EAM: HVA SKJER MED THERIUM?


Det har blitt nevnt gjentatte ganger her på forumet at Therium skal ha sin del av den potensielle kaken EAM desperat jakter. Jeg finner lite info med kilder en kan sjekke opp i selv.

Er det noen som kan vise til siste nytt fra EAM ang. Theriums stilling i saken(e)?

Hvis ikke, burde ikke vi med felles interesse for vårt eget kakestykke kreve en oppklarende melding fra adm.dir og selskapet ang. dette?

- relativt tålmodig aksjonær.

Bra at noen setter seg inn hendelsene. har fått en oppfatning av at det er veldig vanskelig å få et riktig bilde av det som skjer i denne saken. Når det er så sparsomt med info fra selskapet som blir meldt på børsen er det fritt fram for spekulantene å kjøre kursen, helst ned. småsparere er lettskremte, som oftest grunnet manglende info.
Dette blir utnyttet grovt av de som ønsker det og det er uheldigvis mange. Meglerhusene har sin egen agenda kan det se ut til. Når de anbefaler å kjøpe har de først kjøpt det de trenger og fått opp kursen, slik at småinvestorer kjøper der efter når kursen er toppet. Framgangsmåten er den samme når kursen ønskes ned.
Noen klarer tydeligvis å skaffe info som andre ikke er i stand til. Derfor bør all kursdrivende informasjon meldes tidlig på børs.
Kjuagut
05.11.2019 kl 13:44 417

Forståelig at selskapet er tilbakeholden på informasjonen ang. veien videre, da det sikkert er vel så interessant for motparten som for oss småaksjonærer. Dog meget pinsamt å se kursen falle så betraktelig på «forventede» utviklinger i rettsaken. Er nok alt for mange som har kjøpt seg inn i den tro at på x.x dato vil det foreligge en dom hvor det skal utbetales til EAM x-antall titalls millioner euro..

Neste steg jeg ser for meg er, som du nevner Kadden, å få omgjort den voldgiftsdommen ved å bruke kriminaldommen som brekkstang Positivt utfall der vil nok gjøre veien til brus og kakefest litt kortere, selv om det her nok er snakk om et par år.