Olje og gass vil bli produsert i mange mange tiår fremover.


85 - 86 % av den globale energimiksen i 2018 kom fra olje, kull og gass.
Det fins ikke tilgang på andre energikilder som kan overta for dette på
lang lang tid fremover. Vann, vind, sol, atom og bio, monner ikke nok.
Olje, gass og kull vil stå for mye av energileveransene i lang tid fremover.

Olje og gassprisene kan komme til å stige, fordi verden må ha energi.

Når Norge utvinner dette på miljøvennligere måte enn andre, er det
vanskelig å se noen grunn til at Norge skal slutte med olje og gass.
Om Norge sluttet, vil bare noen andre overta. Og det er få produsenter
i Europa. For Europa er kortreist energi i tillegg miljøvennligst og sikrest.

Norge kan olje og gass, og bør fortsette med dette.

Oljefondet burde fjerne seg helt fra ordene pensjon og politikk,
og døpes om til Statens spare- og finansfond.

Dette fondet burde ikke få mandat til ukritiske fornybar energi investeringer.
Skal det tillates investeringer i fornybar energi bør det fordre solid lønnsomhet.
Ingen eksperimentelle fornybarinvesteringer fra Statens spare- og finansfonds side.

Fondet burde kunne i noen få enkelttilfeller, låne ut midler til prosjekter som gavner oss.
Mot sikkerhet og renter.

På tide å skifte nick.

Nei. Det hører med for Fornybar'n også å si sin mening om olje og gass som står for 55 - 60 % av den
globale energimiksen pr. 2019. Satsning på fornybar energi må forholde seg til det faktum.
Tidligere var jeg strengere vis a vis olje og gass. Nå er jeg bare mer realistisk.

Det lar seg ikke gjøre å få frem ny fornybar energiproduksjon som kan overta for disse energimengder
så fort.

Så tilbudssiden i den globale energimiksen vil bestå av mye olje og gass i lang tid fremover, okke som.
Men selvfølgelig skal det satses for fullt på fornybar energi.

Det er neppe like lett å la 5 mill innbyggere leve i overflod av strøm fra vindmøller og vannkraft.
De som vil kvitte seg med oljeindustrien burde i alle fall leve som de forfekter
d12m
06.11.2019 kl 21:37 239

Jeg tror dere vil finne denne relevant for trådens tema
https://www.holberg.no/media/1853/holberggrafene-20191101.pdf
Thinky
08.11.2019 kl 01:33 143

https://www.nettavisen.no/okonomi/a-stenge-norsk-olje-er-minst-like-naivt-som-a-kutte-produksjonen-av-jolly-cola/3423874889.html
91 % vil fortsette med olje, inkl. undertegnede.
Norge kan øke strømproduksjonen for eksport. Men skal vi gjøre
det, må vi nok ut av EØS, særlig om vi snakker store mengder. Slik at vi oppnår fri eksportpris. Det har
vi ikke nå.
Thinky
08.11.2019 kl 01:48 132

Interessant rapport. Skal studere den mer. Der fremgår det at
globalt energiforbruk vil øke fra 0,6 i 2019 til 0,9 i 2050. Det er
50 % økning det.

Fasit fra 2017 til 2018 var 2,9 %.
(De senere årene har det ligget på rundt 2 %).

2,9 % pr. år med rentes rente effekt i 31 år kommer godt høyere enn 50 %.
50 % virker kanskje litt høyt, men jeg bedømmer det allikevel slik at det er
høy sannsynlighet for at vi havner nær der.

På disse 31 år, har ikke andre energier enn olje, gass og kull så store
muligheter til å øke sine markedsandeler så sterkt. Derfor blir olje og
gass fortsatt viktig i lang tid fremover.

Det som monner i klimasammenheng er å få land som ikke er gitt noen
utslippsbegrensninger til 2030, å kutte i utslippene. Disse representerer
50 - 65 % av verdenspopulasjonen.

Olje, gass og kull sto for hhv. 33,63 og 23,87 og 27,21 % av det globale
energikonsumet i 2018. Det er 84,71 % til sammen.
Atom 4,41 %, Hydro 6,68 %, og Fornybar 4,05 %.

Atom vil man egentlig ikke drive med. Hydro er vanskelig å øke.
Og fornybar (vind, sol, bio ) tar tid å øke så det monner her. Dermed med 50 %
forbruksøkning på energi globalt til 2050, må det bli mye
olje og gass fortsatt. Kull forsøker man å redusere.
Mye tyder på at olje og gassforbruket fremover vil øke. Til og med
ganske mye.

Teoretisk kan nye fornybar innslag som bølgekraft komme.
men foreløpig er det lite konkret på nye energiområder.
Redigert 08.11.2019 kl 02:26 Du må logge inn for å svare