***Questerre Energy Corporation veien videre***

LATO
QEC 07.11.2019 kl 10:39 9726

Fra: SebCoe

Jeg tror ikke man skal forvente for mye nyheter i 2019. Nå kommer Q3-resultatene i løpet av et par uker. Det er vel kanskje rimelig å anta at det blir noenlunde likt Q2 (selv om oljeprisen tok en liten sving nordover i perioden). Slik jeg ser det er fremdriften fremover noe sånt som dette:

Godkjenning av Repsol-avtalen før nyttår (senest like over nyttår). Her er det en god del dokumenter og avtaler som myndighetene må godkjenne overført til QEC. Det er alltid noe prosessrisiko, men jeg vil tro dette er rimelig rett frem (ut over at det tar litt tid å prosessere).

Når Repsol-avtalen er godkjent er QEC operatør og overtar rettighetene til brønner, utstyr og data++ i tillegg til arealene som da har blitt 3-4 ganger så store som det de allerede har rettigheter på i dag. Alle kjenner til situasjonen i Quebec, og det er ingen grunn til at selskapet ikke skal oppdatere ressursene sine etter at avtalen er godkjent.

Dette gir da grunnlag for å øke ressursestimatene tilsvarende 3-4 ganger, og de oppdaterer sannsynligvis i slutten av Q1. Tilsvarende er det naturlig at de også oppdaterer i Montney. Lower Montney tilfører potensielt 20% til eksisterende ressurser. Det er naturlig at de gir en samlet oppdatering.

Den første 50/50 brønnen i Kakwa er planlagt i Q1, og man kan da forvente økt produksjon fra Q3. Oppstart av nye brønner er alltid avhengig av prisene i markedet. På dagens prisnivå går det vel noenlunde rundt, og 5-10 $ økt pris gir betydelig bedre økonomi. Synes det er litt vanskelig å forutsi hvilket prisnivå man kan forvente fremover, men økte priser vil åpenbart gi større appetitt på nye brønner.

Situasjonen i Quebec er litt kronglete, men ikke umulig. Energidepartementet styrer etter de reguleringer som er satt, og tillegget med fracking-forbud gjelder. Imidlertid har miljødepartementet hjemmel for å godkjenne prosjekter som har til hensikt å frembringe ny kunnskap - kall det gjerne forskningsprosjekter. Det er dette QEC ønsker å gjøre og de har dialogen med miljødepartementet for sitt clean tech energy project. Her ønsker de, med i hovedsak bruk av kjent teknologi, å demonstrere at det er mulig å utnytte ressursene uten å kompromisse med grunnlaget for fracking-forbudet. Så vidt jeg vet er det utelukkende miljømessige hensyn som ligger bak dette forbudet. Det gjelder da forhold som utslipp, fotavtrykk, støy, vannbruk osv. QEC jobber nå sammen med Schlumberger og SNC for å lage konseptet og søknaden for et slikt pilotprosjekt. I tillegg til å møte de miljømessige kravene vil prosjektet inneholde en “profit-sharing” hvilket vi gi lokalsamfunn en del av den økonomiske oppsiden av utvinningen. QEC har gode partnere med seg her, og man kan forvente at søknaden er godt gjennomarbeidet. Hvis denne søknaden møter kravene fra myndighetene mener jeg det er sannsynlig at et pilotprosjekt vil bli godkjent. Hvis pilotprosjektet senere kan dokumentere at de møter de miljømessige aspektene og lokalsamfunnene ser at de får økonomisk utkomme til å finansiere velferdsgoder eller utvikling av ny grønn teknologi for den saks skyld, tror jeg det skal mye til for at QEC på de premissene ikke får ta dette videre. Den siste uttalelsen er selvfølgelig utelukkende basert på mine personlige preferanser. Selskapet forventer en beslutning ca. vår/sommer for piloten.

