Dagens kommentar 28.05.18


I 1Q17 solgte REC totalt 2208 MT med FBR. I 1Q18 økte REC salget til 2563 MT, en økning på 355 MT.

I 2Q17 solgte REC totalt 2372 MT med FBR. Dette var 164 MT mer enn 1Q17. I 2Q18e har REC estimert et salg omkring 2800 MT, en økning på om lag 428 MT fra 2Q17.

I 1Q18 var inventory increase 619 MT. Ved 1Q18-presentasjonen antydet TT at dette volumet var solgt. Dersom det er korrekt kan salget i 2Q18 overstige 2800 MT. I 1Q18 var FBR-produksjonen 3127 MT. I 2Q18 er produksjonen om lag 2300 MT med vedlikehold, hvilket er på nivå med snittproduksjonen i 2017 og 1Q17 hvor det ble produsert 2329 MT. Om REC produserer 2300 og bygger ned inventories med 600 i kvartalet, vil salget nærme seg 2900-3000 MT. Det er mer enn estimatet på 2800 MT. I 2Q17 2372 MT og 4Q17 solgte REC 3426 MT.

Salg av 600 MT fra inventories utgjør om lag 7,2 MUSD fra arbeidskapital til cash (@12 $/kg).
Øker salget fra 2563 MT i 1Q18 til 2800 eller 2900-3000 MT så øker omsetningen med mellom 2,84 til 4-5,2 MUSD for FBR.

Dersom REC produserer om lag 2300 MT med en vedlikeholdspreget cash-cost på 13,4 $/kg vil dette utgjøre 30,82 MUSD. I 1Q18 produserte REC 3127 MT FBR til 9,4 $/kg som utgjorde 29,39 MUSD. Vedlikeholdskvartalet ser da kostnadene øke med 1,43 MUSD på FBR. Det er god kostnadskontroll selv med vedlikehold.

I 1Q18 hadde REC revenues for solar material på 32,7 MUSD og EBITDA på 8,4 MUSD. Som nevnt utgjorde FBR produksjonskostnader om lag 29,39 MUSD. 32,7 MUSD delt på salg på 2563 MT er 12,758 $/kg.

I 2Q18 vil RECs salget være 2800 MT (estimert) 35,7 MUSD eller 2900-3000 MT (high) 37-38,2 MUSD. Med produksjonskostnader på 29,39 MUSD vil marginen være mellom 6,31 og 7,61-8,81 MUSD. Dette er altså med vedlikehold, mot EBITDA-contribution på 8,4 MUSD i 1Q18. Vedlikeholdet tar da bare om lag 2,1 MUSD fra marginene om vi legger 6,31 til grunn og går inn i årets CapEx-kvote. Blir salget noe høyere øker marginen og vedlikeholdet spiser mindre av beløpet sammenlignet med 1Q18. Moses Lake vil bidra med om lag 6,3-8,8 MUSD i EBITDA med vedlikehold.

Revenues vil ligge mellom 35,7-38,2 MUSD mens EBITDA ligger mellom 6,3-8,8 MUSD, EBITDA-margin mellom 17,65-23,04 %. I 1Q18 hadde solar material er margin på 25,6 %.

Totalt salg i 1H17 var 4580 MT. Totalt salg i 1H18 vil være omkring 5363 MT, en økning på 783 MT.

Selv med vedlikehold vil 2Q18 gi et driftsmessig godt kvartal for «solar materials». Vedlikeholdet påvirker produksjon og driftstall marginalt. Vedlikeholdet bidrar også til at produksjon og driftstall i 2H18 vil bli enda bedre, med økt fleksibilitet omkring produksjonen.

For Butte med «semiconductor materials» kan vi regne med tall omkring eller litt bedre enn 1Q18. Butte hadde en omsetning på 37,7 MUSD med EBITDA på 17.5 MUSD (46,5 %).

For konsernet vil EBITDA-bidraget trolig ligge omkring det underskuddet man hadde i 1Q18. Her må vi ta høyde for at REC har foretatt en vellykket refinansiering av selskapet, hvilket generer finanskostnader dette kvartalet. Også JV equity settlement installment på 2,7 MUSD påvirket 1Q18.

I 1Q18 betalte også REC et avdrag på JV (equity settlement installment) som ikke kommer igjen i 2Q18. Vi hadde en working capital increase pga inventories på 6.9 MUSD som kan bli reversert i 2Q18 ved en decrease i inventories. Payable, receivable, interest og currency er andre variabler. I 1Q18 hadde REC en positiv cash-flow på 7.4 MUSD basert på en EBITDA på 14.6 MUSD. REC kan få en god EBITDA og positiv cash-flow i 2Q18.

Samlet sett kan 2Q18 med vedlikehold bli tilsvarende bra/bedre som 1Q18.
Redigert 21.01.2021 kl 04:07 Du må logge inn for å svare
AntonBerg
28.05.2018 kl 10:54 12783

I 1Q17 var revenues på 26,7 MUSD og EBITDA på -1,2 MUSD (-4,4 %).
I 1Q18 var revenues på 32,7 MUSD og EBITDA på 8,4 MUSD (25,6%).

Year over Year 1Q17-1Q18
Revenues økte med 6 MUSD og EBITDA med 9,6 MUSD (78,43 MNOK).

