Thons kursrabatt

Less1
OLT 04.11.2019 kl 17:44 11242

Kursrabatt = (substansverdi - børskurs) / substansverdi:

31/12-19: (315,00-167,80)/315,00 = 46,73 %
30/9-19: (306,00-144,40)/306,00 = 52,81 %

30/6-19: (300,00-144,00)/300,00 = 52,00 %
30/6-18: (285,00-149,40)/284,00 = 47,58 %
30/6-17: (256,00-168,00)/256,00 = 34,38 %
30/6-16: (214,00-143,50)/214,00 = 32,94 %
30/6-15: (184,00-142,50)/184,00 = 22,55 %

Resultat før skatter og verdiendringer (per aksje):

4. kvartal 19: 4,34 (2,58 % av børskurs)
3. kvartal 19: 4,47 (3,09 % av børskurs)

2. kvartal 19: 4,83 (3,35 % av børskurs)
2. kvartal 18: 4,48 (3,00 % av børskurs)
2. kvartal 17: 4,25 (2,53 % av børskurs)
2. kvartal 16: 3,43 (2,39 % av børskurs)
2. kvartal 15: 3,23 (2,27 % av børskurs)

http://www.olt.no/investor/Rapporter/

Utbytte per aksje (utbetalingsår):

2020: 5,00
2019: 4,40
2018: 2,20
2017: 2,00
2016: 1,80
2015: 1,60

http://www.olt.no/investor/Utbytte/

Redigert 21.01.2021 kl 04:02 Du må logge inn for å svare
semu
05.01.2021 kl 17:39 473

Er det noen som kan dra sammenligning for tidligere perioder og til i dag for å se hvordan rabatten utvikler seg?
Redigert 21.01.2021 kl 04:02 Du må logge inn for å svare
Luppen
26.05.2020 kl 10:12 942

OLAV THON
Prime assets, lower valuations
Higher yield requirements in Q1 due to Covid-19-related
retail uncertainty lowered Olav Thon’s asset values by
3.9% QOQ. EBIT missed our forecast due to a NOK65m
rent-loss provision. Despite Olav Thon’s assets being
higher-quality than most Nordic retail peers, its own
NAVs are more conservative (retail yield 5.6%), and the
stock is trading at a lower P/NAV. We reiterate our BUY,
but have lowered our target price to NOK220 (230) on
updated forecasts.


Dagens kurs 139 .DNB anbefaler kjøp med kursmål NOK 220.
Redigert 21.01.2021 kl 04:02 Du må logge inn for å svare
Less1
19.02.2020 kl 10:34 1762

Etter kvartalsrapporteringen har DnB Markets oppjustert kursmålet til OLT med kr 15,- fra kr 215,- til kr 230,-. Dvs at meglerhusets eiendomsanalytikere mener at OLT-kursen havner på kr 230,- om 1 år. Dvs en oppgang på kr 55,- fra dagens kursnivå på kr 175,- som tillagt kr 5,- i utbytte gir en gevinst det neste året på kr 60,- per aksje.

DnB Markets er optimist på OLT-aksjonærenes vegne til tross for meglerhusets meget negative fremtidssyn på kjøpesenterverdier. DnB Markets mener at gjennomsnittsyielden til OLT skal stige fra dagens 5,13 % til 5,60 % om 2 år og 5,90 % om 3 år. Denne 0,77 proentpoeng oppgangen i gjennomsnittsyielden er motivert av økt kjøpesenteryield slik at kjøpesenteryielden må øke med drøyt 1 prosentpoeng for at dette skal skje. Dvs at DnB Markets fremtidssyn er at OLTs kjøpesenteryield havner på 6,4 % om 3 år. Dvs høyere kjøpesenteryield enn OLT har hatt de siste 10 årene. Man må tilbake til 2009 for en kjøpesenteryield på dette nivået. Dvs tilbake til finanskriseåret 2009 den gangen 10-års statsrente lå på ca 4,0 % mot dagens ca 1,4 %.

DnB Markets negative syn på kjøpesenteryielden begrunnes med investorenes negativitet til kjøpesentre. En negativitet som fremstår som merkelig så lenge den største kjøpesenterinvestoren i Norge er OLT som har redusert kjøpesenteryielden fra 5,39 % per 30.06.19 til 5,36 % per 31.12.19 og den nest største kjøpesenterinvestoren i Norge er Citycon som nettopp har investert en drøy milliard kroner i kjøp av 2 norske kjøpesentre mot Citycons tidligere uttalte ønske om å selge noen av de kjøpesentrene de eier. Det fremstår i dag mer som investorene snur i synet på kjøpesenteryieldens videre ferd enn at kjøpesenteryielden skal stige opp til nivået man hadde i året etter at Lehman Brothers falt og dro med seg verden ned i vår tids største finanskrise.

Negativiteten til DnB Markets eiendomsanalytikere holder kursmålet til OLT nede slik eiendomsanalytikernes negativitet holder kursmålene nede til alle eiendomsaksjene de dekker. Dog er dette bare eiendomsanalytikernes negativitet og ikke hele meglerhusets negativitet. F.eks. har eiendomsanalytikerne nå salgsanbefaling på ENTRA samtidig som ENTRA fortsatt er inne på DnB Markets ukesportefølje.
Redigert 21.01.2021 kl 04:02 Du må logge inn for å svare
Less1
17.02.2020 kl 11:13 1876

Leieinntektsnivå per aksje (endring fra foregående kvartal), ledighetsprosent:

Q4-19: 33,73 (+1,8 %), 2,7
Q3-19: 33,15 (+0,9 %), 2,8
Q2-19: 32,86 (+1,6 %), 2,6
Q1-19: 32,34 (+1,2 %), 2,4

Q4-18: 31,96 (+3,4 %), 2,5
Q3-18: 30,92 (+1,6 %), 2,7
Q2-18: 30,45 (+0,5 %), 2,6
Q1-18: 30,31 (+0,2 %), 2,8

Q4-17: 30,26 (+1,0 %), 2,7
Q3-17: 29,98 (+0,3 %), 2,7
Q2-17: 29,88 (+0,7 %), 2,9
Q1-17: 29,67 (+1,0 %), 3,5

Q4-16: 29,38 (+5,9 %), 3,6
Q3-16: 27,74 (+0,3 %), 3,1
Q2-16: 27,64 (+0,6 %), 3,1
Q1-16: 27,48 (+2,8 %), 3,4

Q4-15: 26,73 (+4,2 %), 3,1
Q3-15: 25,65 (+1,1 %), 3,0
Q2-15: 25,36 (+1,1 %), 3,1
Q1-15: 25,08 (+1,7 %), 3,0

OLT hadde 3.215 millioner kroner fra heleide eiendommer og 280 millioner kroner fra deleide eiendommer i årlig leieinntektsnivå per 31.12.19. Totalt årlig leieinntektsnivå på 3.495 millioner kroner delt på 103,62 millioner aksjer gir kr 33,73 i årlig leieinntektsnivå per aksje per 31.12.19. Leieinntektsnivået er årlig leie i eksisterende kontrakter tillagt markedsleie i ledige lokaler. Andel ledige lokaler var 2,7 % per 31.12.19.

OLT har opplevd vekst i leieinntektsnivået i samtlige kvartaler de siste 5 årene. Veksten fra Q3-19 til Q4-19 på 1,8 % skyldes ferdigstillelse av 2 lokaler (0,6 % av veksten) og inflasjonsjustering av eksisterende kontrakter (1,2 % av veksten). Inflasjonsjusteringen er lavere enn inflasjonen i Norge.

Fra en ledighetsprosent på 3 eller mer frem til og med Q1-17 har ledighetsprosenten ligget under 3 i de siste 11 kvartalene.
Redigert 21.01.2021 kl 04:02 Du må logge inn for å svare
Less1
15.02.2020 kl 14:42 2003

Substansverdi per aksje steg med kr 9,- i 4. kvartal 2019 fra kr 306,- per 30.09.19 til kr 315,- per 31.12.19. Substansverdien har steget hvert eneste kvartal de siste 5,5 årene. Sist gang substansverdien falt var i 2. kvartal 2014. Oppgangen siste kvartal er den største oppgangen både i kroner og prosent siden 1. kvartal 2018.

