Dagens kommentar 28.05.18


I 1Q17 solgte REC totalt 2208 MT med FBR. I 1Q18 økte REC salget til 2563 MT, en økning på 355 MT.

I 2Q17 solgte REC totalt 2372 MT med FBR. Dette var 164 MT mer enn 1Q17. I 2Q18e har REC estimert et salg omkring 2800 MT, en økning på om lag 428 MT fra 2Q17.

I 1Q18 var inventory increase 619 MT. Ved 1Q18-presentasjonen antydet TT at dette volumet var solgt. Dersom det er korrekt kan salget i 2Q18 overstige 2800 MT. I 1Q18 var FBR-produksjonen 3127 MT. I 2Q18 er produksjonen om lag 2300 MT med vedlikehold, hvilket er på nivå med snittproduksjonen i 2017 og 1Q17 hvor det ble produsert 2329 MT. Om REC produserer 2300 og bygger ned inventories med 600 i kvartalet, vil salget nærme seg 2900-3000 MT. Det er mer enn estimatet på 2800 MT. I 2Q17 2372 MT og 4Q17 solgte REC 3426 MT.

Salg av 600 MT fra inventories utgjør om lag 7,2 MUSD fra arbeidskapital til cash (@12 $/kg).
Øker salget fra 2563 MT i 1Q18 til 2800 eller 2900-3000 MT så øker omsetningen med mellom 2,84 til 4-5,2 MUSD for FBR.

Dersom REC produserer om lag 2300 MT med en vedlikeholdspreget cash-cost på 13,4 $/kg vil dette utgjøre 30,82 MUSD. I 1Q18 produserte REC 3127 MT FBR til 9,4 $/kg som utgjorde 29,39 MUSD. Vedlikeholdskvartalet ser da kostnadene øke med 1,43 MUSD på FBR. Det er god kostnadskontroll selv med vedlikehold.

I 1Q18 hadde REC revenues for solar material på 32,7 MUSD og EBITDA på 8,4 MUSD. Som nevnt utgjorde FBR produksjonskostnader om lag 29,39 MUSD. 32,7 MUSD delt på salg på 2563 MT er 12,758 $/kg.

I 2Q18 vil RECs salget være 2800 MT (estimert) 35,7 MUSD eller 2900-3000 MT (high) 37-38,2 MUSD. Med produksjonskostnader på 29,39 MUSD vil marginen være mellom 6,31 og 7,61-8,81 MUSD. Dette er altså med vedlikehold, mot EBITDA-contribution på 8,4 MUSD i 1Q18. Vedlikeholdet tar da bare om lag 2,1 MUSD fra marginene om vi legger 6,31 til grunn og går inn i årets CapEx-kvote. Blir salget noe høyere øker marginen og vedlikeholdet spiser mindre av beløpet sammenlignet med 1Q18. Moses Lake vil bidra med om lag 6,3-8,8 MUSD i EBITDA med vedlikehold.

Revenues vil ligge mellom 35,7-38,2 MUSD mens EBITDA ligger mellom 6,3-8,8 MUSD, EBITDA-margin mellom 17,65-23,04 %. I 1Q18 hadde solar material er margin på 25,6 %.

Totalt salg i 1H17 var 4580 MT. Totalt salg i 1H18 vil være omkring 5363 MT, en økning på 783 MT.

Selv med vedlikehold vil 2Q18 gi et driftsmessig godt kvartal for «solar materials». Vedlikeholdet påvirker produksjon og driftstall marginalt. Vedlikeholdet bidrar også til at produksjon og driftstall i 2H18 vil bli enda bedre, med økt fleksibilitet omkring produksjonen.

For Butte med «semiconductor materials» kan vi regne med tall omkring eller litt bedre enn 1Q18. Butte hadde en omsetning på 37,7 MUSD med EBITDA på 17.5 MUSD (46,5 %).

For konsernet vil EBITDA-bidraget trolig ligge omkring det underskuddet man hadde i 1Q18. Her må vi ta høyde for at REC har foretatt en vellykket refinansiering av selskapet, hvilket generer finanskostnader dette kvartalet. Også JV equity settlement installment på 2,7 MUSD påvirket 1Q18.

I 1Q18 betalte også REC et avdrag på JV (equity settlement installment) som ikke kommer igjen i 2Q18. Vi hadde en working capital increase pga inventories på 6.9 MUSD som kan bli reversert i 2Q18 ved en decrease i inventories. Payable, receivable, interest og currency er andre variabler. I 1Q18 hadde REC en positiv cash-flow på 7.4 MUSD basert på en EBITDA på 14.6 MUSD. REC kan få en god EBITDA og positiv cash-flow i 2Q18.