Markedet har åpenbart ikke fått med seg driftsmessige forbedringer.

1Q er normalt lavsesong

USD@8,17
Redigert 28.05.2018 kl 10:57 Du må logge inn for å svare
Solguden
28.05.2018 kl 10:58 12736

Hehe Markedet har ikke fått med seg mye det er helt klart.
MCAP123
28.05.2018 kl 11:16 12652

Takk AB flott gjennomgang som vanlig. Hvis vi da legger til grunn at Q2 blir like bra driftsmessig EBITDA som Q1 så vil vel cash generering allikevel kunne bli betydelig bedre i Q2 da som du sier 6,9 million usd working capital forventes omvandlet til cash i Q2 grunnet salg fra lager. Positiv cash flow i Q1 var 7,4 million usd. da må vi vel kunne forvente opp mot det dobbelte i Q2. Som du skriver Vedlikeholdet tar om lag 2,1 MUSD fra marginene i Q2 men i Q1 betalte REC rentekostnad (engangs) for yulin dealen så de utligner jo hverandre.

En annen sak er at estimater fra meglerhus på kursmål 1,4 var vel total EBITDA på ca 30 million usd for 2018. Rec ligger jo an til det dobbelte eller mer enn det. var 14,6 million usd i Q1.
Redigert 28.05.2018 kl 11:24 Du må logge inn for å svare
AntonBerg
28.05.2018 kl 11:25 13181

@mcap

TT og May startet 1Q18 med å gi oss en positiv overraskelse. Jeg har god tro på at herrene vil gi oss positiv overraskelse også i 2Q, 3Q og 4Q. Som jeg har nevnt tidligere er utformingen av kvartalene i 2018 en del av en lengre strategi som følge av omstillingen i 3Q15-3Q16 med gradvise forbedringer fra 4Q16, 2017 og enda bedre i 2018, 2019, 2020 osv.

Analysehusene er som struts som står med hodet i sanden. Det er som en støvsugeselger på døren. Analysenehusene er mest opptatt av å selge et produkt som du som forbruker er opptatt av, da er analysen det du ønsker - en populisttolkning. Om humøret til folk er dårlig må de lage dårlige analyser. Er humøret til folk bra så må de lage bedre analyser. Går REC inn i en positiv trend vil det gå en stund og så vil analysehusene begynne å omtale REC i mer positive ordelag. Aksjemarkedet handler om popularitet, trender og bipolare oppfatninger.
Redigert 28.05.2018 kl 11:28 Du må logge inn for å svare
MCAP123
28.05.2018 kl 11:33 13067

Høres bra ut AB. Ta en marzipan. Det har du fortjent. Med avskrivninger på 20 million usd og stigende EBITDA så forbedres også EBIT tall Q for Q (meglerhus er jo så opptatt av det tallet). JBG skriver utrolig mye bra og initiert om Butte også så hvis noen er intressert i mer info om det Google på ham og forum og butte så får dere mye snadderlesing. Butte er jo et gullegg med disse vanvittige marginer og stigende salg i et marked i vekst med høye kostnader som blokkerer for nye aktører. Ikke mange som har 10 milliarder de tør å bruke på å bygge et nytt butte for å si det sånn og butte er dominerende aktør i sine segmenter. I want to kiss u Butt.
AntonBerg
28.05.2018 kl 11:42 12990

Det er ikke jeg som fortjener det, MCAP ;) Det er dere som fortjener det etter at jeg har rumpekjørt dere under krona! No pain, no gain ;)

Jeg er det bare å legge seg i sola og la tiden tikke mens traderne finner ut av om de skal ned på 1,20 eller opp til 1,55... eller om de skal soste litt til midt i mellom uten særlig mål og mening. Så ser vi nok at det var shorterne som kjøpte storpost i dag.

................................

Synlig short er 40 776 911 (1,59 %) hvilket i den store sammenheng er helt ubetydelig. Vi kan fint drite i hva Marshall og Oxford måtte synse og mene om sine veddemål. Dersom en av dem har kjøpt 18 mill aksjer i dag så blir synlig short nær halvert. Det haster for shorterne å dekke seg inn før 2Q18-presentasjonen for det blir bare dyrere og dyrere utover året.

.......................

De 18 mill aksjene ble omsatt utenfor OSE. Tenk om de skulle vært kjøpt i spotten på OSE... da ville aksjekursen blitt kraftig drevet opp i løpet av dagen og det hadde kostet kjøper mye mer.
Redigert 28.05.2018 kl 11:46 Du må logge inn for å svare
AntonBerg
28.05.2018 kl 12:16 12825

Mens 10 og 5 års kontrakter inngått før 2012 begynner å gå ut på dato, og markedet i mellomtiden har vært preget av spotmarkedet, begynner nå 2-3 års kontrakter å dukke stadig hyppigere opp for å sikre volum og kvalitet til fremtidige storforbrukere.

OCI (65,800 MT – 68,000 MT end 2018 + expansion 20-25k?)
180205 OCI-LONGi 2018-2020 1 bn dollar

Omlag 40 % av årlig produksjon vil gå til LONGi.