Resultat før skatt og verdiendringer falt med kr 0,23 per aksje fra kr 4,57 per aksje i 4. kvartal 2018 til kr 4,34 i 4. kvartal 2019. Det er første gang på 5 år at resultat før skatt og verdiendringer faller fra samme kvartal i året før. Fallet skyldes ikke inntektsfall så lenge netto leieinntekter steg med kr 0,55 per aksje fra kr 6,01 i 4. kvartal 2018 til kr 6,56 i 4. kvartal 2019. Fallet skyldes i hovedsak økte vedlikeholdskostnader og da særlig i den deleide kjøpesenterporteføljen.

FELLESKONTROLLERTE OG TILKNYTTEDE SELSKAPER, 4. kvartal 2019 med 4. kvartal 2018 i parantes (i millioner kroner):
Driftsinntekter: 110 (130)
Verdiendringer investeringseiendommer: 77 (-109)
Verdiendringer finansielle instrumenter: 10 (-4)
Kostnader: 85 (48)

Fallet i de deleide driftsinntektene skyldes at flere av kjøpesentrene har blitt borte i forbindelse med makeskifte med Løsetfamilien. Kostnadene er ca 45 millioner høyere i 4. kvartal 2019 enn hva de hadde vært hvis vedlikeholdet hadde ligget på samme nivå som året før. 45 millioner kroner i økt vedlikehold som man finner igjen i den kraftige verdioppgangen på 77 millioner kroner i 4. kvartal 2019 mot en verdinedgang på 109 millioner kroner i 4. kvartal 2018. Verdioppgangen er provosert av at eiendommene har blitt oppgradert med det som er kostnadsført som vedlikeholdskostnader.

Med normale vedlikeholdskostnader ville resultat før skatt og verdiendringer oversteget 500 millioner kroner i 4. kvartal 2019 og dermed oversteget både resultatet i året før og rekorden på 500 millioner kroner fra 2. kvartal 2019.
Redigert 21.01.2021 kl 04:02 Du må logge inn for å svare
Less1
13.02.2020 kl 08:30 2169

Bokført egenkapital per OLT-aksje:
31.12.2014: kr 130,-
31.12.2019: kr 264,-

Utbytte per OLT-aksje:
Utbetalt i 2015: kr 1,60
Utbetalt i 2020: kr 5,00

Bokført egenkapital er nå 2,03 ganger det egenkapitalen var da all time high kr 175,- ble satt 2. mars 2015.
Utbyttet er nå 3,13 ganger det utbyttet var da all time high kr 175,- ble satt 2. mars 2015.

Det utrolige med både dobling av egenkapitalen og 3-dobling av utbyttet uten å overgå gammel all time high har skjedd. Det er neppe mange selskaper som har opplevd maken.

http://www.olt.no/globalassets/rapporter/2019/q4/kvartalsrapport-ote-2019-q4---rapporten.pdf
Redigert 21.01.2021 kl 04:02 Du må logge inn for å svare
Less1
11.02.2020 kl 23:12 2296

2. og 4. mars 2015 sluttet OLT-kursen på kr 175,- som er all time high. I dag nesten 5 år senere sluttet kursen på kr 173,-. 32 timer før regnskapet for 4. kvartal 2019 fremlegges er spørsmålet om man klarer kunststykket å doble egenkapitalen per aksje før den snart 5 år gamle all time high blir slått.

Bokført egenkapital per OLT-aksje:

31.12.2014: kr 130,-
30.09.2019: kr 256,-

Egenkapitalen må stige med 4 kroner i q4 for at egenkapitalen skal doble seg før den nesten 5 år gamle all time high slettes.

Utbytte per OLT-aksje:
Utbetalt i 2015: kr 1,60
Utbetalt i 2019: kr 4,40

Utbytte må stige med 40 øre fra 2019 til 2020 for at utbyttet skal 3-doble seg før den nesten 5 år gamle all time high slettes.

Om 32 timer får vi svar på om egenkapitalen steg med 4 kroner i 4. kvartal 2019 og om utbyttet stiger med 40 øre fra i fjor. Det virker sannsynlig at det skjer slik at man når både doblingen av egenkapitalen og 3-doblingen av utbyttet før OLT-kursen slår den snart 5 år gamle kursrekorden. Hvis da ikke OLT-kursen stiger med mer enn 2 kroner i morgen.

http://www.olt.no/globalassets/rapporter/2014/q4/ote-q4-nob.pdf
http://www.olt.no/globalassets/rapporter/2019/q3/kvartalsrapport-ote-2019-q3---rapporten0.pdf
Redigert 21.01.2021 kl 04:02 Du må logge inn for å svare
Less1
19.01.2020 kl 12:48 2492

Ny sjekk av OLTs billighet etter at kursen har steget fra 163,20 kroner ved forrige sjekk den 18. desember til 168,00 kroner sist fredag den 17. januar.

OLT: 168,00 (P/B=0,6553), +2,9 % fra desember

Hvis OLT hadde hatt en P/B som CITYCON (F) hadde OLTs børskurs vært 168,00 x 0,8686 / 0,6553 = 222,68, +5,0 % fra desember

..og videre i rekkefølge etter stigende P/B

NPRO (N): 168,00 x 0,9098 / 0,6553 = 225,22, +3,6 %
Klovern (S): 168,00 x 1,0389 / 0,6553 = 266,34, +13,8 %
SBBB Norden (S): 168,00 x 1,1858 / 0,6553 = 304,00, -5,8 %
Hufvudstaden (S): 168,00 x 1,3126 / 0,6553 = 336,51, +8,5 %
Kungsleden (S): 168,00 x 1,3195 / 0,6553 = 338,28, +3,8 %

ENTRA (N): 168,00 x 1,3198 / 0,6553 = 338,36, +10,3 %
Atrium Ljungberg (S): 168,00 x 1,3977 / 0,6553 = 358,33, +7,6 %
Fabege (S): 168,00 x 1,4032 / 0,6553 = 359,74, +4,7 %
Castellum (S): 168,00 x 1,4989 / 0,6553 = 384,27, +6,7 %
Hemfosa (S): 168,00 x 1,5919 / 0,6553 = 408,12, +8,8 %

Pandox (S): 168,00 x 1,6797 / 0,6553 = 430,63, +6,4 %
Wihlborgs (S): 168,00 x 1,6863 / 0,6553 = 432,32, +6,3 %
Wallenstam (S): 168,00 x 1,7621 / 0,6553 = 451,75, +10,8 %
Balder (S): 168,00 x 1,8489 / 0,6553 = 474,00, +8,7 %
Catena (S): 168,00 x 2,6980 / 0,6553 = 691,69, +6,1 %

Snitt de 16 selskapene som ikke er OLT: 168,00 x 1,4701 / 0,6365 = 376,89, +6,6 % fra desember

CITYCON er fortsatt det billigste selskapet etter OLT når man vurderer billigheten etter børskurs/egenkapital. CITYCONs P/B ville gitt OLT en kurs på fredag på 222,68 kroner, dvs 54,68 kroner over OLTs fredagskurs. Avstanden har økt med 5,76 kroner fra 48,92 kroner i desember. Årsaken er CITYCONs kursøkning på 5,0 % mot OLTs 2,9 %.

Med unntak av SBBB Norden har alle de 17 andre nordiske eiendomsselskapene økt mer i kurs i % enn OLT. Av de norske skiller ENTRA seg ut med en kursøkning på hele 10,3 %. Hadde OLT hatt ENTRAs P/B ville OLT-kursen på fredag vært 338,36 kroner som er opp 31,47 kroner fra desember.

Snittet av de 16 selskapene som ikke er OLT har økt med 23,28 kroner fra desember til 376,89 kroner på fredag. Hadde OLT hatt snittets P/B ville OLT-kursen på fredag vært 208,89 kroner høyere.

(Data er hentet fra Bloomberg etter børsslutt 17.01.20, selskapene er de 17 eiendomsselskapene som DnB Markets dekker)
Redigert 21.01.2021 kl 04:02 Du må logge inn for å svare
Less1
09.01.2020 kl 17:33 2738

Børsmelding 22.10.2019:

"INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret i Olav Thon Eiendomsselskap ASA foreslår en konsernintern reorganisering av Olav Thon Eiendomsselskap ASA.
Formålet er å overføre selskapets direkte-eide virksomhet til det heleide datterselskapet OTE Eiendom AS, slik at Olav Thon Eiendomsselskap ASA etter reorganiseringen vil være et mer rendyrket holdingselskap. Bakgrunnen for forslaget og den foreslåtte fremgangsmåte er beskrevet i innkallingen til ekstraordinær generalforsamling med tilhørende sakspapirer vedlagt denne børsmeldingen."

