Photocure-Potensiale og utfordringer.

focuss
PHO 01.06.2018 kl 10:30 23071

PHOTOCURE-POTENSIALE OG UTFORDRINGER
Når det gjelder vurdering av potensialet i Photocure så er markedsandel de vil oppnå i USA den helt avgjørende jokeren. Jeg mener at markeds andel oppnådd i andre markeder er den beste ledesnor i så måte og kjenner ikke til bedre sammenlikningsgrunnlag enn Tyskland og Norden som begge har en markedsandel over 40%. For å være litt forsiktig så mener jeg at som et utgangspunkt bør Photocure i det minste ha ett mål om å oppnå halvparten av dette i USA eller da markedsandel på 20%.
Photocures strategi i USA synes jeg virker god ved at de i første omgang sikter seg inn mot de 25 tettest bebodde områder da dette begrenser «upfront» investeringer, men likevel dekker 400 sykehus og 40% av USA’s befolkning. Dersom de lykkes her så vil etter hvert tilbudet spre seg som ringer i vannet og det aller meste av USA’s befolkning vil ha ett tilbud innen rimelig geografisk avstand.
Dersom vi legger til grunn et slikt scenarie så vil en 20% markedsandel i USA medføre ett salg av Cysview på 3 mrd nok i USA alene. Legger vi til grunn en generisk kostnad for drift og skatt på 1 mrd (for høyt) så sitter PHO igjen med 2mrd nok på bunnlinjen. En P/E på 20 gir aksjekurs på 1900 kr per aksje. Å legge til grunn at vi bør havne i det området er ikke basert på ulogiske forutsetninger. Det mer vanskelige spørsmålet er: Hvor lang tid skal det ta før vi er der og hva kan komme som snubletråder før vi er i mål? Med en målsetting på 20% markedsandel så er det fortsatt plenty oppside da det ikke finnes noen logikk som tilsier at ikke 40% eller høyere er innen realistisk rekkevidde.
Så hva er det største problemet for aksjonærene i dag? Jo det er at markedet har ingen tro på et slikt scenarie. Hvorfor har ikke markedet tro på et slikt scenarie? Vel Photocure gjør svært lite for at markedet skal tro på selskapets potensiale. Kanskje fordi de kan ha brent seg ved tidligere anledninger ved å skape forventninger som ikke kan innfris, kanskje av andre grunner.
Et åpenbart problem i Photocure er at eierne som burde sittet i styret , faktisk ikke er representert i styret. Vi har en styreformann som er ledende partner i et selskap som har som formål å investere i selskap som Photocure, men har ikke investert en krone i Photocure. Det er vanskelig å finne god/logisk forklaring på det. Hvorfor skal andre investere når styreformannen som faktisk har som mål å investere i slike selskap, ikke finner det verdt å investere i Photocure? At vår styreformann ikke kjøper aksjer i Photocure medfører at styreformannen representerer negativ verdi for aksjonærene.
Det er enormt potensiale med enorme verdier på spill i selskapet. En stor trussel kan være naive eller ignorante aksjonærer som tilsynelatende ikke bryr seg og heller ikke synes det virker attraktivt med styreplass. Det betyr at selskapet trenger nye aksjonærer. Med enorme verdier på spill så trenger vi aksjonærer som ser selskapets potensiale da vi ellers kan bli ett lett bytte. Det er et av styrets og ledelsenes oppgaver å tydeliggjøre hvilke potensiale og verdier eierne sitter på. Det er de som sitter med betalte jobber på daglig basis og utvikler selskapets mål og strategier. Styret/Ledelse mangler tilsynelatende enten evne eller vilje til å ta denne viktige delen av jobben på alvor. Ledelsen snakker faktisk verdier ned i stedet for opp, og det burde virkelig bekymre aksjonærene. En ledelse/styre som ikke forstår et selskaps verdi/potensiale kan bare glemme å tro de kan utøve effektiv ledelse.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
bravi
04.06.2018 kl 21:23 5969

