INVESTERINGER MED ANDRE AKTØRER ER VESENTLIG.


B2H:INVESTERINGER MED ANDRE AKTØRER ER VESENTLIG I TIDEN FREMOVER -JOHNSEN
Oslo (TDN Direkt): Konsernsjef Erik J. Johnsen i B2Holding mener investeringer med andre selskaper er vesentlig for B2Holding sine muligheter fremover.

Det sier han til TDN Direkt etter kvartalsfremleggelsen og viser til at dette vil medføre økte inntekter fra kapital under forvaltning og lavere innkrevingskostnad.

-Vi har i løpet av de siste årene etablert oss i 23 land, og på flere av disse stedene har vi innkrevingsplattformer vi kan skalere. Dette vil medføre reduserte kostnader for oss og høyere aktivitet på plattformene. Ved å fasilitere JV-partnere får vi en inntektskilde gjennom servicehonorarer og ved økt skala får vi lavere innkrevingskostnad, sier konsernsjefen til TDN Direkt.

-Vi har god pågang fra selskaper som ønsker å investere med oss og vi ser på dette som en god mulighet til videreutvikling og å få en inntektskilde fra et annet sted, sier konsernsjefen.

Med innkrevingsplattformer i de fleste største markedene for misligholdte lån i Europa, ser konsernet sterke muligheter innen både sikrede og usikrede porteføljer fremover. Selskapet mener de er godt posisjonert for videre vekst.

Konsernsjefen vurderer markedsutsiktene for kjøp av porteføljer som positive og peker på fallende priser i enkelte markeder.

-Samlet har internrenten på våre porteføljer gått opp, både på de sikrede og usikrede porteføljene, sier han.

Under presentasjonen uttalte konsernsjefen at hovedfokuset fremover vil være kjøp av usikrede porteføljer og at kjøp av sikrede porteføljer vil foretas i hovedsak med JV-partnere. For de usikrede porteføljene har innkrevingen overgått prognosene, og konsernsjefen sier under presentasjonen at de ikke forventer tilsvarende like gode tall fremover.

I presentasjonsmateriellet viser selskapet til at innkrevingskostnad (CtC) var 22,4 prosent i tredje kvartal, en reduksjon fra 24,6 prosent i samme kvartal året før. Årsaken er økt innkrevingsvolumer og driftsforbedringer. Selskapet ser ytterligere forbedringspotensial i innkrevingskostnad, ifølge presentasjonsmateriellet.

Under selskapspresentasjonen sier Johnsen at selskapet har en sterk balanse sett i forhold til andre sammenlignbare aktører, og mener at gjeldsnivået til B2Holding er behagelig.

Konsernsjefen tror ikke den rentebærende gjelden vil reduseres vesentlig fremover ettersom aktivitetsnivået fortsatt vil være høyt.

-Men gjeldens andel av totalbalansen vil sannsynligvis gå noe ned, slik at vi får økt egenkapitalandel. Men når vi ser på finansieringskostnadene så vil disse med nye retningslinjer gå ned, som andel av konsernets kostnader. Samtidig forventer vi lavere finansieringskostnader fremover, både på grunn av bedre resultater, men også at banker og andre aktører vil se på oss med lavere risiko, sier konsernsjefen til TDN Direkt etter kvartalsfremleggelsen.

Under presentasjonen, sier konsernsjefen at de ikke har et konkret mål om andelen rentebærende gjeld i 2020, men sier at selskapet forventer en lavere gjeldsgrad og en stabilisering av gjelden.

susanne.solberg.nilssen@tdn.no

La folket selge. Kurs 8,69. Har trua på dobling. Tallene var mye bedre enn hva man kunne forventet.