Fra innkallingen:

"For eiendomsselskaper er det blitt vanlig å etablere en rendyrket konsernstruktur der morselskapet er et holdingselskap og eiendomsporteføljen eies indirekte gjennom datterselskaper. En slik struktur bidrar til større finansiell fleksibilitet."

....

OLT er nå gjort mer lik andre eiendomsselskaper i form av å flytte alle eiendommene ned til datterselskaper slik at OLT kun eier aksjer i døtre. Det gjør ikke bare OLT mer finansielt fleksibelt. Det gjør OLT også langt lettere å gjøre noe med for å bedre selskapsstrukturen i Thon-konsernet. Det er trolig ikke bare minoritetsaksjonærene i OLT, med Folketrygdfondet i spissen, som oppfatter det som negativt at ledelsen av OLT skjer utenfor selskapets organer. Det er vel også for Thonkonsernet uheldig med dette børsnoterte selskapet, uten reell egen ledelse, som eier av mer enn halvparten av konsernets eiendommer. Også for Thonkonsernet er det vel bedre med en selskapsstruktur som følger ledelsesstrukturen i konsernet.

Med ensartede regnskapsprinsipper i konsernet fra 1. januar 2019 ligger forholdene nå til rette for å rydde opp i selskapsstrukturen. Og da fremstår sletting av OLT som det mest sannsynlige. Med konsekvens for minoritetsaksjonærene at de blir kjøpt ut med kontaktoppgjør og/eller oppgjør i aksjer i Olav Thon Gruppen.
Redigert 21.01.2021 kl 04:02 Du må logge inn for å svare
Less1
09.01.2020 kl 11:00 2785

"OLT: KJØPESENTEROMSETNING I NORGE STEG 1,9% TIL 61,5 MRD I 2019
Oslo (TDN Direkt): Olav Thon Gruppens kjøpesentre i Norge hadde en omsetning på totalt 61,5 milliarder kroner i 2019, som er en økning på 1,9 prosent målt mot fjoråret.

Det fremgår av en pressemelding fra Olav Thon Gruppen onsdag."

----

Kursrabatten i OLT har blitt forklart med lav likviditet i aksjen, høy kurs per aksje (før splitten), lave utbytter, gjerrig Thon, mangelfulle rapporter osv. Det er nok noe sant, men neppe hovedårsaken. Hovedårsaken kan nok heller leses ut av dette innleggets overskrift. Det er ikke OLTs kjøpesentre som steg med 1,9 % til 61,5 milliarder i 2019. Det er Olav Thon Gruppens kjøpesentre TDN feilaktig presenterer som OLT sine.

OLT behandles ikke som et selskap. Verken av Thon eller noen andre i Thonsystemet. OLT er som selskapsenhet knapt eksisterende. OLTs administrerende direktør er kun synlig på OLTs generalforsamling. En administrerende direktør som i Olav Thon Gruppen har tittelen Konserndirektør Økonomi/Administrasjon. Utover adm.direktør har ikke OLT en eneste ledende ansatt. Han som står for kvartalspresentasjoner o.l. av selskapet er ikke adm.direktør, men konserndirektør finans i Olav Thon Gruppen som ikke har noe som helst ansettelsesforhold til OLT.

OLT presenterer ikke omsetningstallene for sine kjøpesentre. Skal man finne OLTs omsetning må man bruke Olav Thon Gruppens tall for alle kjøpesentre og ta ut OLTs omsetningstall ut fra OLTs liste over hvilke kjøpesentre OLT eier. En oppgave ingen i Thonsystemet tar seg bryet å gjøre. Enheten OLT fremstår i Thonsystemet som uinteressant.

I Olav Thon Gruppens siste årsrapport over 46 sider er Olav Thon Eiendomsselskap kun nevnt på side 3 i oversikten over konsernstrukturen som et 72 % deleid datterselskap til Olav Thon Gruppen AS. Utover dette er ikke OLT nevnt en eneste gang til tross for at ca 60 % av Thonkonsernets eiendommer eies av OLT. OLT er over halvparten av Olav Thon Gruppen verdimessig uten å gis plass annet enn i oversikten over selskapsstrukturen. De mikroskopiske datterselskapene (i forhold til OLT) Time Park AS, Reston, Norsk Pantelotteri AS, Conrad Langaard AS, Follo Fjernvarme AS og Unge Fabrikker AS har alle fått et eget avsnitt i årsrapporten til Olav Thon Gruppen AS. Den børsnoterte eiendomsgiganten OLT, den dominerende kjøpesenteraktøren i Norge, er ikke beskrevet med et eneste ord.

Redigert 21.01.2021 kl 04:02 Du må logge inn for å svare
Less1
09.01.2020 kl 09:39 2804

OMSETNINGSVEKST FRA ÅRET FØR (i %):

1. Sandvika Storsenter (omsetning i 2019: 3.255 millioner NOK)
Q1-19: -0,9
Q2-19: -4,1
Q3-19: +0,4
Q4-19: -1,4
2019: -1,5

2. Lagunen Storsenter (omsetning i 2019: 3.172 millioner NOK)
Q1-19: +6,1
Q2-19: +10,8
Q3-19: +16,8
Q4-19: +8,6
2019: +10,4

3. Amfi Moa (omsetning i 2019: 2.958 millioner NOK)
Q1-19: +2,6
Q2-19: +7,2
Q3-19: +6,7
Q4-19: +3,2
2019: +4,8

4. Storo Storsenter (omsetning i 2019: 2.671 millioner NOK)
Q1-19: +11,0
Q2-19: +8,3
Q3-19: +12,9
Q4-19: +4,0
2019: +8,5

5. Sørlandssenteret (omsetning i 2019: 2.476 millioner NOK)
Q1-19: -5,0
Q2-19: +2,0
Q3-19: +1,1
Q4-19: +2,1
2019: +0,4

6. Sartor Storsenter (omsetning i 2019: 2.186 millioner NOK)
Q1-19: -1,0
Q2-19: -1,4
Q3-19: -3,5
Q4-19: -4,2
2019: -2,7

Totalt for OLTs 15 største kjøpesentre (omsetning i 2019: 29.095 millioner NOK)
Q1-19: +2,8
Q2-19: +4,1
Q3-19: +5,8
Q4-19: +2,5
2019: +3,7

Totalt for OLTs 57 kjøpesentre (omsetning i 2019: 46.744 millioner NOK)
2019: +2,6 %

I 2019 endte OLTs 57 kjøpesentre opp med en omsetningsvekst på 2,6 %. De 15 største hadde en omsetningsvekst på 3,7 %. Det største senteret Sandvika Storsenter opplevde en nedgang i omsetningen på 1,5 % fra 2018 til 2019.

4. kvartal ble det dårligste kvartalet i fjor når man sammenlikner med året før. Hadde man hatt månedsdata ville desember vært den dårligste måneden som den eneste måneden med fall i omsetningen fra året før. Desember 2019 var den siste desember hvor julegaver, brus og gotteri kunne kjøpes fra utlandet avgiftsfritt. Desember 2019 vil for alltid være den måneden i historien hvor flest pakker med duppeditter ble sendt fra Kina til Norge, flest brusbokser ble sendt fra Tyskland til Norge og flest kilo gotteri ble sendt fra Sverige til Norge. Norske butikk- og kjøpesentereiere kan glede seg til dagen omsetningsstatistikken for desember 2020 fremlegges. Uten muligheten til avgiftsfritt kjøp fra utlandet vil de julegavene, den brusen og det godteriet man i 2019 kjøpte på nett med levering fra utlandet i hovedsak bli kjøpt i norske butikker.
Redigert 21.01.2021 kl 04:02 Du må logge inn for å svare
Less1
04.01.2020 kl 14:14 2978

Detaljomsetningsindeksen i verdi, november 2019. Prosentvis endring fra i fjor sortert fra dårligst til best:

47.9 Detaljhandel utenfor utsalgssted: -3,9
(47.91 Postordrehandel og handel via internet: -4,3)
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner: -2,0
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger: +1,1
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger: +1,9 %
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg i alt: +2,4
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger: +4,8
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger: +4,9
(47.71 Butikkhandel med klær: +2,0)
47.4 Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger: +10,0
https://www.ssb.no/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned (tabell 4)

Innen hovedkategoriene er det kun "Utenfor utsalgssted" og "Drivstoff til motorvogner" som har opplevd fall i verdiomsetningen fra november 2018 til november 2019. Alle hovedkategorier med butikkhandel har opplevd økt verdiomsetning. Selv underkategorien "47.71 Butikkhandel med klær" har opplevd en vekst på 2,0 %. Av underkatergoriene er det "47.91 Postordrehandel og handel via internet", dvs netthandel, som gjør det dårligst med et fall på 4,3 % fra november 2018 til november 2019.

