Overføre privat eid bolig til AS


Noen kloke hoder som kan hjelpe meg? Jeg har et aksjeselskap som per dags dato kun blir brukt til til aksjehandel. Jeg har nå en utleiebolig jeg ønsker å overføre til aksjeselskapet. Hvordan gjør jeg det uten at jeg må skatte av det. Boligen har jeg arvet så har ingen inngangsverdi.
ynot
06.11.2019 kl 13:06 257

Boligen har selvfølgelig en inngangsverdi selvom den er arvet.

Det er skattemessig mye bedre å eie den privat