DAQO (18,000 MT)
180402 DAQO-LONGi 39,600 MT 2018-2020

TONGWEI (20,000 MT per year + 2x 50,000 expansion)
180523 TONGWEI – LONGi 55,000 MT 2018-2020 (4k mt 2018; 21k mt 2019 and 30k mt 2020).
180528 TONGWEI – TIANJIN ZHONGHUAN SEMICONDUCTOR 70,000 MT 2018-2021 (46 mYuan 2018; 676 mYuan 2019, 753 mYuan 2020 and 833 mYuan 2021).

Hos GCL Poly går mesteparten av produksjonen med til egen wafer-produksjon.

Store deler av kapasiteten til de største aktørene i Kina bindes opp i kontrakter.
Redigert 28.05.2018 kl 12:19 Du må logge inn for å svare
AntonBerg
28.05.2018 kl 12:41 12668

PV power everywhere: Q&A with LONGi president Li Zhenguo
Nuying Huang, Xian; Adam Hwang, DIGITIMES Monday 28 May 2018 0 Toggle Dropdown
The largest China-based solar mono-Si wafer maker LONGi Green Energy Technology has one ultimate goal: replacing conventional power generation with PV power generation following grid parity, according to company president Li Zhenguo.

Li recently told Digitimes in an interview conducted in Xian - the city where LONGi's headquarters is located - how his company is keen on increasing its competitiveness in pursuit of that ultimate goal.

Q: There was short supply of solar-grade mono-Si wafers in first-half 2017, but some market watchers suggested that only 20% of China-produced polysilicon was of high purity - at least 7N - required for making such wafers. And anti-dumping and anti-subsidization tariffs have restricted importation of high-purity polysilicon. Is limited supply of high-purity polysilicon hindering China-based mono-Si wafer makers' capacity expansion?

A: Low-purity polysilicon can also be used to produce mono-Si wafers but the degree of purity affects performance of mono-Si solar cells made from such wafers in terms of energy conversion rate, light-induced degradation and service life.

Currently, international makers generally produce polysilicon above 9N and at least 90% of China-based makers' output is 9N. Therefore, polysilicon purity is not an issue as far as mono-Si wafer capacity expansion is concerned.

Q: If purity of polysilicon is not a problem, does it mean mono-Si wafer makers can easily expand production capacity, resulting in oversupply?

A: Whether capacity expansion will lead to oversupply should be seen on a long-time basis. For PV manufacturing industry in particular, capacity expansion will lead to imbalance between demand and supply in a short period, but it is too early to conclude that there will be oversupply in the long run. For example, global PV supply of 45GWp was far over global PV installation capacity of 30GWp in 2012, but the supply level of 45GWp was far insufficient for global PV installation capacity of 100GWp in 2017.

Prices for mono-Si wafers have drastically dropped from about US$13 seen 10 years ago to US$0.62 at present, signifying that continued improvement in technology keeps decreasing production cost and in turn PV installation cost. After grid parity is achieved, demand for PV power generation is expected to grow fast. According to international research organizations, PV will account for over 60% of total renewable energy generation in 2050, wind 18% and hydraulic 8%. Based on the forecast, it means additional PV installation capacity of 1,000GWp globally annually for 30 years in a row.

In comparison with other types of renewable energy, PV power generation varies less with location and climate. For example, annual insolation duration is about 2,000 hours in the Middle East and about 1,000 hours in eastern China.

However, PV power generation has a shortcoming. Energy density is so low that cost for collecting solar energy is relatively high. This is why LONGi emphasizes the importance of high-efficiency PV modules to reduce cost incurred in collecting energy. In addition, as solar energy is intermittent, PV power generation should be matched with energy storage to maximize use of electricity. Average cost for energy storage has decreased from CNY2 (US$0.32)/kWh 10 years ago to CNY0.6-0.7/kWh at present and is estimated to further fall to one-third of the current level 10 years from now.

Q: Will short-term oversupply make it difficult for mono-Si wafer prices to rise and thereby reduce makers' profitability in 2018?

A: If polysilicon prices remain stable and there are no other factors, LONGi does not plan to hike quotes for mono-Si wafers. How much LONGi earns will not change its advantages over competitors; nor will fluctuation in LONGi's profitability influence the development of the PV manufacturing industry.

Q: Will LONGi be under pressure if competitors offer lower prices? Will this result in unreasonable price levels that inflict operating losses on all mono-Si wafer makers?

A: Price-cut competition will be effective if competitors are not significantly inferior. However, based on released financial reports and known technological capability, LONGi has gained the upper hand over competitors in terms of production cost. If competitors cut prices to compete for orders, they are likely to quickly fall into operating losses. It is normal market mechanism that competition leads to drops in price and thus less competitive makers are forced out of market.

Q: It is often argued that the mono-Si wafer shortages in first-half 2017 mainly stemmed from strong demand for PERC cells. Will capacity expansion for PERC mono-Si cells squeeze the market for usual mono-Si cells? Global annual production capacity for mono-Si wafers in 2018 is estimated at 60GWp at least. If global PERC mono-Si solar cell output in the year is about 30GWp and demand for oridnary mono-Si cells shrinks, is there likely to be mono-Si wafer oversupply in 2018?

A: LONGi predicts that global annual production capacity for PERC mono-Si solar cells in 2018 will be expanded to 50GWp, but actual output is difficult to estimate.

