PHO- Går Photocure mot fantom vekst?


De siste kvartalene har PHO ligget på en YoY vekst på 50%+/-. Kvartalet vi så langt har sett den sterkeste QoQ vekst er fra Q1-18 til Q2-18, da vi hadde en vekst på 33%, noe som antas å skyldes at refusjon i TURBT var innvilget fra 1 jan 2018.

Fra Jan-1 2019 har vi også hatt refusjon i det fire ganger større surveillance markedet og det er antatt at virkningen fra surveillance bare i liten grad vil påvirke Q3-19, noe som gjør at konsensus oppfatning når det gjelder Cysview salg i USA for Q3 er ca 27 mill. Dette vil medføre rekordvekst på ca 10% fra Q2 til Q3, da Q3 normalt er et svakt kvartal grunnet ferie avvikling.Fra Q4 og fremover er det forventet at veksten vil akselerere og i stadig større grad reflektere det fire ganger større surveillance markedet og at den tunge tiden med å modne markedet går mot slutten. Etter som tiden går så er det grunn til å regne med at Photocurs salg i USA går stadig lettere.

Hvor sterk kan veksten bli?. Skal det vurderes så synes jeg det er grunn til å vektlegge at selskapets målsetning er å bli ny Standard of Care i USA (SoC), at BLCC/BLFC markedet stadig modnes, og at effekten av outpatient surveillance får effekt..

I dag ligger veksten på ca 50% yoy og den sterkeste QoQ veksten vi har sett så langt er på 33%. Kan vi ha tro på at QoQ veksten utover i 2020 vil øke til det vi har i YoY vekst i dag, d.v.s en QoQ vekst i snitt rundt 50%? Det er det som er spennende å se fremover og i tilfelle vil vi nå basis for mitt beryktede/berømte regnestykke på 20% penetation ved Q3-Q4 2021. Da har vi salget som rettferdiggjør kurs på 1900 forutsatt at kostnadene ligger under en milliard. At kostnadene vi bli en milliard eller over tror jeg neppe engang Pafo tror på.

Et spørsmål som dukker opp er: Vil vi se flaskehalser hos PHO som begrenser veksten? Ser i tilfelle frem til den problemstillingen med glede.
Sydney
02.11.2019 kl 12:01 4072

Vi får bare håpe at det er tegn til gjennombrudd. Jeg ville være forsiktig med å hause opp stemningen. Husk at Schei der har sagt opp to salgsmedarbeidere. Hovedgrunnen til å sparke salgsmedarbeidere er vel dårlig salg?? Håper vi ser 27+ Mill fra USA. Da skal de selge ca 2700 doser. Ca 200 sykehus skal selge 2700 doser. Det tilsvarer 13 behandlinger pr sykehus.

Det tilsvarer 1 behandling i uka. Klarer disse sykehusene å øke til 2 ganger i uken snakker vi doblet omsetning.

Hva var gjennomsnitt brukshyppighet i q2?

Og hva er max brukshyppighet på de mest brukte sykehusene?

