Thons kursrabatt

Less1
OLT 04.11.2019 kl 17:44 11140

Kursrabatt = (substansverdi - børskurs) / substansverdi:

31/12-19: (315,00-167,80)/315,00 = 46,73 %
30/9-19: (306,00-144,40)/306,00 = 52,81 %

30/6-19: (300,00-144,00)/300,00 = 52,00 %
30/6-18: (285,00-149,40)/284,00 = 47,58 %
30/6-17: (256,00-168,00)/256,00 = 34,38 %
30/6-16: (214,00-143,50)/214,00 = 32,94 %
30/6-15: (184,00-142,50)/184,00 = 22,55 %

Resultat før skatter og verdiendringer (per aksje):

4. kvartal 19: 4,34 (2,58 % av børskurs)
3. kvartal 19: 4,47 (3,09 % av børskurs)

2. kvartal 19: 4,83 (3,35 % av børskurs)
2. kvartal 18: 4,48 (3,00 % av børskurs)
2. kvartal 17: 4,25 (2,53 % av børskurs)
2. kvartal 16: 3,43 (2,39 % av børskurs)
2. kvartal 15: 3,23 (2,27 % av børskurs)

http://www.olt.no/investor/Rapporter/

Utbytte per aksje (utbetalingsår):

2020: 5,00
2019: 4,40
2018: 2,20
2017: 2,00
2016: 1,80
2015: 1,60

http://www.olt.no/investor/Utbytte/

Redigert 21.01.2021 kl 04:02 Du må logge inn for å svare
Less1
04.01.2020 kl 14:14 2932

Detaljomsetningsindeksen i verdi, november 2019. Prosentvis endring fra i fjor sortert fra dårligst til best:

47.9 Detaljhandel utenfor utsalgssted: -3,9
(47.91 Postordrehandel og handel via internet: -4,3)
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner: -2,0
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger: +1,1
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger: +1,9 %
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg i alt: +2,4
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger: +4,8
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger: +4,9
(47.71 Butikkhandel med klær: +2,0)
47.4 Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger: +10,0
https://www.ssb.no/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned (tabell 4)

Innen hovedkategoriene er det kun "Utenfor utsalgssted" og "Drivstoff til motorvogner" som har opplevd fall i verdiomsetningen fra november 2018 til november 2019. Alle hovedkategorier med butikkhandel har opplevd økt verdiomsetning. Selv underkategorien "47.71 Butikkhandel med klær" har opplevd en vekst på 2,0 %. Av underkatergoriene er det "47.91 Postordrehandel og handel via internet", dvs netthandel, som gjør det dårligst med et fall på 4,3 % fra november 2018 til november 2019.

Black Friday har trolig en viss negativ effekt på netthandelen i november 2019 pga at konseptet kom senere enn normalt som bl.a.medførte at HM ikke fikk med noe av netthandelsomsetningen i novembertallene.

(tallene her skiller seg noe fra mitt forrige innlegg pga at de forrige tallene var kalenderjusterte i motsetning til disse tallene)

Redigert 21.01.2021 kl 04:02 Du må logge inn for å svare
Less1
09.01.2020 kl 09:39 2758

OMSETNINGSVEKST FRA ÅRET FØR (i %):

1. Sandvika Storsenter (omsetning i 2019: 3.255 millioner NOK)
Q1-19: -0,9
Q2-19: -4,1
Q3-19: +0,4
Q4-19: -1,4
2019: -1,5

2. Lagunen Storsenter (omsetning i 2019: 3.172 millioner NOK)
Q1-19: +6,1
Q2-19: +10,8
Q3-19: +16,8
Q4-19: +8,6
2019: +10,4

3. Amfi Moa (omsetning i 2019: 2.958 millioner NOK)
Q1-19: +2,6
Q2-19: +7,2
Q3-19: +6,7
Q4-19: +3,2
2019: +4,8

4. Storo Storsenter (omsetning i 2019: 2.671 millioner NOK)
Q1-19: +11,0
Q2-19: +8,3
Q3-19: +12,9
Q4-19: +4,0
2019: +8,5

5. Sørlandssenteret (omsetning i 2019: 2.476 millioner NOK)
Q1-19: -5,0
Q2-19: +2,0
Q3-19: +1,1
Q4-19: +2,1
2019: +0,4

6. Sartor Storsenter (omsetning i 2019: 2.186 millioner NOK)
Q1-19: -1,0
Q2-19: -1,4
Q3-19: -3,5
Q4-19: -4,2
2019: -2,7

Totalt for OLTs 15 største kjøpesentre (omsetning i 2019: 29.095 millioner NOK)
Q1-19: +2,8
Q2-19: +4,1
Q3-19: +5,8
Q4-19: +2,5
2019: +3,7

