Dagens kommentar 28.05.18


I 1Q17 solgte REC totalt 2208 MT med FBR. I 1Q18 økte REC salget til 2563 MT, en økning på 355 MT.

I 2Q17 solgte REC totalt 2372 MT med FBR. Dette var 164 MT mer enn 1Q17. I 2Q18e har REC estimert et salg omkring 2800 MT, en økning på om lag 428 MT fra 2Q17.

I 1Q18 var inventory increase 619 MT. Ved 1Q18-presentasjonen antydet TT at dette volumet var solgt. Dersom det er korrekt kan salget i 2Q18 overstige 2800 MT. I 1Q18 var FBR-produksjonen 3127 MT. I 2Q18 er produksjonen om lag 2300 MT med vedlikehold, hvilket er på nivå med snittproduksjonen i 2017 og 1Q17 hvor det ble produsert 2329 MT. Om REC produserer 2300 og bygger ned inventories med 600 i kvartalet, vil salget nærme seg 2900-3000 MT. Det er mer enn estimatet på 2800 MT. I 2Q17 2372 MT og 4Q17 solgte REC 3426 MT.

Salg av 600 MT fra inventories utgjør om lag 7,2 MUSD fra arbeidskapital til cash (@12 $/kg).
Øker salget fra 2563 MT i 1Q18 til 2800 eller 2900-3000 MT så øker omsetningen med mellom 2,84 til 4-5,2 MUSD for FBR.

Dersom REC produserer om lag 2300 MT med en vedlikeholdspreget cash-cost på 13,4 $/kg vil dette utgjøre 30,82 MUSD. I 1Q18 produserte REC 3127 MT FBR til 9,4 $/kg som utgjorde 29,39 MUSD. Vedlikeholdskvartalet ser da kostnadene øke med 1,43 MUSD på FBR. Det er god kostnadskontroll selv med vedlikehold.

I 1Q18 hadde REC revenues for solar material på 32,7 MUSD og EBITDA på 8,4 MUSD. Som nevnt utgjorde FBR produksjonskostnader om lag 29,39 MUSD. 32,7 MUSD delt på salg på 2563 MT er 12,758 $/kg.

I 2Q18 vil RECs salget være 2800 MT (estimert) 35,7 MUSD eller 2900-3000 MT (high) 37-38,2 MUSD. Med produksjonskostnader på 29,39 MUSD vil marginen være mellom 6,31 og 7,61-8,81 MUSD. Dette er altså med vedlikehold, mot EBITDA-contribution på 8,4 MUSD i 1Q18. Vedlikeholdet tar da bare om lag 2,1 MUSD fra marginene om vi legger 6,31 til grunn og går inn i årets CapEx-kvote. Blir salget noe høyere øker marginen og vedlikeholdet spiser mindre av beløpet sammenlignet med 1Q18. Moses Lake vil bidra med om lag 6,3-8,8 MUSD i EBITDA med vedlikehold.

Revenues vil ligge mellom 35,7-38,2 MUSD mens EBITDA ligger mellom 6,3-8,8 MUSD, EBITDA-margin mellom 17,65-23,04 %. I 1Q18 hadde solar material er margin på 25,6 %.

Totalt salg i 1H17 var 4580 MT. Totalt salg i 1H18 vil være omkring 5363 MT, en økning på 783 MT.

Selv med vedlikehold vil 2Q18 gi et driftsmessig godt kvartal for «solar materials». Vedlikeholdet påvirker produksjon og driftstall marginalt. Vedlikeholdet bidrar også til at produksjon og driftstall i 2H18 vil bli enda bedre, med økt fleksibilitet omkring produksjonen.

For Butte med «semiconductor materials» kan vi regne med tall omkring eller litt bedre enn 1Q18. Butte hadde en omsetning på 37,7 MUSD med EBITDA på 17.5 MUSD (46,5 %).

For konsernet vil EBITDA-bidraget trolig ligge omkring det underskuddet man hadde i 1Q18. Her må vi ta høyde for at REC har foretatt en vellykket refinansiering av selskapet, hvilket generer finanskostnader dette kvartalet. Også JV equity settlement installment på 2,7 MUSD påvirket 1Q18.

I 1Q18 betalte også REC et avdrag på JV (equity settlement installment) som ikke kommer igjen i 2Q18. Vi hadde en working capital increase pga inventories på 6.9 MUSD som kan bli reversert i 2Q18 ved en decrease i inventories. Payable, receivable, interest og currency er andre variabler. I 1Q18 hadde REC en positiv cash-flow på 7.4 MUSD basert på en EBITDA på 14.6 MUSD. REC kan få en god EBITDA og positiv cash-flow i 2Q18.

Samlet sett kan 2Q18 med vedlikehold bli tilsvarende bra/bedre som 1Q18.
Redigert 21.01.2021 kl 04:07 Du må logge inn for å svare
tommy00
29.05.2018 kl 15:31 10374

Siste ukers svekkelse mot USD er etter alle solemerker midlertidig, og mange forventer at det skal snu allerede om et par uker, men så er det jo ingen som vet hvor den haren hopper....
Redigert 29.05.2018 kl 15:33 Du må logge inn for å svare

@tommy00

Tror tallene du refererer til bare angår PV-markedet, ja.