Oregon
02.11.2019 kl 16:39 3894

Siden Focuss har startet en ny tråd med tanker om « fantom vekst» så vil jeg som (selvutnevnt) ekspert komme med noen subjektive synspunkter omkring temaet.
Men jeg vil med en gang slå fast at Q3 blir veldig spennende og kursmessig har det også bygget seg opp visse forventninger. Nedsiden er nok kanskje ikke så stor for som jeg har påpekt tidligere så har PHO nå også et bein til å stå på med Cevira avtalen og at både avtale/ utbetalinger knyttet til Cevira og Hexvix/ Cysview salg begge skulle på en eller annen måte svikte; sannsynligheten for dobbel skuffelse tror jeg er liten.
Men mye avhenger nok av Cysview salget der i USA og jeg tror fortsatt ikke på noen eksponensiell vekst i USA, men at det øker lineært med salget av rigide scop. Jeg tror det er en viss misforståelse blant enkelte her inne om bruk av rigide scop; de brukes ikke bare for blålys en til to ganger i uka, men de brukes også betydelig uten PDD; det er ikke alle behandlinger eller operasjoner m.m. der PDD er indisert å brukes. Men flexiscopene med PDD er absolutt spennende og sammen med økt salg av rigide scop kan dette mulig i sum overraske på oppsiden i total bruk og salg av PDD der i USA.
Jeg tror salget i Norden og Europa i Q3 har stått på stedet hvil eller går litt tilbake fra Q2. Korrigert for en høyere Euro og resultat i Nkr. så kommer man ut med omtrent samme tall som tidligere i Norden ( ca. 10-11mill.) og Europa på ca. 16 -17 mill.
Men USA blir nok mest avgjørende for om markedet blir skuffet eller ikke for det er der forventningene er størst. Men med en lineær vekst ( neppe fantomvekst), men supplert med noe ekstra fra Flexiscope og en gunstig dollarkursutvikling på resultatet i Nkr. så har jeg tippet at USA dessverre kommer inn under 30 mill (mulig også en del under ca. 27-28 mill er mitt umiddelbare tips) og totalt omsetning ca. 55-57 mill for Q3 inkludert Norden og Europa.
Ingen fantomvekst med andre ord, men med et utgiftsnivå på omtrent det samme som inntekter referert over så går PHO omtrent i null Q3 før ev. ekstra royalties/ avtale inntekter Cevira.
Redigert 02.11.2019 kl 16:47 Du må logge inn for å svare

"Husk at Schei der har sagt opp to salgsmedarbeidere. Hovedgrunnen til å sparke salgsmedarbeidere er vel dårlig salg?"

Hvor har du dette fra ?
Link please ?
USA er et fritt land. Det skjer faktisk at noen bytter jobb av egen fri vilje.
focuss
02.11.2019 kl 17:27 3786

Oregon
Jeg får inntrykk av at du mener det er noen som i motsetning til deg har argumentert for at vi i Q3 vil se resultat av "phantomvekst".Så langt jeg har fått med meg så er det ingen som har argumentert med at Q3 vil vise noen fenomenal vekst QoQ. Konsensus på HO+FB synes å ligge i området 27 mill som vil være rekordvekst for perioden Q2 til Q3. Selv har jeg skrevet jeg er fornøyd med alt over 25 mill.

Så skriver du at sykehusene også bruker BLCC utstyret til til prosedyrer hvor Cysview ikke brukes. Hvordan vet du det ? Vil vel da være mer rasjonelt å benytte utstyret de hadde før de fikk installert BLCC til det.
Sydney
02.11.2019 kl 18:44 3651

Bellete og en til er jo ute ila kvartalet. Ble de avskjediget fordi det gikk drit bra eller for sent eller valgte de det selv??
Hayen
02.11.2019 kl 19:18 3588

Oregon,

"Men mye avhenger nok av Cysview salget der i USA og jeg tror fortsatt ikke på noen eksponensiell vekst i USA, men at det øker lineært med salget av rigide scop."

Med all respekt:
Dette er helt feil. Photocure har opplevd eksponensiell omsetningsvekst for cysview siden q2 2017.
Og ikke nok med det, veksttakten er økende. Dvs at prosentvis vekst har gått opp og relativt mye siden da.

Photocure opplever også eksponensiell vekst i markedspenetrasjon I USA, og har gjort det en god stund. Som for omsetning så øker veksttakten.

Kommer omsetningen ut på 27,3 mill NOK så gir det en bekreftelse på eksponensiell økning i markedspenetrasjon, og at veksttakten øker akkurat på trendlinjen (veksten øker i snitt med 0,37 prosentpoeng per kvartal)
Sydney
02.11.2019 kl 19:27 3565

Hayen du har god oversikt. Kan du svare på spørsmålene mine over?
Hayen
02.11.2019 kl 19:34 3543

"Hva var gjennomsnitt brukshyppighet i q2?"