Black Friday har trolig en viss negativ effekt på netthandelen i november 2019 pga at konseptet kom senere enn normalt som bl.a.medførte at HM ikke fikk med noe av netthandelsomsetningen i novembertallene.

(tallene her skiller seg noe fra mitt forrige innlegg pga at de forrige tallene var kalenderjusterte i motsetning til disse tallene)

Redigert 21.01.2021 kl 04:02 Du må logge inn for å svare

Takk for gode oppdateringer Less1. Keep it coming!

Ang de siste tallene her så spiller vel Black Friday en del inn? Konseptet black friday har jo eskalert veldig de siste årene, men viser nå kanskje tegn til å ha nådd toppen, og at dette avspeiler seg trolig både når det gjelder netthandel og salg fra butikk?
Redigert 20.01.2021 kl 22:08 Du må logge inn for å svare
Less1
03.01.2020 kl 11:05 3902

SSB: Postordrehandel og handel via internett. Verdiindeks, kalenderjustert. (endring fra samme måned i året før):

November 2019: 209,2 (-1,7 %)
Oktober 2019: 148,7 (+4,1 %)

November 2018: 212,8 (+19,8 %)
Oktober 2018: 142,8 (+8,9 %)

November 2017: 177,7 (+25,8 %)
Oktober 2017: 131,1 (+5,9 %)

November 2016: 141,2 (+10,8 %)
Oktober 2016: 123,8 (+10,8 %)

Netthandelen falt fra november 2018 til november 2019 med 1,7 % etter at oktober 2019 hadde hatt den laveste årlige oktoberveksten siden oktober 2010. Man må tilbake til november 2001 for å finne en mer negativ november enn i 2019. Netthandelen som kjøpesenterdøder viser svakhetstegn.
Redigert 20.01.2021 kl 22:08 Du må logge inn for å svare
Less1
01.01.2020 kl 16:43 4155

NETTO LEIEINNTEKTER (i millioner nok)

Q3-19 mot Q3-18:
-OLT Næringseiendom: 153 mot 107 (+42,99 %)
-OLT Kjøpesenter: 500 mot 493 (+1,42 %)
-ENTRA: 530 mot 525 (+0,95 %)
-NPRO: 186 mot 202 (-7,92 %)
(-Sum OLT: 654 mot 599 (+9,18 %))

Q2-19 mot Q2-18:
-OLT Næringseiendom: 132 mot 108 (+22,22 %)
-OLT Kjøpesenter: 551 mot 520 (+5,96 %)
-ENTRA: 530 mot 516 (+2,71 %)
-NPRO: 179 mot 199 (-10,05 %)
(-Sum OLT: 684 mot 628 (+8,92 %))

ENTRA, NPRO og OLT Næringseiendom driver tilnærmet med det samme med hovedvekt på kontoreiendommer i Oslo som det siste året har vært en bonanza med ledighetsfall og økte markedsleier. En bonanza som kun synes hos OLT hvor oppgangen har vært formidabel.

OLT Kjøpesenter driver i hovedsak i armageddon-bransjen butikklokaler, men klarer allikevel å slå ENTRA og NPRO.

Aktørene på Oslo Børs har et likhetstrekk med nominasjonskomiteen til årets navn på idrettsgallaen 2020. De beste forbigås i stillhet. Verken Olav eller Magnus blir hedret av de som er langt dårligere enn dem.
Redigert 20.01.2021 kl 22:08 Du må logge inn for å svare
Less1
28.12.2019 kl 12:56 4410

NETTO LEIEINNTEKTER (i millioner nok)

Q3-19 mot Q3-18:
-OLT: 654 mot 599 (+9,18 %)
-ENTRA: 530 mot 525 (+0,95 %)
-NPRO: 186 mot 202 (-7,92 %)

Q2-19 mot Q2-18:
-OLT: 684 mot 628 (+8,92 %)
-ENTRA: 530 mot 516 (+2,71 %)
-NPRO: 179 mot 199 (-10,05 %)

RESULTAT FØR SKATTER OG VERDIENDRINGER (i millioner nok)

Q3-19 mot Q3-18:
-OLT: 463 mot 433 (+6,93 %)
-ENTRA: 360 mot 369 (-2,44 %)
-NPRO: 85 mot 91 (-6,59 %)

Q2-19 mot Q2-18:
-OLT: 500 mot 474 (+5,49 %)
-ENTRA: 352 mot 364 (-3,30 %)
-NPRO: 75 mot 84 (-10,71 %)

Redigert 20.01.2021 kl 22:08 Du må logge inn for å svare
Less1
21.12.2019 kl 12:42 4743

Nye lån i går:

500 millioner NOK med 2,62 % rente, 5 års fastrentelån (OLT132)
300 millioner NOK med 2,37 % rente, 2 års lån med 3 måneders rentebinding (OLT133)
200 millioner NOK med 2,41 % rente, 3 års lån med 3 måneders rentebinding (OLT131)
------
Sum NOK: 1.000 millioner NOK med 2,50 % rente, 3,75 års løpetid og 2,6 års rentebinding

600 millioner SEK med 0,67 % rente, 2 års lån med 3 måneders rentebinding (OLT130)

Per 30.09.19 hadde OLT følgende gjennomsnittlig rente i den totale låneporteføljen på 21,9 milliarder kroner:

I NOK (81 % av låneporteføljen): 3,61 % rente
I SEK (19 % av låneporteføljen): 0,78 % rente
-------
Totalt: 3,08 % rente

Lånene i går hadde 1,11 % lavere rente i NOK og 0,11 % lavere rente i SEK enn totalporteføljens rente per 31.09.19. Avviket skyldes i hovedsak at OLT har betydelig andel gamle fastrentelån/fastrentekontrakter med langt høyere rente enn dagens rentenivå.

Den ca 1 % høyere renten i totalporteføljen enn hva OLTs rente er med dagens rentenivå er en økonomisk ulempe som OLT, i balansen per 30.09.19, har kostnadsført og avsatt som en gjeldspost på 1,6 milliarder kroner. Dvs at et beløp tilsvarende 16 kroner per aksje er kostnadsført og avsatt som gjeld fordi OLT per 30.09.19 hadde en gjennomsnittlig rente på 3,08 % og ikke en rente på dagens nivå som ville vært ca 2,1 %.

I regnskapet fører OLT de rentene selskapet betaler som rentekostnad samtidig som avsetningen for de høyere rentene i fastrentelånene/-kontraktene på 1,6 milliarder kroner føres som gevinst over gjenværende løpetid. Dvs at resultat før verdiendringer bygger på en rente på 3,08 %, mens årsresultatet bygger på en rente på ca 2,1 %. Den årlige effekten av 1 % rente er ca 220 millioner kroner eller ca 2,1 kroner per aksje. Resultat før verdiendringer er ca 220 millioner kroner dårligere enn hva resultatet ville vært hvis selskapet hadde refinansiert lånene til dagens rentenivå eller hvis selskapet hadde tilbakeført avsetningen som en reduksjon av finanskostnaden og ikke som en lånegevinst.

Resultat før verdiendringer danner grunnlaget for utbyttets størrelse. Med 1 % lavere bokført rente ville utbyttet vært ca 60 øre høyere per aksje.

OLT har vært desidert dårligst av de nordiske børsnoterte eiendomsselskapene til å refinansiere gamle lån med langt høyere rente enn dagens. De andre selskapene har i stor grad "sminket" regnskapet, gjennomsnittlig rente og utbyttegrunnlaget med å refinansiere lånene til dagens rentenivå. Det ser med andre ord dårligere ut for OLT enn for de andre selskapene uten at det er økonomiske realiteter bak dårligheten.

Til tross for unnlatt "rentesminking" har OLT desidert høyest resultat før verdiendinger i prosent av børsverdien av samtlige børsnoterte eiendomsselskaper i Norden. "Rentesminking" også hos Thon ville bare medført at selskapet fremstod som enda mer underpriset i forhold til alle de andre.

