IDEX - realistiske utfall for selskapet


Fakta:

Selskapet har med 60 mill i kvartalsvise kostnader omlag 90 mill på konto per 30.09 og ca 60 mill på konto på dato for rapportering av Q3.🧐

Konsekvens:

Det betyr at selskapet har mindre enn 3 mnd likviditet og styrets handlingsplikt kan da forventes inntruffet. Styret har tross alt ansvar for sine ansatte og neglisjering av dette ansvaret overfor de ansatte (som kreditor) er under norsk rett slettes ikke bra. Avhengig av konkrete omstendigheter vil de ansatte ha gode kort for å kunne kreve kompensasjon direkte fra styret dersom selskapet skulle melde oppbud med avkortet utbetaling fra boet (gitt at handlingsplikten er inntruffet) og det er derfor naturlig å se for seg at styret i IDEX tar kontantsituasjonen på største alvor.

IDEX har da to valg:

1. Anse egenkapitalen for tapt, anse utsiktene for sine produkter som usannsynlig å kunne konverteres til kroner i kassen (på kort sikt), melde oppbud.

2. Anse egenkapitalen som inntakt pga verdi av teknologi, og søke ny kapital fra eiere.

Alternativ 1 er for dramatisk, og alternativ 2 realistisk? Spørsmålet blir dermed hvilket beløp man trenger og til hvilken kurs. Kursen fastsettes av tilbud og etterspørsel i markedet, men det er vel nærliggende å anta at selskapet vil forsøke hausse kursen med nyheter om noe som skal fortolkes som et gjennombrudd.

Dette blir spennende!

3. Oppkjøpt eller fusjon.
Reserven
05.11.2019 kl 18:10 2435

Klok-av-skade?  Neppe!
pengex
05.11.2019 kl 18:21 2404

Det er synd det som skjer med idex. Markedet trenger aktører for å iverksette teknologien. Og den er på trappene.
Kun visa og MasterCard som kan sette sakene i sving her.
En melding om godkjent sertifisering så fyker kursene.
Reserven
05.11.2019 kl 18:31 2377

Ser at du med IDEX + ZWIPE liker å tape dobbelt.
Problemet til IDEX er at de ikke har konkurransedyktig teknologi.
Sente
05.11.2019 kl 18:34 2361

Alternativ 4, ta opp et lån, om de kan overtale en bank at inntekter er nær.
Sente
05.11.2019 kl 18:35 2351

Du glemte union pay.
En kan jo lure hvorfor et kinesisk kort selskap inngikk lisens avtale med Idex angående enrollment sleeve.
ArtDude
05.11.2019 kl 18:39 2337

5. Rettet emisjon, få inn en ny storeier. Finansiell eller strategisk.
6. Det går som Stan har skissert....mer eller mindre, da bra. Han ønsker å være tydelig på hva de har lovet, og hva de har levert på.
R2d2r2d2
05.11.2019 kl 19:41 2251

Dette kan være et utfall, enig. Men jeg lurer på om det ikke er litt sent.
R2d2r2d2
05.11.2019 kl 19:41 2247

Jeg er sterkt uenig i at Stan er tydelig. Les meldingene. Han er en juksemaker

Skal ikke se bort ifra at emisjonsmaskinen greier å hanke inn nok en ny koffertavtale. Og da skal pengene til fortsatt videre drift være i boks:

https://www.digi.no/artikler/fikk-koffert-avtale/203517

En emisjon rundt 0.20 kan fort finne sted?
Gi_Fan
05.11.2019 kl 23:32 2053

Kanskje de minimum 21 millionene kommer nå i Q4? Det står jo minimum 21 millioner og det har ikke kommet noe enda.

I så fall kan idex drive ca en måned lenger
Tombola2
06.11.2019 kl 07:30 1927

Beklager, men om Idex sin teknologi sin konkurransedyktige har du ingen forutsetninger for å være så bastant. Sleng på at du tror det, eller ønsker det er slikt. Så er troverdigheten din og der.
ArtDude
06.11.2019 kl 08:33 1837

Link har solgt, og vi har da ny 10% eier i selskapet. Da er det både kjøpere og selger av større poster. Bra!
Møyfrid
06.11.2019 kl 08:44 1813

Så det er altså en femtiøring "de store" så langt anser som fair.