Når det gjelder Jordan mener jeg dette ligger lenger ned i løypa. Det er et betydelig potensial her, men det er også en betydelig jobb å komme ned på akseptable kostnadsnivåer. Dette jobber selskapet med

****
Etter Repsol dealen kommer selskapet til å eie rundt 1 mill net acres

*****
https://e24.no/energi/i/70L0WK/questerre-vil-faa-til-utslippsfri-skiferutvinning-diesel-er-jo-dyrere-enn-stroem
Redigert 07.11.2019 kl 10:41 Du må logge inn for å svare

Att återvinna fracking fluid är inget nytt, behöver ingen ny teknologi för det.
Var det inte jordbävning vi diskuterade?
LATO
08.11.2019 kl 08:25 3727

I dag skal vi opp!
Vikingen
08.11.2019 kl 08:34 3713

Det kan meget nemt ske - men så længe det kun er forventninger eller håb der hæver kursen, så betyder det ikke så meget - vi skal have noget konkret.
Der er langt op til mig gennemsnit på 2,98 :-)
Pick Up
08.11.2019 kl 09:31 3620

Slik beskriver Binnion selv sin utradisjonelle fracking i intervjuet fra september, og nye tekniske løsninger de har som mål å oppnå. Har du noen innvendinger mot hans fremstilling?

Grønn» skifergass

Questerre vil nemlig bli en miljøvennlig skiferaktør. Utslippene fra gassen og oljen vil fortsatt være den samme, men selskapet vil gjøre dramatiske endringer i måten det utvinnes på:

De har et mål om å utvinne skifergassen uten bruk av drikkevannDe skal ikke bruke giftige kjemikalierProduksjonen skal foregå med nesten null utslipp

– Ingen andre har prøvd dette før. Vi ser at det finnes mye teknologi som kan brukes, men det er teknologi som er løpende utviklet for å oppnå gradvise miljømessige forbedringer innenfor gitte økonomiske rammer. Det er ingen som har satt et mål som vi har satt for deretter å finne løsningene for å oppnå det, sier Binnion.

(Senere i intervjuet finner vi mer interessant info fra Binnion om prosjektet)


I tillegg til energiforbruk kjennetegnes olje- og gassutvinning fra skiferreservoarer av at man både må bruke mye vann som pumpes ned i brønnen under høyt trykk med en kjemikalieblanding. Dette gjør at steinformasjonene sprekker opp og «slipper» oljen og gassen som ligger i den.

Både vann- og kjemikaliebruken er noe av det som skiferbransjen stadig får kritikk for.

– Vi mener vi nå er kommet til et punkt der vi kan bruke ikke-giftige kjemikalier. Det blir som et klorbasseng. Jeg ville ikke anbefale noen å drikke det, men da jeg svømte i et basseng sist ble jeg jo ikke skadet eller forgiftet, sier Binnion og fortsetter:

– Målet vårt fremover er å bruke kjemikalier som er helt nedbrytbare og som ikke tas opp i næringskjeden.

Det siste punktet handler om vann. For å ikke bruke drikkevann vil Questerre-sjefen bruke avløpsvann for eksempel ved at man kobler seg opp mot kloakkanlegg og bruker deres rensede vann som vannkilde.

– I tillegg klarer vi å dekke halvparten av vårt eget vannforbruk ved å resirkulere alt vannet vi bruker, sier Binnion.

– For å levere på vannkravet vi setter må vi ha et eget anlegg for vannbehandling på stedet. Et slikt anlegg koster mer i investeringer i starten, men det reduserer også driftskostnadene dramatisk. Vi snakker om hundrevis av lastebillass med vann per brønn som man unngår, sier Binnion.

Intetvjuet kan leses i sin helhet på https://e24.no/energi/i/70L0WK/questerre-vil-faa-til-utslippsfri-skiferutvinning-diesel-er-jo-dyrere-enn-stroem
Redigert 08.11.2019 kl 09:59 Du må logge inn for å svare

Picken du ger dig alldrig va?
Verkar som du inte förstår vad jag skriver. Varför Storbrittanien förbjuder fracking var för seismisk aktivitet.
Jag skriver att det är inte fracking som orsakar detta det är förbrukat vatten som trycks ned i berggrunden, som jag förstår så ska inte Questerre göra det och återvinning av vatten är inget nytt men det andra som rör den nya tekniken, elgeneratorer och klorlösning m.m kan nog vara nytt men RESIRKULERE VANNET är inte en ny teknik.