Since PERC mono-Si solar cells have higher energy conversion rates, PV modules made of such cells have higher performance-cost ratios and thus LONGi has received orders in excess of production capacity.

As for PV modules made of general mono-Si cells, despite the lower performance-cost ratios, there is still considerable demand.

In 2018, there will be neither oversupply nor shortages of mono-Si wafers and global production capacity for PERC mono-Si solar cells will be insufficient.

Q: What is the business outlook for the second and third quarters of 2018? If there is booming demand for mono-Si wafers, will LONGi speed up capacity expansion?

A: LONGi cares only about its competitiveness. For global PV installations in 2018, some forecast 130-140GWp will be added, and others say 90GWp. LONGi has not made efforts in such forecast but emphasizes competitiveness to cope with adverse market situations and survive them.

For capacity expansion, LONGi Green Energy has planned to expand total annual production capacity to 28GWp by year-end 2018, 36GWp by year-end 2019 and 45GWp by year-end 2020, with the schedule subject to adjustment depending on market conditions.

Q: CCz (continuous Czochralski) is considered the next-generation mono-crystal-growing process with potential of replacing RCz (recharged Czochralski) as the mainstream technology. How does LONGi view the development of CCz?

A: Due to contact with US-based SunEdison, LONGi began R&D of CCz in 2013. LONGi thinks that CCz stands no chance of replacing RCz to become mainstream mono-crystal-growing technology because the former has no substantial advantages. However, LONGi keeps watching results of other makers' development of CCz.

I personally think that CCz is a good theoretical concept in terms of manufacturing technology but commercialization of CCz hinges on maturity in technological development, ecosystem support, and readiness of manufacturing equipment.

LONGi is in R&D of RCz to improve the technology. Using RCz, a crucible during its service life can be used to grow four ingots in maximum, an extra ingot is possible but will be in bad quality with much impurity.

Q: N-type HIT (heterojunction with intrinsic thin layer) bifacial solar cells are superior to P-type PERC mono-Si bifacial solar cells, for the former's power generation on the back side is 90% of that on the front side and the ratio is only 70% for the latter. LONGi produces N-type and P-type mono-Si wafers but why does the company not produce N-type HIT bifacial solar cells?

A: LONGi is in R&D of N-type HIT bifacial solar cells and thinks that such solar cells are not competitive enough for the time being. This is because production of such solar cells is very costly, with equipment cost 3-4 times that for P-type PERC mono-Si bifacial solar cells and cost for low-temperature PV silver paste four times that for use in the latter solar cells.

LONGi focuses solar cell production on P-type PERC mono-Si bifacial models, whose energy conversion rates have been improved to near the level for N-type HIT bifacial ones and power generation on the back side reaches 77% of that on the front side at present and the ratio is expected to rise to 80% in second-half 2018.

While performance of bifacial solar cells is constrained by environmental conditions, LONGi has tested P-type PERC mono-Si solar cells matched with solar trackers in desert and snowy areas and the results are better than originally expected, with power generation increasing by 30% of which 15% is due to power generation on the back side and 15% to more sunlight via solar trackers.

https://www.digitimes.com/news/a20180508PD201.html
AntonBerg
28.05.2018 kl 12:47 12575

GCL-Poly Establishes 20GW Joint Venture Using CCZ Technology
PRESS RELEASE PR Newswire
Apr. 13, 2018, 05:24 AM
SUZHOU, China, April 13, 2018 /PRNewswire/ -- GCL-Poly Energy Holdings Limited (HK: 3800), a subsidiary of the world's leading clean energy conglomerate GCL, has entered into a joint venture agreement ("the Agreement") with the Qujing Municipal Government in Yunnan Province, China to invest 9 billion yuan (US$1.4 billion) to build a monocrystalline silicon project in Qujing's Economic and Technological Development Zone with a designed capacity of 20 GW. The joint venture (JV) will use its revolutionary CCZ continuous Czochralski monosilicon technology at the new facility.

CCZ is a next-generation high-efficiency monocrystalline technology that uses a special Czochralski crystal growing furnace to realize crystal pulling while feeding and melting. 8-10 rods can be pulled within the life cycle of a furnace. At present, RCZ recharged Czochralski technology is used most commonly throughout the industry. Compared with RCZ, the crystal rods produced by CCZ are of better quality, and the resistivity is more uniform and narrower in distribution, making them more suitable for P-type PERC and N-type batteries.

Over the past year, GCL-Poly has improved CCZ's cost efficiency and product quality through domestic equipment and supply chain development and process optimization. By the time of new fab commissioning, GCL-Poly will become the only company in the world realizing the industrialization of CCZ technology and will take the monocrystalline silicon wafer industry to the next technology level.