Omsetning USD/totalt innstallerte scope= 1,18

Tilbake i tid:
Periode Bruksfrevekens per uke USD
q1 2015 0,91
q2 2015 1,01
q3 2015 0,83
q4 2015 1,03
q1 2016 0,96
q2 2016 0,85
q3 2016 0,90
q4 2016 0,90
q1 2017 1,06
q2 2017 1,08
q3 2017 1,15
q4 2017 0,94
q1 2018 1,14
q2 2018 1,21
q3 2018 1,14
q4 2018 1,09
q1 2019 1,15
q2 2019 1,18

Tallene hensyntar eksakt antall dager i aktuelt kvartal
focuss
02.11.2019 kl 19:43 3526

Hayen
Veldig bra du du holder orden på tallene. Setter stor pris på det.
focuss
02.11.2019 kl 20:09 3452

Vi er allerede der at pasienter selv etterspør behandling med Cysview, men vi vet ikke i hvilket omfang dette skjer. Jeg antar at det foreløpig ikke har særlig stort omfang for da ville det gjort større utslag på salgstallene. Nå har Schneider sluppet en viktig katt ut av sekken. Han har sluppet ut til almenheten at mye tyder på at BLCC Cysview også har terapeutisk effekt. Nå er det foreløpig ikke dokumentert i den grad som kreves når det gjelder slike ting. Jeg tror at for kreftrammede så er det ikke avgjørende viktig at det ikke er dokumentert med p verdi mindre enn 0,05. Når det bare er som det er i dag, så tror jeg dette vil øke pasientenes preferanse for Cysview behandling dersom de er kjent med nåværende status rundt terapeutisk effekt.. Jeg undres om Schneider har noen ide om hvordan kunnskapen om terapeutisk effekt kan brukes i tiden fremover. Jeg tror informasjonen bør brukes, men med klokskap og redelighet.Med det forholdet til etikk som er som det skal innenfor denne virksomheten.

Vil ikke det gå ut over garderobefasilitetene dersom bruksfrekvensen øker til mer enn en gang pr uke?
Hvor i all verden skal de da henge klærne.

Den ene gangen pr uke, er kanskje den dagen klærne likevel er til vask?
focuss
02.11.2019 kl 20:22 3407

I åpningsinnlegget så skriver jeg noe om forventninger til at vekst takten øker fremover og illustrerer hva som vil skje om veksten øker slik at ikke YoY vekst blir 50%, men at QoQ vekst kommer opp i det nivået. I så tilfelle så tar det ikke lang tid før BLC Cysview blir å se som SoC. Det er et viktig punkt jeg ikke omtalte i åpningsinnlegget. Det utføres ca 1,7 millioner blærekreft cystoscopier i USA per år. Det har tidligere vært antatt at det er pasientene med høy til medium risiko som har størst nytte av BLCC. Denne gruppen utgjør ca 40% av tilfellene. Senere studier linket til her har nå vist at også pasientene med lav risiko har stor nytte av BLCC, noe som selvfølgelig vil kunne påvirke veksten i stor grad.
focuss
02.11.2019 kl 20:31 3375

Og så må vi ikke glemme disse ekspertene til American Urology Association da, AUA, hvor 17 av 17 eksperter anbefaler BLCC Cysview. At det vil påvirke BLCC sin ferd mot SoC må man kunne anta og at det også vil påvirke veksten fremover. Synes mye taler for at det er grunn til å forvente mangehundre prosent økning i kurs de neste par årene.
focuss
02.11.2019 kl 20:41 3349

Når man først begynner å tenke på potensialet til PHO så dukker det stadig opp nye argumenter. De er nå kommet dit at de vurderer å starte kliniske studier med BLCC i kombinasjon med CPI. Dette som et resultat av effekten BLCC har ved å aktivere immun systemet. Vil tro det høres forlokkende ut for blærekreft pasienter at BLCC i tillegg kan aktivere deres eget immun forsvar til å ta knekken på kreften deres. Og BLCC er ikke en behandling som kanskje blir godkjent etter 4-5 år med kliniske studier. BLCC er allerede godkjent. Ikke bare det, men også sterkt anbefalt av alle som betyr noe.
Redigert 02.11.2019 kl 20:44 Du må logge inn for å svare
Hayen
02.11.2019 kl 20:52 3313

1,18 i frekvens og 200 scope gir 26,9 mill i q3.
Da er valutaeffekt hensyntatt
Hayen
02.11.2019 kl 20:55 3310

Takk for hyggelig tilbakemelding.