Jag svarar dig inte en gång till då du anser att du alltid har rätt, typiska Narcissistiska drag, ser sig bättre än alla andra.
Pick Up
08.11.2019 kl 10:23 3551

Bombibitt
Nå viser jeg til hva Binnion selv har uttalt.
I stedet for å skjelle ut meg, burde du heller skaffe belegg for din påstand som begynner med "som jag förstår..."

Redigert 08.11.2019 kl 10:32 Du må logge inn for å svare
T-Roc
08.11.2019 kl 10:25 3547

Har du funnet aksjen interessant igjen?
Pick Up
08.11.2019 kl 10:33 3552

Ja, etter jordskjelvet i England.
Pick Up
08.11.2019 kl 11:14 3496

Questerre (Buy, tp NOK 5) – Higlights SP1M, lunchmøte 04.04.19

tuja

QEC04.04.2019 kl 13:527311

(Referatet er forkortet av undetegnede)

Questerre (Buy, tp NOK 5) – Highlights from CEO lunch presentation

Conclusion

Today, we hosted a lunch presentation with Questerre CEO Michael Binnion. Over overall impression was a forward-leaning CEO that 1) was happy with development of the company core assets in Montney and 2) is starting to see payoff for many years of work with the Government in Quebec. The highlights were:

Our analysis

To address concerns about the potential environmental impacts of development, Questerre has recently submitted for review by the Ministry of Environment a conceptual engineering plan to test its Clean Tech Energy pilot program (includes electrification of operations, re-use of water and other initiatives). In our view (confirmed by Binnion), this will significantly increase the probability for a commercial development of the lowlands project. If the progress continues, we expect Questerre to resume drilling in the Lowlands in late 2020 or early 2021. In the event of no progress on the Lowlands development and/or a new fracking ban, the option on legal case is still alive. In such a case, Questerre will claim compensation for historical costs and lost NPV from the project.

ak78
08.11.2019 kl 11:24 3471

Ting i Jordan beveger også på seg. Forhandlinger omkring «ongoing negotiations for the concession and the fiscal terms» pr.19/10-19 i alle fall. Noen som kan forklare hva fiscal terms er?
ak78
08.11.2019 kl 11:36 3443

Fant det:
The petroleum fiscal regime of a country is a set of laws, regulations and agreements which governs the economical benefits derived from petroleum exploration and production. The regime regulates transactions between the political entity and the legal entities involved.[1] A commercial or legal entity in this context is commonly an oil company, and two or more companies may establish partnerships to share economic risks and investment capital.


XL2016
08.11.2019 kl 11:39 3435

05/11 er Utica R og Questerre inne på
Lobby listen. Teksten tilsier ikke at det er endringer i plan eller søksmål på gang.
Vikingen
08.11.2019 kl 13:30 3312

What are oil, gas, and mining fiscal terms?
In most countries, the extractive industries develop and operate through relationships between sovereign governments and private companies. The fiscal terms that govern the relationship between these parties determine how the financial benefits and risks of extractive projects will be divided. Terms can be written into a country’s laws and apply to all projects or they may be contained within the individual contracts that govern the rights and obligations for a specific site or project.

Fiscal terms in the oil, gas, or mining industries must be structured around four important characteristics of the extractive industries: 1) petroleum and mineral resources are not infinite, so governments must generate returns that are sufficient to compensate the country for the value of the asset being depleted; 2) extractive projects require significant upfront investments before revenues begin to flow; 3) project risks, including geological risks, price variations, technical uncertainties, and political risks, are often significant; and 4) extractive revenues have the potential to represent a dominant share of a country’s public revenues.
Pick Up
08.11.2019 kl 17:11 3155

Kanskje Tuja skylder deg et klargjørende svar. Hentet fra tråden RE: Qec i morgen dessverre.

-tuja
12.04.2019 kl 14:102666

Det er en meget oppegående person som har vært i QEC lenge, og som til tider tar direkte kontakt med ledelsen i selskapet som har gjengitt en tidsramme for tilbakemelding iht pilot. Og den fristen mener jeg var 3mnd (om jeg husker rett). Jeg velger å stole på den personen.

