Stabil, god utvikling i Sandnes Sparebank


Hovedpunkter 3. kvartal 2019

∞ Resultat etter skatt: 58,8 (45,6) millioner kroner.
∞ Rentemargin: 1,77 % (1,68 %).
∞ Rentenetto: 122,5 (113,6) millioner kroner.
∞ Andre driftsinntekter: 21,5 (17,8) millioner kroner.
∞ Driftskostnader: 65,3 (64,5) millioner kroner. Kostnadsgraden ble 45,4 % (49,1 %).
∞ Nedskrivninger og tap på utlån og garantier: 1,1 (6,8) millioner kroner.
∞ Egenkapitalavkastning etter skatt siste kvartal: 8,2 % (6,5 %).
∞ Brutto utlånsvekst siste 3 mnd: 0,4 % (0,5 %).
∞ Innskuddsvekst siste 3 mnd: 0,8 % (-2,4 %).

Hovedpunkter januar – september 2019
∞ Resultat etter skatt: 209,7 (182,9) millioner kroner.
∞ Rentemargin: 1,68 % (1,75 %).
∞ Rentenetto: 344,0 (346,8) millioner kroner.
∞ Andre driftsinntekter: 114,7 (104,5) millioner kroner.
∞ Driftskostnader: 197,8 (191,9) millioner kroner.
Kostnadsgraden ble 43,1 % (42,5 %).
∞ Nedskrivninger og tap på utlån og garantier: 15,4 (29,6) millioner kroner.
∞ Egenkapitalavkastning etter skatt hittil i år: 9,8 % (8,9 %) etter skatt.
∞ Brutto utlånsvekst siste 12 mnd: 3,4 % (4,1 %).
∞ Innskuddsvekst siste 12 mnd: 5,8 % (4,9 %).
∞ Ren kjernekapitaldekning ble 16,0 % (16,2 %).
∞ Dersom hele overskuddet for årets tre første kvartaler hadde blitt inkludert i
beregningen, ville ren kjernekapital vært 17,3 % for konsernet.


Oslo (TDN Direkt): Salt Value, som er nærstående til styreleder Harald Espedal i Sandnes Sparebank, har kjøpt 50.000 egenkapitalbevis i Sandnes Sparebank til kurs 64 kroner, ifølge en melding onsdag.

Harald Espedal og nærstående samlede beholdning av egenkapitalbevis etter transaksjonen er 1.491.861.


Et av de minst spennende selskapene på Oslo Børs, men veldig trygt og godt å være på slutten av et bull-marked. Direkteavkastning på 8-10% - stort bedre blir det ikke.