raskt at de glemmer å justere norske lover etter de nye lovene. Det ser man i disse dager med kjempefadeser i både NAV og barnevernet.

De skulle kanskje satt ned farten slik at de i det hele tatt fikk tid til å lese gjennom sludderet de skriver under slik at de skjønner hva det står, og kanskje så de rekker å justere lovene?
Slik det er idag er det jo håpløst, man lever etter EU-reglene men blir dømt etter norske lover som sier noe annet.
Noni
31.10.2019 kl 19:27 908

Hysj, de kunne jo hørt det. Det skal vi ikke ha noe av.

Godt poeng Lada , det må da finnes noen lover enda som setter grenser for suverenitets avståelse ?

MERLOT
31.10.2019 kl 19:54 893

Moxnes sier til TV2 at det er svært merkelig at statsministeren først fikk vite om omfanget forrige måned, selv om Trygderetten varslet NAV i 2017.

Også Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum kaller tidsprosessen for forunderlig.

Moxnes forventer nå at Solberg stiller i den varslede høringen i Stortingets kontrollkomité om saken.

Statsministeren hadde ikke anledning til å kommentere saken, ifølge kanalen.
------------------------------------------------------------------


Hon bare daffer litt, håper de detter i do snart.....ikke sant Erna?

Har vi ett storting som avgir suverenitet i ett bankende og som ikke skjønner konsekvensene ?

Alle har vært uvitende om EU direktivet fra 2012, vet de ikke hva EU/EØS går ut på? AP H. KRF og FRP innførte EØS uten folkeavstemning. " Det finnes andre metoder "sa landsmoderen". Da var dette avklart med de andre partiene.

Et bekreftet høyforræderi.

Hauglie i melding til Stortinget: Hamret inn syv ganger at EØS-avtalen gjelder
Mer enn to år før NAV-skandalen sprakk var arbeidsminister Anniken Hauglie krystallklar overfor Stortinget: EØS-reglene trumfer norsk lov. Likevel fortsatte NAVs praksis med å nekte utbetalinger til brukere som oppholdt seg i utlandet.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/BRejO0/hauglie-i-melding-til-stortinget-hamret-inn-syv-ganger-at-eoes-avtalen-gjelder?utm_source=vgfront&utm_content=row-1

Slik fikk regjeringen justismord på sin vakt
EØS-lovverket gjennomsyrer Norges lover. Men det har tatt lang tid å innse at norsk lov virkelig ikke gjelder. Og nå får NAV kjørt seg. https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/Xg3q0n/slik-fikk-regjeringen-justismord-paa-sin-vakt

Uskyldig dømt 19 dager etter at Anniken Hauglie slo alarm
Erik Ringås Skjoldheim (38) ble uskyldig dømt etter at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) innrømmet at alarmen hadde gått i Nav-skandalen.
https://www.dagbladet.no/nyheter/uskyldig-domt-19-dager-etter-at-anniken-hauglie-slo-alarm/71766575
Redigert 01.11.2019 kl 00:10 Du må logge inn for å svare

På stortingets skrytesider står det at.

Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge. Dersom andre lover er i strid med den, må de vike. Det stemmer jo ikke, etter EØS ble innført.

https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Grunnloven/om_grunnloven/

Dette må de få endret.

Vi må kreve folkeavstemning om EØS. Og vi må kreve at folket får initiere og godkjenne en ny valglov.
Det er valgloven som er styringsinstrumentet. Den må være generalforsamlingsgodkjent for å være gyldig.
Den har aldri vært generalforsamlingsgodkjent.

Det skulle vært folkeavstemning om EØS.

I stortinget ble det stemt over, at EØS ikke skulle stemmes over via folkavstemning, ref "Det finnes andre metoder" Gro dr who. AP H KRF og FRP bestemte det.