In April 2017, GCL-Poly announced that it had completed the acquisition of SunEdison's fifth-generation CCZ technology, FBR silane fluidized bed technology, and related assets. "FBR's high-quality granular silicon is the best material for CCZ; the two technologies are complementary and a synergy effect of 1+1>2 can be achieved," said Mr. Wan Yuepeng, CTO of GCL-Poly. This high-tech barrier and high-value-added technology will greatly enhance the company's core competitiveness.
......................................
Om CCz

FBR's high-quality granular silicon is the best material for CCZ


-------------------------

Se også GCL på expo snakke om sitt syn på FBR og CCZ

http://en.gcl-power.com/news_detail/2357-GCL%E2%80%99s+New+Technology+Combination+to+Debut+at+SNEC+PV+Power+Expo
Redigert 28.05.2018 kl 12:49 Du må logge inn for å svare
AntonBerg
28.05.2018 kl 13:06 12440

"A: Price-cut competition will be effective if competitors are not significantly inferior. However, based on released financial reports and known technological capability, LONGi has gained the upper hand over competitors in terms of production cost. If competitors cut prices to compete for orders, they are likely to quickly fall into operating losses. It is normal market mechanism that competition leads to drops in price and thus less competitive makers are forced out of market."

REC tjener penger på et produksjonsnivå på 50 % og et prisnivå omkring 12 $/kg. Om konkurrenter kutter sine priser for å konkurrere om ordre, så vil de gå med tap siden de ikke har kostnader og kan leve med en ASP på et nivå med REC.

RECs begrensning ligger derimot i størrelsen på ROW-markedet og hvor mye av volumet som er bundet i kontrakter fra tidligere og hvor mye som er i spotmarkedet. All ledig volum er REC mest konkurransedyktig på i forhold til konkurrenter. På sikt vil derfor stadig flere kunder velge å handle fra REC. Samtidig vil RECs lave prisnivå medføre at det er billigere å produsere wafer i ROW enn i Kina. Dermed vil det føre til økt vekst i ROW over tid.

REC har endelig et begrenset produksjonsvolum

REC har om lag 16,000 MT kapasitet på FBR.

I 2017 produserte REC 9380 MT og solgte 11,450 MT. I 1H18 ligger produksjonen an til å være over 5,900 MT. REC vil med sannsynlighet produsere enda mer i 2H18 og dermed overstige produksjonen i 2017 med god margin. Salgsvolum vil trolig ligge mellom 12,000-14,000 MT. Dette innebærer at REC sakte men sikkert nærmer seg 16,000 MT i ROW. REC er også klar til å være mer fleksibel og øke produksjon f.o.m. 2H18. Vi kan dermed se høyere utilization rate og lavere cash-cost allerede i 2H18. Inventories er på et lavt nivå så spørsmålet er om REC selger nok til å forsvare økt produksjon og ikke binde for mye kapital opp i inventories og at dette blir for stort slik at det legger press på ASP.


Dersom Kina og USA motformodning kommer til en enighet som gir tilgang for REC til det kinesiske markedet igjen, vil REC pga sin konkurranseevne kunne produsere maks, selge maks og heve ASP. REC gjør det likevel bra i ROW*.


*ROW står for Rest-of-the-World i denne sammenheng i kontrast til Kina. I praksis er hovedkonkurrentene til Kina å finne i Taiwan.
Redigert 28.05.2018 kl 13:11 Du må logge inn for å svare
AntonBerg
28.05.2018 kl 13:17 12363

Two growth techniques for mono-crystalline silicon: Czochralski vs Float Zone

http://meroli.web.cern.ch/Lecture_silicon_floatzone_czochralski.html


GCL satser altså hardt på FBR + CCZ

REC er tunge på Float Zone (FZ)

https://www.recsilicon.com/products/electronic-grade-polysilicon/float-zone-polysilicon
https://www.recsilicon.com/products/electronic-grade-polysilicon/czochralski-polysilicon

Unlike CZ growth, the silicon molten Zone is not in contact with any substances except ambient gas, which may only contain doping gas. Therefore FZ silicon can easily achieve much higher purity and higher resistivity.


...........................

En litt utdatert rapport siden SunEdison og GCL ikke helt greide hva de lovet, og REC satt sine FBR-reaktorer på vent pga finanser.
http://www.itrpv.net/.cm4all/iproc.php/ITRPV_2015_allcharts.pdf?cdp=a

CCz will replace Cz on the long view (s. 33/48)
Float zone
 used for highest efficiency cells
 expected market share 20% by 2025

Om FBR se s. 8
Redigert 28.05.2018 kl 13:32 Du må logge inn for å svare
orhaugen
28.05.2018 kl 13:45 12224

Kursen fremdeles i pluss.. Er nok i minus innen kl. 15 og 1,30 skal testes igjen. Bygges det opp til et kraftig shortangrep? Hva er i så fall meningen med det, den tid REC leverer gode resultater og fremtiden ser lys ut..
Solguden
28.05.2018 kl 13:51 12196

Ehh ærlig talt tror du virkelig de har dekt inn short fra 1,55 og nedover for og sette ny short mye lavere?.
Redigert 28.05.2018 kl 14:03 Du må logge inn for å svare
AntonBerg
28.05.2018 kl 13:53 12177

1,30-1,55 er et område for å dekke inn shortposisjoner. Ikke et område for å sette nye posisjoner. Ved 1,80-2,00 kan man nok regne med å se mer til shorterne igjen.
orhaugen
28.05.2018 kl 13:54 12134

Tja, men under 1,30 skal vi uansett, ser det ut til. Herlig å være litt negativ!
Redigert 28.05.2018 kl 13:55 Du må logge inn for å svare
AntonBerg
28.05.2018 kl 13:56 12122

Jeg begynner å bli skeptisk. Nå har jeg mast om brudd på 1,30 i over en måned og stadig har ikke traderne gjort som de har fått beskjed om. I dag er det også 18 mill grunner til å ikke falle under 1,30.