Totalt for OLTs 57 kjøpesentre (omsetning i 2019: 46.744 millioner NOK)
2019: +2,6 %

I 2019 endte OLTs 57 kjøpesentre opp med en omsetningsvekst på 2,6 %. De 15 største hadde en omsetningsvekst på 3,7 %. Det største senteret Sandvika Storsenter opplevde en nedgang i omsetningen på 1,5 % fra 2018 til 2019.

4. kvartal ble det dårligste kvartalet i fjor når man sammenlikner med året før. Hadde man hatt månedsdata ville desember vært den dårligste måneden som den eneste måneden med fall i omsetningen fra året før. Desember 2019 var den siste desember hvor julegaver, brus og gotteri kunne kjøpes fra utlandet avgiftsfritt. Desember 2019 vil for alltid være den måneden i historien hvor flest pakker med duppeditter ble sendt fra Kina til Norge, flest brusbokser ble sendt fra Tyskland til Norge og flest kilo gotteri ble sendt fra Sverige til Norge. Norske butikk- og kjøpesentereiere kan glede seg til dagen omsetningsstatistikken for desember 2020 fremlegges. Uten muligheten til avgiftsfritt kjøp fra utlandet vil de julegavene, den brusen og det godteriet man i 2019 kjøpte på nett med levering fra utlandet i hovedsak bli kjøpt i norske butikker.
Redigert 21.01.2021 kl 04:02 Du må logge inn for å svare
Less1
09.01.2020 kl 11:00 2739

"OLT: KJØPESENTEROMSETNING I NORGE STEG 1,9% TIL 61,5 MRD I 2019
Oslo (TDN Direkt): Olav Thon Gruppens kjøpesentre i Norge hadde en omsetning på totalt 61,5 milliarder kroner i 2019, som er en økning på 1,9 prosent målt mot fjoråret.

Det fremgår av en pressemelding fra Olav Thon Gruppen onsdag."

----

Kursrabatten i OLT har blitt forklart med lav likviditet i aksjen, høy kurs per aksje (før splitten), lave utbytter, gjerrig Thon, mangelfulle rapporter osv. Det er nok noe sant, men neppe hovedårsaken. Hovedårsaken kan nok heller leses ut av dette innleggets overskrift. Det er ikke OLTs kjøpesentre som steg med 1,9 % til 61,5 milliarder i 2019. Det er Olav Thon Gruppens kjøpesentre TDN feilaktig presenterer som OLT sine.

OLT behandles ikke som et selskap. Verken av Thon eller noen andre i Thonsystemet. OLT er som selskapsenhet knapt eksisterende. OLTs administrerende direktør er kun synlig på OLTs generalforsamling. En administrerende direktør som i Olav Thon Gruppen har tittelen Konserndirektør Økonomi/Administrasjon. Utover adm.direktør har ikke OLT en eneste ledende ansatt. Han som står for kvartalspresentasjoner o.l. av selskapet er ikke adm.direktør, men konserndirektør finans i Olav Thon Gruppen som ikke har noe som helst ansettelsesforhold til OLT.

OLT presenterer ikke omsetningstallene for sine kjøpesentre. Skal man finne OLTs omsetning må man bruke Olav Thon Gruppens tall for alle kjøpesentre og ta ut OLTs omsetningstall ut fra OLTs liste over hvilke kjøpesentre OLT eier. En oppgave ingen i Thonsystemet tar seg bryet å gjøre. Enheten OLT fremstår i Thonsystemet som uinteressant.

I Olav Thon Gruppens siste årsrapport over 46 sider er Olav Thon Eiendomsselskap kun nevnt på side 3 i oversikten over konsernstrukturen som et 72 % deleid datterselskap til Olav Thon Gruppen AS. Utover dette er ikke OLT nevnt en eneste gang til tross for at ca 60 % av Thonkonsernets eiendommer eies av OLT. OLT er over halvparten av Olav Thon Gruppen verdimessig uten å gis plass annet enn i oversikten over selskapsstrukturen. De mikroskopiske datterselskapene (i forhold til OLT) Time Park AS, Reston, Norsk Pantelotteri AS, Conrad Langaard AS, Follo Fjernvarme AS og Unge Fabrikker AS har alle fått et eget avsnitt i årsrapporten til Olav Thon Gruppen AS. Den børsnoterte eiendomsgiganten OLT, den dominerende kjøpesenteraktøren i Norge, er ikke beskrevet med et eneste ord.