I det hele tatt blir jeg bare mer og mer fornøyd med tingenes tilstand for hver gang jeg tar et nytt dykk ned i tall og trender.

Q2 2019 fremstod som det svakeste på lenge for min del, men det var før jeg hadde kvernet enda mer på trender, og sett på kvartalet i en større sammenheng.
Sydney
02.11.2019 kl 21:28 3253

Ok.ja da havner vi vel rundt 27 Mill. Avhengig av bruksfrekvensen.
pafo
03.11.2019 kl 02:36 3029

Jeg syns det er att dra det lite langt att begynne snakke om att terapeutisk verknad i en rotteblære fra en studie i 2015.
Skall påverke pasienters valg av behandling, da det kreves mange timmer med lysbehandling og. Da må de dokumentere
bedre resultater en vanlig BLC turbt om det overhoved taget skall vare aktuelt.. Vilket verker vare lite truligt.

Og 27 mil Q3 betyr sammenlagt 73,6 mil hittils i år, og med samme takt så blir det 30 mil i Q4 og tilsammen 103,6 mil.
Det betyr att de må tjene 80 mil mer i 2020 før att nå guiding eller 80 % mer, og det blir vanskligare og vanskligare att
opprettholde stor prosentvis økning jo større summer det er. Så det er på tiden att det skjer noe nu som viser att det
begynner bli etterspørsel på BLC/ BLFC. Det går ikke att skyve det fremover hele tiden.
Fevang
03.11.2019 kl 05:49 2978

Det er vel ikke en rotte fra 2015 som gjør at dette kommer opp nå?

Hvis kostnadene står stille og inntektene går opp 3 mill hvert kvartal i årevis framover så blir det vel bra lell.
focuss
03.11.2019 kl 06:25 2951

Fra melding 28 oktober
“It is encouraging to see new data on Hexvix being presented at an international bladder cancer expert congress, clearly showing the immense potential Hexvix has. The flex study demonstrating how using Hexvix in the outpatient clinic/office can solve challenging cases for the benefit of patients and providers, and the first pre-clinical data indicating that Blue Light cystoscopy with Hexvix might have a treatment effect. These early data are very exciting, and we look forward to exploring this further”, says Dan Schneider, President and CEO of Photocure.
focuss
03.11.2019 kl 06:30 2932

Behandling av mennesker.

Background: Blue light cystoscopy (BLC)with hexaminolevulinate (HAL) is routinely used as an adjunct to white light cystoscopy to allow improved detection of malignant tumors, leading to more complete tumor resection and improved short and long-term recurrence rates. Rate of progression has been found to be significantly lower in patients treated with HAL- vs WL guided TURBT. Studies have also demonstrated improved outcomes after cystectomy in patients who had undergone prior BLC-TURB, indicating an additional effect beyond pure detection of PDD. The principle of photodynamic therapy (PDT) is well-established in the treatment of other cancer types and has been demonstrated to destroy tumor via direct cell destruction, vascular shutdown, induction of local inflammatory response and activation of the immune system.
Redigert 03.11.2019 kl 06:32 Du må logge inn for å svare
SørenE
03.11.2019 kl 06:36 2914

God morgen Norge

Spændende med Q3: mine tanker er der er udplaceret 15 rigide og mindst 5 flex scope (forventet 7-8 flex)

Tager vi udgangspunkt i de sidste kvartalers brugsfrekvens er der ca tale om stigning på ca 0,5 gange pr kvartal
Q1 19 = 14,5
Q2 19 = 15,0
Q3 19 = estimat med ca samme vækst 15,5

Da bliver regnestykket 208 scope X 15,5 X 8860 = 28,6 mill ca
Tages der lidt hensyn til ferie er mit bud 28,1 mill for US
Det vil tilfredsstille markedet med god omsætning og gode udplaceringer
Omregner man flex til rigide har vi snart 280 scope i gang :-)

Londonmanden skriver på TI "Fortsætter brugerfrekvensen med at accellerere" -- det er direkte løgn -- vi ser absolut ingen acceleration i brugerfrekvens, det har vi til gode og når det sker vil kursen accellererer :-)

Dupont og Dupont bliver ved med at ødelægge forum med deres tullprat

Lad os blive positivt overrasket den 7. -- helt og lykke til alle tålmodige aktionærer -- må vi blive belønnet :-)

Den glade Dansken
Tålmodig 2-4 kvartaler ---- snart tålmodig 1-3 kvartaler :-)
God søndag
pafo
03.11.2019 kl 07:26 2881

Ja om du leser melding fra Pho om vad som blev presentert i Paris 28 okt så var det studier
fra 2015. Men Schneider liker jo att dra frem gamle ting, før noe nytt har han ikke.