NAV har etablert en kultur for å ta folk, istedenfor å hjelpe folk.
https://www.youtube.com/watch?v=0j1DwcA_pLU&feature=share
MERLOT
01.11.2019 kl 00:32 778

Kjernen i EØS-avtalen er EUs prinsipper om «de fire friheter», det vil si fri bevegelighet for varer, personer, tjenester og kapital.
https://snl.no/E%C3%98S

EØS-avtalen krever at EFTA-landene skal være underlagt overnasjonal kontroll med etterlevelsen av markedsregelverket som tilsvarer den kontroll som EUs medlemsland må avfinne seg med.

EØS-avtalens virkningene for Norge er betydelige. Begrensningene av Stortingets handlingsrom er omtalt som følger i Europautredningens sluttrapport Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU (NOU 2012:2):

«Innenfor rammene av avtalene (EØS, Schengen med flere) er Stortinget i realiteten ikke lenger selv lovgiver, men må nøye seg med å gjennomføre regler som er utformet i EU. Selv om dette bare dekker en del av Stortingets lovgivning, er det en betydelig del, og den er stadig økende. Når Stortinget selv gir lover må man videre passe på at de nasjonale reglene ikke kommer i motstrid med EU/EØS-retten, og dersom det skjer vil domstolene som hovedregel måtte gi EU/EØS-reglene forrang.» (NOU 2012:2 s. 821).


Jadda,,,,,I Norge hevdet motstanderne av EØS at inngåelsen av EØS-avtalen var i strid med resultatet av folkeavstemningen mot EF i 1972, og krevde folkeavstemning om EØS-avtalen. Dette avviste Stortinget.

Men pr. dags dato kan jo alle se, også ihuga EU-tilhengere, at Grunnloven er blitt skyvd til side.

👀

Men finnes det noe domsapparat på kloden dette kan påklages til?
Kan Folkeretten være en potensiell siste utvei?
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/folkerett/id430375/

Hvis ikke vil den eneste utveien for folket om det finnes flertall for å skrote dette å reise seg mot makttagerne og ta fra dem styringen med alle midler. Fra et historisk perspektiv også en legitim utvei.
MERLOT
01.11.2019 kl 00:43 767

Det at EØS-regelverket trumfet norske regler var så betent at jeg ikke engang fikk regjeringen og Ap med på en merknad hvor jeg bare skrev det som står i stortingsmeldingen, om at «det internasjonale regelverket går foran det norske, dersom det er motstrid mellom de to regelsettene», sier han til VG.

– Den merknaden nektet regjeringen og Ap å være med på, sier han.

Lundteigen sier meldingen bevisst var formulert vanskelig fordi den var laget for å redusere eksporten av velferdsytelser.
https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2019/11/01/195623216/hauglie-sa-eos-avtalen-gjaldt-nav-fortsatte-sin-praksis

"bevisst var formulert vanskelig"....det betyr overlegg.

Det begynner å bli avdekket mange aspekter nå som er dokumentert gjort med overlegg.
Overlegg mot statsforfatningen.
Redigert 01.11.2019 kl 00:46 Du må logge inn for å svare

"krevde folkeavstemning om EØS-avtalen. Dette avviste Stortinget."

Det var AP H KRF og FRP som avviste dette og dermed bestemte, at EØS skulle gjelde for Norge!

Folket må reise seg mot makthaverne. Kreve folkegodkjent valglov og nytt stortingsvalg.

EØS-innmeldingen har vært brudd på grunnloven.
Den astronomisk grove forbrytelsen med Estonia-sabotasjen, ble gjort for å skremme
3 nordiske land inn i EU. Sabotasjen lykkes med å skremme to land inn.

BackCliff skrev Innlegget er slettet
ikke bare fleskeberget men oxo resten av politkerpakket bør bli stilt for riksrett og henrettet på akershus festning for landsforræderi!
*******************************************************************
Her går det unna om dagen. Drapstrusler og oppfordring til kuppforsøk.

Har en følelse av at du ikke klarer, men kan du forklare hva dette landssviket du babler om handler om?