Redigert 21.01.2021 kl 04:02 Du må logge inn for å svare
Less1
09.01.2020 kl 17:33 2692

Børsmelding 22.10.2019:

"INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret i Olav Thon Eiendomsselskap ASA foreslår en konsernintern reorganisering av Olav Thon Eiendomsselskap ASA.
Formålet er å overføre selskapets direkte-eide virksomhet til det heleide datterselskapet OTE Eiendom AS, slik at Olav Thon Eiendomsselskap ASA etter reorganiseringen vil være et mer rendyrket holdingselskap. Bakgrunnen for forslaget og den foreslåtte fremgangsmåte er beskrevet i innkallingen til ekstraordinær generalforsamling med tilhørende sakspapirer vedlagt denne børsmeldingen."

Fra innkallingen:

"For eiendomsselskaper er det blitt vanlig å etablere en rendyrket konsernstruktur der morselskapet er et holdingselskap og eiendomsporteføljen eies indirekte gjennom datterselskaper. En slik struktur bidrar til større finansiell fleksibilitet."

....

OLT er nå gjort mer lik andre eiendomsselskaper i form av å flytte alle eiendommene ned til datterselskaper slik at OLT kun eier aksjer i døtre. Det gjør ikke bare OLT mer finansielt fleksibelt. Det gjør OLT også langt lettere å gjøre noe med for å bedre selskapsstrukturen i Thon-konsernet. Det er trolig ikke bare minoritetsaksjonærene i OLT, med Folketrygdfondet i spissen, som oppfatter det som negativt at ledelsen av OLT skjer utenfor selskapets organer. Det er vel også for Thonkonsernet uheldig med dette børsnoterte selskapet, uten reell egen ledelse, som eier av mer enn halvparten av konsernets eiendommer. Også for Thonkonsernet er det vel bedre med en selskapsstruktur som følger ledelsesstrukturen i konsernet.

Med ensartede regnskapsprinsipper i konsernet fra 1. januar 2019 ligger forholdene nå til rette for å rydde opp i selskapsstrukturen. Og da fremstår sletting av OLT som det mest sannsynlige. Med konsekvens for minoritetsaksjonærene at de blir kjøpt ut med kontaktoppgjør og/eller oppgjør i aksjer i Olav Thon Gruppen.
Redigert 21.01.2021 kl 04:02 Du må logge inn for å svare
Less1
19.01.2020 kl 12:48 2446

Ny sjekk av OLTs billighet etter at kursen har steget fra 163,20 kroner ved forrige sjekk den 18. desember til 168,00 kroner sist fredag den 17. januar.

OLT: 168,00 (P/B=0,6553), +2,9 % fra desember

Hvis OLT hadde hatt en P/B som CITYCON (F) hadde OLTs børskurs vært 168,00 x 0,8686 / 0,6553 = 222,68, +5,0 % fra desember

..og videre i rekkefølge etter stigende P/B

NPRO (N): 168,00 x 0,9098 / 0,6553 = 225,22, +3,6 %
Klovern (S): 168,00 x 1,0389 / 0,6553 = 266,34, +13,8 %
SBBB Norden (S): 168,00 x 1,1858 / 0,6553 = 304,00, -5,8 %
Hufvudstaden (S): 168,00 x 1,3126 / 0,6553 = 336,51, +8,5 %
Kungsleden (S): 168,00 x 1,3195 / 0,6553 = 338,28, +3,8 %

ENTRA (N): 168,00 x 1,3198 / 0,6553 = 338,36, +10,3 %
Atrium Ljungberg (S): 168,00 x 1,3977 / 0,6553 = 358,33, +7,6 %
Fabege (S): 168,00 x 1,4032 / 0,6553 = 359,74, +4,7 %
Castellum (S): 168,00 x 1,4989 / 0,6553 = 384,27, +6,7 %
Hemfosa (S): 168,00 x 1,5919 / 0,6553 = 408,12, +8,8 %