Og dessuten må det være noen feil til tallene dine. P-type er langt mer dominerende, men mange sverger til økningen av både n-type og mono framover.

Det er jo først og fremst celle- og waferindustrien som avgjør valg av teknologi, og samarbeidet polyindustrien har med dem. Merk deg f eks at REC Solar produserer høykvalitets moduler basert på UMG-poly fra Elkem Solar. Men det er lett (litt for lett?) å trekke paralleller mellom antall-Ner i polysilisium og høy kvalitet og konverteringsgrad til PV-cellene.

Det er mange argumenter som kan legges fram. FBR-poly skal f eks passe bedre til n-type enn til p-type. Mens FBR-A poly som inneholder mye oksygen og metaller, gir bl a høyere LID og skal passe mindre til mono med høy ytelse. Men mye er avhengig av hva du blander sammen og produksjonsprosessen videre.

Ja, jeg vil si i klartekst at FBR-B passer (nesten perfekt?) til n-type mono, spesielt der den lovende cCZ-metoden benyttes til ingotframstilling, forutsatt at FBR-B leverer det den lover.

Dyrt å bygge om reaktorer. Selg heller til en i RoW og bygg nye FBR-B i ML.

Ombygginga som så vidt var planlagt ifm Silane I i ML skulle ta i bruk helt nye FBR-B. Er inntil videre stanset.
AntonBerg
29.05.2018 kl 15:48 10309

1Q18 Cash Flows From Operating Activities $7.4M

Vi økte inventories med 6,1 MUSD. I 2Q18e går det trolig motsatt vei.
Det var JV Equity Settlement Installment ($2.7M) som ikke kommer igjen i 2Q18e. Men vi har refinansiert så det kan komme noen kostnader i den forbindelse.


Om vi bruker 1Q18 tall og tar høyde for hele refinansieringen hadde REC teoretisk sett 25 MUSD i cash. Med cash-bidrag i 2Q18e øker dette ytterligere.

........................

@JBG

FBR-B + CCz = sant
FBR-B + Fz = enda sannere

Begge disse alternativene gir det fremste av hva som er teknologisk mulig i dag. GCL satser på FBR + CCz som deres redning fremover. I hvilken grad de faktisk klarer å kommersialisere sin FBR gjenstår å se. Mye skjer på labratoriet deres, men det er få produksjonstall foreløpig.
Redigert 29.05.2018 kl 15:53 Du må logge inn for å svare
tommy00
29.05.2018 kl 17:27 10090

Tusen takk for innsiktsfullt svar svar JBG. Ikke lett å komme under huden på det teknologiske her, men ser ut som du er den som har best oversikt på dette forumet! Som vanlig er det vel vanskelig å spå, spesielt om fremtiden:)
Har plassert en liten formue i denne aksjen og tenkte nå å prøve å forstå de fundamentale tekniske forholdene i industrien noe bedre. Virker som konkurrentene haler innpåp REC, men tror fortsatt de sitter på kunnskap som gir dem en edge, men det forutsetter at pengestrømmen fremover er tilstrekkelig for en god organisk vekst der de får utnyttet teknologien i operative anlegg. ML reaktoerene som står der nå er vel litt utgått på dato, og om man kunne swappe dem med FBR-B, var mye gjort tror jeg, men det er vel lettere sagt enn gjort...
Redigert 29.05.2018 kl 17:41 Du må logge inn for å svare
KAWAS
29.05.2018 kl 18:26 9973

At konkurrenter haler innpå teknologisk er vel en en fordel dersom det dreier etterspørselen i retning frb og utdaterer siemens-løsningen raskere.
Dersom Antons eller JBGsanslag for Q2 er noeunde riktige, og har ingen grunn til at å tro at noen andre har bedre analyser, erdet grunn til å passe på denne siste måneden før Q2 og laste mer. Selv om man snitter noe opp på kurser rundt 1,30-1,35 er dette sannsynligvis veldig gode kjøp til og med på kort sikt.

Det er ingen som haler innpå REC teknologisk. Gi meg eksempler!

Det er en håndfull aktører som har FBR-teknologi. Det er kun en aktør som har kommersialsiert den for polysilikon (REC) og det er en annen aktør som iherdig forsøker å få det til (GCL/SunEdison).

Har man FRB som lager semi-grade så er Siemens gått ut på dato! Det er ingen konkurranse teknologisk sett.
At kinesere bruker ressurser på å ekspandere på billige polysilicon-prosjekter hvor staten subsidier alt til å se ut som de tjener masse penger til lav CapEx... er ikke bærekraftig eller billig i det lange løp.

Det kinesiske markedet er ekstremt volatilt med Tier 1, Tier 2 og Tier 3 aktører som alle konkurrerer mot hverandre. Tier 1 forsøker å holde prisene oppe, mens Tier 2 og Tier 3 blir tvunget til å dumpe. Det er også vesentlig forskjell på en aktører som lager 6N, 9N eller 11N. I Kina er det kun Yulin som kan produsere semi-grade. Alt som produseres i Kina er solar grade (6N-9N). Det kineserne gjør nå er å forsøke å øke andel 9N. Taperne i gamet er de med 6N.