Man gir landets suverenitet bort bit for bit. Acer pakkene er ett godt eksempel på det og det foreligger en dom som gir regjeringen medhold i prinsippet.

Nei til EU prøvde dette for retten og tapte første runde , men hvilke lover er det dømt etter ?

Nei til EU prøver å få til noe ,men er sørgelig aleine. Støtt de gjerne med noen kroner ....
Redigert 01.11.2019 kl 09:29 Du må logge inn for å svare

Hva er Acer og hvordan har suverenitet blitt gitt bort gjennom det?

Og "du" tar andre i skole? Idiot.
https://www.tu.no/artikler/faktisk-no-11-ting-du-ma-vite-om-acer-og-eus-tredje-energimarkedspakke/432893

Energibyrået ACER kan overstyre den nasjonale kontrollen med energisektoren. Regjeringen vil innføre EU-regelverket i EØS, og legge Norge under ACER via overvåkningsorganet ESA. https://steigan.no/2017/11/fem-fakta-om-acer-eus-energibyra/
Redigert 01.11.2019 kl 10:11 Du må logge inn for å svare

Takk, OS.

Jeg stiller bare spørsmål. Er det virkelig å "ta i skole"? :)


...og så kommer du slepende med steigan :)

Hehe.
Redigert 01.11.2019 kl 10:14 Du må logge inn for å svare
merida1
01.11.2019 kl 10:12 603

Raja er helt i fistel over denne motstanden. Hvilke tjenester er det han jamrer seg for? Er det advokattjenester så forstår jeg det. Både han og Erna har nok sett for seg en god stilling i EØS

Hvilken suverenitet er avgitt?

Espen Barth Eide påstår at Acer ikke vil bety en slik suverenitetsavståelse som det kritikerne hevder. Men ACER har vedtaksmyndighet på flere områder. Er denne karen din bror?

Steigan sier dette med "vedtaksmyndighet", ikke sant? Kan du finne en litt mer troverdig kilde? For din egen del?

Suverenitet er også et begrep dere skunker snarest må lære dere betydningen av.
Zorin
01.11.2019 kl 14:13 547

Selv om jeg ønsker en ny regjering snøggast råd så må det faktisk gå an å oppføre seg skikkelig. Nei, Erna bør ikke stilles for riksrett. Muligens mistilit hvis NAV-situasjonen skulle vise seg å være enda mer graverende og hun har vist om det hele tiden, men jeg foretrekker å se henne forlate statsministerkontoret slukøret etter nøkkeloverrekkelsen til Støre. Riksrett? Mistilitsforslag? Det bør forbeholdes til ekstreme situasjoner.

Norske politikere avgir jo suverenitet daglig til EU, det ser man jo hver dag da virkeligheten går opp for politikerne. De ruller inn EU-direktiv på løpende bånd uten å sette seg inn i hva det sier og det ser man i disse dager i både NAV og barnevernet hvor folk nærmest har levd etter EU-lover men blir straffet gjennom norske lover som egentlig ikke gjelder lengre.

Det samme med Acer, det kommer helt sikkert til å ta over mer og mer fremover uten at norske politikere kan gjøre noe med det i ettertid.
De kan jo snart bare sende hele nøkleknippet til EU.


https://filternyheter.no/8-argumenter-for-og-imot-a-gi-eu-mer-makt-over-norges-vannkraft/

Alle medlemslandenes regulerings- og tilsynsorganer forhandler om hvordan strømhandelen skal foregå i EUs indre marked i en egen EU-organisasjon. Du har kanskje hørt navnet: ACER. «Norges ACER» er i dag Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE. Deres rolle er å «regulere nettselskapene slik at strøm overføres til riktig leveringskvalitet og pris, og at strømnettet utnyttes og utbygges på en sikker og samfunnsmessig rasjonell måte».

Hvis EUs lovendringer innlemmes i EØS-avtalen vil EU overstyre denne rollen.
MERLOT
01.11.2019 kl 15:15 517

"og hun har vist om det hele tiden".....

