Photocure-Potensiale og utfordringer.

focuss
PHO 01.06.2018 kl 10:30 23869

PHOTOCURE-POTENSIALE OG UTFORDRINGER
Når det gjelder vurdering av potensialet i Photocure så er markedsandel de vil oppnå i USA den helt avgjørende jokeren. Jeg mener at markeds andel oppnådd i andre markeder er den beste ledesnor i så måte og kjenner ikke til bedre sammenlikningsgrunnlag enn Tyskland og Norden som begge har en markedsandel over 40%. For å være litt forsiktig så mener jeg at som et utgangspunkt bør Photocure i det minste ha ett mål om å oppnå halvparten av dette i USA eller da markedsandel på 20%.
Photocures strategi i USA synes jeg virker god ved at de i første omgang sikter seg inn mot de 25 tettest bebodde områder da dette begrenser «upfront» investeringer, men likevel dekker 400 sykehus og 40% av USA’s befolkning. Dersom de lykkes her så vil etter hvert tilbudet spre seg som ringer i vannet og det aller meste av USA’s befolkning vil ha ett tilbud innen rimelig geografisk avstand.
Dersom vi legger til grunn et slikt scenarie så vil en 20% markedsandel i USA medføre ett salg av Cysview på 3 mrd nok i USA alene. Legger vi til grunn en generisk kostnad for drift og skatt på 1 mrd (for høyt) så sitter PHO igjen med 2mrd nok på bunnlinjen. En P/E på 20 gir aksjekurs på 1900 kr per aksje. Å legge til grunn at vi bør havne i det området er ikke basert på ulogiske forutsetninger. Det mer vanskelige spørsmålet er: Hvor lang tid skal det ta før vi er der og hva kan komme som snubletråder før vi er i mål? Med en målsetting på 20% markedsandel så er det fortsatt plenty oppside da det ikke finnes noen logikk som tilsier at ikke 40% eller høyere er innen realistisk rekkevidde.
Så hva er det største problemet for aksjonærene i dag? Jo det er at markedet har ingen tro på et slikt scenarie. Hvorfor har ikke markedet tro på et slikt scenarie? Vel Photocure gjør svært lite for at markedet skal tro på selskapets potensiale. Kanskje fordi de kan ha brent seg ved tidligere anledninger ved å skape forventninger som ikke kan innfris, kanskje av andre grunner.
Et åpenbart problem i Photocure er at eierne som burde sittet i styret , faktisk ikke er representert i styret. Vi har en styreformann som er ledende partner i et selskap som har som formål å investere i selskap som Photocure, men har ikke investert en krone i Photocure. Det er vanskelig å finne god/logisk forklaring på det. Hvorfor skal andre investere når styreformannen som faktisk har som mål å investere i slike selskap, ikke finner det verdt å investere i Photocure? At vår styreformann ikke kjøper aksjer i Photocure medfører at styreformannen representerer negativ verdi for aksjonærene.
Det er enormt potensiale med enorme verdier på spill i selskapet. En stor trussel kan være naive eller ignorante aksjonærer som tilsynelatende ikke bryr seg og heller ikke synes det virker attraktivt med styreplass. Det betyr at selskapet trenger nye aksjonærer. Med enorme verdier på spill så trenger vi aksjonærer som ser selskapets potensiale da vi ellers kan bli ett lett bytte. Det er et av styrets og ledelsenes oppgaver å tydeliggjøre hvilke potensiale og verdier eierne sitter på. Det er de som sitter med betalte jobber på daglig basis og utvikler selskapets mål og strategier. Styret/Ledelse mangler tilsynelatende enten evne eller vilje til å ta denne viktige delen av jobben på alvor. Ledelsen snakker faktisk verdier ned i stedet for opp, og det burde virkelig bekymre aksjonærene. En ledelse/styre som ikke forstår et selskaps verdi/potensiale kan bare glemme å tro de kan utøve effektiv ledelse.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare

Det der er tilfældet nu er at Photocure - for USA's vedkommende - er ved at bevæge sig ud af pionerstadiet for en vares indtrengningskurve. Hvis man kender en vares indtrengningskurve, så vet man at etter pionerstadiet kommer en progressivt stigende salgskurve. Det er den PHO nu så småt hat startet på.
Alle varer har naturligvis ikke samme indtrengningskurve, men prinsippet i den er det samme. Vi vil derfor opleve at USA markedet vil stige progressivt i tiden som kommer, og denne progressive salgskurve ka ikke engang Dahl forutsike. Med det rigtige salgsapparat og reklame/anbefalinger kan den progressive salgsstigning blive formidabel. Den ka naturligvis også blive det modsatte hvis markedet ikke finder varen serlig interessant og salgsapparatet ikke gør deres job ordentligt.
Det er naturligvis også klart at dersom man øker sine utgifter i samme takt som den progressive salgsøkning, så bliver regnskabet status quo. Det er måske Dahl mener.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
Durable
03.06.2018 kl 11:32 6289

Det synes jo ganske opplagt at det er stor sannsynlighet for betydelig oppside i PhotoCure-aksjen, mens nedsiden virker å være forholdsvis begrenset.
Det er med andre ord en meget gunstig risk-reward, dersom man vurderer inngang på dette nivået.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
clanz
03.06.2018 kl 11:44 6280

Den årlige salgsveksten til Cysview var 36% i lokal valuta i q1. Framover må den være i underkant av 60% for å nå guidingen i 2020. Så jeg kan være med på at økningen bør være på 70%+ i usa de neste kvartalene som følge av den positive nyhetsstrømmen siste halvåret. Men jeg skjønner godt Dahl som ikke legger til grunn at økningen blir vesenltig høyere enn 70%, når de normalt har økning på ca. 30% idag.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare

Hvis Dahl har tenkt å øke kostnadene med 30 mill. i år og samtidig vokse med 30% fordi dette har de klart tidligere så er Photocure ferdig.

SamSa, ingen er ute etter å kjøpe Photocure. Ikke engang de som sitter i styret og har investeringer som yrke finner det verd å investere en eneste krone i Photocure.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare

Vanskelig å si noe om regnestykket ditt, Merlin. Men om det i q2 er en økning på 72% i forhold til q2-17 så blir jeg overrasket. Effekten av refusjonen ga jo ikke store utslaget på Q1, bortsett på utplassering av skop.
Blir spennende å se utviklingen i Q2 nå som de også kan tilby komplett sett.

Utslaget av kostnadsutviklingen i usa, blir også begrenset for selskapet totalt av nedgangen i R/D utgiftene, hvor de forventer fortsatt nedgang fremover.

At de visste så mye om Q2 allerede ved q1 presentasjonen har jeg liten tro på, de hadde i beste fall tallene for april.

Her er svaret jeg fikk av Dahl når jeg sendte mail til han om han kunne forklare nærmere break even uttalelsen:
"Diskusjonen rundt break even dreide seg om USA isolert. Det jeg sa var at 2018 ikke vil gi break even (underforstått den amerikanske delen av selskapet). Det er altså ingen uttalelse om selskapet totalt og heller ikke om de enkelte kvartaler. Du har rett i din betraktning om surveillance, selv om produktet er det samme, er det et nytt marked, og vi må få mer erfaring før vi kommer med klarere budskap"

Han sa også på presentasjonen at i løpet av året her så vil de ha en positiv utvikling i usa lønnsomhetsmessig.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
03.06.2018 kl 13:03 6233

Det er helt rett bruker de 100 mil i USA i år så kan de tjene 99 mil og ikke gå break even men dette forstår ikke MM.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
03.06.2018 kl 13:20 6224

Må nesten ta denne og.
MM skriver,
Hvis Photocure klarer å selge for 18,2 million (eller hva det var regnestykket ditt viste) så vil Dahl kunne bli sparket for å ha feilinformert markedet.

Dette burde du forstå Merlin.

Den som ikke forstår her er nok MM. Om de tjener 7,5 mil mer i USA Q2 så er det ca 20% opp globalt. Og det er det ikke noen som behøver
resultatvarsle på. Og Hestdal regne med økende salg fremover, mer behøver ikke sies.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
focuss
03.06.2018 kl 13:57 6185