Pandox (S): 168,00 x 1,6797 / 0,6553 = 430,63, +6,4 %
Wihlborgs (S): 168,00 x 1,6863 / 0,6553 = 432,32, +6,3 %
Wallenstam (S): 168,00 x 1,7621 / 0,6553 = 451,75, +10,8 %
Balder (S): 168,00 x 1,8489 / 0,6553 = 474,00, +8,7 %
Catena (S): 168,00 x 2,6980 / 0,6553 = 691,69, +6,1 %

Snitt de 16 selskapene som ikke er OLT: 168,00 x 1,4701 / 0,6365 = 376,89, +6,6 % fra desember

CITYCON er fortsatt det billigste selskapet etter OLT når man vurderer billigheten etter børskurs/egenkapital. CITYCONs P/B ville gitt OLT en kurs på fredag på 222,68 kroner, dvs 54,68 kroner over OLTs fredagskurs. Avstanden har økt med 5,76 kroner fra 48,92 kroner i desember. Årsaken er CITYCONs kursøkning på 5,0 % mot OLTs 2,9 %.

Med unntak av SBBB Norden har alle de 17 andre nordiske eiendomsselskapene økt mer i kurs i % enn OLT. Av de norske skiller ENTRA seg ut med en kursøkning på hele 10,3 %. Hadde OLT hatt ENTRAs P/B ville OLT-kursen på fredag vært 338,36 kroner som er opp 31,47 kroner fra desember.

Snittet av de 16 selskapene som ikke er OLT har økt med 23,28 kroner fra desember til 376,89 kroner på fredag. Hadde OLT hatt snittets P/B ville OLT-kursen på fredag vært 208,89 kroner høyere.

(Data er hentet fra Bloomberg etter børsslutt 17.01.20, selskapene er de 17 eiendomsselskapene som DnB Markets dekker)
Redigert 21.01.2021 kl 04:02 Du må logge inn for å svare
Less1
11.02.2020 kl 23:12 2250

2. og 4. mars 2015 sluttet OLT-kursen på kr 175,- som er all time high. I dag nesten 5 år senere sluttet kursen på kr 173,-. 32 timer før regnskapet for 4. kvartal 2019 fremlegges er spørsmålet om man klarer kunststykket å doble egenkapitalen per aksje før den snart 5 år gamle all time high blir slått.

Bokført egenkapital per OLT-aksje:

31.12.2014: kr 130,-
30.09.2019: kr 256,-

Egenkapitalen må stige med 4 kroner i q4 for at egenkapitalen skal doble seg før den nesten 5 år gamle all time high slettes.

Utbytte per OLT-aksje:
Utbetalt i 2015: kr 1,60
Utbetalt i 2019: kr 4,40

Utbytte må stige med 40 øre fra 2019 til 2020 for at utbyttet skal 3-doble seg før den nesten 5 år gamle all time high slettes.

Om 32 timer får vi svar på om egenkapitalen steg med 4 kroner i 4. kvartal 2019 og om utbyttet stiger med 40 øre fra i fjor. Det virker sannsynlig at det skjer slik at man når både doblingen av egenkapitalen og 3-doblingen av utbyttet før OLT-kursen slår den snart 5 år gamle kursrekorden. Hvis da ikke OLT-kursen stiger med mer enn 2 kroner i morgen.

http://www.olt.no/globalassets/rapporter/2014/q4/ote-q4-nob.pdf
http://www.olt.no/globalassets/rapporter/2019/q3/kvartalsrapport-ote-2019-q3---rapporten0.pdf
Redigert 21.01.2021 kl 04:02 Du må logge inn for å svare
Less1
13.02.2020 kl 08:30 2123

Bokført egenkapital per OLT-aksje:
31.12.2014: kr 130,-
31.12.2019: kr 264,-

Utbytte per OLT-aksje:
Utbetalt i 2015: kr 1,60
Utbetalt i 2020: kr 5,00

Bokført egenkapital er nå 2,03 ganger det egenkapitalen var da all time high kr 175,- ble satt 2. mars 2015.
Utbyttet er nå 3,13 ganger det utbyttet var da all time high kr 175,- ble satt 2. mars 2015.

