Få oppdrettsnæringen på land !


Fiskeoppdrettsnæringen sviner til fjorder og farvann. Og fisken trenger bedre dyrevelferd.
Merdene bør flyttes på land.
De kan ha påfyllingsrør med saltvann. Og et skikkelig renseanlegg på avrenningen/utslippet tilbake i sjøen igjen.
Da får vi ikke noe dritt i fjordene og farvannene våre.
Og kontrollen med fiskeuttak og skattebetaling blir mye bedre. Også mer rasjonelt rent industrielt. Ved at foring
og høsting kan skje på land. Mye mindre utsatt for storm på sjøen også. Og rømning til sjøs vil bli null.

Og kravene til dyrevelferd må bli noe helt annet. Mye færre fisk pr. kubikkmeter sjøvann.

Videre oppfyller vi kravene til sjøvannskvalitet og sjøvanns- og lufttemperatur. Plass skulle vi også ha
nok av i Nord-Norge.

Kanskje man kan ta i bruk små innsjøer også, eller avstenge små indre saltvanns fjordarmer? Tømme de små
innsjøene for ferskvann, og fylle de med saltvann. Og innrede med saltvannsplanter ?
Pumpen kan drives av vannkraft eller vindkraft. Norge trenger nettopp egne ting å bruke sin kraft på.

Og hva med tunneler mellom merder ? Og evt. mellom merder og innsjøer og avstengte fjordarmer. Flytte
fisken rundt industrielt etter behov ? Først opphold på avd. A, så avd. B osv.
Redigert 03.11.2019 kl 19:12 Du må logge inn for å svare