Tror Jensemand peker på noe vesentlig her med det han kaller inntregningskurve og det virker som om Photocure jobber systematisk og målrettet med å bringe Cysview inn i det amerikanske markedet. De har startet med å bygge en grunnmur i USA ved å ha introdusert Cysview målrettet mot de store signalsykehusene og oppnådd en omsetning på ca 40 mill i året allerede her uten refusjon og kun med adgang til TURBT markedet. Dette har allerede gitt ett salg på linje med salget i Norden. I dette arbeidet antar jeg Bellete har vært instrumentell. Så har de altså videre " timet "alt riktig ved å ha kommet langt med bygging av organisasjon i USA samtidig med at refusjon i TURBT innvilges og markedsføring tillatelse mot det fire ganger større surveillance markedet også innvilges. Det fokuserte og målrettede arbeidet videreføres ved å fokusere på 25 høyt befolkede områder, noe som bidrar til å få mest mulig igjen per investert krone nå i innkjøringsfasen. Kan ikke forstå annet enn at dette ser veldig bra ut. Dette skje samtidig som at "The Bladder Cancer Company" får maksimal oppmerksomhet på konferanser og fagpresse i " The Year Of Bladder Cancer"
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
Merlin
03.06.2018 kl 16:32 6082

Bente B skrev: >Effekten av refusjonen ga jo ikke store utslaget på Q1, bortsett på utplassering av skop.

Jo, da har du ikke fått med deg at brukshyppigheten økte 16%. Det viser at refusjonen ga et kraftig utslag ikke bare på utplassering av skop, men også i anvendelse i forhold til foregående kvartal.

Selv om man ser bort fra en endring i brukshyppighet vil salget bli 16,2 MNOK og en økning på 49%.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
winjard
03.06.2018 kl 21:16 5980

Merlin du sammenligner da bare mot q4, noe du selv vet blir feil. Q4 var unormalt lavt som følge av noen vær problemer enkelte steder i USA (se q4 presentasjonen). Sammen ligner man med q1 2017 gikk bruken opp i underkant av 2%. Sammenligner man med q2 og q3 2017 gikk brukshyppigheten ned. Altså ingen effekt av refusjonen der så langt. Får håpe det blir bedre neste kvartal.

Som vanlig velger du å se bort ifra fakta som taler mot din sak, ikke slik man blir en god investor.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
bravi
03.06.2018 kl 21:24 5969

Såvidt jeg vet er brukhyppigheten per skop bare 13 ganger i kvartalet, det er lite. La oss si at skopene brukes bare på vanlige arbeidsdaget fra mandag til fredag, at hvert skop i snitt brukes kun en gang per dag i bare 13 av 65 arbeidsdager. Dvs hvert skop brukes bare en gang i uka. Det er lite, med all dokumentasjon, refusjon og anbefalinger skulle man tro det var venteliste på BLC behandling. Det er det tydeligvis ikke.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
Merlin
04.06.2018 kl 00:46 5864

winjard: Ikke godt å gjøre alle til lags. Du har glemt å korrigere for påsken.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
winjard
04.06.2018 kl 01:14 5855

Vel, det var vel påske i et av de fire kvartalene ifjor også..
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
Merlin
04.06.2018 kl 01:41 5847

Du kan jo korrigere da, mellom 1Q17 og 1Q18. Det var ikke påske i 1Q17, mens det var i 1Q18. Skal du korrigere for dårlig vær bør du klare å ta hensyn til påske også. Enig?
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare

Slutt å tull Merlin! ?? Det er utrolig når du kommer med slike påstander og mener det....

Påsken? Tror du det påvirker salget i USA? Hvor mange fridager er det i påsken i USA? 1 dag.

Klinikkene bruker Cysview i snitt ca.1 gang per uke og da vil ikke en fridag i påsken ha noen påvirkning på salget.

Dårlig vær? Selvfølgelig ikke.

Dårlig salg skyldes dårlig ledelse.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare

Uansett, utvikingen går for seint. Om et par år kan tyngre aktører begynne å selge konkurrerende produkt, og photocure blir sittende med smuler av markedet. Jeg har bestemt å gradvis redusere i selskapet. Synd at jeg kastet bort så mange gode år i aksjemarkedet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare

Ja, utviklingen har gått sent. Men refusjon, utvidet rigid godkjenning og det nye surveillance markedet bør gjøre at utviklingen blir en helt annen fremover. Vi ser jo allerede et trendskifte i utplassering av skop.

Siden godkjenningen til Cysview er en drug/device kombinasjon, så må sånn jeg forstår det en evt generika produsent sannsynligvis kjøre et eget utviklingsløp, å det tar jo noen år.

