Swerabien utsletter seg selv og Nasjonalsangen 😂


Se til Swerabien ,nå skal nasjonalsangen ut av skolen , snakke meg om duste land.

La oss aldri bli som dem .....

https://www.expressen.se/nyheter/sveriges-nationalsang-stryks-ur-nya-kursplanen/