Alt har sin opprinnelse i råttenskap. Ta en dårlig potet og -


Ta en dårlig potet og legg den ut i hagen på den rette årstid, knapt en måned etter, kan man ut-hente en bøtte full med nye friske poteter uten at en politiker, forsker, byråkrat eller advokat har bidratt med noe som helst.


Relatert til NAV skandalen som har versert, i det siste.
Redigert 03.11.2019 kl 12:27 Du må logge inn for å svare

Utsikter fra Utedassen. Et par dårlige dager på børsen vil nordmenn som rumenere, sitte ved siden av hverandre på gateplan i Norge som Romania. Tilfelles med koloniene i Afrika har Kongeriket Norge ikke annet å takke for sin egen velstand/eksistens, enn salg av det eget folk felleseide råvarer, mengder naturresurser i form av nedbør omgjort til energi/kraftutbygging. Olje og gass som kun er millioner års opp-magasinert fossilt Råttenskap. Og det er dette som finansierer og gir liv til, råttenskapens stat og samfunn i form av kongedømme, demokrati og folkestyret sitt.

Romania har ingen tiggere noe vi har betalt EØS milliarder for å få tilført i store mengder her til klovneriket vårt. Politiet ønsker at «tiggeren» skal registrerer seg og betale gebyrer, i motsatt fall får de bot? (Drapsmenn og massemordere ankommer klovneriket i mengder, men de har ingen registrering plikt, her til EØS fri flyt drit og skit landet vårt? Hva skal tiggeren fra Romania betale boten med, når det som er i bøssen, så vidt rekker å betale gebyret?

Jo, da må tiggerne låne penger hos DNB respirator, slik alle tullingene tiggeren ser beina på, der de sitter på gateplan og bivåner sceneriet i klovneriket. DNB selger nå Panamaselskaper via kanaløyene og Sveits samt eiendommer, forsikring, ut og innlån hvor de hele tiden regner renters og renters rente. Dermed blir rumenere «gjeldslaver» og gjeldsoffer slik alle dem de ser beina på, der de sitter med bøssen i et lønnlig håp at noen av «de beina tilhører» vil legge «en skjerv eller 3» i koppen deres. Tiggere bør søke medlemskap i LO eller WHO. Tiggede Rumenene bør registre firma på Brønnøysund slik Røde Kors. Flyktninghjelpen. UDI og derfra å søke lån i det bank-dritet vi ser oss råd til «og betalt dyrt har betalt for» og hold oss med. Da blir de "gjeldslave" og deretter gjeldsofre slik alle dem de ser beina på der sitter på gateplan. http://www.hegnar.no/Nyheter/Naeringsliv/2016/08/Stiglitz-Forsoekte-aa-undergrave-oss

Ut-hentet!
Thomas Paine bemerket for et par hundre år siden, så er det naturen og samfunnet som muliggjør personlig rikdom, og det er i sannhet de som mottar store utbetalinger fra staten, eller som okkuperer naturressurser uten kompensasjon til fellesskapet, som er de reelle svindlerne.
Alle mennesker har egenverdi, og ingen kan bedømme hvilken mening og verdi folk skaper for seg sjøl, familie, venner eller samfunnet, uansett hvor få plastdingser, brusflasker eller byråkratiske tjenester man produserer i den rent økonomiske verden. Likevel har alle, uansett situasjon, grunnleggende materielle behov, og det finnes ikke noe bedre man kan bruke statskassa på enn å sørge for at samtlige får dekket sine bais og grunnleggende behov.

Isme er et fett.
Redigert 03.11.2019 kl 12:38 Du må logge inn for å svare

Det underlige er, at vi tror vi trenger politikere og statsadministrasjonen, til å forsvare oss og til å forsørge oss. Så er det omvendt. Vi forsørger hele denne u-produktive og arbeidskraft-sløsende gruppen, som gjerne spiller på lag med drapsmenn og femtekolonister. (Jamfør. f.eks.Libya-krigen og Acer-bedraget, og vår tilknytning til FED.) Hvis vi hadde hatt et virkelig demokrati, et folkestyre, ville vi låst disse inne på Løvebakken, og latt de forsørge seg sjøl, eller spist hverandre opp.