RECs FBR Prime ved Moses Lake tilsvarer omlag 8N/9N og er solar grade. Dette kan brukes til multiSi
RECs FBR-B ved Yulin tilsvarer 9N-11N og er semi grade. Dette kan brukes til monoSi

MonoSi tar stadig økende markedsandeler og er avhengig av høyest mulig kvalitet på polysilikon for at man skal få de beste modulene. LONGi støvsuger nå markedet for alt polysilikon som kan brukes til monoSi. I en Q&A lenger opp forklarer sjefen i LONGi selv hva som skal til for å lage mono.

Siemens chunks og FBR granules er to forskjellige teknologier. Chunks er klumpete og spisse "steiner" mens granules er små pellets. En god mix er å blande en blanding med chunks og granules for å få maks load. Granules er imidlertid mye enklere å jobbe med igjennom prosessen, transportere, fylle, etc. Det er billigere å bruke granules enn chunks i fabrikken på alle områder.

Problemet med FBR før har vært at dette har vært et produkt som ga 6N-8N og var et nisjeprodukt. I dag når mesteparten er 8N-11N (etterhvert) så blir det en ny standard.

Å produsere 9N FBR er betydelig billigere enn å produsere 9N Siemens. Den eneste måten en kineser kan tilsynelatende klare det bedre er ved å jukse. F.eks. behandle sine arbeidere som slavere, forurense naturen, jukse på regnskapet, motta direkte/indirekte subsidier fra regionale, lokale eller sentrale myndigheter osv.

I ROW har flere aktører lagt opp til å kunne ta i mot FBR-granules i sin produksjon. Det var ikke tilfellet før. Det krevde en investering som mange nå har tatt. Dette kan sammenlignes med oppgradering til diamond wire sawing. Når investeringen først er gjort er det liten grunn å ikke bruke mest mulig granules. Virskomheten kutter sin cash-cost jo mer de erstatter chunks med granules. En av de største hindringene for at REC ikke har fått solgt mer til ROW-kunder er at mange av disse allerede hadde langtidskontrakter på større volumer fra andre aktører. Når disse utløper er RECs produkter og tilbud en bedre deal enn det noen andre konkurrenter kan tilby både på pris, formfaktor og kvalitet. Vi vil se at ROW-kundene etterhvert kjøper stadig mer FBR.

At GCL fokuserer på FBR viser hvor viktig FBR-teknologien blir fremover. Det gir også økt oppmerksomhet for FBR i hele industrien. Det gjør at GCLs konkurrenter må finne en leverandør som tilbyr FBR-granules om de skal henge med i konkurransen mot GCL. I fremtiden vil de som ikke har tilgang til FBR-granules trolig falle av lasset. Kun REC er et alternativ til GCL.

Videre er det i dag dyrere å kjøpe inn polysilikon i Kina enn det er i ROW (takket være REC). Det betyr at Taiwan-selskaper har lavere innkjøpskostnader om de handler fra REC i ROW enn om de skulle kjøpt i Kina (kina eksporterer ikke). Prisdifferansen mellom Kina og ROW gir et konkurransefortrinn for Taiwan, det fører til konkurransevridende effekter på sikt. Det blir billigere å produsere ingot/wafer i Taiwan hvor polysilion koster 12 $/kg og formfaktoren kutter cash-cost ytterligere, enn å produsere det i Kina hvor prisene er 17-19 $/kg og chunks er en dyrere formfaktor.

Siden alle som minimum bør ha en 50/50 mix med FBR/Siemens, så bør REC etterhvert kunne få 50 % markedsandel i ROW i takt med at kundene bruker mer FBR og mindre Siemens. Eller motsatt, dersom det er lønnsomt å produsere ingot/wafer i Taiwan så vil kapasiteten på produksjon av dette øke og gi vekst hvor denne veksten vil gi økt demand etter FBR-granules.

REC er industrilende på teknologi, cash-cost og pris. REC er ikke størst og har ikke tilgang full tilgang til det kinesiske markedet, men det er nødvendigvis ikke avgjørende og kan være et midlertidig fenomen om USA-Kina blir enige. Det er en fordel at REC ikke er avhengig av Kina, men kan tilby sine produkter globalt. REC opparbeider seg nå markedskontroll og domians i ROW-markedet. I ROW-markedet er det få andre aktører som er konkurransedyktig mot REC. De konkurrenter som er der i dag har langtidskontrakter eller semigrade kvalitet.

Proteksjonisme er en dårlig konkurranseform. Det hjelper på kort sikt, men undergraver alt på lang sikt.
REC styres på rene markedskapitaliske mekanismer og er innovative ved motgang, hvilket gjør at selskapet øker sin konkurransekraft. Det er selskaper med best konkurransekraft som overlever i lengden og som er motstandsdyktig mot et volatilt marked.

