Norge iferd med å ødelegge villfisken. 1000 oppdrettsanlegg

brahman
01.11.2019 kl 21:04 778


er det langs kysten og i fjorder nå.

" - Vi behøver ikke å være i nærheten av oppdrettsanlegget. Vi får fisk som er forsprengt i hele fjorden, forteller fisker Jermund Jensen.

Han har i flere år fått fisk som er full av pellets fra opdrettsnæringen. Begrepet "forsprengt" har nå blitt vanlig. Han forteller at ting har endret seg etter at det ble oppdrett i fjorden i Lyngen kommune i Troms hvor han fisker.

- Fisken er full av for og stinker. Den er unaturlig og tjukk, sier fiskeren og fortsetter:

- Som regel onsker ikke fiskeoppkjøperen å ta denne fisken. Den er av dårlig kvalitet. Den egner seg ikke som ferskfisk.

- Vi har rundt 1000 oppdrettsanlegg langs kysten vår og det brukes store mengder medisinfor. Vi forlanger derfor å få svar på hvor farlig det er å spise denne medisinerte fisken, sier Jensen til NRK."


"Her er laksebaroner med penger som ikke hadde fått plass i Skues pengebinge."

Har du et problem med at bedrifter er lønnsomme i Norge? Næringen bidrar med veldig mye skatt og mottar ingen subsidier. At de som eier bedriftene da blir rike er bare rett og rimelig og 13 kr kiloen er ikke litt høyere kostnader. Det er enormt. Marginene har ikke alltid vært slik de har vært de siste årene. Samtidig registrerer jeg at mange av de som vil påføre næringen denne ekstrakostnaden er motstander av EØS avtalen. De angriper altså næringen fra alle kanter.

"Huff for ei apekatt, når har jeg snakket om en tidsplan?"

Jeg vet at du ikke hadde en plan. Inntil i dag viste du knapt noe om oppdrett. Du bare slenger utav deg idiotiske ting uten å se konsekvensene.

Du bare slenger utav deg idiotiske ting uten å se konsekvensene.
Som hva?

"Som hva?"

Feks første setningen du skrev på topicen;

"Ganske utrolig at ikke oppdretterne har blitt pålagt å flytte oppdrettet på land i svære tanker slik at sykdommer og rømt fisk er en saga blott.
Men du vet når en industri skaper verdier som oppdrett så gjør de stort sett som de ønsker."

Stadig flere norske aktører satser på oppdrett av laks på land, hvor fisken avles opp i kjempestore vanntanker, i stedet for i merder eller lukkede anlegg i sjøen.
Store miljøutfordringer, rømming og enorme summer i kampen mot lus har ført til at flere satser på å flytte all produksjon på land for å få bukt med problemene.
Skjønner at du mener at å sende oppdrettsanleggene på land er konkurs, men det er ikke det. Oppdretterne selv ser jo ikke problemene du maser om.
Du snakker om geografi når det kommer til grunnen til de anleggene som skal startes på land, mener du da at det ikke finnes sjøområder i feks Fredrikstad der det kan startes oppdrett? Wow...
Leste du ikke linkene eller skjønte du ikke hva som sto der?
Det virker jo som at jeg har minst like god peiling på dette som du. og det uten å ha en brennende interesse for det.
Ser bare at de som driver med dette sier det samme som meg og det motsatte av deg.

Så kan du lese linkene for nå gidder jeg ikke mer av våset.

Riot, du er nu avslöjad som en SVFJWO-betalad SVFJWO-agent.
Vi tog dig på Nato-greijorna. Så du vet.
Norge ska inte ur Nato. Glöm det.

Det bør flyttes på land.
De kan ha påfyllingsrør med saltvann. Og et skikkelig renseanlegg på avrenningen/utslippet tilbake i sjøen igjen.
Da får vi ikke noe dritt i fjordene og farvannene våre.
Og kontrollen med fiskeuttak og skattebetaling blir mye bedre. Også mer rasjonelt rent industrielt. Ved at foring
og høsting kan skje på land. Mye mindre utsatt for storm på sjøen også. Og rømning til sjøs vil bli null.