Det er nettopp basert på dette jeg forventer at PHO kan komme til å overraske markedet positivt. Legg merke til hvordan brukerfrekvensen har utviklet seg siden Q4 2018 og frem til Q2 2019. Er det flexiscopene sin inntreden vi nå ser effekten av? Og ettersom Q2 19 var det første kvartalet der flexiscopene kunne selges uten beheftede problemer.

Og jeg tror brukerfrekvensen vil kunne øke gjennom Q3, til tross for ferieavvikling. I tillegg får vi valutaeffekten. Så ja, jeg tror 27 mill NOK , som majoriteten har som anslag, blir for konservativt. Torsdag får vi svaret.

Nei, det er ikke direkte løgn. Du kan selv se veksten fra Q4 til Q2. Men jeg tar hensyn til at ingen scope kommer opp i full speed samme dag, uke, måned eller kvartal de er installert. Men når vi benytter disse scopene med i beregningen, så trekker vi ned snittet. Og denne negative effekten bli verre dess større økningen i antall scope PR kvartal blir. Følgelig må vi ha en underliggende akselerasjon for å kunne få vekst i brukerfrekvensen. Vet ikke om jeg klarte å få frem logikken i dette.

Ha en god dag!
pafo
03.11.2019 kl 07:44 2856

Det største problemet med flexiscopen etter de blev lansert 16/5 - 18 er nok Schneider og LM
som ikke vet nær problemen var.

« Men jeg tar hensyn til at ingen scope kommer opp i full speed samme dag, uke, måned eller kvartal de er installert. Men når vi benytter disse scopene med i beregningen, så trekker vi ned snittet. Og denne negative effekten bli verre dess større økningen i antall scope PR kvartal blir.»

Dette er delvis feil !
For hvert kvartal vil nye scop utgjøre en stadig mindre del av totalt utplasserte scop med mindre det utplasseres veldig mange scop.
F.eks :
20 nye scop utgjorde en mye større andel dengang det var utplassert 100 scop (20%) enn nå når det er utplassert 200 scop (10%).
Poenget mitt er at nye scop blir en mindre viktig årsak til redusert brukerfrekvens etterhvert som det er utplassert flere scop.
Redigert 03.11.2019 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
merida1
03.11.2019 kl 08:12 2802

Det er klart at hvis en ikke klarer å ta scopene i bruk relativt raskere nå når antallet øker så vil en få en lavere bruksfrekvens slik LM er inne på
bravi
03.11.2019 kl 09:03 2714

DS har sagt han har kontakt med urolog som tidlig var oppe i en bruksfrekvensom på 100 ganger i kvartalet. Dette er merkelige greier da det iflg. LM var feil med flex skopene slik at de ikke kunne selges (beheftede problemer) i samme periode. Dette er litt vanskelig å forstå.
Redigert 03.11.2019 kl 09:09 Du må logge inn for å svare

Bravi
Ja, man kan få mye til å virke merkelig dersom man velger å se totalt bort fra tidslinjen. Når var det DS uttalte det? Jeg mener det var på Q2 presentasjonen og feilene var tross alt, i henhold til DS, utbedret allerede i månedskiftet feb/mars 2019.

Samtidig må jeg bare få understreke at jeg stoler på DS sine uttalelser når jeg påpeker at det var feil med scopene. Men man kan jo, som enkewlte velger her inne, å mene at DS er en lystløgner og sjarlatan og at hans uttalelser på kvartalspresentasjonene derfor ikke må tillegges vekt. Men ettersom han nå har presentert resultatet fra fire kvartaler, så må man jo begynne å lure på hva styret gjør, dersom man går ut fra at CEO er en lystløgner og sjarlatan.

