Høyesterett mente at EØS lå utenfor saken?


Jusprofessor om EØS-avvisningen: – Foruroligende at dette fortsatt virker uklart for Høyesterett
Advokat John Christian Elden tok opp EØS-spørsmål for Høyesterett i 2017, men ble avvist og fortalt at EØS lå utenfor saken. Det var feil av Høyesterett, mener jusprofessor Hans Petter Graver.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/opxVKW/jusprofessor-om-eoes-avvisningen-foruroligende-at-dette-fortsatt-virker-uklart-for-hoeyesterett?utm_source=vgfront&utm_content=row-20

Selv offentlige etater med rettssystemet i front vet ikke omfanget og konsekvens av hva EØS avtalen innebære? Eller vet de det, meget godt?
https://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/05/16/173042/stortinget-undergraver-den-norske-grunnloven

Den 8. okt. 2008 omtalte Professor i offentlig rett Eivind Smidt EØS-avtalen for en konstitusjonell katastrofe! Professor i samfunnsvitenskap Trond Nordby og forsker Frode Veggeland, hevder at Stortinget med EØS frivillig har abdisert som lovgivende myndighet! Hvor er Høyesterett i dette forræderiet? Og når EØS har gjort vår egen Grunnlov til en nasjonal vits, hva har da HMK Kongen blitt? Montesquieu sa at man ikke skal røre lovene uten å skjelve. Men her i landet leker de fortsatt stat, etter avgitt ror og ratt til EU.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/qzp8L/flertall-for-grunnlovsendring-om-norsk-suverenitet
https://www.document.no/2017/03/28/det-representative-demokratiet-fungerer-ikke/
http://www.idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=15182
https://no.wikipedia.org/wiki/E%C3%98S
https://norgesaksjonen.org/2015/11/26/folkerettsstridig-fn-medlemskap-systematisk-hjernevask-av-befolkningen-og-snikinnforing-i-eu-av-gro-harlem-brundtland-arbeidspartiet/

«Med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes» (Og ikke med skittsnakk ødes.)

Den 16. oktober 1992 på Stortinget stemte Ap, H, KrF og FRP imot at det skulle holdes folke avstemninger «om at folket» skulle få bestemme om Norge skulle innføre EU-lovverket under dekknavnet «EØS-avtalen» 130 stk stemte imot folkeavstemning, og 35 stemte for.
Redigert 06.11.2019 kl 01:37 Du må logge inn for å svare

Hvilke andre land betaler milliarder for å avhende egne råvarer? Og det til en union som har meninger om friheter og selv trenger alt av hva vi er istand levere. RÅVARER ALTSÅ.

EØS. Etter lovens § 1 skal bestemmelsene i hoveddelen av EØS-avtalen anses som norsk lov.
Med dette er Norge omgjort og definert som en koloni, takket være sitt eget påståtte partivalgte «folkevalgte» i klovneriket sitt med bakgrunn av sine egne” folkevalgte” som har lagt seg flat og underlagt seg et Ny unions lovverk. Den slags skjer ellers aldri unntatt ved Hær tokt/voldtekt og ved et høyforræderi. Bak EØS står AP H KRF og FRP som har Tredd det hele nedover hodene på sitt eget folk. I Frie selvstendige stater, er og blir den slags alltid et høyforræderi.

Jeg leser litt om dette rettoppgjøret etter krigen, emigrantstaten etterpå var med i.

Langelands konklusjon
«Hvilke svar har vi fått? Vi har sett at det går an å gjøre ganske merkverdige ting og få blomster.

– Nygaardsvold la landet åpent for fienden og fikk æreslønn.

– Administrasjonsrådet bygde krigsskip og kanoner for fienden og får hederlig omtale.

– Erfaringer viser at det gar an å gå til fienden og forhandle om avsettelse av den lovlige regjeringen og siden få storkors St. Olav.

– Det går an å sende store mannskapsstyrker til Fornebu til bistand for fienden og bli statsråd kort tid etter.

– Det går an under pågående kamp å sende store mannskapsstyrker til bistand for fienden på Værnes, og deretter bli fylkesmann.

– Det går an som stortingsmann, i strid med vår grunnlov, å stemme for avsettelse av konge og regjering og deretter få sete i Kongens råd.

Når alt dette har kunnet passere ser en med forferdelse på alle de bagatellsaker hvor det har blitt reist påtale. Det reises påtale i saker som er så ubetydelige at det hele kan avgjøres med en bot på to, tre hundre kroner, og så lar en mannen som har laget feller for å drepe norske soldater gå fri. Er dette rettsoppgjør etter en krig?» http://www.nyhetsspeilet.no/2012/11/den-farlige-sannheten-om-norge-under-og-etter-krigen/

https://www.dagbladet.no/kultur/da-sannheten-ble-kneblet/63021041

Fortellingen om hvordan de staute nordmennene i dette vesle landet sto sammen i innbitt kamp mot den onde overmakten, for til slutt å krones med seier og frihet, 8. mai 1945, er bærebjelken i norsk etterkrigshistorie og norsk identitet. Vi sto sammen med Einar Gerhardsen om gjenreising etter tyskernes barbariske ødeleggelser. Det var vi (gode nordmenn) mot de andre (tyskerne og NS-medlemmene), det gode mot det onde.