Hva er konklusjonen på dette? Jo dette blir mere og mere tydelig, uten godt salg i survellance markedet vil aldri Photocure greie å gå break-even. Ser vi på Tyskland, norden og Usa har det ikke lykke tross store markedsandeler å få nok inntekter fra salg til rigide skop, det koster for mye å selge. Vil det koste mindre per enhet å selge til flex skop? Er det noen grunn til å tro det? Gjør det ikke det ser det dårlig ut for kursen. Kanskje løsningen er å sparke hele gjengen å erstatte hele bøtteballetten med en webshop som kan administreres fra en kjøkkenbenk.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
Merlin
04.06.2018 kl 21:23 5969

Bløff nr. 2 fra MM: Han tror muligens også selv på at US-salget vil være omtrent uforandret i nkr. i 2. kvartal i forhold til 1. kvartal. Til tross for en god del flere faste scop, etter det høyeste fastscop salg noensinne, til tross for oppstart flexiscop, til tross for en stigende $kurs og høyere brukshyppighet. Jaja. Vi får se hvem som treffer best denne gangen.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
focuss
04.06.2018 kl 21:28 5950

MM
Hvordan mener du Hestdal & Co kan forårsake at Bellete & Co gjør en dårlig jobb i USA?
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
focuss
04.06.2018 kl 23:18 5877

Bravi
Fra dagens utgangspunkt gir 50% vekst i TURBT mer penger inn enn 50 % vekst i Surveillance. Naturlig nok. Surveillance har sef det største potensialet
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
05.06.2018 kl 05:57 5798

Om man anstrenger seg så går det att se negativt på ett kursmål på 41 kr. De som solgte 40.000 aksjer igår gjorde det uten tvivel. Og en del ser alt
negativt, vad de gjør i aksjen forstår eg ikke. Men det er jo så att skall du lansere ett produkt i ett eksisterende marked, så må du bevise att ditt
produkt er bedre. De har jo lykkes med det i Norden og Tyskland, men ikke i resten av verden.

Samme ledelse men ulike kunder og ulike resultat, men nu har de klart bevise att behandlingen i Norden og Tyskland er dokumentert best.
De har og klart overtyge Medicare i år att betale ekstra for Cysview og rekommendere behandlingen. De har og fått nye og forbedrede flexiscope
nylig. Pasienter får en enklere og bedre behandling med lengre tid til återfall. Og Medicare spar mange milliarder på att BLC/cysview blir brukt.

Er dette tilsammen ikke godt nok til att få amerikanske leger og sykehus att bruke BLC/cysview, så vet ikke eg vad som skall til.
Utstyret betaler Medicare efterhånd som det blir brukt, cysview betaler de som regel alltid. Da er det ikke kostnader eller ledelse som
avgjør om det blir brukt. Det er enbart om behandlingen er bedre en eksisterande behandling.

Vi vet att alle studier de siste åren viser att BLC/cysview blå/hvitt lys har bedre resultater en bare WLC med kontrastvæske.
Nær en gang amerikanske leger begynner forstå att BLC er best, så er suksessen given. Vad folk i ledelsen sagt eller gjort før er uvesentlig.
Det samme gjeller tidligare salg, det er ikke det som avgjør vad som selgs i fremtiden.

Så får de som vil krangle om detaljer, men eg ser att kunnskapen om att blå/hvitt lys er beste behandling per idag øker ut i verden.
Så eg ser ingen grunn for att ikke vare optimist for fremtiden. Leger kan som alle andre vare trege, men til slut må de gi seg for fakta.

Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
bravi
05.06.2018 kl 09:14 5719

pafo, hvordan forklarer du nedgang i Hexvix salget (og i broken av preparatet) i Tyskland og Eu i de to siste kvartalene hvis det er så opplagt
at BLC skal brukes som du skriver?
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
05.06.2018 kl 09:32 5702

Hvem sier det gått ned i Tyskland og hvorfor regner de med økt globalt salg.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
rgkap
05.06.2018 kl 09:59 5668

Kjekt å lese dette focuss. Er helt enig i mye av det du skriver. Og det er grunnen at jeg valgte å selge meg ut før Q1.

Når en ser på verdens mest suksessfulle investorer er det en ting de alle har til felles. De er ekstremt opptatt av ledelse og CEO.
De investerer i en ledelse og de tror kan få ut potensialet i selskapet.

Kjetil har gjort en god jobb, men nå er det på tide å få en klar og sterk leder som kan styre selskapet videre.