"Du snakker om geografi når det kommer til grunnen til de anleggene som skal startes på land, mener du da at det ikke finnes sjøområder i feks Fredrikstad der det kan startes oppdrett? "

Og hvilke lokaliteter i Oslofjorden er godkjent for lakseoppdrett generelt ogh i Fredrikstad spesielt? Du må skjønne det at disse landannleggene er nye konsesjoner som vil supplerere eksisterende produksjon. Det vil sikkert gå bra med dagens marginer og det vil sikkert også bidra med teknologisk utvikling som kan gjøre produksjon billigere i fremtiden selv om dette ikke akkurat er så nytt. Vi har produsert smolt i alle år på land og jeg tror mesteparten av asiatisk oppdrett er basert på land. Diu åpnet imidlertid på denne tråden med å si at du ikke forstår hvorfor ikke politikerne allerede har tvunget all oppdrett på land. Kan like gjerne produsere laksen i Kina eller Frankrike da så slipper man kostnader med frakt.

Tyskland, Spania og Frankrike har ikke den kvaliteten på sjøvannet som vi har. Og ikke
minst ikke den sjø- og lufttemperatur som vi har. Dessuten har vi kompetanse, og villfisk
å fore oppdrettsfsken med. Så det lite trolig med konkurranse fra disse. Vi har også en
villfisknæring. Det er det dårlig med i for eksempel Tyskland, Nederland, Belgia, Polen osv.

Oppdretten vi driver med er nok veldig avhengig av rett miks av sjøvannskvalitet, sjøvanns-
temperatur, lufttemperatur, foringskvalitet osv. Plass til å drive med dette.

"Tyskland, Spania og Frankrike har ikke den kvaliteten på sjøvannet som vi har."

Ikke spesielt vanskelig å kjøle ned sjøvann, Hva er galt med kvaliteten på atlanterhavs vannet vs Norsk?

"essuten har vi kompetanse, og villfisk
å fore oppdrettsfsken med."

Hæ? I dag er 70 % av innholdet i lakseforet vegetabilsk. Dette må uansett importeres. Feks soya, Også en del av fiske råstoffet er importert. Feks anschecvitas,
Redigert 03.11.2019 kl 20:43 Du må logge inn for å svare
HanVann
03.11.2019 kl 20:49 100

Oppriktig talt, du er vanvittig naiv når det gjelder utenlandske vann typer.

Kan like gjerne produsere laksen i Kina eller Frankrike da så slipper man kostnader med frakt.
Det var vel en av grunnene også, komme nærmere kundene. Kortreist mat blir viktigere og viktigere i disse tider vet du.
Å frakte fisk/mat verden rundt er ikke særlig populært i dag.

Og det var poenget mitt hele tiden. Jeg er kanskje globalist men litt kan vi iallefall gjøre for å¨verne om våre egne næringer. Spesielt når dette er en så viktig næring for utkant Norge og attpå til er veldig lønnsom for Norge.

Jeg tror ærlig talt det ikke er bare bare å kjøle ned vanvittige saltvannsmengder. Da trenger du lavere lufttemperatur enn det er i
f.eks. Frankrike og Spania. Tyskland tror jeg uansett er helt uaktuelt for oppdrettsfisk. Og teoretisk nedkjøling ville krevet
hauger med energi de ikke har.
Og anleggene bør ligge nærme sjøen i Norge. Bare det, er ikke så lett i mange andre land. Vi har verdens nest lengste
strandlinje.
I hvertfall tidligere inngikk mye villfisk i lakseforingen. 2,5 kilo villfisk pr. kilo laks el. lign.
Redigert 04.11.2019 kl 01:29 Du må logge inn for å svare

Det er for varmt og for dårlig sjøvann i Frankrike og Kina. Dessuten mangler de arealer i vannkanten. Og de mangler fôr
og kanskje smolt også.
Og vi har et enormt forsprang kompetansemessig.

Den norske laksen oppfattes som bedre enn det skotske. Bare det bør si sitt.
Rett vannkvalitet og vanntemperatur har mye å si. Det er ikke lett om ikke
umulig å få til andre steder.
Redigert 04.11.2019 kl 01:37 Du må logge inn for å svare