Samlet sett kan 2Q18 med vedlikehold bli tilsvarende bra/bedre som 1Q18.
Redigert 21.01.2021 kl 04:07 Du må logge inn for å svare
tommy00
30.05.2018 kl 15:55 6021

Redigert 21.01.2021 kl 04:07 Du må logge inn for å svare
Solguden
30.05.2018 kl 15:59 6002

La traderne ta tapet. Ikke kjøp.
Redigert 21.01.2021 kl 04:07 Du må logge inn for å svare
strider1
30.05.2018 kl 16:34 5918

Da fikk jeg litt til i dag. Liker ikke å snitte opp, men har sånn trua på det fundamentale her. Må benytte muligheten når vi er her nede
Redigert 21.01.2021 kl 04:07 Du må logge inn for å svare
milk
30.05.2018 kl 16:58 5851

Soloppgang i dag :-) Stakkars lille REC :-( Noen elsker tydeligvis ordtaket "tro kan flytte fjell" Ikke sant Anton!!!
Redigert 21.01.2021 kl 04:07 Du må logge inn for å svare

Satans aksje får ikke engang drahjelp av hetebølgen ...
Redigert 21.01.2021 kl 04:07 Du må logge inn for å svare

Glad jeg solgt på 1,45, men rart den ikke stiger når ting egentlig er ganske ok.
Redigert 21.01.2021 kl 04:07 Du må logge inn for å svare
MCAP123
30.05.2018 kl 17:25 5757

For hver aksje ligger det over 8 kroner i investeringer i Butte og Moses lake bak. Dette i den hotteste industri (solar) med verdensledende teknologi. Yulin og patenter kommer i tillegg. Hadde vært gøy å hatt en konk auksjon ala norske skog. Hadde nok fått inn det dobbelte av dagens kurs og kjøper hadde vært sjeleglad ( og kinesere). Eneste grunn til at rec ligger her nede er altså en soltariff påført av Beijing. Rec som selskap har aldri vært mer konkurransedyktig, hatt så lite gjeld og så store fremskritt på teknologi. I fokus per nå er sømløs drift i ML , overgang til kun semi ( fullført) og nå oppskalering av semi i Butte og oppskalering av yulin. På trass av tariff leverte rec sitt beste Q på 3 år i april. Håper på solmelding tariff i helgen ellers kan de kysse zte bye bye. Virker som kineserne begynner å bli modne for en Great deal. Hvis de mener alvor med å kjøpe mer USA varer så ligger poly meget godt an. Surt for tradere. Short er vel snart ikke fler så de klarer seg.
Redigert 21.01.2021 kl 04:07 Du må logge inn for å svare

Bare å selge.. Har og vil aldri påvirke kursen i REC . Bedre å svi av noen høvdinger på vikinglottoen i dag.
Redigert 21.01.2021 kl 04:07 Du må logge inn for å svare

Gikk forresten til helvete der og..må må nok forsette å være gissel i satans aksje...varmt nok i dag, er vel bare å venne seg til det.. kloden er fucked up, blir sikkert greit å telle penger i helvete for showstopperne i denne aksjen?
Redigert 21.01.2021 kl 04:07 Du må logge inn for å svare
Sa2ri
30.05.2018 kl 21:15 5508

@MCAP123:

"For hver aksje ligger det over 8 kroner i investeringer i Butte og Moses lake bak."

Her er et par "statements" fra teaseren til Norwegian Crystals som skal på børs om ikke lenge:

"~1400 MNOK bought at 12 MNOK
NC acquired state-of-the-art facilities in Glomfjord from REC in 2012 at a price of only NOK 12 million
• REC had invested more than NOK 1.4 billion in the building and machinery"

"~300 MNOK bought at 80 MNOK
• NC able to acquire assets following bankruptcy of an international solar company
• NC signed agreement for 144 pullers and related equipment at a price of 4.5 MEUR (market price approx. EUR 30m)
• 100% of the purchase price paid through wafer
deliveries"

Det er ikke alltid investert kapital er noe man får tilbake, eller kan regne verdi på krone for krone.

Redigert 21.01.2021 kl 04:07 Du må logge inn for å svare
Sunrise
30.05.2018 kl 22:42 5347

Noe så kjipt. Vi ser at Kina er opptatt å blidgjøre USA og kutter importtoll her og der, mens 57% straffetoll på Rec's produkter er det ingen bevegelse i.
Redigert 21.01.2021 kl 04:07 Du må logge inn for å svare
MCAP123
30.05.2018 kl 22:57 5321