RECs målsetting bør være ganske enkel. Øke salget i ROW tilsvarende produksjonen ved ML, deretter skru opp ASP til et nivå som ligger rett under spotprisene. Dette er REC godt i gang med.

At DERE ikke ser dette er en helt annen sak. Nå er det heldigvis ikke traderne som er selskapet, men utelukkende primadonner som har urealistiske syn på selskap og marked, og som drives av populismen.

@AB

"FBR-B + Fz = enda sannere" Nope! Der er jeg faktisk uenig. Har du noen referanse til den påstanden?

@ AB & KAWAS

Siemens-teknologien er laaangt fra utdatert og død. Hvorfor så nedlatende om konkurrentens teknologi? Var den såpass underlegen som antydes her, ville det ikke ha vært mye PV-energi framover. Og Siemens-teknologien gjennomgår stadig forbedring. Langt mer R&D på det området enn på FBR-teknologi.
MCAP123
29.05.2018 kl 23:48 9529

Det som gjelder for overskuelig fremtid er inte enten FBR eller Siemens. Det både og. Blande FBR med siemens for beste resultat slik ab redegjort for mange ganger inkludert i denne tråden er polyindustri sin motsvarighet til diamond wire teknologifremskritt innen wafer. 1+1= mer enn 2. Ja det er konkurrerende teknologier men for lang tid fremover kompletterer de hverandre mer enn noe annet. Og det er jo FBR det er manko på nå når alt fler vil blande 50/50. Siden det er så lite av FBR må man for tiden se den produkten altså poly pellets som en meget verdifull kompletterende teknologi til Siemens chunks. Det som etterhvert dør ut nå er dårlig Siemens (hvor man klarer å kombinere dårlig kvalitet og energi sluk og miljøødeleggende gamle fabrikker). Så får vi se hvordan teknologiutviklingen går. Det satses sikkert mye på å utvikle Siemens videre men vi kan vel være enige alle man om at flaggskipet innen poly for tiden er Yulin FBR B med en jævlig sprek mor i ML. For øvrig takker jeg for meget interessante innlegg på denne tråd.
Redigert 30.05.2018 kl 00:06 Du må logge inn for å svare

@JBG

SIemens kommer til å holde ut i 20-30 år til. Den dør ikke ut. Men fra et konkurranseperspektiv vil FBR spise markedsandler fra Siemens i den mest lukrative biten dersom REC behersker FBR semi-grade. Det er ikke stor nok FBR kapasitet til å dekke hele markedet, så Siemens må ta brorparten en god stund.

CCz vs Fz
http://meroli.web.cern.ch/Lecture_silicon_floatzone_czochralski.html

"Unlike CZ growth, the silicon molten Zone is not in contact with any substances except ambient gas, which may only contain doping gas. Therefore FZ silicon can easily achieve much higher purity and higher resistivity."

https://www.waferworld.com/float-zone-wafer-supplier-method/

"The float zone method is the go-to technique whenever a wafer requires high-purity silicon with little impurities. "

https://www.pveducation.org/pvcdrom/manufacturing/float-zone-silicon

Even though the CZ process is commonly used for commercial substrates, it has several disadvantages for high efficiency laboratory or niche market solar cells. CZ wafers contain a large amount of oxygen in the silicon wafer. Oxygen impurities reduce the minority carrier lifetime in the solar cell, thus reducing the voltage, current and efficiency. In addition, the oxygen and complexes of the oxygen with other elements may become active at higher temperatures, making the wafers sensitive to high temperature processing. To overcome these problems, Float Zone (FZ) wafers may be used.


http://www.topsil.com/media/56273/pfz_application_notelong_version_september_2014.pdf
The quest for perfect monocrystalline silicon has been on for
decades. Every time a new matureness level for the silicon material
has been reached, the electronics industry puts forward new
challenges to the silicon manufacturers. The definition and
parameterisation of perfect silicon has been the subject of many
research and development projects, primarily within the Czochralski
(CZ) growth technique community, where many obstacles in the
purification step have hindered an absolute perfect silicon standard
to be derived. Most Czochralski products claiming to be perfect
silicon have extra processing steps such as hydrogen annealing or
intrinsic gettering steps added to the wafering step to assure a
pseudo-perfect CZ silicon wafer suitable for electronic device
manufacturing.
Float Zone (FZ) technology for growing silicon monocrystalline
material is by far the most pure method and results in perfect
silicon with unique properties as opposed to any other growth
technology. Float Zone silicon can be grown with resistivities
exceeding 100.000 Ωcm because of the process purity. Czochralski
silicon does not have this high level of purity and it is difficult to
grow Czochralski silicon with resistivities exceeding 100 Ωcm. Also,
performance degrading impurities such as oxygen is much lower by
two orders of magnitude in Float Zone silicon in comparison with
Czochralski silicon where crucibles give high and unpredictable
levels of oxygen in the bulk of the silicon.Skal vi trekke frem en ulempe med FZ så er det diameteren.

