Fangetransp.skipet Altmark og troppetransp.skipet Rio de Janeiro


http://www.vigrid.net/vknorgeikrig02.htm
https://no.wikipedia.org/wiki/Altmark-saken
https://no.wikipedia.org/wiki/MS_«Rio_de_Janeiro»
https://no.wikipedia.org/wiki/ORP_«Orzeł»

To viktige hendelser utenfor sydspissen av Norge hhv. 16. februar og 8. april 1940.

Den såkalte Altmark-affæren fant sted i Jøssingfjorden nær Flekkefjord, 16 februar 1940.
Det var 300 britiske krigsfanger om bord i det tyske skipet, som kom fra Sør-Atlanteren via
Island, og hadde søkt tilflukt i Jøssingfjorden etter britisk avskjæring.

Det tyske troppetransportskipet "Rio de Janeiro" ble torpedert av den polske ubåten ORP "Orzel" (polsk
før ørnen) i britisk tjeneste 8 april 1940 kl 11.45 ved Åkerøya utenfor Lillesand. 150 mann og 80 hester druknet.
183 mann ble reddet. (Polen var i krig med Tyskland siden 1. september 1939). Den polske ubåten hadde seilt
fra Tallinn. "Rio de Janeiro" seilte mot Norge med destinasjon Bergen under Weserübung-Nord.
(Det er faktadivergens mellom Vigrid og Wikipedia. Wikipedia taler om 380 om bord, 73 hester og 71 kjøretøy).

Dette er viktige begivenheter i forkant av invasjonen av Norge 9. april 1940.

For så vidt er det en slags forløper ved den tyske krysseren "Admiral Graf Spee" i Montevideo som ble
egensenket 17. desember 1939 etter press fra Storbritannia og USA.
_______________________________________________________
Denne tråd hører sammen med tråden om stortingskriminalitet og statskriminalitet, slik
nevnte tråd har utviklet seg. NAV-skandalen har både slektsskap og likhetstrekk med dette.

Ingen har stilt spørsmålet om Altmark-affæren i virkeligheten var en tilrigging av invasjonen
av Norge. I en WWII, finansiert av internasjonale storkapitalister (SVFJ - Some Very Few Jews),
på samme måte som for WWI.

Når jeg ser dette nå, er det en pussighet at Rio de Janeiro navnet og Montevideo
hendelsen opptrer på denne måten. Det står i stil med det satanistiske SVFJ-moduset
vi kjenner fra utallige hendelser nå. Den polske ubåten Ørnen i britisk tjeneste etter
rømming fra tysk internering, ser også pussig ut i denne sammenheng. (Ørnen inngikk
jo i nazistenes symbol). (Kan vi være så sikre på hva tapene ble utenfor Lillesand?).
Redigert 03.11.2019 kl 18:35 Du må logge inn for å svare