Blir spanandes å se hvem som har tatt over posten.
Sente
06.11.2019 kl 08:47 1798

Jeg ser ikke prisen oppgitt noen plass, har du referanse til femti øre?
Fru-Blom
06.11.2019 kl 08:55 1753

Er link samme som Invesco eller the northern trust?

Sus
Fru Blom
Sente
06.11.2019 kl 09:05 1719

Link er Northern trust
Møyfrid
06.11.2019 kl 09:11 1697

Det er vel der den er tradet, +/- noen øre.

Det er vel heller ingen ny eier av 10%`en (tok Artdudes innlegg for god fisk) , så vi kan vel fortsatt forvente 54 mill til svømmende ut i markedet.

Så, det trenger altså ikke være "de store", men heller reservens "venner" i hos Avanza og Nordnet.
ArtDude
06.11.2019 kl 09:17 1664

Jepp.

Søker selv etter flagging av ny kjøper og forventer egentlig at det må komme da de har solgt ned over 10% noe som ikke har skjedd over børs i løpet av en dag. Uten flagging heller jeg mot at det er som du skriver, reservelaget som er på banen.


...når jeg summerte siste 5 handledager i går, var det omsatt rundt 30 000 000 aksjer fra onsdag i forrige uke. Da rundt 5% av aksjene. Når det skjer flagging av 10% nedsalg i dag, får jeg det ikke til å gå opp.


...en mulighet er at de har omsatt nå i dag tidlig, og at flagging skjer etter børs. Men det blir handel utenfor børs og blir litt utenfor det jeg har greie på. Antall aksjer går etter mine beregninger ikke opp.
Redigert 06.11.2019 kl 09:24 Du må logge inn for å svare
IFA
06.11.2019 kl 09:28 1615

Blog på Idex hjemmeside - informasjon fra selskapets ekspert i dag 06.11.2019 som på et faglig grunnlag er vanskelig å bestride for amatører som dominerer forum om Idex - fordi få seriøse skribenter orker å blande seg inn i ramaskriket om selskapets svindel.
Det må i så fall være tilsynsmyndighetenes ansvar.
Tilsynelatende vurderer nye langsiktige fond også Idex' teknologiske løsninger som interessante etter det vi ser i siste børsmelding med økende eierskap når fond ledet av tidligere høyt anerkjent forvalter må kaste inn håndkleet for di kunders investeringshorisont tar slutt på oppløpet.
Da Mardia ble ansatt som leder for selskapet, la han stor vekt på sitt ansvar for at ingen teknologiske løsninger skulle ut i markedet før de med sikkerhet fikk den beste anerkjennelse.
Så er det ikke vanskelig å innse at prosessen frem mot de løsninger som er beskrevet av selskapet i bloggen under, må ta tid for en innovasjonsbedrift drevet på aksjonærenes regning. Vi snakker her om produktløsninger hvor potensielle private og offentlige kunder er store organisasjoner normalt med årelange beslutningsprosesser.


Klipp:

IDEX is a true end-to-end biometric solutions company, and we have developed a full fingerprint biometric platform which includes the fingerprint sensor or module, a range of reference designs and integration kits, biometric algorithms and an on-card enrollment solution. In addition, we have the most extensive preferred partner network regarding complimentary component suppliers including Secure Element (SE) providers and Card Inlay & Prelam providers. This ensures that card manufacturers that work with us get to market quicker.
We recognize that embedding biometric technology into smart cards is not simple, so we make it a painless process by having everything already set-up and tried and tested. For example, we build out proof of concepts, define system requirements and set key performance indicators (KPIs). We also implement the biometric system and validate the associated KPIs. We take responsibility for the security architecture of the biometric system including secure enrollment, secure biometric verification and secure channels. This includes security evaluations and security risk assessments. Furthermore, we provide all the kit needed for system development and system characterization to our customers. We even agree certification flows (at the biometric, usability and security levels) with the multiple certification bodies and provide the necessary tooling.
The development of biometric fingerprint technologies clearly requires a significant amount of testing, and each fingerprint sensor type is tested in a variety of real-world scenarios, helping to ensure that they function as required in the myriad situations that could be encountered during their life-time.

https://www.idexbiometrics.com/idex-biometrics-lets-talk-about-how-idex-biometrics-is-changing-the-fingerprint-sensor-market/Redigert 06.11.2019 kl 10:07 Du må logge inn for å svare

det ble solgt nøyaktig 65mill aksjer. Enten er det 1) en stor kjøper som ikke har flagget enda og vi kan forvente flagg ila dagen, eller 2) flere kjøper.