Det å investere i Photocure er som å satse på at ledelse er overvurdert, og at så lenge en har gode produkter så ordner alt seg.

Hadde en Petter Stordalen (type) tatt over som CEO (i denne fasen) hadde jeg vært back in. Han er nok ikke så smart som Kjetil, men han kan salg, han kan skape entusiasme og han kan PR. PR er ekstremt viktig, ettersom at Photocure ikke har mulighet til å nå ut på samme måte som de store gigantene i biotech.

Sist FierceBiotech.com skrev 1 ord om Photocure var i 2010. Det er ikke en tilfeldighet.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
05.06.2018 kl 10:17 5638

Dette har ikke lenger med investorer eller ledelse å gjøre .Det handler bare om att få leger att innse att Blå/hvitt lys er best. Og Medicare er fullt
medviten om det, så de kommer att hjelpe leger att forstå det om de vil ha Medicare som Kunde.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
trigger1
05.06.2018 kl 10:20 5634

Hovedutfordringen for selskapet er ledelsen. Pho er nå i en kommersiell fase og Hestdal og Dahl fremstår som den halte og den blinde i denne sammenheng. Ledelsen mangler fullstendig kommersielle ambisjoner hvilket klart og åpenbart kommer til syne gjennom presentasjonene, både skriftlig og muntlig. Hestdal kunne sikkert vært bra som medisinsk ansvarlig, men i og med at de ikke har andre produkter enn Cysview faller dette bort. Dahl har ikke lyktes i å få inn større og relevante aksjonærer - forøvrig er vel hans rolle begrenset til å være regnskapsfører for et ganske så enkelt regnskap. Gjeldfritt selskap, ingen hedging, intet annet som fordrer ekte CFO-kompetanse. Han kunne vært erstattet av et regnskapsprogram og vips så hadde bunnlinjen bedret seg med etpar millioner. Kursutviklingen er igjen i ferd med å utvikle seg til en tragedie og intet skjer. Hvor lenge skal de la Cevira, Visonac og Lumacan ligge i skuffen? Etter all denne gørra burde konklusjonen for egen del vært å selge rubbel og bit, men jeg har fortsatt tro på at Cysview kan bli stort. Det vil i så fall ikke være på grunn av KH og ED, men på tross av.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
05.06.2018 kl 10:34 5611

En reprise får holde som svar, men ikke noe nytter her tydlingen.
Dette har ikke lenger med investorer eller ledelse å gjøre .Det handler bare om att få leger att innse att Blå/hvitt lys er best. Og Medicare er fullt
medviten om det, så de kommer att hjelpe leger att forstå det om de vil ha Medicare som Kunde.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
focuss
05.06.2018 kl 11:02 5587

Tror jeg vil låne et uttrykk fra Snøffelen. Hold fokus på ballen (BLC Cysview), ikke på mannen (kursen)
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare

Imponerende av markedet å prise Cysview/Hexvix til usle 500 mill. Et salg av produktet hadde nok gitt et par milliarder inn direkte.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
05.06.2018 kl 12:16 5488

Sånn er det, de er vel bare ca 1% som styr kursen nu. Men om det de vet om produktets fremtid ligger på MM og Bravi
nivå. Så kan vi ikke vente att aksjen skall stige. Nær någen trur att leger og medicare sin avgjørelse om de skall bruke blålys
behandling. Blir tatt efter vad ledelsen har sagt og gjort, så har de ett problem med att forstå någet over hoved taget.
Tror ikke de aner hvem som sitter i styret eller ledelsen. Og ikke bryr de seg heller.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
05.06.2018 kl 12:52 5448

Cevira, Visonac og Lumacan har dei avskrevet , glemt , gjør ikke en dritt med , hverken ledelse eller styre er eg stygt redd for.

selv om eg håper å bli posetiv overrasket.

men når en ser hvor Hestdal pratet om Lumacan på q1, så frykter eg at innen 6-8mnd er de to andre gått samme vei, Borte fra hjemmeside og aldri tatt frem igjen.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare

Man har et produkt i et marked som er priset til 500 mill. Deretter får man godkjennelse for utvidet bruk av samme produkt slik at markedet er mer enn doblet. Hva burde da skje med markedsprisen til produktet? Normalt sett burde den dobles. Det skjer tydeligvis ikke med Cysview. Hvorfor kan man bare lure på.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
focuss
05.06.2018 kl 13:04 5438

Har styret og ledelse det så travelt at de ikke har tid til å skrive årsrapport i år?
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
focuss
05.06.2018 kl 14:50 5366

10,2-12,7-15,8-19,8-24,8-31-38,7-48,4-60,5
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare

Årsrapport for 2017 kom for over en måned siden. Litt tidlig med årsrapport for i år....du må vente til vi er ferdig med 2018......
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare

focuss, er det dine estimater for kvartalene fremover? hva har du evt lagt til grunn?
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
focuss
05.06.2018 kl 15:58 5291

Høres jo offensivt ut dette:
Board of Directors Report


2017 has been a year with significant revenue growth for the
Hexvix®/Cysview® brand. Furthermore, the position of Hexvix®/
Cysview® in the treatment of bladder cancer is significantly
strengthened with the inclusion and recommendation in the
National Comprehensive Cancer Network (NCCN) guidelines
in U.S. in 2016, the added reimbursement decided by U.S.
Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) in 2017 and
the recent approval from U.S. Food and Drug Administration
(FDA) in 2018 of new indications for Blue Light Cystoscopy with
Cysview®. Photocure believes these milestones combined with the
investments in the U.S. bladder cancer business will enable further
expansion in current as well as new market segments
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
focuss
05.06.2018 kl 16:01 5285

BenteB.
Ja det er min lek med tall. Veksten fra Q4-17 til Q1-18 på 25%. Har antatt samme kvartalsvis vekst frem til Q4-19. Fortsetter vi til Q4-20 så har vi 147 mill. Blir ca 600 mill på årsbasis det. Såpass bør vi klare.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare

Her er oppdatert topp50 liste 4/6 med endringer fra forrige uke i parantes:
01 HIGH SEAS AS 10.30% 2 220 000
02 FONDSFINANS NORGE 6.15% 1 325 000
03 KLP AKSJENORGE 5.58% 1 202 395
04 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE 4.40% 948 789
05 MP PENSJON PK 3.53% 760 000 (-50 000)
06 RADIUMHOSPITALETS 3.22% 693 319
07 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 2.79% 600 599
08 MYRLID AS 2.48% 535 000
09 FONDSFINANS GLOBAL HELSE 1.86% 400 000
10 VICAMA AS 1.53% 329 530
11 INTERTRADE SHIPPING AS 1.39% 300 000
12 POLAR CAPITAL GLOBAL HEATHCARE GRO 1.18% 254 537
13 RUL AS 1.13% 244 451
14 EGELAND HOLDING AS 1.07% 230 000
15 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1.06% 229 356 (+5 173)
16 ESTI AS 1.04% 225 000 (-112 000)
17 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 0.97% 210 000
18 MYNA AS 0.93% 200 000 (+78 794)
19 Privat investor 0.88% 190 000
20 KLP AKSJENORGE INDEKS 0.87% 187 812
21 FONDSAVANSE AS 0.85% 184 272
22 DANSKE BANK A/S 0.85% 183 024 (-5 575)
23 NETFONDS LIVSFORSIKRING AS 0.71% 153 534
24 A/S SKARV 0.70% 150 000
25 VERDADERO AS 0.60% 130 000
26 NORDNET BANK AB 0.60% 129 970 (+1 121)
27 CITIBANK, N.A. 0.59% 128 000
28 Privat investor 0.56% 120 400
29 LOCA AS 0.53% 115 000
30 JANDERSEN KAPITAL AS 0.51% 110 000
31 Privat investor 0.46% 100 000
32 GOLDMAN SACHS & CO. LLC 0.46% 99 996 (+32 247)
33 Privat investor 0.43% 93 600 (+3 600)
34 VPFONDET FONDSFINANS AKTIV 0.43% 93 247 (+11 247)
35 UBS AG, LONDON BRANCH 0.43% 93 244 (NY)
36 FONDSFINANS ASA PENSJONSKASSE 0.43% 92 186
37 STATE STREET BANK AND TRUST COMP 0.42% 90 200 (+19 500)
38 J.P. MORGAN SECURITIES PLC 0.42% 89 961 (+25)
39 SPAR KAPITAL INVESTOR AS 0.41% 87 542
40 VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND 0.39% 83 909
41 Privat investor 0.37% 79 988
42 DANSKE INVEST NORSKE INSTIT. II. 0.36% 78 003
43 Privat investor 0.36% 77 270 (+1 720)
44 DANSKE INVEST NORSKE AKSJER INST 0.36% 76 999
45 FOLKES AS 0.35% 76 000
46 WLH INVEST AS 0.33% 70 275
47 K HESTDAL AS 0.31% 67 873
48 Privat investor 0.31% 66 000
49 THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 0.30% 65 278
50 CACEIS BANK 0.30% 64 891
51 Øvrige investorer 33.50% 7 221 460 (-79 096)


Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare

Takk Bente, det skjer lite på eiersiden dessverre.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare

Ser at mange har forventninger. Jeg kan fortelle, på bakgrunn av mange år i selskapet, at Photocure aldri overrasker: De skuffer konsekvent. Alltid er det noe å sette sitt håp til, men aldri slår det til. Blir det bud på 40 kr, er jeg glad. Vil ikke spekulere i hva som er galt med selskapet. At nesten hele styret er uten aksjer i selskapet, er et svært dårlig tegn. Hvis salget er i ferd med å ta av, hadde vi sett innsidekjøp. Jeg synes Hestdal er god til å holde aksjekursen oppe. Å tape penger år etter år, og fremdeles ha en selskapsverdi på 600 mil, er veldig bra. Begynte nedsalget å går.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
focuss
05.06.2018 kl 16:23 5230

De store blir større og de små blir mindre. Og amerikanerne er på vei inn.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare

Lurt å selge i det salget er i ferd med å ta av...
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
focuss
05.06.2018 kl 16:31 5219

Kan jo ikke se noen faresignal fra aksjonærlista,heller det motsatte, Er egentlig fullt investert i PHO men merker at det kan bli fristende med enda mer. Får vel prøve å holde seg i skinnet. Blir man for tungt eksponert så er det lettere å gjøre dumme ting på dårlige dager.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
focuss
05.06.2018 kl 16:41 5196

De som har sans for K.Falnes/Skagenfondene sine 3 U'er må føle seg vel som investor i PHO. Underanalysert -Undervurdert og Upopulær. Bedre eksempel finnes vel ikke.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare

Lykke til videre, Interessert:)

Så får tiden vise om du solgte deg ut rett før oppgangen begynte eller ikke:)

Time will show ;)
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare

Jeg vet hva jeg snakker om. Ikke en eneste gang på alle disse årene har photocure slått til. Husker godt da jubelen sto i taket her inne angående cevira. Fantastisk! Ikke en kjeft i bransjen vil satse på cevira. Fullstendig mangel på dømmekraft fra Hestdal og vi.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
Legoland
05.06.2018 kl 17:07 4256

Interessert,
vi har kjenskap til samme data om Pho, men handlet stikk motsatt i gaar. Merkelig.
Den eneste forskjelden paa oss er at jeg ennaa ikke har brent fingrene paa Pho pga sen inngang.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
Oppgang Kommer
05.06.2018 kl 17:25 4242

Interessert

Siden jeg synes du er en av de beste skribentene på HO, maken til skrivefør person på et forum skal en lete lenge etter.
Jeg glemmer aldri ditt utsagn om at "når alt kommer til alt så er menneskenes bruk av språket det samme som apenes brøl".
Som heltids-investor har jeg bl. a. fulgt med i debatten og fremdriften til PHO med et halv øre/øye.
Etter det som har skjedd i PHO det siste året fremstår caset for meg som ganske interessant igjen, og jeg er på full fart inn, og denne gangen blir det flere aksjer enn den gangen jeg var inne med 25k aksjer på en kort visitt i f m at selskapet meldte om vellykket fase IIb for Cevira.
Jeg vet ikke om du er inne nå, men om du er så ønsker jeg deg lykke til.
PHO-aksjen er slik jeg ser det nå, et spennende case hvor en må kunne forvente relativt sterkere økning av salg og høyere kurs kvartal for kvartal i flere/mange år fremover.
Utgiftene øker også, men salget vil nok øke mer enn utgiftene slik at et overskudd på driften kan komme i Q3 2018, og net profit i Q4 2018 eller Q1 2019.
Da kan moroa begynne, i mellomtiden plukker jeg før kursen stiger nevneverdig igjen.