Den er grei sari men allikevel er det et faktum at det er investert mer enn nok 8 per aksje i Butte og ML . Så gjenstår å se vad avkastning vil bli. Beløpet sier noe om historikken til rec og hvor mye som er investert i ny teknologi. Rec i Norge ble verdilaust fordi wafer ble utkonkurrert. Rec solar viste seg å være verdt mye penger ved salg til kinesere som også var de som indirekte årsaket salg av rec solar ved å introdusere tolltariffen som nesten tokk knekken på rec. Men REC Silicon overlevde og investeringen i Butte og ML er inntakt. Rec er nå refinansiert, leverer overskudd på ebitda hvert kvartal med Q1 som beste Q på 3 år. Hvert Q genereres cash. Q1 genererte rec over 60 millioner nok. At rec regnskapsmessig på bunnlinja gått med tap skyldes ironisk nok den store investeringen som nå avskrives med 20 million usd per Q. Hvis ikke Kina innført tariff altså politisk overgrep på en USA basert bedrift ville resultater vært utrolig mye bedre. Hvis rec fått operere uten tariff ville bedriften levert meget god avkastning på investert kapital og kurs ville vært et helt annet sted. Det som skjedd istedenfor er at rec måttet utkonkurrere alt og alle i row spotmarkedet for å få avsetning for drøyt halvparten av sin solpolykapasitet ( ML solpoly Butte semi). Hvis tariff heves vil rec straks kunne gå opp til 100% drift ved ML og dermed ytterligere redusere sine kostnader og dermed få marginer på rundt 33% ved salg rundt 12 dollar. Det er ingen naturlov som sier at fordi rec wafer gikk konk så må REC Silicon gå konk. Av å til skjer det at du både får igjen investert kapital og får avkastning og utbytte. Jeg tror det vil skje i REC Silicon ergo eier jeg aksjer i rec og bak hver aksje jeg kjøper på 1.3 er det en investering på over kr 8. Hvis du ikje tror på aksjen bør du ikke eie den. Er det risiko? Ja. Men det er også enorme muligheter og rec er altså en bedrift som blitt trakassert og straffet av fremmende makt og det er grunn til tidligere problem. Det er ingen meg bekjent som satt spørsmålstegn ved REC Silicon sin konkurranse evne i et fritt marked eller satt spørsmålstegn ved kvalitet på produkter og dess unike egenskaper. Nå skal Wilbur Ross til Kina på lørdag. Kina slipper jevnlig nyheter om reduserte tariffer på USA produkter (seinest idag nye varegrupper). Gleder meg til fjernet tariff og et fritt og åpent marked. Da får vi se vem som er best, billigst og mest lønnsom. Hvis ikke Kina innfrir håper jeg på et fullt ut Trade war. Rec er allerede der så for oss er det same difference, men i det minste får da også zte en gedigen spark i pungen (punt intended). https://www.hegnar.no/Nyheter/Politikk/2018/05/Kina-kutter-toll-paa-importvarer
Redigert 21.01.2021 kl 04:07 Du må logge inn for å svare
orhaugen
31.05.2018 kl 09:22 4909

Skal nok se at vi kommer oss under krona igjen før q2-rapporten. Kursen kollapser i dag etter å kuket rundt 1,30 i lang tid. Hva tenker hovedaksjonærene, er de snart ikke interessert i å få avkastning på sine investeringer i selskapet?
Redigert 21.01.2021 kl 04:07 Du må logge inn for å svare
Solguden
31.05.2018 kl 09:35 4829

Haster ikke, i mellom tiden kan vi andre storkose oss med billige aksjer de kaster ut på extremt lavt volum. Dette er bare fantastisk i mine øyne.
Redigert 21.01.2021 kl 04:07 Du må logge inn for å svare
milk
31.05.2018 kl 09:37 4822

Er meget fornøyd med at jeg solgte 80% av beholdningen med en pen fortjeneste. :-) Jeg har en snittpris på 1,21 på de siste 20%. Fremdeles i pluss,enn så lenge ;-)
Redigert 21.01.2021 kl 04:07 Du må logge inn for å svare
Solguden
31.05.2018 kl 09:39 4811

Da kan selge til meg Milk om ikke lenge. Galskapen er satt i system her er det bare og utnytte.
Redigert 21.01.2021 kl 04:07 Du må logge inn for å svare
orhaugen
31.05.2018 kl 09:44 4773

Skal nok se at shortandelen øker betraktelig igjen. Og posten til JUM på 53 mill aksjer gikk til..? Haha for en type.
Redigert 21.01.2021 kl 04:07 Du må logge inn for å svare
anderix
31.05.2018 kl 09:45 3706

Snart AB på kjøpern igjen også?. På full fart mot under 1,20. For en aksje!
Redigert 21.01.2021 kl 04:07 Du må logge inn for å svare

Aldri dumt å ha krutt i bakånd i denne aksjen, og lurt å lette seg litt på toppene selv om man tror den skal videre. Selger leilighet til helga, så håper den holder seg på dette nivået til oppgjøret er på konto.
Redigert 21.01.2021 kl 04:07 Du må logge inn for å svare
halvpris
31.05.2018 kl 10:34 3624

Har Rec Market Maker, hvilket meglerhus ?
Redigert 21.01.2021 kl 04:07 Du må logge inn for å svare