Har hun visst om dette hele tiden, ja har hun IKKE visst om dette har hun ikke fungert som statsminister men levd i sin egen boble.
Som statsminister er hun blant annet sjef for undersåttene sine, statsrådene, og har selvsagt jevnlige møter med disse.

Om Haugli finner på noen plutselige sprell kan nok Erna unnskyldes, men ikke siden 2017.

Erna er i enden av tunnelen nå, eneste utveien er å møte de snerrende bikkjene som blokkerer denne.
Redigert 01.11.2019 kl 15:16 Du må logge inn for å svare

Hva kan man vente av en statsminister som hevder at sjølråderetten er gått ut på dato?
Det er jo EU for alle pengene der i gården.

Nasjonalstatene var gått ut på dato , sa hun . Merkel sa at enkelte nasjonalstater må forberede seg på opphør i eu systemet.

Dette er de syke globalistene rundt oss sine vyer og Norge blir nok først her å ......

Gi bort landets suverenitet må da være ekstreme situasjon ? Våkn opp , hva er ekstremt nok for deg ?
triki
01.11.2019 kl 15:48 498

Enig at alle dagens politikerne burde blitt kastet ut av stortinget sammen med de såkalte rådgivere. Men de vil nok ikke gå frivillig og skulle de få mistanke om at folket vil stemme de ut så vil de begynne med valgfusk. Denne NAV saken viser de at de ikke har problem med å ødelegge mennesker og drive med løgn og hykleri. Drittfolk

Men det hele begynner med utdanningen av lærere som blir hjernevasket med syke ider, som igjen hjernevasker barn og unge i god tro. Ledelsen på høyskoler og universiteter er aktivister på den såkalte venstresiden, dette rottereiret må fjernes for at folk igjen skal komme til sans og samling og kan ta frie valg ikke som forhåndsprogrammerte zombier.

Suverenitet er også et begrep dere skunker snarest må lære dere betydningen av.Typisk Bekte, dummer seg ut, slenger ut et skjellsord og forsvinner når det blir fremlagt eksempler på at landet gir fra seg bestemmelsesretten på flere fronter.
Virker som en som har glipp av det meste.

Skrev jeg ikke "troverdige kilder"? Mener bestemt at jeg gjorde det :)

Må du slutte å dumme deg ut om dette evige maset om "troverdige kilder", det er jo knekkende likegyldig hvilke kilder man legger ut, har du ikke peiling så har du ikke peiling. For å si det på norsk.
Dette kunne du ha lest i alle norske aviser om du giddet.

Men her er enda en suspekt site.....
Har du i det hele tatt lest en strofe om Acer før du begynte å diskutere det?

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2019/11/01/195623388/acer-fra-i-dag-gjelder-eu-lover-om-elektrisk-energi-og-gass-i-norge
Redigert 01.11.2019 kl 18:02 Du må logge inn for å svare

Hehe. Ja, her avgis hele landets suverenitet, mener du?

Hehe. Ja, her avgis hele landets suverenitet, mener du?


Det ante meg jo at du ikke har peiling på hva Acer er for noe:-))


Fra 1. november gjelder EUs lover i deres «tredje energimarkedspakke» som norske lover for kraft og gass. Via omveier får energibyrået Acer myndighet i Norge.

Regjeringen gjennomførte fra og med 1. november de nødvendige forskriftene for å gjøre EU-lover for elektrisk energi og gass gjeldende i Norge gjennom EØS-avtalen.

Det betyr blant annet at deler av virksomheten til NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, blir gjort uavhengig av norske politiske myndigheter.Leste du som vanlig ikke linken?
Ikke landets suverenitet men landets suverenitet over norsk kraft og gass, resten har de vel tatt fra før med 11-12000 EU-direktiver.
Problemene i NAV bunner vel også i EU-direktiver eller hva?
Redigert 01.11.2019 kl 19:27 Du må logge inn for å svare