5-års lånet til OLT har en rente ca 1,4 % lavere enn gjennomsnittlig rente for et 5 års fastrentelån i bank. I gjennomsnitt har dermed andre eiendomsbesittere i Norge ca 0,4 % høyere rente ved nye lånopptak enn hva OLT betaler på sin gamle låneportefølje som har så "høy" rente at OLT har kostnadsført 1,6 milliarder kroner for renteulempen. OLT har meget gode lånebetingelser som ser bare litt bedre ut enn normalt pga selskapets uvilje mot refinansiering av gamle lån.
Redigert 20.01.2021 kl 22:08 Du må logge inn for å svare

Nå er Kløvern opp til 22,46. Hva vil "analytikeren" i DNB gjøre? Opprettholde salgsanbefalingen, men justere kursmålet opp til 18 kroner? Opprinnelig var kursmålet 10, men pytt pytt.

Det er helt utrolig. Totalt udugelige og inkompetente "analytikere" svirrer rundt i meglerhusene og mottar millionlønn. Og alle aksepterer det.

Ville vi akseptert kassadamer på Kiwi som slår inn feil varer?
Ville vi akseptert en tannlege som borer feil tann?
Ville vi akseptert et dekkhotell som setter feil hjul på bilen?

Hvorfor i all verden tjener disse "analytikerne" flere ganger årslønnen enn en f.eks. sykepleier? Det er totalt ubegripelig.

Redigert 20.01.2021 kl 22:08 Du må logge inn for å svare
Wyoming
19.12.2019 kl 13:02 5000

Mye av retail har vært bra i det siste etter at kursene har blitt havert. Blant annet Europris, Clas Ohlson, HM, Kid.
Kanskje ikke internett og Amazon tar over verden likevel? Og at vi får en reprising av OLT.
Redigert 20.01.2021 kl 22:08 Du må logge inn for å svare

Thon er en gjerrigknark.

Hva ble utbytte i år, 50 øre?

Det må være et snev av aksjonærvennlighet skal man gidde å kjøpe aksjer i en se-maling-tørke-aksje ala OLT.

Edit:
Jeg kjøpte Kløvern på 10,66 for litt over et år siden. Der er pengene over doblet. Var litt skeptisk siden eiendomsanalytikeren i DNB markets hadde salg-anbefaling og kursmål 10,4 den gangen jeg kjøpte.

For en idiot. Ha dette som eneste jobb og så bomme så grønnjævlig. Ikke kan han regne, ikke har han teft.

Nå har denne Wtterling i DNB markets salgsanbefaling Kløvern med kursmål NOK 14. Kursen i dag er 21,16....
Redigert 20.01.2021 kl 22:08 Du må logge inn for å svare
Less1
19.12.2019 kl 04:47 5095

Etter en kursoppgang på drøyt 10 % på en drøy måned kontrolleres OLT for billighet i form av å sammenligne OLTs sluttkurs 18.12.19 på 163,20 kroner med hva OLTs børskurs hadde vært hvis (børskurs) / (bokført egenkapital per aksje), dvs "Price to Book" (=P/B), hadde vært lik andre norske (N), svenske (S) og finsk eiendomsselskap (F).

OLT: 163,20 (P/B=0,6365)

Hvis OLT hadde hatt en P/B som CITYCON (F) hadde OLTs børskurs vært 163,20 x 0,8273 / 0,6365 = 212,12

..og videre i rekkefølge etter stigende P/B

NPRO (N): 163,20 x 0,8784 / 0,6365 = 225,22
Klovern (S): 163,20 x 0,9160 / 0,6365 = 234,86
ENTRA (N): 163,20 x 1,1969 / 0,6365 = 306,89
Hufvudstaden (S): 163,20 x 1,2098 / 0,6365 = 310,20
SBBB Norden (S): 163,20 x 1,2593 / 0,6365 = 322,89

Kungsleden (S): 163,20 x 1,2711 / 0,6365 = 325,91
Atrium Ljungberg (S): 163,20 x 1,2992 / 0,6365 = 333,12
Fabege (S): 163,20 x 1,3397 / 0,6365 = 343,50
Castellum (S): 163,20 x 1,4053 / 0,6365 = 360,32
Henfosa (S): 163,20 x 1,4633 / 0,6365 = 375,19

Pandox (S): 163,20 x 1,5780 / 0,6365 = 404,60
Wihlborgs (S): 163,20 x 1,5867 / 0,6365 = 406,83
Wallenstam (S): 163,20 x 1,5905 / 0,6365 = 407,81
Balder (S): 163,20 x 1,7014 / 0,6365 = 436,24
Catena (S): 163,20 x 2,5429 / 0,6365 = 652,01

Snitt de 16 selskapene som ikke er OLT: 163,20 x 1,3791 / 0,6365 = 353,61

Det billigste selskapet i henhold til P/B er kjøpesenterselskapet CITYCON. CITYCONS P/B ville gitt OLT en kurs på 212,12 kroner, dvs knapt 50 kroner over dagens OLT-kurs. Det dyreste selskapet i henhold til P/B er logistikkselskapet Catena. Catenas P/B ville gitt OLT en kurs på 652,01 kroner, dvs knapt 500 kroner over dagens OLT-kurs. I gjennomsnitt har de 16 selskapene som ikke er OLT en P/B på 1,3791 som ville gitt OLT en kurs på 353,61 kroner, dvs litt over 190 kroner over dagens OLT-kurs.

(Data er hentet fra Bloomberg etter børsslutt 18.12.19, selskapene er de 17 eiendomsselskapene som DnB Markets dekker)
Redigert 20.01.2021 kl 22:08 Du må logge inn for å svare
Less1
16.12.2019 kl 15:03 5294

Investtech syn på OLT:

"Automatisk teknisk analyse. Middels lang sikt, 13. des 2019

Olav Thon Eiendomsselskap har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer fortsatt sterk utvikling, og aksjen har nå støtte ved eventuelle reaksjoner tilbake mot taket i trendkanalen. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 147 kroner. Objektivet ved 156 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 156 kroner. Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Olav Thon Eiendomsselskap. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
Anbefaling en til seks måneders sikt: Kjøp"
Redigert 20.01.2021 kl 22:08 Du må logge inn for å svare
Less1
13.12.2019 kl 09:42 5476

Statens billigsalg av Entra-aksjer har trolig vært motiverende for salgsinteressen til den store eieren av OLT-aksjer. Nært plassert til de som bestemte hvem som skulle få hva i statens nedsalg for en drøy uke siden ble det vel så mange eiendomsaksjer for vedkommende at tanken om å selge seg helt ut av OLT og bare satse på Entra dukket opp. Da han observerte at det var mulig å få solgt alle OLT-aksjene til markedskurs uten annen innsats enn en ringerunde så mistet vel tanken om å selge seg helt ut til halv pris av underliggende verdier noe av glansen. Tanken om at det ikke nødvendigvis vil se bra ut på cv-en med et slikt salg kan også ha streifet vedkommende. Tvert imot ville vel heller et salg av noen av de alt for mange entraaksjene han hadde fått sett bedre ut på cv-en. Særlig så lenge et av meglerhusene i statens billigsalg har vært så hyggelige at de har kjørt anbefalt entrakurs i himmelferd en uke etter at de forfordelte billige entra-akser til sine beste kunder.