Vi er nå i 2. halvdel av 2Q18 og da må folk begynne å se mot 2Q18-presentasjonen. Til 1,31 er aksjen klart underpriset i forhold til hva vi har fått servert hittil i 1Q18-2Q18.

Når volum i aksjen øker vil aksjekursen stige igjen. De som selger seg ut nå blir med sannsynlighet stående igjen utenfor fremover.
Redigert 28.05.2018 kl 14:10 Du må logge inn for å svare
Solguden
28.05.2018 kl 14:11 12024

Gikk en stor post til18-19 millioner i dag . Nesten ikke omsatt andre aksjer volumet er syltynt. Tipper oppgangen er like rundt hjørnet og spillet snart er slutt.
Redigert 28.05.2018 kl 14:11 Du må logge inn for å svare
AntonBerg
28.05.2018 kl 14:25 11979

I følge Bernreuter har Tongwei, OCI og Daqo signert opp 159,238 MT mellom 2018 og begynnelsen av 2021. Dette er volum som ikke blir tilgjengelig i spotmarkedet.
Redigert 28.05.2018 kl 14:25 Du må logge inn for å svare
Arha
28.05.2018 kl 15:09 11812

Og der var det gått en halvtime siden siste handel. Gjeeeesp. Hvis vi ser bort fra 18 millioners handelen må dette være laveste omsetning på evigheter.
Redigert 28.05.2018 kl 15:10 Du må logge inn for å svare
Record
28.05.2018 kl 15:18 11770

AB du har vist ødelagt denne aksjen, nå er det ingen som vil betale mere enn max 1.32 , siden du sier den skal videre ned !
Hjelper jo ikke om kursen hadde hvert 13.2 når ingen omsettes , jeg vil gjerne tjene penger på børsen men da må jo aksjene omsettes ?
Dette må du løse på ett eller annet vis med din utrolige "magi"
Solguden
28.05.2018 kl 15:25 11743

Fint vær i dag og herlig at jeg har turnus jobb.Klippet hekk og gress pluss vasket vinduer.
Redigert 28.05.2018 kl 15:26 Du må logge inn for å svare
AntonBerg
28.05.2018 kl 15:46 11665

@record

Løsningen er enkel. Du kan selge meg dine aksjer til 0,80. Da blir du kvitt problemstillingen, vi får redusert antall aksjonærer mens jeg vokser meg størrer. Det kalles survival of the fittest in darwenistisk tankegang ;)

Å eie aksjer er en konkurranse mellom ulike aktører. Akkurat som REC skal konkurrere om salg av polysilikon, så konkurrerer alle som har aksjer mot alle som ikke har aksjer.

Jeg skal ikke selge aksjer nå så da er salgsprisen på OSE i dag totalt likegyldig for meg. Men at alle andre selger sine aksjer er helt ok for meg så lenge det er lav nok pris til at jeg vil kjøpe.


FOLK HAR DA BEDRE TING Å FINNE PÅ ENN Å HANDLE REC-AKSJER I DAG! OG INGEN AV DERE HAR PLIKT TIL Å SELGE AKSJER I DAG! DETTE ER EN DAG FOR INTERESSERTE KJØPERE SOM SITTER PÅ GJERDET OG FØLGER MED PÅ OM SELGERNE ER DESPERATE NOK TIL Å KOMME LITT LENGRE NED. DET FINNES ALLTID EN DESPERAT SELGER UANSETT KURS!
Redigert 28.05.2018 kl 15:48 Du må logge inn for å svare
Solguden
28.05.2018 kl 15:51 11624

Skal være rimelig desperat for og selge på 1,32 Anton.
AntonBerg
28.05.2018 kl 16:00 12391

Det er ingen logisk grunn til å selge en aksje til 1,32 med mindre man er shorter eller øretriller.

Aksjehandel handler om å tjene penger på alle de personene som gjør ulogiske ting.

............................................

Det er ingen logisk grunn til at man skal shorte REC-aksjen på 1,32.

Likevel shorter Marshall Wace fortsatt REC-aksjen. Årsaken til det er at de ikke er fundamentalister, men baserer sin short-posisjon på kvantiativ analyse basert på hva som har skjedd tidligere i aksjen. Nå har de redusert sin posisjon fordi bildet endrer seg i positiv retning og da øker risikoen på shortposisjonen. Nå må de spille på frykt og kursdumping for å så plukke volum på inndekning. Også Oxford Asset Management baserer sin virksomhet på kvantitativ analyse. Hadde begge disse to hatt større kompetanse på fundamental analyse hadde de dekket seg inn for en god stund siden, særlig da aksjekursen var under krona! En shorter er like smart/dum som en hvilken som helst annen spekulant/trader. Jeg tillegger ikke shorterne verken respekt eller vekt, men høy shortandel på lav kurs syns jeg ofte er svært attraktivt å plukke på eller gå "all-in" f.eks. under krona.
Redigert 28.05.2018 kl 16:18 Du må logge inn for å svare
MCAP123
28.05.2018 kl 16:58 12196