@mcap

Ja, det er mixen på 50/50 som bør være den primære abisjonslisten i starten. Uansett ville ikke FBR klare å dekke 50 % av markedet. Men om RECs kundegrunnlag dekker 50 % så har vi grunnlag til å selge betydelig mer enn vi gjør i dag.
Redigert 30.05.2018 kl 00:51 Du må logge inn for å svare
MCAP123
30.05.2018 kl 00:28 8591

Så var foreløpige bud i denne tråd vedrørende Q2 resultat på rundt 15-17 million ebitda og Cashgenerering på mer enn i Q1 så la oss si rundt 10 million usd.
Redigert 30.05.2018 kl 07:20 Du må logge inn for å svare

Angående argumentet "FBR-B + Fz = enda sannere" , så ser det ut til at de som hevder det, fremdeles sitter fast i at alt REC Silicon gjør angår kun PV.

Har sagt det før, og må gjenta dette igjen: Nei og atter nei! REC Silicon er nå i to forskjellige bransjer. Ikke bland dem sammen!

FBR-B, eller FBR for den saks skyld, er primært rettet mot PV, ikke semi-applikasjoner. Kan jo også benyttes mot Semi, men siden den først og fremst fokuserer på kostnad i $/kg er det PV-applikasjoner det primære.

Og det er jo det motsatte når det gjelder floatzone. Der er kostnadene betydelig høyere, men likeså prisen. Egner seg derfor ikke til lav-kost PV, selv om det absolutt ville virke. Floatzone gir ekstreme egenskaper med høy isolasjonsgrad og egner seg best til spesialappliksjoner inne kraftelektronikk. Jeg vet at noen har lekt med tanken om FZ for PV, men da må man forløpig se langt etter 100+ GWp i årlige PV-installasjoner.

Å bruke floatzone til PV, ville nesten være som å bruke gull i en Lada. Ikke gjør det. Det virker som om noen har mistet sin kritiske sans, og ikke ser helt de teknologiske nyansene her.

@JBG

All teknologi starter dyrt og blir så billigere når man blir flinkere på det.
REC trenger ikke å lage 100 GWp med FRB-B FZ! De trenger kun å lage for sin egen produksjon.
All teknologi handler om kostnadskontroll ved masseproduksjon, men om kostnader på FBR-B går ned og man får kostnader på FZ ned, så får man et produkt som er gull for monoSi.

Polysilicon var også rådyrt før 2008! Ingen trodde solmoduler noen gang ville bli billig nok for masseproduksjon. 10 år senere så har vi passert 100 GW årlig.
All industri handler om å kommersialisere en dyr teknologi til billig masseproduksjon. Dette har REC god erfaring med. Det var tross alt svært få som hadde tro på FBR før REC beviste at det var mulig å kommersialisere. Ved full produksjon kan man ha FBR nede på 7-8 $/kg og da kan Fz bli interessant. Sluttproduktet blir billigere og bedre enn hva man kan oppnå med Siemens.

REC kan også bruke CCz. Men om man klarer billig FBR Fz så er GCL sjanseløse.

Som dokumentasjonen viser kan FBR-B + Fz = enda bedre gi bedre produkter. Med R&D på å få ned kostnader på Fz kan man oppnå mye.

At REC er i to forskjellige bransjer er ikke relevant for problemstillingen vi her diskuterer. Spørsmålet omhandler Moses Lakes teknologiske konkurranseevne. Ditt oppstilte "krav" om 100 GWp er heller ikke relevant. Det eneste som er relevant er hva REC kan klare for sin produksjon til å bli ledende.


Saklig sett har PV-industrien selv i sin egen "roadmap" hatt med Cz, CCz og Fz på sin agenda lenge.

"Fig. 25 shows the different technologies that will be used for mono-Si crystallization. CCz will make
significant gains in market share over classical Cz due to the former’s cost advantages. Float zone (FZ)
material for producing cells of the highest efficiency is also expected to appear on the mono Si market
with a share of nearly 20% by 2025."

http://www.itrpv.net/.cm4all/iproc.php/Reports%20downloads/ITRPV_2015_Roadmap_Results_2014_150428.pdf?cdp=a

Hvor stor markedsandel en teknologi får kommer selvfølgelig an på dem som satser på den. Noen må satse og bygge kapasitet for at det skal få markedsandel.
Redigert 30.05.2018 kl 08:18 Du må logge inn for å svare
Solguden
30.05.2018 kl 08:52 8206

MCAP123. Utrolig spennende dette her.

Å forhandle med kinesere er et helvete, og Trump strategi er nok å være like uforutsigbar og lite troverdig som dem.

Kina har i mange år drevet statssubsidiering, skjult proteksjonisme, offentlig organisert patenttyvri og omfattende valutamanipulasjon.

Å få Kina til å endre adferd er helt sikkert ikke enkelt, men det er en utfordring som jeg tror Trump trives med. Han liker veldig godt å bruke makt og å herse med andre, og nå kan han bruke disse egenskapene for å tvinge Kina på defensiven.

Trump har alle de gode kortene, og jeg er sikker på at han elsker spillet!