Enn så lenge velger jeg å stole på at styret har kontroll og at DS er til å stole på. Følgelig var flexiscopene beheftet med feil frem til månedskiftet feb/mar 2019. Men når vi ser en økning i brukerfrekvensen fra Q4 18 gjennom Q1 19 OG Q2 19, så ser jeg ikke bort fra at det kan være to faktorer som bidrar til dette.

- fra og med 1 jan 2018 fikk vi i effekt refusjonsordningen for TURBT og samtidig en betydelig vekst i antall utplasserte scope pr kvartal fra og med Q2 18. Dersom etterslepet på bruk av scopene ligger på 2-3 kbvartal, så kan det forklare at brukerfrekvensen begynte å ta seg merkbart opp fra og med Q4 18.

- introdukasjon av flexiscope med en langt høyere kapasitet fra midten av Q1 19.

Men dette må bli spekualsjoner da vi ikke sitter på de eksakte tallene. Men det blir spennende å se hva Q3 19 kommer ut med. Jeg tror vi vil få en bekreftelse på en akselererende vekst, både i antall scoipe utplassert pr kvartal, i antall nuye flexiscope pe kvartal og i brukerfrekvens pr scope. Men det er først torsdag vi får svaret.
focuss
03.11.2019 kl 09:45 2627

Pafo
Det begynner å bli lenge siden første gang jeg skrev om terapeutisk og det har siden blitt vist til studier av menneskeceller i laboratorier som viser at BLCC dreper kreftceller med dramatisk effekt. Det som er nytt nå er to forhold.

1) Schneider velger å børsmelde det og gjøre det kjent i markedet. Det viser at Schneider i motsetning til Hestdal mener det er viktig å få dette frem i lyset.
2) Det vurderes nå å ta dette videre i form av kliniske studier i kombinasjon med CPI.

Jeg antar at Schneider mener at det er en god ting om markedet og ikke minst blærekreft pasienter blir kjent med at BLCC ikke bare sørger for mer komplett fjerning av tumor i TURBT, men at BLCC også har en immun effekt. Immun effekter er ofte priset svært høyt og du kan jo forsøke å google deg frem til hvor mange 100 milliarder det selges CPI for i året. Som skrevet tidligere så er det slik at CPI enten virker fantastisk godt mens på 50-80% så virker det ikke i det hele tatt, avhengig av krefttype. Hensikten med å teste CPI+BLCC vil være å sjekke om CPI da vil virke på flere. Om det blir kliniske studier så kan det like godt være at slike studier kjøres på endetarm pasienter som på blærekreftpasienter. BLCC virker på begge.

Det blir litt søkt å snakke om «utplassering av scoop med høyere kapasitet» all tid bruksfrekvensen ligger rundt 1 gang pr uke.
EmmieSi
03.11.2019 kl 10:10 2567

Hver gang det dukker opp noe positivt om pho, så setter pafo seg ned å tenker «hvordan kan jeg vri dette om til noe negativt» virker nesten som om han ikke ønsker at pho skal lykkes? Merkelige greier...
bravi
03.11.2019 kl 10:10 2563

LM, tror nok jeg har satt fingeren på noe her ja. Kan du sjekke tidslinjen nærmere og hva DS egentlig sa når han uttalte om brukeren som hadde 100 ganger i kvartalet.
Har en følelse av at du har overdrevet problemene med flexskopene, Pho har ikke innformert mye om den saken.

Hjelper ikke å slenge ut påstander om at jeg påstår DS er lystløgner osv. Jeg har ikke påstått noe som helst i den retning, bare pekt på forholdet.
Sydney
03.11.2019 kl 10:24 2528

La oss si 100 ganger i kvartalet er mot Max. Dvs ca 8 ganger i uken. Det var flex scope??

Klarer alle de snakker vi 200 Mill pr kvartal fra USA.
pafo
03.11.2019 kl 10:46 2470

Ærligt talt så aner eg ikke vad CPI er som skall blandes med cysview, kan du førklare det og
gi en link.

Spiller ingen rolle om du vet, du kan skape din egen sannhet om hva det er.