.777.
03.11.2019 kl 12:45 374

«Ta en dårlig potet og legg den ut i hagen på den rette årstid, knapt en måned etter, kan man ut-hente en bøtte full med nye friske poteter uten at en politiker, forsker, byråkrat eller advokat har bidratt med noe som helst.«

Slapp av Oliver, de kommer da raskt nok på banen så fort de nye friske potetene skal byttes i penger, for å hente ut sine andeler av verdiskapningen.
Redigert 03.11.2019 kl 12:45 Du må logge inn for å svare

Var de 4 øre pr kg bonden fikk for en sau, som i butikken koster 160 kr kg? Hadde økonomene hatt rett ville vi aldri kommet oss ut av steinalderen. Judas var den eneste av de 12 som var regnskapskyndig, men hvordan gikk det med han?
En bekreftet galskap med Einstein. Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.
“The hardest thing to understand in the world is the income tax” Albert Einstein

Siste avregning fra Nortura-slakteriet i Malvik viser at sauebonden fikk betalt 315 kroner for 25 sauer.– I snitt fikk jeg betalt en kjøttpris på mellom fire og fem kroner per sau, sier Bjørn Pettersen til Trønder-Avisa. Det utgjør 19 øre per kilo. https://www.aftenposten.no/norge/i/qnaWoO/sauebonde-fikk-19-oere-kiloen-for-sauekjoett
Redigert 03.11.2019 kl 12:57 Du må logge inn for å svare

I tillegg til prisen fra slakteriet får bonden et grunntilskudd på 2,70 kroner, driftstilskudd på 4,95 kroner og økologisk tilskudd på 1 krone for hver kilo sauekjøtt.

Samlet utgjør dette .kr 8. 84.- men ennå er det langt igjen til de 140-60 kroner kg som forbrukeren må betale, som er den som i utgangspunkt må betale og betaler hele regningen.

Dette er for å holde liv i hele staten, med landbruksdepartementet sitt.
Redigert 03.11.2019 kl 13:05 Du må logge inn for å svare
.777.
03.11.2019 kl 13:14 350

“The hardest thing to understand in the world is the income tax” Albert Einstein

Skatt var lettere å forstå den gangen penger besto av edle metaller, det var jo en begrenset ressurs, og når statskassa ble slunken så måtte de skatte befolkningen.

I dag er penger hovedsakelig digitale og er dermed en ubegrenset ressurs. Det er altså ingen fornuftig grunn til skatt i dag, bortsett fra at prosedyren har blitt hengende igjen etter at pengene endret form...

Rentebærende statsgjeld er hovedårsaken til skattleggingen, men hvorfor trenger staten å ha gjeld når penger kan skapes med et tastetrykk? Pengesystemet har gjennomgått flere reformer, senest i 1971, hvorfor har ikke statsgjeldssystemet og skattesystemet blitt endret, har alle oversett det og bare fortsatt som før uten å tenke gjennom det?

Er ikke statsgjeld et kraftig brudd på menneskerettighetene? Barn fødes til verden som gjeldsslaver, hvilken rett har staten til å kreve at nyfødte barn skal stå til rette for deres forfedres forbruk?

Hvorfor snakkes det ikke om dette? Alle læres opp i systemet og tror at det må være sånn...

Det er ikke mine ord!
Hvorfor ser ikke skolen det som sin fremste oppgave når det gjelder tallundervisning å gjøre unge mennesker i stand til å unngå å bli tatt rotta på av staten, bankene og næringslivet? I stedet for å lage meningsløse hinderløyper for dem som utrolig nok ønsker å bli lærere, burde den skolepolitiske energien brukes på å rive ned de tilsynelatende uoverstigelige barrierene som er blitt reist mellom skolehverdagen og det virkelige livet.

