EØS


EØS ble fremforhandlet i årene 1989 til 1992. EØS-avtalen trådte ikke i kraft fordi Sveits i folkeavstemning besluttet å ikke ratifisere den.
Ved en brevveksling mellom Norge og EU-kommisjonen ble partene enige om å opptre som om avtalen var i kraft.
Tre av EFTA-landene – Island, Liechtenstein og Norge (unntatt Svalbard) – har sluttet seg til EØS-avtalen. Sveits har knyttet seg til EØS
ved bilaterale avtaler med EU.

EØS-avtalen ble undertegnet i Porto 2. mai 1992. Stortinget ga samtykke til ratifikasjon av traktaten fredag 16. oktober 1992. EØS-avtalen
er gjennomført i norsk rett ved EØS-loven av 27. november 1992. På det tidspunkt deltok også Sverige, Finland og Østerrike i EØS-avtalen,
men har senere blitt vanlige medlemmer av EU. Avtalen trådte i kraft 1. januar 1994.

Fordi EØS-avtalen medførte overføring av suverenitet til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) og EFTA-domstolen vedrørende håndhevelse av
konkurransereglene, ble Stortingets vedtak gjort i samsvar med § 93 (nå § 115) i Grunnloven, noe som krever 3/4-dels flertall.

Avtalen dreier seg hovedsakelig om deltagelse i det indre marked. Avtalen omfatter ikke fisk og landbruk.
EØS-avtalen er dynamisk i den forstand at nye regler for det indre marked skal utformes og gjøres gjeldende for hele EØS. Avtalen har også
klausuler som innebærer at nye områder kan bringes inn, eller at eksisterende områder kan tas ut.
_____________________________________________________________________________________________________________
Dette er en kortversjon.
Poenget er at valgloven i Norge som regulerer styringen av landet, aldri har vært forelagt folket i Norge.
Så stortinget har egentlig ikke noen ekte demokratisk forankring. Her ligger jo hele problemet i norsk
politikk. Dette er grunnen til at politikere aldri svarer på spørsmålene de blir stilt. Men kommer med
masse annet utenomsnakk hver gang.
Eidsvollmennene bare møtte opp på Eidsvoll. Det har aldri vært avholdt noen generalforsamling i Norge.

Om 3/4 av 169 eller 165 stemte for, har jo egentlig ingenting å si, da landet aldri har avholdt generalforsamling
for for eksempel å få valgloven generalforsamlingsgodkjent. Liksom gjeldende valglov i dag, er helt borte i natten.
Den er dundrende udemokratisk og forkastelig på mange måter. Åpner for oseaner med juks bl.a. Og det jukses.
Mye mer enn folk drømmer om. Hver gang !

Har man liksom operert med en liksomgyldig EØS-avtale også ? Kfr. "enige om å opptre som om avtalen var i kraft."
Det er litt i denne dur man gjorde i 2012 i Norge også. Man vred med overlegg på tingene for liksom å få det til å
virke tilforlatelig.

Sveits hadde folkeavstemning om EØS-avtalen, men Norge hadde ikke. Det skulle Norge hatt.
Sverige og Finland ble skremt inn i EU ved Estonia massemordet hvor 852 mennesker ble myrdet ved at skipet
ble sprengt. Det er sant. Estonia ble sprengt med eksplosiver. Det var derfor det sank så fort. Og redning ble
dermed umuliggjort og i tillegg sabotert. Man holdt på å lykkes med å skremme Norge inn også.
Men noen av oss hadde en durabelig NEI-kampanje på slutten, som reddet oss fra katastrofen.
Dagens EU er en kraftig nazifisert organisasjon. Kriminell til tusan. Ikke rart britene vil ut.

Skulle man laget et europeisk samarbeid, er jo første bud at landene må ha hver sin folkegodkjente valglov først.
Nå er hele greia tuftet på et eneste stort antidemokratisk kjeltringvelde.
Odi.1
02.11.2019 kl 09:26 129

Eu skulle i utgangspunktet kun være en frihandel med varer mellom landene, og samme standard.

Dette har tatt helt av, Junker, Makron og Merkel mfl ønsker at dette skal bli en egen ny versjon av Sovjetunionen., egen Hær , eget flagg , egen nasjonalsang osv,...
Dem ønsker å ta Suvereniteten fra alle små landene rundt seg med tvang og udemokratiske virkemiddel.

Galskap satt i ett forsøk på system.

Norge må rydde opp i dette med EØS, her har det vært noen få som har tatt seg til rette over Den Norske Grunnloven.
Gransking må til , når dette er ferdig, påtale , og strenge straffer. § vi snakker om her , er Landssvik.

NB! Ikke hør på propagandaen om at det er "flertall" for EØS i Norge. Dette er propaganda fra dem som har sikret seg selv i Systemet.
Det er stor motstand og flertall mot dette over hele Norge , om dette Udemokratiske, og ekstremistiske EØS/EU
Disse personene skjelver nå pga NAV SKANDALEN som rulles UT i offentligheten.
Redigert 02.11.2019 kl 09:31 Du må logge inn for å svare
Noni
02.11.2019 kl 09:33 121

Ja får du til det, er du god.