Det utrolige med både dobling av egenkapitalen og 3-dobling av utbyttet uten å overgå gammel all time high har skjedd. Det er neppe mange selskaper som har opplevd maken.

http://www.olt.no/globalassets/rapporter/2019/q4/kvartalsrapport-ote-2019-q4---rapporten.pdf
Redigert 21.01.2021 kl 04:02 Du må logge inn for å svare
Less1
15.02.2020 kl 14:42 1957

Substansverdi per aksje steg med kr 9,- i 4. kvartal 2019 fra kr 306,- per 30.09.19 til kr 315,- per 31.12.19. Substansverdien har steget hvert eneste kvartal de siste 5,5 årene. Sist gang substansverdien falt var i 2. kvartal 2014. Oppgangen siste kvartal er den største oppgangen både i kroner og prosent siden 1. kvartal 2018.

Resultat før skatt og verdiendringer falt med kr 0,23 per aksje fra kr 4,57 per aksje i 4. kvartal 2018 til kr 4,34 i 4. kvartal 2019. Det er første gang på 5 år at resultat før skatt og verdiendringer faller fra samme kvartal i året før. Fallet skyldes ikke inntektsfall så lenge netto leieinntekter steg med kr 0,55 per aksje fra kr 6,01 i 4. kvartal 2018 til kr 6,56 i 4. kvartal 2019. Fallet skyldes i hovedsak økte vedlikeholdskostnader og da særlig i den deleide kjøpesenterporteføljen.

FELLESKONTROLLERTE OG TILKNYTTEDE SELSKAPER, 4. kvartal 2019 med 4. kvartal 2018 i parantes (i millioner kroner):
Driftsinntekter: 110 (130)
Verdiendringer investeringseiendommer: 77 (-109)
Verdiendringer finansielle instrumenter: 10 (-4)
Kostnader: 85 (48)

Fallet i de deleide driftsinntektene skyldes at flere av kjøpesentrene har blitt borte i forbindelse med makeskifte med Løsetfamilien. Kostnadene er ca 45 millioner høyere i 4. kvartal 2019 enn hva de hadde vært hvis vedlikeholdet hadde ligget på samme nivå som året før. 45 millioner kroner i økt vedlikehold som man finner igjen i den kraftige verdioppgangen på 77 millioner kroner i 4. kvartal 2019 mot en verdinedgang på 109 millioner kroner i 4. kvartal 2018. Verdioppgangen er provosert av at eiendommene har blitt oppgradert med det som er kostnadsført som vedlikeholdskostnader.

Med normale vedlikeholdskostnader ville resultat før skatt og verdiendringer oversteget 500 millioner kroner i 4. kvartal 2019 og dermed oversteget både resultatet i året før og rekorden på 500 millioner kroner fra 2. kvartal 2019.
Redigert 21.01.2021 kl 04:02 Du må logge inn for å svare
Less1
17.02.2020 kl 11:13 1830

Leieinntektsnivå per aksje (endring fra foregående kvartal), ledighetsprosent:

Q4-19: 33,73 (+1,8 %), 2,7
Q3-19: 33,15 (+0,9 %), 2,8
Q2-19: 32,86 (+1,6 %), 2,6
Q1-19: 32,34 (+1,2 %), 2,4

Q4-18: 31,96 (+3,4 %), 2,5
Q3-18: 30,92 (+1,6 %), 2,7
Q2-18: 30,45 (+0,5 %), 2,6
Q1-18: 30,31 (+0,2 %), 2,8

Q4-17: 30,26 (+1,0 %), 2,7
Q3-17: 29,98 (+0,3 %), 2,7
Q2-17: 29,88 (+0,7 %), 2,9
Q1-17: 29,67 (+1,0 %), 3,5

Q4-16: 29,38 (+5,9 %), 3,6
Q3-16: 27,74 (+0,3 %), 3,1
Q2-16: 27,64 (+0,6 %), 3,1
Q1-16: 27,48 (+2,8 %), 3,4

Q4-15: 26,73 (+4,2 %), 3,1
Q3-15: 25,65 (+1,1 %), 3,0
Q2-15: 25,36 (+1,1 %), 3,1
Q1-15: 25,08 (+1,7 %), 3,0

OLT hadde 3.215 millioner kroner fra heleide eiendommer og 280 millioner kroner fra deleide eiendommer i årlig leieinntektsnivå per 31.12.19. Totalt årlig leieinntektsnivå på 3.495 millioner kroner delt på 103,62 millioner aksjer gir kr 33,73 i årlig leieinntektsnivå per aksje per 31.12.19. Leieinntektsnivået er årlig leie i eksisterende kontrakter tillagt markedsleie i ledige lokaler. Andel ledige lokaler var 2,7 % per 31.12.19.