I denne historien om meglerhus og fondsforvaltere i tospann og egen forlystelse er det ikke nødvendig å være synsk for å forstå hvor det bærer hen med entra-kursen de nærmeste dagene.
Redigert 20.01.2021 kl 22:08 Du må logge inn for å svare
Less1
13.12.2019 kl 00:16 5559

Informasjonen finnes hos aksjonærer, meglere, analytikere og andre som interesserer seg for OLT. Som f.eks. det trolig er flere som leser denne debatten som vet hva som har skjedd. Det var snakk om en pris mellom høyeste kjøper og laveste selger i markedet. Slik det vanligvis er for store transaksjoner i OLT.
Redigert 20.01.2021 kl 22:08 Du må logge inn for å svare

Hvor har du denne informasjonen fra? Vet du hvilken pris det var snakk om?
Redigert 20.01.2021 kl 22:08 Du må logge inn for å svare
Less1
12.12.2019 kl 17:41 5698

10 største aksjonærer per 30.11.19:
Olav Thon Gruppen AS*: 68 674 000 aksjer (64,52 %)
Investhon AS*: 7 858 940 aksjer (7,38 %)
Verdipapirfondet Nordea Norge Verdi: 2 852 152 aksjer (2,68 %)
Folketrygdfondet: 2 824 288 aksjer (2,65 %)
Olav Thon Eiendomsselskap ASA: 2 822 149 aksjer (2,65 %)
MP Pensjon PK: 2 294 769 aksjer (2,16 %)
Otto Olsen Invest AS: 1 503 957 aksjer (1,41 %)
DNB Markets Aksjehandel/-analyse: 1 141 937 aksjer (1,07 %)
Verdipapirfond Odin Norge: 1 028 186 aksjer (0,97 %)
Verdipapirfondet DNB Norge (IV): 1 019 162 aksjer (0,96 %)

For noen dager siden startet et av meglerhusene å ringe rundt til eiere av OLT-aksjer. Meglerhuset hadde to potensielle kjøpere av OLT-aksjer som tilsammen ønsket drøyt 100 tusen aksjer, eller kanskje flere. Et par dager senere ringte meglerhuset rundt igjen med spørsmål om man ønsket å kjøpe OLT-aksjer. En av de 10 største OLT-aksjonærene hadde latt seg friste av muligheten til å selge OLT-aksjer. Men kun fristet til å selge alle aksjene vedkommende hadde og det var flere enn det man foreløpig hadde kjøpere til. Da meglerhuset nærmet seg antallet kjøpere lik antallet til "alt eller intet selgeren" kom det beskjed fra meglerhuset at den store selgeren neppe ville selge allikevel.
Redigert 20.01.2021 kl 22:08 Du må logge inn for å svare
Less1
08.12.2019 kl 23:01 5889

Skal stiftelsen kjøpe ut minoritetsaksjonærene vil det overraske om prisen divergerer vesentlig fra hva man kan forvente via tvangsutløsning og dom. Dvs at prisen høyst sannsynlig fastsettes etter underliggende verdier i selskapet og ikke aksjekursen på tidspunktet for kjøpet. Det er "Norway Seafood-dommen" fra Høyesterett fra 2003 som er toneangivende for dagens rettspraksis og vil nok da også være toneangivende for prissettingen hvis stiftelsen skal kjøpe ut minoritetsaksjonærene i OLT. At fru Thon både er minoritetsaksjonær i OLT og tidligere tingrettsdommer fremstår som en garanti for at et eventuelt kjøp av stiftelsen vil foregå i henhold til rettspraksis ved tvangsutløsning.

I "Norway Seafood-dommen" kom Høyesterett frem til en pris per aksje på kr 34,50 beregnet ut fra selskapets underliggende verdier. Aksjekursen per innløsningstidspunkt var kr 14,80 og majoritetsaksjonæren tilbød kr 16,-.

Prisen må havne på substansverdi per aksje hvis prisen skal tilfredstille kravet om å gjenspeile underliggende verdier. Substansverdien er eiendelenes markedsverdi fratrukket gjeldens markedsverdi og nåverdien av den skatten selskapet må betale hvis alle eiendommene selges til markedsverdi (nåverdien av utsatt skatt). Skal prisen divergere fra substansverdien så må den nok divergere oppover i form av at fratrekket for utsatt skatt reduseres eller tas helt vekk.

Et eventuelt kjøp i dag antas derfor å bli forsøkt på substansverdien per aksje per q3-19. Dvs på kr 306,- per aksje.
Redigert 20.01.2021 kl 22:08 Du må logge inn for å svare
Less1
07.12.2019 kl 12:01 6085

Det er kun ett meglerhus som har meglerhusanbefaling på OLT. Meglerhuset er DnB Markets som har hatt OLT som sitt top pic eiendomsselskap i Norden de siste 10 årene. I oppdateringen fra DnB Markets i går hadde OLT kjøpsanbefaling som en av to nordiske eiendomsselskaper av de totalt 17 eiendomsselskapene som DnB Markets dekker. De to kjøpsanbefalingene var:

OLT (kjøp)
-kursmål: 215,-
-børskurs: 155,-

Kungsleden (kjøp)
-kursmål: 95,-
-børskurs: 94,-

De 15 øvrige eiendomsselskapene:
-6 selskaper har en holdanbefaling, inkludert de to norske eiendomsselskapene NPRO og Entra og det finske kjøpesenterselskapet Citycon.
-9 selskaper har salgsanbefaling.

Norges største meglerhus skriker i sin ukesoppdatering "kjøp OLT" nå som de har gjort i slike ukesoppdateringer i år etter år. Skriker på engelsk i så mange talloppstillinger og forholdstall at man knapt har tid til annet hvis man skal klare å få med seg alt i uken frem til neste tilsvarende oppdatering.

I ukesporteføljen til DnB Markets er Entra en av 9 anbefalte aksjer og et av to selskaper som har vært anbefalt i hele år. Det er kun Europris og Entra av de norske børsnoterte selskapene som norges største meglerhus har anbefalt i hele år. Entra er med andre ord på delt 1. plass med Europris i årets anbefaling.

OLT er ekstremversjonen av kjøpsanbefaling blandt de nordiske eiendomsselskapene et hav foran Entra som ikke er gitt mer enn en holdanbefaling. Allikevel har Entra vært mest anbefalte norske selskap i hele år og OLT er ikke gitt en eneste gjesteopptreden i ukesporteføljen.

OLT er hos DnB Markets ikke verdig anbefaling annet enn overfor de spesielt interesserte. OLT er ikke verdig noe som helst hos noen av de andre meglerhusene i Norge.

OLT sliter med manglende saklig informasjon ut til det ordinære aksjemarkedet. Det er kun de spesielt interesserte som blir saklig informert om OLTs nærmest latterlige kursutvikling i forhold til selskapets økonomiske stilling og resultater. Det ordinære aksjemarkedet har bare blitt informert om butikkdød og kjøpesentrenes negative fremtidsutsikter. At OLT også denne gang klarer seg best av alle gjennom kriser uten en eneste økonomisk skramme har knapt noen blitt informert om.

Men som alltid så kommer informasjonen ut til massene til slutt. Og da gjerne når krisen er på hell slik at den negative informasjonen som har rammet OLT alt for hardt har dempet seg så mye at markedet får opp øynene igjen. Får opp øynene for OLT som et av få norske selskaper som knapt blir rystet av finanskriser eller dødsbudskap i bransjen de henter de fleste inntektene fra.

OLT skrev opp kjøpesenterverdiene i siste kvartalsrapport etter å ha skrevet ned kjøpesenterverdiene i de foregående kvartalene. Markedets prising av kjøpesentre er på vei til å snu trolig inspirert av bedrede salgstall, kjøpesentre som endrer seg med mindre fokus på handel og 350-kronersgrensens død ved nyttår.

Når informasjonen om OLT når ut er det bare å feste kursbeltet. OLT har aldri vært kjørt så feil kursmessig som nå av manglende saklig informasjon slik at man må forvente en rekordartet oppgang når det slipper.
Redigert 20.01.2021 kl 22:08 Du må logge inn for å svare

Det er kanskje ikke et spørsmål som bør stilles, men er det noen som sitter på en forklaring på årsaken?
Dersom stiftelsen kjøper ut, hvilken pris vil de da kjøpe ut til?
Redigert 20.01.2021 kl 22:08 Du må logge inn for å svare
Less1
05.12.2019 kl 08:41 6375

Til forrige innlegg:

OLTs eiendommer var per q3-19 i bokførte verdier 76,5 % kjøpesentre og 23,5 % næringseiendommer i osloområdet. Bruker man denne fordelingen får man følgende fordeling per aksje per q3-19:

Bokført egenkapital:
OLT Kjøpesenter: 196,-
+OLT Næringseiendom: 60,-
=OLT Totalt: 256,-

Det er OLT Kjøpesenter som sliter børsmessig slik børsnoterte kjøpesenteraktører sliter på alle verdens børser. OLT Næringseiendom sliter absolutt ikke børsmessig i en tid hvor markedsleiene i Oslo stiger langt mer enn inflasjonen, ledigheten går ned og yielden trekkes nedover igjen etter at de lange rentene har falt. Fratrukket OLTs børsrabatter av typen likviditetsrabatt og rabatt for mangelfull børspleie så er bokført egenkapital en forsiktig børskurs på OLT Næringseiendom. Med en slik forsiktig prising av OLT Næringseiendom får man følgende per aksje per q3-19:

Børskurs:
OLT Kjøpesenter: 84,40
+OLT Næringseiendom: 60,-
=OLT Totalt: 144,40

Sammenstilles bokført egenkapital og børskurs får man følgende rabatter per aksje per q3-19:

OLT Kjøpesenter: (196,00 - 84,40) / 196,00 = 56,9 %
OLT Næringseiendom: (60,00 - 60,00) / 60,00 = 0,0 %

På det mest børsmessig negative i finanskrisen nådde OLT en rabatt på 33,71 % per q1-09. På det mest kjøpesenternegative nådde OLT Kjøpesenter en rabatt på 56,9 % per q3-19. Dvs at det børsmessig var langt mer krise for kjøpesenteraktøren OLT for 2 måneder siden enn det var på det mest negative i vår tids mest alvorlige finanskrise.

