Oljefondet ➡️ Gull neste?


Oljefondet har passert 10 billioner – på tide å putte litt av det i gull?

Vi bør eie gull – masse gull. 2000 tonn kan vi få for bare 10 prosent av Oljefondet. Det er like mye som Russland og Kina har.

I 2003 hadde Norges Bank 37 tonn gull, men solgte det meste av beholdningen i 2004. «Bakgrunnen for salget er at gull utgjorde bare vel en prosent av bankens internasjonale reserver, og at det derfor i liten grad bidro til å spre risikoen i reservene. Gull har historisk gitt lav avkastning,» skrev de i en pressemelding.

Banken fikk nesten tre milliarder kroner for de 33,5 tonn gullbarrene de solgte i løpet av første halvår 2004. Prisen per unse (31,1 gram) lå den gang på rundt 400 dollar. Men som vi ser fra denne grafen steg gullprisen kraftig i årene deretter. Prisen ligger nå rundt 15000 dollar per unse. Og økningen er enda kraftigere i norske kroner som har tapt seg enda mer enn dollar opp mot gull.

Nå når Oljefondet har passert 10 billioner kroner hvor henholdsvis 69 prosent er i aksjer, 28 prosent i rentepapirer og 3 prosent i eiendom, bør det seriøst vurderes å starte oppkjøpet av fysisk gull som fraktes hjem og oppbevares i et hvelv i Norges Bank.

Markedsverdien av fondet i dag er 1092 milliarder. Hvis fondet går inn og kjøper gull for 100 milliarder dollar, i underkant av ti prosent av fondets verdi, vil det være om lag 2000 tonn gull. Her er regnestykket:

Ett tonn gull koster nå 48 millioner dollar. Man får dermed litt over tjue tonn gull for 1 milliard og 2000 tonn gull for 100 milliarder. Kommer Norge seg opp på et slikt nivå er vi fortsatt langt bak USA, som sitter på over 8000 tonn. Men vi vil i beholdning ligge rundt Kina, Russland, Italia og Frankrike – og litt foran Sveits.

Ikke bare vil man kunne ha en pen prisstigning på det. Det vil kunne fungere som en garanti for verdien av norske kroner. Og i tillegg vil det ha en psykologisk positiv effekt på moralen i dette land. Å sitte på en haug med gull vil gi oss en følelse av makt, som har en verdi i seg selv.

Et forslag kan være at Stortinget Norges Bank gir Oljefondet mandat til å kjøpe seg opp i gull til inntil ti prosent av fondets verdi. Og de bør begynne oppkjøpet raskt. Det begynner å bli lenge siden forrige «krakk», og når det først skjer, er det for sent å komme seg inn til den beste kurs.

Men av en eller annen grunn er jeg sikker på at et slikt initiativ absolutt ikke kommer til å komme fra våre politikere. De er, av en eller annen grunn, ikke interessert i at Norge skal eie gull.

Analyser av det som skjer

Avslutningsvis, for de som er interessert i analyser av hvor nær en korreksjon vi er i de globale aksje- og obligasjonsmarkedene kan jeg anbefale to intervjuer om det. Det første med Jim Rickards og den andre med Jeffrey Gundlach.

I intervjuet med Rickards kommer han med utsagnet om at Trump er «et geni som er vanskelig å forstå» («a difficult to understand genious»).

Det tar litt tid å høre gjennom de to intervjuene, men det er kontrære tanker verdt å reflektere over. Hvis de to herrer har rett, kommer det til å påvirke de fleste av oss.


https://resett.no/2019/11/06/oljefondet-har-passert-10-billioner-pa-tide-a-putte-litt-av-det-i-gull/