Tidligere Noahs MEC
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
05.06.2018 kl 17:32 4240

Interssert
Nu er det jo så att Tom Pike i styret er chef i vaccibody som har gått opp 200% på ett år. De er ikke notert på børsen
men kan kjøpes hos Artic, kanskje de har investert der og realiserer nu for att investere i PHO. Smart om så er fallet
men man vet aldri. Nær det gjeller PHO og det ikke fungerer med salget, så gjeller det att finne en løsning. Og det
må man vel påstå att de gjort.

De har nu bevist att produktet deres er best for alle parter, utom for en del sykehus som mister inntekter på sengeplasser.
Men anpasser seg sykehusen ikke til verkligheten mister de pasienterne og. Og selskapet regner med att tjene penger i år globalt
men det har du vel ikke fått med deg bland alle negative innlegg.

Nær det gjeller Cevira så er det vel HPV vaksinen som gjorde att ingen satse på den, Om alle får den så behøvs ikke
cevira lenger. Men nu vet de att den koster 4 tusen per person, så det er vel lite troligt. Men cevira er en fantastisk produkt.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare

Takk for det, og du har tydeligvis en meget god hukommelse! Ja, jeg er fremdeles aksjonær, med over 60k aksjer. Photocure har i alle år hatt gode skribenter som har argumentert rasjonelt og godt. Det har appellert til meg, og gjør det fremdeles. Men jeg har vært aksjonær i snart 10 år. Hver gang selskapet har skuffet, og det gjør det som regel, har jeg tenkt at nå er det slutt. Men så bestemmer jeg meg for å vente litt til; og slik går årene. Jeg kommer ikke til å selge meg helt ut, ennå, men forholdet til photocure har blitt som et dårlig ekteskap. Jeg trenger luft.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare

Skulle være en kommentar til Noah. Kom litt feil. Men jeg leser alle innleggene.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
focuss
05.06.2018 kl 18:50 4170

Virker ikke som det er grådighet som styrer Photocure veteraner,men frykten for å gå glipp av gevinst.Den frykten kan det være godt grunnlag for.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
bravi
05.06.2018 kl 19:03 4144

Skjønner godt hva Interressert skriver, forståelig hvor lenge han gidder å være med på å bære havre til en død hest

Før Q1 var kursen 32,50 nå er den ned på 27,50. Dette gjentar seg hver gang selskapet snakker til aksjemarkedet. Allikevel er majoriteten som skriver her såre tilfreds med resultatene som oppnåes og hvordan selskapet fremstår, de har iallefall ingen tro på å gjøre noen forandringer. De er sikkert like fornøyd om kursen går til 5 kr også. At ikke styret har noen aksjer betyr ikke så mye, de har tillit og er fredet allikevel uansett prestajoner. Det er bare High Seas som kan gjøre noe med dette, ingen andre. De andre større investorene er bare investorer uten noen motivasjon til å forsøke å gjøre noe.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
05.06.2018 kl 19:24 4121

Bravi:

Eller de har prøvd og prøvd og snakke med hestdal og gitt opp, selger og kjøper annet....
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare
Oppgang Kommer
05.06.2018 kl 21:07 4051

Photocure må vel nå inneha verdensrekord i gode produkter i pipeline uten å få til noe kommersielt på alle disse årene.
Jeg tenker tiden er inne for den veksten alle har ventet på med Cysview og kanskje skifte av CEO, men selv om Hestdal ikke blir skiftet ut eller går frivillig, så ser veien nå lysere ut enn noen gang siden selskapets oppstart slik jeg ser det.
Det er skrevet tilsammen tilsvarende mange 10-talls bøker om dette selskapet på HO opp gjennom årene, nå kommer forhåpentlig pengene på bordet, og i 2019 tror jeg PHO- trådene kommer til å se helt annerledes ut enn de har gjort de siste årene og pr i dag.
Redigert 21.01.2021 kl 06:34 Du må logge inn for å svare