Hehe, når den store majoritet er passive og bare ser på skjermen uten å gjøre noe defensivt for sine porteføljer, så danser musene på bordet og mindretallet sikrer at kursen faller på lavt volum. Det ligger i tradingens natur at kursen må falle når det blir så lavt volum. Vi er nå på 1,30!
30.05.2018 kl 09:33 8071

RT 1.31 og stiger
Solguden
30.05.2018 kl 09:34 8057

Bare å bryte 1,30 for min del. Har ventet på dette. Men hvorfor skjer det ikke snart? har ventet i ukesvis. Hvorfor
vil ingen kjøre den nedover?.
Bruk galskapen deres tradere/shortere kjør den ned.
Redigert 30.05.2018 kl 09:35 Du må logge inn for å svare

3 uker til ferie og skattepenger, da blir det 100k nye REC.

@AB

Jeg sier ikke at REC alene skal kunne levere 100+ GWp med sin FZ. Faktumet er at nå er FZ-prosessen såpass dyr, at det rett og slett ikke er økonomi i dette for mainstream PV. Den høye renheten en oppnår med FZ er strengt tatt ikke nødvendig innen vanlig PV-applikasjoner. Det er ikke mange watt ekstra å hente!Kanskje det kunne gi noe ekstra ifm solpaneler for satelitter eller romsonder, men ikke noe for det MW-anlegg i Kina.

Vet at noen har "lekt med tanken", men det teksten du refererer til sier 20 % innen 2025 som er utopisk. Og kikker man på rapporten sier den dessuten at det skulle være allerede 7-8 % av all kapasitet i dag som skulle ha vært basert på FZ. Det er jo bare tull. Gi meg navn på en produsent som produserer over 100 MW med celler i dag som er basert på FZ! 100 MW tilsvarer under en promille av all produksjonskapasitet. I motsetning til Longi-sjefen, har jeg da mer tro på teknologier som cCZ, direct wafer etc.

Om FZ noen gang skulle blir konkurransedyktig innen PV, blir det så lenge til at da er nok FZ-ovnene i Butte foreldet og for små.

En må til tider prøve å skille litt mellom hvordan du ønsker at ting være, og hvordan realiteten faktisk er. Det er mange selsakp og teknologier "om beinet" der ute. REC Silicon har på flere områder i en fordelaktig posisjon, men den situasjone er mange andre selskaper i også. Jeg synes det er mest spennende hvordan REC kan utnytte sine særegenskaper, gjerne sammen med sine kunder. Og helst i RoW.

@jbg

Du snakker om mainstream PV og RECs særegenheter. Det er RECs særegenheter som er vårt anliggende. Hva som er mainstream PV er et kinesisk selskap som lager 17-19 % moduler basert på den aller billigste teknologien. REC har alltid vært en nisje som driver i en smalere del av markedet. FBR vil heller aldri ha stor nok kapasitet til å bli "mainstream" - da må jo alle polyprodusenter i dag gå over til FBR.

Ja, rapporten er foreldet og som jeg sier kommer markedsandler an på aktørene. At SunEdison og GCL ikke fikk kommersialisert sine FBR-teknologier og kapasiteter i 2014 som planlagt gjorde mye av tallene foreldet på flekken.

Det er REC som er tema. Hva konkurrentene gjør eller ikke gjør er andre aksjonæres problem. Med FBR-B til 7-8 $/kg og Fz kan REC ta ledelsen i high-end for monoSi. At produktet er for bra for behovet innen PV er relativt da moduler skal stadig jage høyere % output, og i dag er begrensningen ofte i at for å få høyere % må man ta i bruk teknologi som er for dyrt for masseproduksjon til at det lønner seg. Men REC kan kombinere dette og gjøre det lønnsomt.

FBR-teknologien til REC er et godt eksempel på at man kan klare det umulig og få ned kostnader til lavest nivå. Her hadde vi 99 % av markedet mot oss - alle var skeptiske.

Vi skal ikke ha status quo - vi skal ha en roadmap med teknologiske fremskritt og så skal REC være den som går først i rekken. Med semi-grade FBR har de klart det "umulige" som alle som har sverget til Siemens trodde var umulig. Kostnadene skal videre ned med FBR-C. Og bruk av Fz kan forbedres i stor grad til å bli billigere og bedre det også. I kombinasjon vil kostnadene kunne bli lavere enn Siemens klarer.
tommy00
30.05.2018 kl 10:37 7844

JBG/AB: Forsøker å forstå: Da er det altså FZ prosessen som benyttes i Butte. Hva med ombygging eller nye FBR-B reaktorer i ML. Blir disse basert på FZ og i så tilfelle må produktene fra denne prosessen selges til elektronikkindustrien, da de i uoverskuelig fremtid (5 år minimum) er for dyre for solceller? Om man kan regne dette hjem så er hovedproblemet for REC ikke teknologisk, for det finnes vel et bra marked utenfor Kina for FBR-B, men finansielt av typen "mens gresset gror så dør kua"
Betyr dette for øvrig at FBR-B anlegget i Yulin er basert på FZ og skal selge til elektronikkindustrien og ikke til solcelleindustrien?
tommy00
30.05.2018 kl 10:49 7805