Finnes en moralsk aspekt på eierskap i rec også utover økonomi. For de som ikke føler sin besøkelsestid kjøp olje sand eller borr og bidra til din egen undergang . Eller bruk pengene fornuftig på alt solrelatert du kan komme over. Nå har du sjanse å både bli rik og gjøre noe for miljø og dine barn. https://www.hegnar.no/Nyheter/Energi/2018/05/Forsker-Varmen-er-et-symptom-paa-klimaendringene://www.hegnar.no/Nyheter/Energi/2018/05/Forsker-Varmen-er-et-symptom-paa-klimaendringene
Redigert 28.05.2018 kl 17:03 Du må logge inn for å svare
bug11
28.05.2018 kl 17:07 12165

Jaja, da har jeg gjort noe dumt igjen.... handlet nye 13k aksjer, og jeg som egentlig var fullastet på aksjer for 1kr. Øker jo kjøpssnittet mitt på dette!

Men, som det skrives: jeg gjør mitt for klimaet!
MCAP123
28.05.2018 kl 17:11 12148

pax vobiscum" ("peace with you")
halvpris
28.05.2018 kl 18:12 12010

AB

Du har vell hatt 101 slike tråder som denne , siste to tre år. Går du ikke lei ? Hva driver deg ?

Money, money, money? The same force that has been driving you for the last 2-3 years? Well, I must add that AB seems to be a greedy foxy cant-be-trusted forum contributor (read: a hustler if you know what I mean :-) )
Redigert 28.05.2018 kl 20:52 Du må logge inn for å svare
29.05.2018 kl 09:20 11257

Stiger på en rød OSE dag, godt tegn! Tror på en pen REC dag i sola!
AntonBerg
29.05.2018 kl 10:16 11078

Det skjer ikke mye mellom 1,30 og 1,55. Vi må enten bevege oss opp i tradingintervallet og teste 1,55 en gang til eller bryte ned under 1,30. Omtrent 95 % har vel interesse om å gå til 1,55 med er for passive til å gjøre noe med saken. Dermed er det mer sannsynlig at vi tester brudd på 1,30 helt til det går. Vi har forsøkt i over 1 måned allerede. Men det begynner å haste, for vi nærmer oss 2Q-presentasjonen med stormskritt. I ukene foran presentasjonen vil det være en posisjonering blant traderne.

Kan ikke folk bare "sitte stille i båten" nå, og håpe på at kursen holder seg nede inntil junilønna inkl feriepenger kommer inn på konto?
AntonBerg
29.05.2018 kl 10:56 10941

@JBG

Du nå da unne deg litt ferie for feriepengene ;)

Joda, men det blir nok lite med ferie før Q2-resultatet og REC har fylt på med cash igjen den 19. juli. Men jeg håper jo dere andre befinner dere i ferieørska når der skjer - hehe.
tommy00
29.05.2018 kl 14:00 10640

Ser på en rapport fra Wacker laget i oktober 2016 at behovet for høyere kvaliteter av Silisium er under utvikling mhp fremtidig solcelleproduksjon(tallene gjelder totalt i verden, og ikke bare Wacker): Tror elektronikkindustrien for øvrig ikke er med i disse tallene men litt uklart i rapporten, som dessuten er 2 år gammel)
Fra 2018 til 2026 ble det estimert at n-type mono-Si ville utvikle seg fra 10% til 30%, p-type mono-Si fra 25% til 15%, n-type HP multi-Si stabilt fra 55% til 55% og p-type multi-Si fra 10% til 0%.
Er det kun n-type HP multi-Si og lavere som kan lages basert på dagens produksjon i Moses Lake, og hva vet vi om planene for bygging av FBR-B i Moses Lake utover at det koster 50 mill dollar for første trinn som da kan produsere 3000 tonn per år av høy kvalitet?? Kan FBR-B brukes til å produsere n-type mono-Si?
Er det dagens reaktorer som bygges om eller er det helt nye reaktorer som planlegges? Fremdrift?
Noen som kan kommentere dette? Interessant å finne ut før jeg putter enda flere av sparepengene i REC, og regner med at andre longere også ønsker noen svar her :)
Redigert 29.05.2018 kl 14:39 Du må logge inn for å svare
MCAP123
29.05.2018 kl 14:01 10633

JBG du traff jo hodet på spikeren i forhold til Q1 resultat. Du spådde et mue bedre resultat en konsensus eksperter. Vad tror du om Q2? EBITDA og cashgenerering? Hvis du har nadre tanker rundt resultatet er det sikkert flere enn meg som gjerne vil høre vad du tenker. Uansett ha en fin sommer (på jobb :-) ser det ut til. Selv tror jeg på rundt 15 million USD EBITDA og en økt beholdning av cash på 12-14 million USD (halvparten som følge av redusert varelager).
Redigert 29.05.2018 kl 15:25 Du må logge inn for å svare
AntonBerg
29.05.2018 kl 14:23 10587

Semiconductor Materials
I 1Q18 solgte Butte totalt 342 MT med polysilicon (Siemens) og 896 MT silicon gas.
Butte solgte 233 MT electronic grade i 1Q18, og dermed 109 MT øvrig kvalitet.
Sammenligning: I 1Q17 solgte de 118 MT electronic grade polysilicon og 820 MT gas.