Men fortsatt har Link 9% av aksjene å selge, WPCT har 8% og Invesco(som selger i markedet p.t) har ca 14% igjen.

En teori til hvorfor noen skal ønske å kjøpe 10% når de vet selskapet er tom for cash i januar, er at de får forhandlingskort ved ekstraordinær generalforsamling(dette må de ha om de skal øke antall aksjer over 10% og senke pålydende under 15øre), og de kjører stor utvanning mot dagens aksjonærer slik at selgerene får en langt lavere andel og kjøperen spytter inn friske penger, til lav kurs, og får stor eierandel.
Møyfrid
06.11.2019 kl 10:09 1499

Høres logisk ut, men skal ikke drittpakken(e) uansett krysses?
Reserven
06.11.2019 kl 11:00 1411

At IDEX sin teknologi IKKE er konkurransedyktig følger av kunnskap og enkel logikk.

----- ----- ----- ----- ----- -----

IDEX satte seg målet å bli den største leverandøren av sensorer til smarttelefoner, men fikk nær NULL markedsandel og leverte sensorer til bare 2 telefoner med lite salgsvolum -> IDEX har ikke konkurransedyktig teknologi.

Daværende IDEX CEO Hemant Mardia skrøt på flere investor presentasjoner stort av at IDEX hadde den beste teknologien, de beste patentene, og derfor skulle ta rotta på FPC. Istedenfor tok FPC rotta på IDEX.

----- ----- ----- ----- ----- -----

Alle 20 trådløse kort med sensor piloter har vært med FPC sensor, INGEN med IDEX sensor -> IDEX har ikke konkurransedyktig teknologi.

Redigert 06.11.2019 kl 11:03 Du må logge inn for å svare
Gi_Fan
06.11.2019 kl 11:16 1366

Kan legge til at de sensorene idex solgte til to LG telefoner ikke var idex sine fantastiske off chip sensorer, det var konvensjonelle single chip sensorer som idex fikk nesten ferdig i fanget når de kjøpte Picofield. De fantastiske off chip sensorene er enda ikke masseprodusert i en skala som gir troverdighet i et volum-marked
stein666
06.11.2019 kl 11:21 1350

Vel, idioti innlegg fra ende til annen.

Hva med noen som kan dette.
Egentlig ville en investor solgt alt til en mann som kan tingene og han ville lagt ned selskapet og tatt panentene et stykke videre. Da får en monopol og kan prise seg høyere, Det er hva jeg leser mellom linjene.

Hva som skjer neste uke er interessant.
Bull og bull.
Redigert 06.11.2019 kl 11:22 Du må logge inn for å svare
nima
06.11.2019 kl 11:23 1344

Realistisk utfall er vel konkurs
Reserven
06.11.2019 kl 11:27 1331

Vel, større og verre idioti at du ikke redegjør for hva som er idioti i innlegget mitt, bare fremsetter udokumenterte påstander  :)
Redigert 06.11.2019 kl 11:28 Du må logge inn for å svare
Gi_Fan
06.11.2019 kl 11:28 1325

Det var litt av en flaggemelding. Litt i stil med vanlige idex meldinger, nesten ingen informasjon.
Krav etter loven:
§ 4-4.Krav til melding
(1) Melding etter § 4-2 skal inneholde opplysninger om:
1. navn på den meldepliktige,
2. bakgrunn for meldingen,
3. navn på utsteder,
4. beskrivelse av det finansielle instrumentet,
5. type transaksjon,
6. tidspunkt og marked for transaksjonen,
7. kurs og volum på transaksjonen og
8. beholdning etter transaksjonen.