Det var nesten dobbelt finanskriserabatt for 2 måneder siden for OLT Kjøpesenter.
Redigert 20.01.2021 kl 22:08 Du må logge inn for å svare
Less1
04.12.2019 kl 13:09 6480

RABATT I FORHOLD TIL BOKFØRT EGENKAPITAL, (EK - BØRSKURS) / EK, siste børsdag i kvartalet

Over finanskrisen:

q1-08: (739,00 - 803,00) / 739,00 = -10,95 %
q2-08: (729,00 - 768,00) / 729,00 = -5,35 %
q3-08: (721,00 - 623,00) / 721,00 = 13,59 %
q4-08: (693,00 - 480,00) / 693,00 = 30,74 %

q1-09: (703,00 - 466,00) / 703,00 = 33,71 %
q2-09: (701,00 - 530,00) / 701,00 = 24,39 %
q3-09: (747,00 - 675,00) / 747,00 = 9,64 %
q4-09: (772,00 - 770,00) / 772,00 = 0,26 %

...aksjen splittet i 10 i q2-14....

Mot dagens rabatt:

q1-15: (135,00 - 159,50) / 135,00 = -18,15 %
q2-15: (147,00 - 142,50) / 147,00 = 3,06 %
q3-15: (152,00 - 137,50) / 152,00 = 9,54 %
q4-15: (163,00 - 142,00) / 163,00 = 12,88 %

q1-16: (169,00 - 137,00) / 169,00 = 18,93 %
q2-16: (173,00 - 143,50) / 173,00 = 17,05 %
q3-16: (181,00 - 165,00) / 181,00 = 8,84 %
q4-16: (197,00 - 160,00) / 197,00 = 18,78 %

q1-17: (204,00 - 161,00) / 204,00 = 21,08 %
q2-17: (210,00 - 168,00) / 210,00 = 20,00 %
q3-17: (219,00 - 163,00) / 219,00 = 25,57 %
q4-17: (227,00 - 163,00) / 227,00 = 28,19 %

q1-18: (235,00 - 142,40) / 235,00 = 39,40 %
q2-18: (236,00 - 149,40) / 236,00 = 36,69 %
q3-18: (241,00 - 149,40) / 241,00 = 38,01 %
q4-18: (249,00 - 140,00) / 249,00 = 43,78 %

q1-19: (252,00 - 151,60) / 252,00 = 39,84 %
q2-19: (251,00 - 144,00) / 251,00 = 42,63 %
q3-19: (256,00 - 144,40) / 256,00 = 43,59 %
Redigert 20.01.2021 kl 22:08 Du må logge inn for å svare

Ser ut til at alle er enige her om at man kjøper en krone for ca femti øre?
Redigert 20.01.2021 kl 22:08 Du må logge inn for å svare
Less1
02.12.2019 kl 10:17 6753

Folketrygdfondet begynte å selge OLT-aksjer i 2009 da de solgte seg ned fra 10,7 % per 30.06.09 til 9,7 % per 30.09.09.

Folketrygdfondet har brukt 10 år på å selge seg ned fra en blokkerende eierandel på 10,7 % i 2009 til en ikke-blokkerende eierandel på 2,7 % i 2019. Hadde Folketrygdfondet blokkering som motiv for eierskapet for 10 år siden er ikke blokkeringsmotivet der i dag så lenge 2,7 % eierandel ikke blokkerer noe som helst. Å kjøpe seg opp til en blokkerende eierandel med bare 2,7 % eierandel er nesten like vanskelig som å kjøpe seg opp til blokkerende eierandel uten å eie noe som helst. Ønsker Folketrygdfondet å blokkere et skambud i dag så må de komme med et høyere bud enn skambudet.
Redigert 20.01.2021 kl 22:08 Du må logge inn for å svare

Finansdepartementet har gitt folketrygdfondet mandater, de to viktigste er oppnå best mulig avkastning og utøve ett aktivt eierskap slik at deres samfunnsoppdrag blir ivaretatt; https://www.folketrygdfondet.no/samfunnsoppdraget/category354.html.
Folketrygdfondets aktive eierskap ble bevist i NPRO tilbake i 2014/2015, forøvrig rett før de begynte å selge OLT aksjer. I 2014 eide fondet ca 1% av NPRO men da det ble kjent at John Fredriksen hadde begynt å kjøpe aksjer i NPRO slo folketrygdfondet til. Fondet kjøpte seg opp til 14-15% eierskap samtidig som de gikk ut i media og sa at ett bud på NPRO måtte finne sted langt over børskurs.
Finansavisen har bak betalingsmur en veldig grei story på dette; https://finansavisen.no/eiendom/aksjer/2019/11/21/7471530/norwegian-property-er-trolig-snart-historie-pa-oslo-bors-med-john-fredriksen-stein-erik-hagen-og-christian-ringnes-i-sentrale-roller.

I etterpåklokskapenslys kan man nok si at folketrygdfondet var altfor tidlig ute, en tabbe de så absolutt ikke vil gjøre igjen med f.eks OLT. At det gikk mot dagens waiting game i NPRO kunne alle se, men at det skulle ta så lang tid som det har gjort har nok overrasket folketrygdfondet. Å sitte låst med 14-15% av eierskapet i NPRO gir liten mening når man trer inn i "waiting game", det kan heller bli brukt mot en ved at her har man dårlig tid. De trenger jo tross alt kun 10% for å blokkere ett bud, i praksis trenger de mindre så lenge de klarer å overbevise andre finansielle investorer om at et bud burde være høyere.

At folketrygdfondet har solgt aksjer i OLT etter de smertelig fikk erfare John Fredriksen sin stamina i NPRO må nok derfor sees i sammenheng. Mange vil vel kanskje påstå at Olav Thon har enda mer stamina enn John Fredriksen.

Ved å selge aksjer i OLT, å trimme sitt eierskap, sender de signal til Olav Thon om at de har meget god tid i OLT. Sansynligvis bedre tid enn det Olav Thon har.
Skulle stiftelsen til Olav Thon prøve seg på ett skambud i OLT kan folketrygdfondet begynne å kjøpe aksjer i OLT og bevise at de vil ta en aktiv rolle. Dette vil igjen føre til at ett eventuelt skambud fra Olav Thon stiftelsen blir akkurat det, ett skambud som ingen aksepterer.

Folketrygdfondet utøver sitt aktive eierskap i OLT på samme måte som Magnus Carlsen på sjakkbrettet. De ofrer litt avkastning, ved å selge seg ned, mot at de vinner partiet til slutt ved at de kan påse at Olav Thon Stiftelsen ikke vinner frem med ett skambud.
At Olav Thon har øket utbyttet i OLT er vel også en erkjennelse av at han skjønner folketrygdfondets spill.
Redigert 20.01.2021 kl 22:08 Du må logge inn for å svare
Less1
30.11.2019 kl 17:45 7035

Børskursendring fra forrige kvartal i kroner, siste handelsdag i kvartalet (Folketrygdfondets handel med OLT-aksjen):

Q4-14: +9,50 (ingen omsetning)

Q1-15: +34,00 (ingen omsetning)
Q2-15: -17,00 (600 tusen aksjer solgt)
Q3-15: -5,00 (ingen omsetning)
Q4-15: +4,50 (600 tusen aksjer solgt)

Q1-16: -5,00 (700 tusen aksjer solgt)
Q2-16: +6,50 (1,3 millioner aksjer solgt)
Q3-16: +21,50 (ingen omsetning)
Q4-16: -5,00 (ingen omsetning)

Q1-17: +1,00 (ingen omsetning)
Q2-17: +7,00 (600 tusen aksjer solgt)
Q3-17: -5,00 (500 tusen aksjer solgt)
Q4-17: uendret (ingen omsetning)

Q1-18: -20,60 (200 tusen aksjer solgt)
Q2-18: +7,00 (ingen omsetning)
Q3-18: uendret (ingen omsetning)
Q4-18: -9,40 (ingen omsetning)

Q1-19: +11,60 (ingen omsetning)
Q2-19: -7,60 (800 tusen aksjer solgt)
Q3-19: +0,40 (300 tusen aksjer solgt)

I de 5 siste årene har Folketrygdfondet solgt OLT-aksjer i 9 av de 20 kvartalene. I de øvrige 11 kvartalene har Folketrygdfondet ikke omsatt OLT-aksjer. Folketrygdfondet har ikke kjøpt aksjer siste 5 år.