Og de som skapte denne historien fant vi i den indre krets i Hjemmefrontens ledelse. Det var de som skrev lovene de samme menn dømte «svikerne» etter da krigen var slutt. Vi finner dem også som forfattere av de bindsterke verk om krigen. Der skrev de historien om seg selv, for seg selv. https://no.wikipedia.org/wiki/Toralv_Fanebust

Semantikk, fonetikk. Quisling er her i Norge forbundet med En person, men i verden ellers er det synonymt med ”forræderi” utført av en hel stat og nasjon. (Det lange og smale Norge har en uslåelig verdensrekord. Det ble ikke bare landet med verdens største quisling, men det landet med fleste quislinger og det i hele verden! Den 17. november 1948 mente direktør Vogt i Tønsberg Blad at Norge nå stod som "den ubetinget ledende forræderinasjon i Europa"). Nettopp takket være det såkalte rettsoppgjøret etter krigen. Fanebustsaken. Judas Jens Jonas og Jagland Janus. Erna som Siv http://www.nyttnorge.com/agenda-21-mens-vi-sover.html

Standard hodeplagg til den norske dommerstand skulle etter Moen og Liland saken vært som det minste, nattluen til Ludvik Holberg, om ikke den ringen vi sitter på, merket Gustavsberg kjøpt på tilbud nærmeste rørleggerbutikk. Lov og rett er som et edderkoppnett, sakesløse og uskyldig sitter fast, mens de virkelige kjeltringene braser ubesværet rett gjennom, og går fri. Med Moensaken har rettsstaten plassert seg selv på et sted hvor solen aldri skinner. Etter flerfoldige rettsrunder og 100 talls utførte årsverk kan” rettstaten” tiltale og dømme en trafikkinvalid” høyreside lammet” sakløs og uskyldig person for en forbrytelse han umulig kunne være i stand til å begå. Han dømmes ikke bare en gang, men 2 ganger mot En og samme personen. En uhyrlighet hinsides fatteevne og dødssynd i enhver stats/sivilisasjon lev – retts regel, hvor det heter: Bedre at 9 skyldige, får gå fri, for å forhindre at En eneste” uskyldig” skal «svi» (dømmes). Norges lover er å betrakte som skuebrød, de er alle laget slik at de kan omgås, unngås, bendes og glemmes for de utvalgte.
Redigert 06.11.2019 kl 08:26 Du må logge inn for å svare

Da ligger nok ACER i samme kategori som trygdesaken når det gjelder Informasjon til oss.....

Hvilke andre land betaler milliarder for å avhende egne råvarer? Og det til en union som har meninger om friheter og selv trenger alt av hva vi er istand levere. RÅVARER ALTSÅ.
**************************************
Hva ER det du babler om her?

Når du vet så lite, hvorfor spør du, isteden for å gå på skolen?
Load
06.11.2019 kl 08:44 217

Oliver S.
Deilig svar, jeg venter i spenning på A -dn`s oppklaring av saken.

Du pakker inn fjaset ditt i så mye bomull at det er umulig for normale folk å henge med på hva du babler om.

Og så vil du selvsagt ikke forklare :)
melissa
06.11.2019 kl 11:04 181

Domstolenes oppgave er ikke å skille mellom rett og galt, men å skape ro og orden.
Derfor er det nødvendig med noen justismord innimellom.

Det får da være grenser om det er riktig som du skriver? Man kan da ikke kalle seg for en rettstat, når det er en idiotstat vi er.
Redigert 06.11.2019 kl 14:19 Du må logge inn for å svare

Demokrati-illusjonen, rettsstats-fallitten og overgriper-staten, Folke-fiendtlige maktstrukturer og gigantiske samfunns-bedrag, Hjernevask, propaganda og sosial engineeing, Raseringen av Norge, Stats-fabrikkert terrorisme og forbrytelser mot menneskeheten. https://norgesaksjonen.org/2017/06/03/historiekarttidslinje-om-hva-som-skjedde-i-regjeringskvartalet-22-juli-2011/
Hvilket demokrati? Grunnloven og SV Kristin vil ha Norge innunder en FN ledet verdensorden. http://www.jostemikk.com/hvilket-demokrati-norske-lederes-springmarsj-mot-nwo-med-deres-egne-ord/
Noni
08.11.2019 kl 00:33 103

Men vi ser jo av NAV-skandalen at politikerne ikke har hatt peiling på hva de har
vært med på å innføre. Når ikke engang Høyesterett i Norge har klart å tolke
EØS/EU rett, er det ikke merkelig at det har gått galt.
Jeg husker at jeg var så forb. på Bruntland og Støre som regjerte i Norge da, at jeg kunne ha kvelt dem. Men flertallet i Stortinget stemte også for innmeldelse, så hva gjør man?
Gauda
08.11.2019 kl 11:09 74

At sånt skjer i NAV er vel ikke så overraskende.
Jeg lurer mer på hvor mange ikke norske som er anmeldt.
Sannsynligvis ikke mange.

Ta deg noen kveldskurs og utvikle noen "små grå" opp i toppetasjen. Ta Hanvann med deg...........