Kronen styrker seg på EØS- og oljebråket i Norge.


Selv om oljeprisen synker, så stiger kronen på EØS- og oljebråket.
EØS-medlemskapet skulle vært forelagt folket. Det skulle også valgloven vært.

Nå kan det bli mye bråk i Norge mht. EØS. Dette vikingbråket vil skremme vekk kroneskvisingen.
Det er nemlig et enormt bråkepotensiale ute og går her.

____________________
Oljebråket dreier seg om at langtidsperspektivet for olje og gass i Norge er i ferd med å falle til ro.
Norge kommer til å utvinne olje og gass i både 50 og 100 år fremover.
Stanser vi med det, overtar bare noen andre.
Verden kommer til å forbruke mer olje og gass i 2050 enn i 2019. Fordi det globale energiforbruket
fra 2019 til 2050 vil øke med 50 %. De 50 % må dekkes av noe. Kull vil nok bli redusert. Da må det
dekkes av noe også. Vannkraft er det vanskelig å øke innenfor. Det er grenser for hvor mye ny
fornybar energi verdenssamfunnet klarer å få istand på 31 år. Atomkraft er det ikke særlig stemning for.

Det globale energiforbruket økte med 2,9 % fra 2017 til 2018.
Redigert 09.11.2019 kl 00:11 Du må logge inn for å svare

Styrkingen fortsetter.
Øyeblikksbilde nå :
$ 9,09
€ 10,15
SEK 94,99
£ 11,76
DKK 135,78
Yuan 128,69
Yen 8,39
CHF 9,2166
Rubler 14,28
Austr. dollar 6,29
Olje 61,22
Thinky
07.11.2019 kl 16:42 912

$ 9,10
€ 10,06
SEK 94,70
Olje 62,21

Dvs. noe bedre. Og litt merkbart ned fra toppen.
Vår stans av Støres tullete utspill om pensjon og politikk knyttet til Statens Investerings- og finansfond kan ha hjulpet.
Og ikke minst vår bevissthet nå om at Norge har en lysende fremtid innen olje og gass.
Thinky
07.11.2019 kl 19:31 849

$ 9,11
€ 10,06
SEK 94,54
£ 11,68
DKK 134,56
Yuan 130,07
Yen 8,32
CHF 9,1386
Rubler 14,30
Austr. dollar 6,30
Olje 62,69
Thinky
08.11.2019 kl 20:40 776

Kronen går bedre mot SEK nå. 94,03.

Sissener har trukket inn MDG som årsak til kronefallet.

En årsak som virker fraværende påaktet, men som det kanskje kan være noe i, er den kommende børsnoteringen av Saudi Aramco.

Thinky
11.11.2019 kl 20:05 580

Kronen holder rimelig stand nå.
$ 9,13
€ 10,08
SEK 94,12
£ 11,74
DKK 134,79
Yuan 129,72
Yen 8,37
CHF 9,1897
Rubler 14,24
Austr. dollar 6,26
Olje 62,56
Thinky
15.11.2019 kl 21:26 469

Litt bedre krone nå :
$ 9,08
€ 10,04
SEK 94,20
£ 11,72
DKK 134,30
Yuan 129,08
Yen 8,35
CHF 9,1715
Rubler 14,19
Austr. dollar 6,19
Olje 63,33
Thinky
28.11.2019 kl 11:04 314

Én av fem økonomer tror kronen er svakere om ett år
I Norges Banks forventningsundersøkelse har de spurte økonomene svart på om de tror den effektive kronekursen målt ved konkurranseindeksen (se forklaring nederst) er sterkere, svakere eller på samme nivå om 12 måneder.
41,3 prosent av økonomene tror kronen vil være styrket om 12 måneder (ca. to av fem).
41,3 prosent tror kronen vil være uendret om 12 måneder (ca. to av fem).
17,9 prosent tror kronen vil være svekket om 12 måneder (ca. én av fem).
Konkurranseindeksen er nominell effektiv kronekurs beregnet på grunnlag av kursene på norske kroner mot valutaene for Norges 25 viktigste handelspartnere.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ferskt oppslag nå. Misvisende overskrift da, 82,1 % tror uendret eller styrket krone om et år.

Jeg vil tro tilliten til Norges olje- og gassnæring er noe styrket internasjonalt om et år. Fordi det vil
antagelig se noe bedre ut for Norges olje- og gassnæring om et år, tror jeg.
Og nå ser Brexit litt mer lovende ut, med utsikter til 359 seter for Boris Johnson.

Norge må jobbe med konkurranseevnen. Så styrker kronen seg.