I de 20 kvartalene fra Q3-14 til Q3-19 har børskursen til OLT steget med totalt 28,40 kroner fra 116,00 til 144,40 kroner fordelt på:

Sum kursendring i de 9 kvartalene Folketrygdfondet har solgt aksjer: -36,80 kroner
Sum kursendring i de 11 kvartalene Folketrygdfondet ikke har omsatt aksjer: +65,20 kroner

Enten er Folketrygdfondet regnværsselger i OLT eller så faller OLTs børskurs når Folketrygdfondet selger. Eller er det en kombinasjon?
Redigert 20.01.2021 kl 22:08 Du må logge inn for å svare
Less1
29.11.2019 kl 16:43 7233

Til forrige innlegg:

Forut for inneværende kursrally var kursrabatten langt høyere, resultat i prosent av børskursen langt høyere og eierandelen til Folketrygdfondet langt lavere enn forut for de 2 foregående kursrallyene i 2014/2015 og i 2016. Dvs at OLT-aksjen er langt billigere og at Folketrygdfondet har langt færre aksjer å ødelegge OLT-kursen med i dag enn tidligere.Redigert 20.01.2021 kl 22:08 Du må logge inn for å svare
Less1
29.11.2019 kl 10:48 7295

Kursrabatt = (substansverdi - børskurs) / substansverdi
1. 30/09-14: (157,00-116,00)/157,00 = 26,11 %
2. 31/12-15: (201,00-142,00)/201,00 = 29,35 %
3. 30/09-19: (306,00-144,40)/306,00 = 52,81 %

Resultat før skatter og verdiendringer per aksje siste år / børskurs
1. 30/09-14: 11,62/116,00 = 10,02 %
2. 31/12-15: 12,95/142,00 = 9,12 %
3. 30/09-19: 18,61/144,40 = 12,89 %

Folketrygdfondets eierandel i OLT
1. 30/09-14: 8,3 %
2. 31/12-15: 7,1 %
3. 30/09-19: 2,7 %

3 siste kursrally
1. Opp 55,6 %. Kursen steg fra 112,50 (17/12-14) til 175,00 (03/02-15)
2. Opp 34,4 %. Kursen steg fra 126,50 (09/02-16) til 170,00 (16/09-16)
3. Opp ??? %. Kursen steg fra 144,80 (11/11-19) til ???,?? (??/??-20)
Redigert 20.01.2021 kl 22:08 Du må logge inn for å svare
Less1
28.11.2019 kl 13:12 7399

Resultat før skatter og verdiendringer per aksje i kroner (vekst fra samme kvartal i året før):

q3-19: 4,47 (+9,13 %)
q2-19: 4,83 (+7,65 %)
q1-19: 4,69 (+6,21 %)

q4-18: 4,62 (+4,26 %)
q3-18: 4,09 (+0,70 %)
q2-18: 4,48 (+5,57 %)
q1-18: 4,42 (+13,99 %)

q4-17: 4,43 (+20,63 %)
q3-17: 4,07 (+6,51 %)
q2-17: 4,25 (+23,71 %)
q1-17: 3,87 (+13,29 %)

q4-16: 3,68 (+12,46 %)
q3-16: 3,82 (+18,13 %)

(Resultat per aksje fra q3-16 til q3-19: +17,0 %)

Aksjekurs siste dag i kvartalet i kroner (vekst fra samme kvartal i året før):

q3-19: 144,40 (-3,35 %)
q2-19: 144,00 (-3,61 %)
q1-19: 151,60 (+6,46 %)

q4-18: 140,00 (-14,11 %)
q3-18: 149,40 (-8,34 %)
q2-18: 149,40 (-11,07 %)
q1-18: 142,40 (-11,55 %)

q4-17: 163,00 (+1,88 %)
q3-17: 163,00 (-1,21 %)
q2-17: 168,00 (+17,07 %)
q1-17: 161,00 (+17,52 %)

q4-16: 160,00 (+12,68 %)
q3-16: 165,00 (+20,00 %)

(Aksjekurs fra q3-16 til q3-19: -12,5 %)

Aksjekursen til OLT sluttet å holde følge med resultatutviklingen for 2 år siden. I de siste 2 årene har resultatene fortsatt veksten samtidig som aksjekursen har falt. (OLT har som et av få børsnoterte selskaper hatt vekst i resultat per aksje fra året før i samtlige kvartaler de siste 5 årene)
Redigert 20.01.2021 kl 22:08 Du må logge inn for å svare
Less1
27.11.2019 kl 17:09 7518

OLT måtte hatt en resultatyield 30.09.19 på 1,37 x 5,53 = 7,58 hvis yieldforskjellen skulle vært den samme 30.09.19 som 3 år tidligere. Dvs hvis resultatyielden til OLT 30.09.19 skulle vært 1,37 ganger resultatyielden til ENTRA slik den var 30.09.16.

For at OLT skal oppnå en resultatyield 30.09.19 på 7,58 må børskursen 30.09.19 være kr 245,60 så lenge resultatet 18,61 dividert på børskursen 245,60 gir resultatyielden 7,58 %.

Hadde OLT fortsatt å ha 37 % høyere resultatyield enn ENTRA ville OLTs børskurs 30.09.19 vært 245,60 kroner istedenfor den faktiske børskursen på 144,40 kroner. OLTs børskurs hadde vært 101,20 kroner høyere (+70,1 %) hvis yieldforskjellen på 37 % hadde fortsatt frem til september i år.Redigert 20.01.2021 kl 22:08 Du må logge inn for å svare
Less1
27.11.2019 kl 00:53 7668

Resultatyield OLT / resultatyield ENTRA

30.09.19: 12,89 / 5,53 = 2,33
30.06.19: 12,66 / 6,04 = 2,10
31.03.19: 11,80 / 6,12 = 1,93

31.12.18: 12,58 / 6,78 = 1,85
30.09.18: 11,67 / 6,50 = 1,80
30.06.18: 11,65 / 6,53 = 1,78
31.03.18: 12,05 / 6,62 = 1,82

31.12.17: 10,20 / 5,62 = 1,81
30.09.17: 9,73 / 6,08 = 1,60
30.06.17: 9,29 / 6,13 = 1,52
31.03.17: 9,19 / 6,40 = 1,44

31.12.16: 8,97 / 6,79 = 1,32
30.09.16: 8,45 / 6,19 = 1,37

(resultatyield = resultat per aksje siste år / børskurs i %)

Entras resultatyield har de siste 3 årene bølget i intervallet 5,53 - 6,79 hvor laveste nivå var i september i år og høyeste nivå for snart 3 år siden. Entras resultatyield har falt i nivå siste 3 år i takt med yieldene i eiendomsmarkedet og de lange rentene. OLTs resultatyield har vært en oppoverbakke fra 8,45 % for 3 år siden til 12,89 % i september i år. Entras fallende resultatyield sammenstilt med OLTs økende resultatyield har medført at OLTs resultatyield har gått fra å være drøyt 0,3 ganger høyere enn ENTRAs for 3 år siden til drøyt 1,3 ganger høyere i september i år.

Det som var en forklarlig yieldforskjell for 3 år siden ut fra forskjeller i børspleie, utbyttenivå og aksjenes likviditet har blitt en OLT-aksje stadig mer klar for et kursrally. Et kursrally man i OLT-aksjen trolig må 5 år tilbake i tid for å se noe som likner. Et kursrally man kanskje allerede ser starten på i form av den kursoppgangen man har hatt de siste dagene.
Redigert 20.01.2021 kl 22:08 Du må logge inn for å svare