Om Photocure også får en permanent refusjon spesifik for Cysview fra 2019, så må også de som ønsker å lage generika søke om egen refusjon, det er det ingen garanti for at de får. Og det er heller ingen garanti for at klinikkene kjøper generika når de får utgiftene til Cysview dekket gjennom en full permanent refusjon likevel.

Om en tyngre aktør vil ha adgang til markedet til Photocure så er nok det letteste(og kanskje billigste) at de bare kjøper hele sjappa :)

Om jeg ikke tar feil, så ga også godkjenningen i februar en utvidet beskyttelse på noen år?
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
Merlin
04.06.2018 kl 09:25 5651

Hexvix og Cysview beholder eneretter mye lenger enn patenttiden . Regulatorisk enerett også for komboprodukt, spesielt i USA. Ingen selskaper har til nå forsøkt seg med å dokumentere noe kopiprodukt iflg. Photocure .
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
Merlin
04.06.2018 kl 09:28 5653

Jeg holder fast ved at 16% økt hyppighet i bruk i 1Q18 er entydig positivt og at vi på grunn av refusjonen nok vil se det også fremover. Så får MM og andre heller baisse det de orker.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
focuss
04.06.2018 kl 09:45 6859

Dersom Photocures satsing viser seg å bli en stor suksess så kan det vel dukke opp konkurenter på ett eller annet tidspunkt men har ingen tro på at det skjer på lenge. Uansett i ett marked på 15 milliarder så legger jeg for min del bare til grunn at PHO bare tar 20% av dette og det holder i massevis. Fortsatt mer enn nok å konkurrere om. Fase 3 studiet Photocure har gjennomført er det største i USA noensinne innen blærekreft . Tror en potensiell konkurrent om mange år skal slite med å skaffe pasienter til sitt studie da jeg regner med at pasienter ikke har noe ønske om å være forsøkskaniner når det ikke er nødvendig. Ellers så vil det være naturlig at både Karl Storz og Photocure hele tiden også er på søken etter ytterligere forbedringer, dersom det er mulig.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
04.06.2018 kl 09:58 6837

Så lenge de har refusjon på Cysview er det vel neppe lønnsomt att prøve på generika. Det blir ikke billigare for brukerne. Men derimot så
har vel de nye flexible scopen så god bildekvalitet att de tatt bort siste rest av konkuransse fra WLC..Og da vi vet at Medicare
( amerikanske skattebetalere ) er klar over det nu. Og pasienter og begynner bli klar over att BLC/ cysview er beste behandling.
Så er det tungt vegende faktorer som taler for BLC. Og det blir sterk vekst fremover bare vent og se..
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
sulzrox
04.06.2018 kl 10:19 6816

pafo
Det er ikkje slik at du kun kan bruke BLC !!!!!
BLC er i tillegg til WLC
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
focuss
04.06.2018 kl 10:20 6816

Ser Vicama med Kjell Ulrichsen er inne på top 20 listen. Noen som kan sjekke om det er nytt? Uansett så kan kretsen rundt Fondsfinans nå være nær å være største aksjonær. Vår leder av valgkomiteen er vel også i den kretsen. Mannen som skaffet oss vår nye styreformann .
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
04.06.2018 kl 10:29 6808

Det er rett du får både og i de nye scopen og dermed ingen konkuransse, men før var det bedre bildekvalitet i Olympus sine scope
med bare WLC. Det er ikke tilfelle lenger.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
04.06.2018 kl 10:37 6797

focuss

Vicama er gammel, lagt lenge rundt topp 10

Ellers har mp pensjon og esti solgt. Myna inn igjen, og litt økning på de nye nede mellom 40-50.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare

I tillegg er UBS AG, LONDON BRANCH ny på listen med ca 93 000 stk.

Kan legge ut listen i kveld eller i morgen
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
Dyma
04.06.2018 kl 13:57 6712

Edison har oppdatert analysen for de som måtte være interessert
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
jon-
04.06.2018 kl 14:16 6684

Fra analysen til Edison

https://www.edisoninvestmentresearch.com/research/report/photocure18/preview/

Hexvix/Cysview launch in the surveillance setting
In mid-February, the FDA approved an expanded indication for Cysview, which includes the surveillance setting. Hexvix/Cysview sales may have significant upside if the product successfully expands into the US bladder cancer surveillance market, which has an estimated 1.2–1.4m procedures per year, compared to its current market of 325,000 TURBT procedures. The commercial launch officially began in mid-May so there should be a small impact on Q2 revenues and a greater impact in the second half of the year.

