Handelsavtalen med Kina gaar i vasken.


Kina insisterer på at USA fjerner eksisterende toll

Kina insisterer på at USA proporsjonalt fjerner eksisterende toll simultant med Kina.

Det skriver redaktør Hu Xijin i The Global på twitter tirsdag.

"USA beholder alle tariffer, bare suspenderer en ny tarifftrussel i bytte mot en større innrømmelse fra Kina. Kina vil ikke akseptere en slik fase 1-avtale", skriver Hu, og viser til det han vet.

DN.Investor

Dette vil selvfoelgelig ikke Mr. Trump gjoere. For da vil hadlesunderkuddet med Kina skyte til vaers igjen, og USA mister alle pressmidler for en videre avtale som Kina vil trekke ut til etter valget neste aar i haap om en ny amerikansk administrasjon.
Redigert 05.11.2019 kl 12:36 Du må logge inn for å svare

07.11.2019
Den første reduksjonen i tollsatser vil komme i løpet av de neste ukene, sier det kinesiske handelsdepartementets talsmann Gao Feng til Bloomberg.

Han betegner de siste ukers handelssamtaler mellom USA og Kina som «konstruktive».

Amerikanske myndigheter har ikke bekreftet at det er oppnådd enighet om en nedtrapping av tollsatsene.
Odi.1
07.11.2019 kl 15:33 170

Hva har NRK lirt av seg nå igjen?