:)

T-Roc
08.11.2019 kl 18:19 3067

Kjedelig med det jordskjelvet i England, nå blir dette forumet forsøplet igjen...
Pick Up
08.11.2019 kl 18:44 3030

T-Roc

Sorry, bruh. Shit happens.
Redigert 08.11.2019 kl 18:48 Du må logge inn for å svare
Domus
08.11.2019 kl 19:01 3006

Ojsann, ketchup synes visst aksjen er interessant igjen.
Pick Up
08.11.2019 kl 19:11 2992

D.
Ja, etter jordskjelvet i England. Har du ennå ikke fått det med deg? Ojsann!
Mens vi fortsatt er på talefot, og du ennå ikke har gjort retrett med ditt sedvanlige defensive IRMC - hvordan er ståa med Qecs engasjement til Industrial Alliance Securities Inc.?

"Questerre Energy Corporation (“Questerre” or the “Company”) (TSX,OSE:QEC) reported that it has engaged Industrial Alliance Securities Inc. (“iA Securities”), a leading Quebec-based investment firm to provide advisory services with respect to finding Quebec-based strategic investors for its clean tech energy project"

Meldingen er datert april 2019. Etter som du var entusiastisk over meldingen og trodde at Qec nå kunne få en lokal Quebec partner som ville skape sosial aksept og nasjonal tilhørighet (mens jeg var skeptisk som vanlig), går jeg ut i fra at du muligens har dine tanker om hvorfor vi ikke har hørt noe i likhet med pilotprosjektet. Vi kan jo ikke akkurat si at lokale investorer står i kø og konkurrerer om å bli med på Qecs clean tech energy project. Kan vi?
Redigert 09.11.2019 kl 15:48 Du må logge inn for å svare
SebCoe
08.11.2019 kl 20:28 2899

Jeg har ikke noe behov for klargjøring for min egen del. Jeg mener det ble kommunisert at de 3 månedene var knyttet til utsettelsen av selve rettsprosessen. På dette tidspunktet var det vel dialog med energidepartementet og det var først senere i prosessen at det ble klart at den beste veien videre for pilotprosjektet var via miljødepartementet. Som en konsekvens av denne dialogen ble rettsprosessen ytterligere utsatt for at man skulle ha tid/rom til å gjennomarbeide en søknad. Det er vel her vi står nå. Jeg vil tro både selskapet og politikerne ønsker best mulig dokumentasjon siden dette har en politisk side og er knyttet til sosial aksept.
Pick Up
08.11.2019 kl 21:22 2820

SebCoe
Det har vært ingen dialog med energidepartementet. Energiministeren har benektet at han overhodet har kjent til saken. Kan skaffe deg link om ønskelig, men ikke før i morgen.
Redigert 09.11.2019 kl 10:02 Du må logge inn for å svare

Pilot i 2019 sa binna, ikke lenge igjen ;)) hørt om keiserens nye klær
T-Roc
09.11.2019 kl 00:46 2620

Imponerende at du klarer å skrive en setning uten å nevne kursmålet ditt på 1,20.
Hammers
09.11.2019 kl 01:01 2616

Her ser dere hvor dere er i det store bildet: https://www.tradingview.com/x/hSPnC1xT/
Her er bildet i et kortere perspektiv (1 år): https://www.tradingview.com/x/lZMgt7s6/

Joda, man kan LETT fastslå at aksjonærene vakler på kanten av stupet!
BRUDDET må først inntreffe som sluttkurs (+ litt margin) før det hele trolig blir ille!

Hilsen Hammers

Ja, ser ikke lyst ut. Det vi ser er at kursen er lavere en på veldig lenge og at ATL er nær. Når Québec ble skrinlagt så er resterende ikke mye verdt. Nå er det bare og stålsette seg på nok et Qres med røde tall og yttligere kursfall. Skal Qec under krona før jul?? Med røde tall og ny emisjon så er vi der.....

Ja, og med gode meldinger om Montney og Jordan går den som en raket.
Der er vist ingen af debattørerne herinde på forummet, der blev tilbudt at deltage i den tidligere emission til kurs 2,40 NOK. Binnion har altså overbevist pengestærke professionelle investorer om, at 2,40 NOK ville være en god investering. Mon ikke disse ved noget, vi ikke ved?
Pick Up
09.11.2019 kl 09:47 2379

Carlsen73
Jeg har prøvd å forklare dette for deg tidligere bl.a. ved å trekke frem at Binnion som aksjonær i Qec har et papirtap på ca. 1,7 mill for hver 10 øre aksjen synker og selvfølgelig en tilsvarende papirgevinst når den stiger. Allmenn logikk tilsier at hans investering på 600.000 kroner var en velkalkulert risk å ta for å ovebevise markedet og snu kursutviklingen.