AB: Er FZ en prosess man kjører i tillegg til FBR-B eller er det selve FBR-B som kjøres i FZ modus? Sier du i så fall at FBR-B i FZ modus kan produsere ekstremt høy kvalitet silikon til n monoSi til 7-8$ per kg?
30.05.2018 kl 10:57 7564

Nå våkner rec. RT 1.324
Redigert 20.01.2021 kl 22:50 Du må logge inn for å svare
strider1
30.05.2018 kl 11:10 7530

Det var da som bare.... Hadde godt håp om at kjøpsorden min nede på 1,300 skulle gå inn i dag. Skuffa
Redigert 20.01.2021 kl 22:50 Du må logge inn for å svare
anderix
30.05.2018 kl 11:12 7527

strider1; dagen er ikke over;-)
Redigert 20.01.2021 kl 22:50 Du må logge inn for å svare
30.05.2018 kl 11:33 7458

RT 1.327...på tide med oppgang, men kan nok gå raskt opp siden vi har falt på micro volumer de siste dagene
Redigert 20.01.2021 kl 22:50 Du må logge inn for å svare

@tommy

Det er bare å google på disse tingene så finner du en del litteratur som i detalj forklarer ulike prosesser.

Her er f.eks. https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/conference-paper/33-eupvsec-2017/Benick_2DO31.pdf
Den forklarer MultiSi N-type på 22 % efficiency. Her brukte de en FBR-reaktor (ikke kommersiell). Her var en referanse en FZ med 23,3 % efficiency.

Increasing the solar cell conversion efficiency is a
powerful lever for a further cost reduction in
photovoltaics. To date for industrial screen-printed p-type
solar cells on monocrystalline silicon, efficiencies up to
22.6% [1] have been reported, whereas for a comparably
processed p-type solar cell on multicrystalline (mc)
silicon, the highest certified efficiencies reported to date
is 21.3% [2]. Nevertheless, multicrystalline p-type silicon
accounts for ∼70% of the global solar cell production [3]

MonoSi er en dyrere plattform enn MultiSi, men nå ser vi altså fremveksten av MonoSi likevel. Jo lavere modulprisene blir per watt jo mer vil man også ta i bruk ny teknologi som fordyrer litt for å differensiere produktene. High-end markedet ligger på 21-23 %.

RECs strategi er å produsere et produkt som tar markedsandeler og marginer fra eksisterende teknologi. FBR er neste generasjon nå som semi-grade blir kommersialisert. Det fortrenger Siemens. Det er en av grunnene til at verdens største polysilicon- og waferprodusent GCL Poly har brukte milliarder på å forsøke å få til FBR. De kommer til å kombinere FBR og CCz. Dette gjør GCL fordi de ser at de i fremtiden kommer til å migrere over på FBR og CCz som sitt satsningsområde for high-end og at Siemens-kapasiteten blir sekundær for low-end.
Redigert 20.01.2021 kl 22:50 Du må logge inn for å svare


Crystalline silicon solar cells are the dominant photovoltaic (PV) technology today. They use multi-crystalline or mono-crystalline silicon wafers. The solar cells made from mono-crystalline silicon wafers have a higher efficiency, and are being increasingly used by several manufacturers to reduce overall cost of PV systems.
[0008]
The mono-crystalline silicon wafers most often are fabricated from a single crystal silicon boule pulled from a molten pool of very high purity silicon using the Czochralski (CZ) method. This method utilizes a container crucible for the melt pool, and initially uses a seed crystal to begin the crystal growth into the desired crystal size. The boule can be only cylindrical in shape. The CZ method is well tested and reliable, but it is inefficient in the utilization of silicon, electricity, other consumables, has long batch times, and hence expensive to operate.
[0009]
A second process that can produce high quality silicon single crystal for photovoltaics is the Float Zone (FZ) Method (Ref: Float zone (FZ) silicon: A potential material for advanced commercial solar cells, H.-J. Rost et. al. Cryst. Res. Technol. 47, 273-278 (2012); Float-zone silicon for high volume production of solar cells, J. Vedde et. al., 3rd World Conf. on Photovoltaic Energy Conversion, Osaka, Japan 2003). In this method, which is an adaptation of zone refining, a section of the free-standing (crucible-less) polysilicon feedstock rod is melted by use of radio frequency induction coil and allowed to crystallize. The crystallization zone and the melt zone are then swept typically from one end of the rod to the other end by moving the induction coil. Each such pass provides for improvements in the purity of the resulting crystal. The FZ method, however, is even more expensive than the CZ method (Ref: FZ and CZ crystal growth: Cost driving factors and new perspectives, W. von Ammon, Physical Status Solidi, No. 11, 2461-2470 (2014)) because of the stringent requirement for the polysilicon feed rods for the FZ process, such as
(a) Low dopant levels—since the dopants boron and phosphorus in silicon have high segregation coefficients (0.8 and 0.35, respectively), they cannot be effectively removed by the CZ or FZ methods.
(b) Right shape—typically rods with circular cross-section, since such silicon rods are what are available for use as feedstock, and which are the Siemens-processed rods or CZ-grown rods.
(c) No cracks or physical defects—the FZ method is used to form single crystals by localized high temperature scanning; if the feed rods have internal defects, they form regions of dislocations preventing single crystal formation. If they have external physical defects, such as surface cracks or surface roughness as with higher speed deposition Siemens process rods for photovoltaic application, they cause to initiate arcing from the induction coil.
(d) No inclusions, such as SiC, Si3N4 or SiO2—since these will all affect the single crystal formation by the FZ method.