HanVann
03.11.2019 kl 15:18 322

Det du savner er økt satsning på finansrådgivning.
Finansrådgivere inn i barneskolen.

Shakespeare Hamlet luktet lenge at det var mer som var pill råtten enn selve staten. Selve bunnpluggen i sjøfartsnasjonens skute råtnet og stinker noe forferdelig her i klovneriket. Når du lenge nok ferdes utenfor «Griseslakteriet stank kjenner ikke dem, som lenge har vandre i den». Derfor kan en stasminister tildele hele 3 milliarder via FN for å renske all verdens drit fra alle verdenshavene. Men ikke en krone er å avse for reparasjon av kjøl kledning og spant, i denne råttenskapets stat og samfunn som hun selv representerer?

Glimrende tråd igjen av Olivers kunnskapsrike betraktninger fra utedassen! ;-)

Følg opp med innlegg, -Havfruen-!
HanVann
04.11.2019 kl 08:27 227

Oliver har nettopp vunnet en debatt over jabba, og er målt +8 pop.

Dritet til HanVann leser jeg ikke lenger. Han er stengt fra meg. Jabba og Han-den nye, er samme ulla.
Redigert 04.11.2019 kl 19:40 Du må logge inn for å svare

Vi kjem utstyrt med ApeHjerne 2.0, som har nokre innebygde funksjonar som er svært nyttige for imperialismen, saman med ei viss støtte til nasjonalisme og organisert religion. Desse kan vi stole på; alt anna skulle vere enten ei gjentaking av eit mislykka eksperiment eller ein utesta innovasjon. Visst, la oss innovere, men innovasjon tar tid og ressursar, og det er nett dei to tinga som no manglar. Det vi har er eit permanent overskot av revolusjonære: om dei får det på sin måte bør ein sjå opp for eit terrorvelde følgd av ein etterkomar av Bonaparte. Det er det som skjer kvar gong. https://www.derimot.no/dimitry-orlov-usa-imperiet-kollapser-fort-men-det-ma-skje-forsiktig/

Bankene eier jorden, ta den fra dem å gi dem retten til å trykke penger, de vil med et pennestrøk, trykke nok penger til å kjøpe den tilbake” Papir er fattigdom og bare spøkelsesgreier og ikke verdier i seg selv. Jeg tror oppriktig at bankinstitusjoner som gis retten til å utstede penger, er mer farlig for friheten enn stående hærstyrker. Thomas Jefferson. Penger kan ellers fint trykkes gjeldfrie. «Når vi pumper opp en tønne olje» eller dyrker fram en sekk poteter skylder man dette ikke ned i bakken, for lån og renters rente.
EU= euforisk - er en lykketilstand blant mentalt syke mennesker.
Hva skal man med oljeanalytikere, økonomer, bankfolk og politikere etter? Når tid ble banker og spekulanter «eiere» av hva som hører folk og land til?
http://www.nettavisen.no/na24/sjefkonom-spar-gjeldseksplosjon/3423229629.html

Norges velstandsvekst kan forklares med at vi har kunnet selge råvarer dyrt, samtidig som vi har importere billige varer fra Kina. Europas problemer trengs knapt å utbroderes, men faktum er at sentralbanken har pøst på med penger for å redde bankene, på bekostning av folkene som de har plyndret. http://www.bt.no/nyheter/okonomi/--Akkurat-na-er-det-var-tid-2797797.html

Fool on the Hill!

Det som er absurd er at vi lever i et demokratisk samfunn, hovedsakelig finansiert av naturressurser som er felleseie, og ikke klarer å fordele godene bedre i et så lite land, samtidig som vi tror at vi har løsningene på alle verdens problemer.