US continues to be the growth engine

Q118 sales in the US increased 27% (up 36% on a constant-currency basis) to NOK12.7m, driven mainly by volume growth (which was helped by improved reimbursement) and price increases. Unit sales increased 29% and nine additional units were installed over the quarter (largest quarterly increase since the launch), bringing the total installed base to 113.

Partner revenue remains an issue

Partner revenue fell 5% to NOK15.8m and was down 12% on a constant-currency basis. France was a major driver due to a loss of reimbursement in Q217 and was responsible for about half of the decline. Germany also saw slowing sales.

Valuation: NOK880m or NOK41 per share

We have adjusted our valuation to NOK880m or NOK41 per basic share from NOK898m or NOK42 per basic share mainly due to a lower cash balance. We are maintaining our revenue estimates for 2018 and 2019 and expect to update them as we have more information on the progress of the surveillance market launch. With NOK111m in cash, Photocure should have enough capital to meet its needs.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
Computum
04.06.2018 kl 17:35 6593

Nedover går det med kursmålene.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
Merlin
04.06.2018 kl 19:00 6683

Det var på grunn av cash. De har ikke nedjustert salgsforventningene. Mao mener Edison at salget er i rute. Når de skriver: "Unit sales increased 29% and nine additional units were installed over the quarter (largest quarterly increase since the launch), bringing the total installed base to 113."

Særlig "largest quarterly increase since the launch" viser at Edison ser grunn til å opprettholde øvrig guiding og at de tror på kraftig salgsøkning fremover med 288.8MNOK i 2019.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
bravi
04.06.2018 kl 19:51 6658

Det er ikke bra når Edison må senke kursmålet, det går for tregt i Usa. Det som er vel så betenkelig er at salget i Eu har gått ned i de 2 siste kvartalene. Hvìs Hexvìx er så godt som det hevdes skal bruken gå opp, ikke stagnere eller avta. Bruksfrekvensen i Usa er at hvert skop brukes bare en gang per uke, Da blir økning i bruken bare russiske prosenter. Å skylde på været og påskefeiring for lite salg hjelper ikke, kursen går nedover.

Akkurat nå regner det her, skal salget korrigeres for det og?
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare

Du skal ikke undervurdere salget av Cysview langfredag! Det er denne dagen en virkelig har behov for Cysview. Det var også problemer med en brøytebil som også forårsaket mindre salg.

For noen kvartaler siden så var vel unnskyldningen at noen hadde fødselspermisjon?

Mye rart som kommer fra Hoffsveien 4.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
Merlin
04.06.2018 kl 20:25 6611

Usually, Spring break is about one week long, but many K–12 institutions in the United States schedule a two-week-long break known as "Easter Break," "Easter Holidays", or "Easter Vacation", as they generally take place in the weeks before or after Easter.

Mon, March 26 2018 - Fri, March 30 2018 Spring time holidays
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare

Selv om de har skolefri så gjelder ikke det sykehus og arbeidsliv. :)

Dette var en typisk Merlin. La oss bløffe litt! :)
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
Legoland
04.06.2018 kl 20:48 6571

Vär taalmodig. Ikke mas. Edison's kursmaal ca. 50% over dagens sluttkurs.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
focuss
04.06.2018 kl 21:06 6559

Som vil bli oppdatert når surveillance data gjør det nødvendig
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
Merlin
04.06.2018 kl 21:13 6549

Edison forutsetter 33% salgsvekst i 2018 og 44% i 2019. Det skal altså ikke mye til så går det greit inn. Og da bør iflg Edison kursen ligge ca. 50% høyere enn nå.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
Merlin
04.06.2018 kl 21:16 6542

Bløffen er på din side MM. Ingen foreldre i USA tar påskeferie når barna har skolefri! Den var ny.
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare

Edison sitt kursmål? De har en god track record når det gjelder Photocure. I 2015 slapp de analysen "seeing the light". Kursen var da 37 og kursmålet var 71.

Photocure betaler Edison for "analysene" som er vel anvendte penger. Det er merkelig at kursmålet til Edison er omtrent det dobbelte av det markedet gidder å betale for aksjene?
Redigert 21.01.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare