NAV Skandalen PASIENTSKADENAMDA bør også ettergås


Her er det mye feil.
Kjenner folk som er tilkjennegitt kun 15% av opprinnelig krav gjennom Advokat. Her har Norsk presse mye å ta tak i.