Denne klare tilsidesettinga av det norske folkestyret er pinlig for EU- og EØS-tilhengerne, og da må de prøve å vri saka om til noe annet. For hvorfor har de ikke brydd seg om de strenge straffene for trygdemisbruk før? Vi har hatt dem i rundt 60 år, sikkert lenger. Hvorfor har de ikke visst om dem i alle disse åra? Heldig for dem, så får EU- og EØS-tilhengerne hjelp av SV, Rødt og Klassekampen som heller ikke har vært opptatt av disse vilkåra tidligere.
https://steigan.no/2019/11/nav-eos-og-klassejuss-hva-handler-det-om/

De ledende politikerne er ihuga tilhengerer av EØS-avtalen. Men de har ikke forstått, eller villet innrømme, at det innebærer at det er EU-kommisjonen som har den reelle lovgivende makt i Norge. Norsk lov må vike om den motsier EU-loven.

Siden EØS-tilhengerne ikke har sett konsekvensen at dette, og det har ført til den største rettskandalen i Norge i fredstid – hvordan kan vi da regne med påliteligheten i deres vurderinger og løfter på andre områder? La meg nevne energipolitikken:

Regjeringen gjennomførte fra og med 1. november de nødvendige forskriftene for å gjøre EU-lover for elektrisk energi og gass gjeldende i Norge gjennom EØS-avtalen.

https://steigan.no/2019/11/dovre-faller/

https://andresensblogg.no/17-mai-talen-som-aldri-blir-holdt/#more-4740
Redigert 08.11.2019 kl 00:31 Du må logge inn for å svare
Zorin
08.11.2019 kl 11:02 83

Det er mye forskning som ligger bak et godt spann med poteter! Valg av rett type jord. Vekselbruk. Valg av type gjødsel. Osv. Det er kanskje praktisk forskning, tilegnet gjennom generasjoner av gårdsdrift, men det er forskning uansett.

På TV et sted i Norge ble det vist store flate oppdyrkete jordbruks arealer som skulle omreguleres, til butikk og næringsområder. En sveltihjel kommune hadde gitt kommunale garantier for dette? Kun En m2 av arealene utgjorde hvete til et stk. brød. Millioner brød skulle fjernes i en verden som sulter. Matjord er det fruktbare jord- eller mold, laget på åkrer og enger, det er en begrenset ressurs som brukes til plantedyrking, og matproduksjon i jordbruket. Matjord dannes gjennom en svært tidkrevende biologisk prosess hvor dannelsen av noen få centimeter matjord, kan ta fra flere hundre år til opp mot tusen år. Matjord er uerstattelig i all plantedyrking og er grunnlaget for verdens matproduksjon. http://no.wikipedia.org/wiki/Jordvern
https://no.wikipedia.org/wiki/Allmenningens_tragedie
Det dyrkede arealet i Norge utgjør bare 2,9 prosent av landarealet, og med klimaendringene blir det enda viktigere, å ta vare på det man har, av muligheter for å produsere mat. Å bygge boliger, Flyplasser for kamp og angreps-fly. Forretninger veier og parkeringsplasser på fin åkerjord, er galskap og lite framtidsrettet. Den globale fordelingens skjevhet blir effektivt opprettholdt av ansette institusjoner som Verdens handelsorganisasjon (WTO), Verdensbanken, EU m.fl. http://www.evol.no/hanno/99/Adressa1.htm
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/mat/saa-mye-matjord-forsvinner-hver-dag-i-europa/a/23329745/

Norges befolkningsvekst hører til de mest problematiske i verden – hvis man tenker ressurser og ikke antall mennesker. Norges befolkningsvekst på 0,5 % krever f.eks. søtten ganger mer ressurser enn Sierra Leones befolkningsvekst på 2,1 %. Norge kunne selvfølgelig tillate seg en viss økning i folketallet hvis forbruket hadde gått tilsvarende ned. Istedenfor fyker forbruket eksponentielt til værs. Som importen fra Afrika besørger.....