Thons kursrabatt


Kursrabatt = (substansverdi - børskurs) / substansverdi:

30/9-19: (306,00-144,40)/306,00 = 52,81 %

30/6-19: (300,00-144,00)/300,00 = 52,00 %
30/6-18: (285,00-149,40)/284,00 = 47,58 %
30/6-17: (256,00-168,00)/256,00 = 34,38 %
30/6-16: (214,00-143,50)/214,00 = 32,94 %
30/6-15: (184,00-142,50)/184,00 = 22,55 %

Resultat før skatter og verdiendringer (per aksje):

3. kvartal 19: 4,47 (3,09 % av børskurs)

2. kvartal 19: 4,83 (3,35 % av børskurs)
2. kvartal 18: 4,48 (3,00 % av børskurs)
2. kvartal 17: 4,25 (2,53 % av børskurs)
2. kvartal 16: 3,43 (2,39 % av børskurs)
2. kvartal 15: 3,23 (2,27 % av børskurs)

http://www.olt.no/investor/Rapporter/

Utbytte per aksje (utbetalingsår):

2019: 4,40
2018: 2,20
2017: 2,00
2016: 1,80
2015: 1,60

http://www.olt.no/investor/Utbytte/

Redigert 14.11.2019 kl 09:07 Du må logge inn for å svare

Ja, trenden er klar 😁

Børskursen er korrekt, den substantive verdi som her presenteres er helt urealistisk.
Less1
04.11.2019 kl 19:39 701

Substansverdien og resultatet har utviklet seg i takt siste 4 år. Børskursen er den samme i dag som for 4 år siden, og utbyttet er nesten 3 ganger det utbyttet var for 4 år siden.

Det er vel børskursen som er det urealistiske hos Thon?

Tja...

Hadde man solgt alt i dag så kunne man nok fort fått tett på substansverdi (gitt at dybden i markedet hadde vært stor nok) men man skal ikke selge. Her er det få triggere egentlig utover bygging av ytterligere verdier.
Putt1
05.11.2019 kl 11:18 506

Lav prising av OLT har vaert en del av en global trend, der kjoepesentereiere har blitt banket paa boersene de siste 4-5 aarene.

Det interessanne er at denne trenden snudde for omtrent 8 uker siden. Siden begynnelsen av September har Klepierre gaatt +20%, Unibail +24%, Wereldehave +27% (inkl. utbytte), Eurocommercial +27%, for aa nevne noen. Disse er paa Euronext.

OLT har gaatt +3% i samme periode. Samtidig har norske retail selskaper som Europris og KID rapportert rekord like-for-like sales i q3.

Foer oppgangen var Wereldehave det billigste kjoepesenterselskapet i Europa. Naa er OLT klart billigst av 16 peers.

Jeg tror de neste 6 maanedene blir spennende for de som eier OLT.
Redigert 05.11.2019 kl 11:21 Du må logge inn for å svare
Less1
14.11.2019 kl 09:06 244

Fra 2. til 3. kvartal har substansverdien økt med 6 kroner og resultat før skatter og verdiendringer falt med 36 øre per aksje. Verdiøkning på 127 millioner kroner i kjøpesenterportefølen, mot verdifall på 339 millioner i 2. kvartal, er det mest positive substansmessig i 3. kvartal. 50 millioner kroner i økte eiendomsrelaterte kostnader i kjøpesenterporteføljen fra 2. til 3. kvartal trekker resultatet ned med 48 øre per aksje.

Rabatten har steget fra 52,00 % i 2. kvartal til 52,81 % i 3. kvartal.
Redigert 14.11.2019 kl 16:49 Du må logge inn for å svare

Malling & Co Markets skriver i sin MARKET REPORT WINTER 2019/2020 om kjøpesentre i Oslo:
" As always, there are some exceptions to the rule and in the Oslo area we are seeing positive growth in sales/m2 at Storo senter, CC Vest and Aker Brygge, among others."

Storo Storsenter har hatt en omsetningsvekst fra i fjor på 10,7 % som skyldes utvidelser, CC Vest har hatt en omsetningsvekst på 1,1 % som er lavere vekst enn inflasjonen og Aker Brygge har hatt et omsetningsfall på 2,1 %. Mallings kjøpesenterkunnskaper er i beste fall foreldet kunnskap. Slik det virker å være for alle meglerhus som engasjerer seg i det norske eiendomsmarkedet.

Realiteten er følgende per 3. kvartal 2019 for de 25 største kjøpesentrene i Norge:

De 6 kjøpesentrene som har hatt høyest omsetningsvekst fra i fjor er Lagunen Storsenter (+11,3 %), Storo Storsenter (+10,7 %), Amfi Madla (+10,5 %), Amfi Moa (+5,6 %), Åsane Storsenter (+4,1 %) og Amfi Steinkjer (+3,3 %). Alle de 6 kjøpesentrene med høyest vekst fra i fjor er eid av OLT.

De 5 kjøpesentrene som har hatt høyest omsetningsfall fra i fjor er Alna Senter (-5,1 %), Oslo City (-4,1 %), Horisont (-4,0 %), City Syd (-3,8 %) og Aker Brygge (-2,1 %). Ingen av de 5 kjøpesentrene med høyest omsetningsfall fra i fjor er eid av OLT.

De 11 kjøpesentrene som er eid av OLT av de 25 største i Norge har hatt en omsetningsvekst på 3,8 % fra i fjor. Fra 16.518 millioner kroner i fjor til 17.139 millioner kroner i år.

De 14 kjøpesentrene som ikke er eid av OLT av de 25 største i Norge har hatt et omsetningsfall på 1,1 % fra i fjor. Fra 19.182 millioner kroner i fjor til 18.973 millioner kroner i år.

Mange kjøpesentre i Norge sliter med lav eller negativ omsetningsvekst slik Malling og de andre meglerhusene har fått med seg. At tilnærmet alle unntakene fra lav eller negativ omsetningsvekst er eid av OLT har enten ikke meglerhusene fått med seg eller interesserer seg for.
Redigert i dag kl 19:18 Du må logge inn for å svare