I 2Q18e regner Butte med å selge om lag 270 MT med electronic grade, opp 37 MT fra forrige kvartal.
Butte regner med å selge 910 MT silicon gas, opp 14 MT. Så spørs det hvor mye de selger av øvrig polysilicon kvalitet, Butte faser ut solar grade for å fokusere på electronic grade.
Sammenligning: I 2Q17 solgte de 115 MT electronic grade polysilicon og 808 MT gas.

Butte ser dermed ut til å øke salget av produkter som gir høyere ASP og margin, mens de faser ut produkter som gir lavere ASP og margin. I 1Q18 hadde Butte en margin på 46,5 % (om man ser bort fra konsernkostnader). Omsetning vil trolig ligge omkring 40 MUSD og gi et EBITDA-bidrag på om lag 18.5 MUSD. I 1Q18 var det 37,7 MUSD som ga EBITDA på 17,5 MUSD.
Redigert 29.05.2018 kl 14:31 Du må logge inn for å svare
anderix
29.05.2018 kl 14:46 10511

Nei, nå er det litt kjedelig i REC. Litt som å se maling tørke. Gjelder å ikke miste tålmodigheten. Det er gjerne sånn det fungerer i denne aksjen like før det skjer store kursutslag. Sitter fullastet og venter;-)

@MCAP123

Jeg var litt heldig med mine estimat for Q1, eller kanskje ikke? Var i hvert fall sikker på at analytikernes estimat var hinsides, og tydelig basert på et foreldet inntrykk av selskapet. Der jeg fikk meg en positiv overraskelse, var nettopp at de hadde kjørt to silananleggene i ML i parallell, og samtidig tatt ut alle sparte kostnader for dette i Q1. Men husk da at det blir blåmandag i Q2 med en økning av råvarekost på ca 1 $/kg i tillegg.

Har egentlig ikke brydd meg om å regne på Q2 enda, så noe godt svar kan jeg ikke gi. Brukt litt tid denne måneden til å se litt mer framover, hvor det både er positive, men kanskje også noen negative ting som kan skje. Tenkte jeg skulle lage en tråd på noe av det en annen gang.

I Q2 vil solar/ML gå litt tilbake som er antydet. Spennende å se hva de har klart om klemme ut av Silane IV, og om de leverer cashcost enn guidet. Ved oppstart og stopping av FBR-A-reaktorer, får de som regel litt lavere kvalitet, noe som kan ha påvirket ASP noe negativt også. Men noen avsetningsproblemer forventer jeg ikke med mindre de har forsøkt å øke Prime-prisen ytterligere (lite sannsynlig).

For Semi/Butte forventer jeg vel økning av produksjon som guidet, men om de har solgt unna alt er en joker. Det kommer også an på mix av chunks, floatzone og czochralski, men der ville TT ikke røpe forholdet. Mener at TT antydet at de har full avsetning i 2018, så det lover jo bra. Silangasser har vel også et økende salg i Q2, så omsetninga fra Butte går vel opp.

På dette tidspunkt, uten å ha finregnet, vil jeg derfor antyde noe økt omsetning og kanskje samme EBITDA som i Q1 for produksjonssegmentene, men en litt større økning av cash enn i kvartalet forut. Framgangen i Yulin blir dessuten spennende, ikke minst for oppfatningen av FBR-B i RoW.
AntonBerg
29.05.2018 kl 15:08 10452

REC har sine tall i USD og NOK svekker seg mot USD.

...........................


2Q18 blir et strategisk kvartal som må ses i sammenheng med 2H18. Ledelsen har bevisst valgt 2Q18 som et kvartal hvor man skal vedlikehold og optimalisering av anlegg, for å så få økt produksjonsfleksiblitet i 2H18.

Man skal ikke vurdere kvartaler isolert sett, men se dem i en større sammenheng for hele året og dets strategier, samt sammenligne med tidligere og hvor det er på vei til. Årsresultatet er det viktigste målet og her ligger REC an til å gjøre det betydelig bedre enn i 2017.

Mens RECs cash-cost per kg øker i 2Q som følge av vedlikehold, så faller produksjonskostnadene totalt sett som følge av lavere produksjon. Øker man produksjonen vil produksjonskostnadene øke mot at cash-cost per kg faller. Det er en balansegang i forhold til hva James May ønsker å levere av tall i dette kvartalet.

Grovt estimat 2Q18
EBITDA for Butte vil ligge mellom 17.5-18.5 MUSD.
EBITDA for ML vil ligge mellom 6,3-8,8 MUSD. Her tar produksjonen altså vedlikehold, mens inventories reduseres.
EBITDA for konsernet vil ligge på omlag -10 MUSD. Her er det variabler som valuta, JV betalinger, renter etc.

Det gir mellom 13,8 og 17,3 MUSD grovt regnet.
Sammenligning: I 1Q18 hadde REC en EBITDA på 14.6 MUSD. Mest sannsynlig case ligger dermed mellom 14,6-17,3 MUSD for 2Q18e.

Redigert 29.05.2018 kl 15:30 Du må logge inn for å svare