Aksjonærer skaper søppel kurs


Sammen for å skape verdier. MY ASS
Aksjonærer som shorter eam . Det må være greia. Tydeligvis en skjult short. Bytte klubben grei som styrer kursen tti sin egenvinning. Når er nok , nok ?

Bryter loven de lux. Børsen en slappfisk uten kontroll
Ingen kjøper på 25 + og hiver ut aksjer til 12 kr tallet
Redigert 01.11.2019 kl 12:40 Du må logge inn for å svare

EAM Solar framstår ikke akkurat som et solid selskap. Det er vel neppe uten grunn at aksjonærene ikke tør sitte med aksjene, men selger. De fleste som kjøpte på 25 + solgte for lenge siden. Kanskje på 22-23. Og så bytter disse aksjene hender på veien nedover.

Max

EAM er ikke mindre solid nå enn for 3 mnd siden...tvert i mot så aksjonærene må ikke selge seg ut så billig som nå. ...det er tragisk delux. Noen må få formiddlet dette så de justerer prisen til 20 kroner pluss pluss der den bør være.

Er jo svært lavt volum på nedsalget, så har jo ingen betydning, bortsett fra urealisert tap. Skjønner at mange velger å selge seg ut. Interessen rundt aksjen er helt borte. Det er ingenting som nå tyder på at aksjekursen vil stige nevneverdig det neste året, i og med at det ikke er noen milepæler fremover. Det påregnes at dommen ankes og da vil det igjen ta flere måneder.
EAM eier knapt nok Solcelleparker, med minimal drift. Ikke vil de kunne ekspandere heller, og overskudd på bunnlinja avhenger av rettssaker med avgjørelse et par år frem i tid, i mellomtiden spiser lønn, drift og juridiske prosesser av kontantbeholdningen.

Selskapet har et enormt potensial og lav risiko på dagens kurs, men investert kapital vil trolig ikke vokse på leeeeenge.
Redigert 01.11.2019 kl 22:28 Du må logge inn for å svare
tuja
01.11.2019 kl 23:08 461


Skyggen
29.10.2019 kl 21:25 762
Absurd prising av EAM - dette er enkel matematikk.

MC 90m vs 90m net cash fra solgte to solparker + gjenvaerende parker med tilsvarende MW som de solgte.

Kravet er priset negativt - men det er altsaa paa minst EUR200m inkl renter over mange aar som loper med 10% per anno - minst NOK2000m eller 290 per aksje. Kravet kan altsaa ankes uavhengig til baade Luxembourg og Sveits foruten Italia i en sivil sak. EAM har nok av ressurser til aa forfolge dette. Forlik evt salg av krav til tredjepart kan komme langt foer endelig utfall av en sivilsak. Kriminalsak var for aa fastslaa svindel - ikke for aa faa tilbake belop fra SIVILE parter - det hoerer altsaa hjemme i en sivil sak - IKKE i en kriminalsak. At noen har forventet sivile saksutfall fra en kriminaldom faar vaere opp til dem selv. Svindel er etablert av kriminaldomstolen. Sivilt skyldspm er opp til sivilrett i sivile parters hjemland aa avgjore.
Svar
Skyggen
29.10.2019 kl 21:32 745
Kriminaldomstolen har forovrig etablert at motpartene er sivilt ansvarlige - "civilly liable" - men altsaa ikke kriminelt ansvarlige. Dette er to forskjellige ting - for en sivil sak er selvfolgelig "civilly liable" det viktigste. I sveits og luxemburg er forovrig aksjonaerer/morselskaper ansvarlige for datterselskapers opptreden. I tillegg ankes naa arbitrasje/voldgiften - svindel er etablert - domstolen saa bort fra svindel og overlot dette spm til kriminaldomstolen. En suksessful anke her kan gi rask og uavhengig annulering av kontrakt - et belop paa eur 100m inkl renter. Igjen uavhengig av sivile saksveier i andre land evt italia. Saa EAM har mange skudd paa maal og NOK90M fra solparksalget til aa forfolge dette.