Kan ikke se noe angående punkt 6 og 7 og temmelig interessant for vurderingen av meldingen. Meldingene fra Invesco er proffe og forteller det som trengs: https://newsweb.oslobors.no/message/488212
Om det er en kjøper som har kjøpt over 5% så skulle det også vært meldt. Loven åpner ikke for å vente til et passende tidspunkt:


(6) Melding etter denne paragraf skal gis straks etter at avtale om erverv eller avhendelse er inngått, eller vedkommende blir kjent med eller burde ha blitt kjent med annen omstendighet som fører til at vedkommende når, passerer eller faller under en terskel i første ledd.

Redigert 06.11.2019 kl 11:31 Du må logge inn for å svare
Sente
06.11.2019 kl 11:43 1291

Er det ikke Link som har sendt meldingen via Idex?
Idex vet jo ikke selv den informasjonen du etterspør. I realiteten må vel Idex vente noen dager mens aksjene oppdateres i VPS systemet? Eller de kan etterlyse det.
Alt Idex vet nå er at Link har solgt noen aksjer, ingenting annet. Så skal de som har kjøpt melde til Idex at de har passert en meldegrense.
Gi_Fan
06.11.2019 kl 11:51 1273

Helt rett at link har sendt meldingen via Idex, men idex kunne jo ha spurt etter den informasjonen som kreves etter norsk lov.
Reserven
06.11.2019 kl 12:31 1200

Naturlig at hverken Link, IDEX, eller kjøperen ønsker at markedet skal få vite kursen Link solgte de 65 millioner aksjene for. Særlig hvis de ble solgt for rundt 30-40 øre aksjen, og kjøperen skal pumpe aksjene ut i markedet. Allerede omsatt nesten 8 millioner aksjer i dag.
Redigert 06.11.2019 kl 12:32 Du må logge inn for å svare
R2d2r2d2
06.11.2019 kl 13:45 1115

Kan vi forvente at togrøverne har kjøpt aksjene evt sammen med andre profilerte investorer? I så fall blir det en brutal skvis for oss som har ligget kort.
Reserven
06.11.2019 kl 13:50 1092

I motsetning til det mange tror, er jeg heldigvis ikke posisjonert i dritten IDEX  :)

Jeg har også fått høre at det er Keith & Co pluss en norsk spekulant bjellesau som står røverne nær.
Denne går til HIMMELS
Reserven
06.11.2019 kl 13:59 1051

«Togrøverne» kan ha noe på lur, så de kommer seg ut med sine 55 mill aksjer.
Tipper at hoffmegleren deres - Cenkos Securities plc - er involvert.
Sammen med K&F har Cenkos tilrettelagt flere IDEX emier, og kassert STORE summer for det:

https://finansavisen.no/forum/archive/thread/2369378/view/21342859

For den tok "togrøverne" 14,9 millioner. 9 millioner i cash og 5,9 millioner i aksjer. Det fremgår av side 24 i IDEX 2015 årsrapporten:
https://idex.no/wp-content/uploads/2017/02/IDEX_Annual-Report-2015_webR.pdf
og børsmeldingen:
http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=381610

Fra side 24 i IDEX 2015 årsrapporten:
"Charles Street International Ltd, which is a shareholder in IDEX, earned fees amounting to NOK 14.9 million, paid partly in shares, for providing services to IDEX in 2015."

Børsmeldingen (sammendrag):
"Cenkos and Charles Street earned fees amounting to 4.0 and 2.0 per cent respectively, on the private placement to funds managed by Woodford Investment Management. The fees, amounting to NOK 11,865,000 and NOK 5,932,500 respectively. 2,100,000 shares are issued to Cenkos and 1,050,000 shares are issued to Charles Street at the same subscription price as the shares issued to the Woodford funds, NOK 5.65 per share."

Redigert 06.11.2019 kl 14:00 Du må logge inn for å svare
Sente
06.11.2019 kl 14:03 1025

IDEX Biometrics ASA issues this notice on behalf of a shareholder.
Robert Napier Keith has acquired 70,000,000 shares in IDEX Biometrics ASA.
Following the transaction, Mr. Keith and close associates hold 70,125,492 shares in the company, corresponding to 11.73 per cent of the current registered share capital and votes.

6 november 2019 IDEX Biometrics ASA

INTERESSANT, K&F har da faktisk kvittet seg med de 40 226 611 aksjene registrert på Goldman Sachs International.
Og nesten alle 15 926 292 aksjene plassert hos Euroclear Bank S.A./N.V.