OLT har opplevd vekst i leieinntektsnivået i samtlige kvartaler de siste 5 årene. Veksten fra Q3-19 til Q4-19 på 1,8 % skyldes ferdigstillelse av 2 lokaler (0,6 % av veksten) og inflasjonsjustering av eksisterende kontrakter (1,2 % av veksten). Inflasjonsjusteringen er lavere enn inflasjonen i Norge.

Fra en ledighetsprosent på 3 eller mer frem til og med Q1-17 har ledighetsprosenten ligget under 3 i de siste 11 kvartalene.
Redigert 21.01.2021 kl 04:02 Du må logge inn for å svare
Less1
19.02.2020 kl 10:34 1716

Etter kvartalsrapporteringen har DnB Markets oppjustert kursmålet til OLT med kr 15,- fra kr 215,- til kr 230,-. Dvs at meglerhusets eiendomsanalytikere mener at OLT-kursen havner på kr 230,- om 1 år. Dvs en oppgang på kr 55,- fra dagens kursnivå på kr 175,- som tillagt kr 5,- i utbytte gir en gevinst det neste året på kr 60,- per aksje.

DnB Markets er optimist på OLT-aksjonærenes vegne til tross for meglerhusets meget negative fremtidssyn på kjøpesenterverdier. DnB Markets mener at gjennomsnittsyielden til OLT skal stige fra dagens 5,13 % til 5,60 % om 2 år og 5,90 % om 3 år. Denne 0,77 proentpoeng oppgangen i gjennomsnittsyielden er motivert av økt kjøpesenteryield slik at kjøpesenteryielden må øke med drøyt 1 prosentpoeng for at dette skal skje. Dvs at DnB Markets fremtidssyn er at OLTs kjøpesenteryield havner på 6,4 % om 3 år. Dvs høyere kjøpesenteryield enn OLT har hatt de siste 10 årene. Man må tilbake til 2009 for en kjøpesenteryield på dette nivået. Dvs tilbake til finanskriseåret 2009 den gangen 10-års statsrente lå på ca 4,0 % mot dagens ca 1,4 %.

DnB Markets negative syn på kjøpesenteryielden begrunnes med investorenes negativitet til kjøpesentre. En negativitet som fremstår som merkelig så lenge den største kjøpesenterinvestoren i Norge er OLT som har redusert kjøpesenteryielden fra 5,39 % per 30.06.19 til 5,36 % per 31.12.19 og den nest største kjøpesenterinvestoren i Norge er Citycon som nettopp har investert en drøy milliard kroner i kjøp av 2 norske kjøpesentre mot Citycons tidligere uttalte ønske om å selge noen av de kjøpesentrene de eier. Det fremstår i dag mer som investorene snur i synet på kjøpesenteryieldens videre ferd enn at kjøpesenteryielden skal stige opp til nivået man hadde i året etter at Lehman Brothers falt og dro med seg verden ned i vår tids største finanskrise.

Negativiteten til DnB Markets eiendomsanalytikere holder kursmålet til OLT nede slik eiendomsanalytikernes negativitet holder kursmålene nede til alle eiendomsaksjene de dekker. Dog er dette bare eiendomsanalytikernes negativitet og ikke hele meglerhusets negativitet. F.eks. har eiendomsanalytikerne nå salgsanbefaling på ENTRA samtidig som ENTRA fortsatt er inne på DnB Markets ukesportefølje.
Redigert 21.01.2021 kl 04:02 Du må logge inn for å svare
Luppen
26.05.2020 kl 10:12 896

OLAV THON
Prime assets, lower valuations
Higher yield requirements in Q1 due to Covid-19-related
retail uncertainty lowered Olav Thon’s asset values by
3.9% QOQ. EBIT missed our forecast due to a NOK65m
rent-loss provision. Despite Olav Thon’s assets being
higher-quality than most Nordic retail peers, its own
NAVs are more conservative (retail yield 5.6%), and the
stock is trading at a lower P/NAV. We reiterate our BUY,
but have lowered our target price to NOK220 (230) on
updated forecasts.


Dagens kurs 139 .DNB anbefaler kjøp med kursmål NOK 220.
Redigert 21.01.2021 kl 04:02 Du må logge inn for å svare
semu
05.01.2021 kl 17:39 427

Er det noen som kan dra sammenligning for tidligere perioder og til i dag for å se hvordan rabatten utvikler seg?
Redigert 21.01.2021 kl 04:02 Du må logge inn for å svare