"Polysilicon granules produced by the Fluid Bed process have been suggested as direct feedstock for the FZ process method (Ref: FZ and CZ crystal growth: Cost driving factors and new perspectives, W. von Ammon, Physica Status Solidi, No. 11, 2461-2470 (2014)), but this method has not made progress due to great technical difficulties and added cost."


https://patents.google.com/patent/US20160348271A1/en


Redigert 20.01.2021 kl 22:50 Du må logge inn for å svare

@anderix

Om jeg fikk posten min på 1,30???

Nei, jeg er ferdigkjøpt for lenge siden. Skal jeg kjøpe mer må vi under 1,20.

Jeg følger nesten ikke med på aksjekursen nå - den er meningløs og irrelevant.
Redigert 20.01.2021 kl 22:50 Du må logge inn for å svare

@ AB kl 12:14

Bra, da regner jeg med at du er blitt overbevist om at FBR-B og FZ ikke er relevante sammen. I hver fall ikke i overskuelig framtid.

I tillegg tror jeg neppe FBR-B fra Kina tas i bruk innen framstilling av Semi-silisium. Det måtte i så fall være kun med cCZ der prillet poly fylles på letter enn chunks.

Selv om referansene var noe gamle, tror jeg vi kan legge saken død nå.
Redigert 20.01.2021 kl 22:50 Du må logge inn for å svare

@tommy00 kl 10:37

Det er eldre Siemens-ovner i Butte. Til det lager de PV-grade poly fra MGS (metal grade silicon), i tillegg videreforedler de poly fra Siemens-ovnene, enten i CZ-prosess eller i en FZ-prosess for å lage monokrystallinske ingots (sylindre av silisium). FZ-produktet har høyere kostnad, men betales langt bedre enn CZ-produktet. Vi vet ikke hvor mye av hver for RECs vedkommende.

FBR-reaktorer er konkurrerende teknologi til Siemens-ovner, men begge lager polysilisium, hhv i granulert eller i fast sylinderform. Vanligste salgsvare er derfor knust Siemens-poly (chunks) og langt mindre granulert poly fra RECs FBR.

Granulert poly fra FBR-B er så vidt jeg vet ikke spesielt myntet på FZ i videreforedling, eller for den saks skyld Semi-industrien. Men den har renhet nok, og det kan jo tenkes at halvlederindustrien tar den i bruk på samme linje som PV-industrien. Men fra Siemens-ovnen får en jo nesten ferdige ingots til å prosessere i FZ-ovnen.

FZ-silisium er i dag for dyr for ordinære solceller, ja!

Yulin-anlegget har, i tillegg til FBR-B, noen Siemens-ovner. Trolig vil noe av produktene fra Siemens-ovnene gå inn som råvare til FZ-prosessering. Og det første gang det lages FZ-silisium kommersielt i Kina. Forsto jeg TT rett, så var denne silisiumen beregnet for den kinesiske kraftelektronikkindustrien.
Redigert 20.01.2021 kl 22:50 Du må logge inn for å svare
anderix
30.05.2018 kl 15:13 7013

AB; sorry, men den var ment til strider1; som var på kjøpern tidligere i tråden. Svar på innlegg legger seg ikke under de innlegg jeg svarer på av en eller annen grunn. Ja, godt å være fullastet og bare vente på at det skjer noe. Kjøper eller selger heller ikke der vi er nå.
Redigert 20.01.2021 kl 22:50 Du må logge inn for å svare
tommyh
30.05.2018 kl 15:33 6959

Der ja, nå har traderne fått blod på tann og skal ta oss med ned til krona, eller enda lengre ned.
Redigert 20.01.2021 kl 22:50 Du må logge inn for å svare
Solguden
30.05.2018 kl 15:35 6951

Bra, endelig har ventet lenge på dette.

Ingen poeng å være mellom 1,30-1,40 i mange uker. Bedre at den går ned så vi kan kjøpe mer.

Noen må slenge ut mange aksjer nå ellers får vi falskt brudd da vil den stige.

Selg de som ikke er long så vi får litt fart.
Redigert 20.01.2021 kl 22:50 Du må logge inn for å svare
Solguden
30.05.2018 kl 15:49 6912

I all verden hvor treigt dette går . Selg selg selg.
Redigert 20.01.2021 kl 22:50 Du må logge inn for å svare
halvpris
30.05.2018 kl 15:51 6905

Hvor ble disse 53 mill aksjene til" musetrynet" av ?
Redigert 20.01.2021 kl 22:50 Du må logge inn for å svare
tommy00
30.05.2018 kl 15:55 6891

JBG/AB: Tusen takk for instruktive svar! Forstår adskillig bedre nå:)
Redigert 20.01.2021 kl 22:50 Du må logge inn for å svare