Oncoinvent - Q3


Presentasjon: https://www.oncoinvent.com/wp-content/uploads/20191031-Q3-2019-report-presentation.pdf

Q3 rapport: https://www.oncoinvent.com/wp-content/uploads/Kvartalsrapport-Q3-2019.pdf

Patent ok i Japan nå til 2036. Selskapet har nå fått patentbeskyttelse innenfor alle de store farmasøytiske markedene
inkludert Japan, USA og Europa.

Mål om å få innsendt søknad om klinisk utprøving innen utgangen av 2019

I løpet av 3. kvartal har selskapet gjort signifikante fremskritt i utviklingen av Radspherin®.
Selskapet opprettholder således tidsplanen som innebærer en innsendelse av en ny søknad
om klinisk utprøving til norske, belgiske, svenske og tyske myndigheter i løpet av 4. kvartal
2019, slik at det planlagte kliniske studiet i peritoneal karsinomatose i livmorhals- og
tykktarmkreft pasienter kan initieres.