Andre forhold:

X) Binnion har alltid vært flink til å overbevise pengesterke profesjonelle investorer ikke minst med gode emirabatter og null bindingstid. Men faktum er at emisjonskursen har sunket radikalt med årene. Den høyeste emi.kursen jeg kjenner til, er 24 kroner.

X) Binnion tegnet aksjer under minimumskravet for å delta i emisjonen.

Jeg beklager hvis min forklaring passer deg dårlig.
Redigert 09.11.2019 kl 14:41 Du må logge inn for å svare

... Og jeg beklager at måtte meddele, at aktien - trods alt hvad du skriver - gang på gang er strøget til vejrs (og her skal du altså lige skelne mellem håbefulde, der forestiller sig tocifrede kurser, og håbefulde, der, som mig selv, måske bare ser kursen tilbage over 2 NOK).
I øvrigt er Apptix (nu Carasent) min til dato næsttåbeligste investering - kun overgået af det ultimative “tulle-selskab” African Petroleum.
Redigert 09.11.2019 kl 10:08 Du må logge inn for å svare

Flere som vurderer at nivået som Qec nå befinner seg på nå er viktig ser jeg!

Får jo håpe at det er her det snur :)
LATO
10.11.2019 kl 00:54 2004

Få taper mer enn MB på lav kurs. Hvilken kurs kan MB ha på sine aksjer?

Qec kommer som julekvelden på kjerringa. Hehe
Redigert 10.11.2019 kl 23:22 Du må logge inn for å svare

«Qec kommer på julekvelden på kjerringa.»

🤪🤪
XL2016
10.11.2019 kl 21:39 1485

Legault vil bort fra utjevningsmodellen, Kenney ( Alberta ) ønsket fortgang.

Folk ( Alberta ) er lite happy over skrytepolitikken til Quebec over deres økonomiske overskudd på budsjett lik 4 milliarder cad når det er kjent at Alberta tilførte provinsen 13 milliarder cad ( skatt fra Carbon næring i hovedsak ) til skrytebudsjettet.

https://www.journaldemontreal.com/2019/11/09/jason-kenney-sattaque-aux-surplus-du-quebec
Redigert 10.11.2019 kl 22:25 Du må logge inn for å svare
XL2016
11.11.2019 kl 14:27 1125

Hvordan skal Quebec klare seg uten pengene fra Alberta?

Det er tydelig at det skal satses på industriell vekst langs havneområdet i Bècancour. Dette sammen med gassutvinning kunne vel muliggjort en løsrivelse fra utjevningsmodellen. Og eksport LNG ( til bl.a India , hvor Casse depot er tungt inne i Power India ) kunne akselerert utbyggingien av el.nettet via det grønne fondet som er Carbonfyrt.

Energir:

Pkt 6
Energipolitikk som oppmuntrer til bruk av naturgass for å redusere klimagassutslipp i industrisektoren.

https://www.energir.com/fr/grandes-entreprises/gaz-naturel-quebec/gaz-naturel-au-quebec/


Hva er dette?

Trading Halt: Order Book 'QECo' in market 'First North NOK' at 11:07:40.466
Chris85
11.11.2019 kl 16:39 893

Kjedelig utvikling, like kjedelig som mannen som styr selskapet...

Stadig lavere kurs, absolutt ingen overraskelse. Eneste ganger vi hører fra binna er når det er emisjon ellers ingen ting. Trofaste aksjonærer brenner seg gang på gang!
Chris85
11.11.2019 kl 16:55 841

De siamesiske tvillingene danm å elly har vært stille i det siste..samme gjelder lato å kmgn... har de endelig skjønt poengen etter alle disse år??
Mulla3
11.11.2019 kl 17:56 728

Her er det ingen veividere. fra 0,18 til 0,19 og nå 0,17.
Chris85
11.11.2019 kl 19:54 600

Syretesten kommer om 2 dager. Da blir det garantert nedgang. Binna har ikke noe nytt at komme med. Tålmodigheten til aksjonærene kommer på prøve!!