"ISLAM – en forbrytelse mot menneskeheten" ikke krenkende

papaXI
07.11.2019 kl 18:06 149

– Etter en konkret vurdering er retten under noe tvil kommet til at ytringene ikke er så kvalifisert krenkende at vilkårene i § 185 er oppfylt.

Da er retten på linje med folket.


Dette blir du dømt for: «MUHAMMED – Muslimenes onde forbilde» Dette bryter med folkets oppfatning. Så man er ikke ond når man seksuelt misbruker små barn, jaja da vet vi det, skremmende utvikling som sender gale signaler.

https://resett.no/2019/11/07/sian-leder-lars-thorsen-domt-til-betinget-fengsel-for-brudd-pa-hatytringslovene-fanny-braten-frifunnet/
imatza
07.11.2019 kl 18:17 144

Leser fra dommen at disse tre utsagnene ble heller ikke funnet krenkende:

1. «Muslimske seksualpredatorer sin adferd overfor våre kvinner og barn kan anses som en systematisk faktor i det pågående folkemordet jamfør FN sine definisjoner».

2. «Å påføre oss levevilkår som helt eller delvis utraderer oss som gruppe er folkemord. Destruksjon av sivilisasjonen, innføring av islamsk terrorregime, import av seksualpredatorer og morderzombier er egnet til å oppfylle disse vilkårene for å anses som folkemord».

3. «… islam er et parasittisk uhyre som næres på ikkemuslimenes blod og eiendom».
imatza
07.11.2019 kl 18:20 143

Dette ble vurdert som straffbart:

6. «Folk som ved ord eller gjerning dokumenterer at de ikke respekterer vestlig sekulær lovgivning men foretrekker ond islamsk religionsfascisme, må henvises til et avsperret hjørne av jordkloden der de kan dyrke sin tilbakestående undertryggende ideologi uten å utgjøre en trussel mot resten av menneskeheten».
papaXI
08.11.2019 kl 23:22 120

Det er sinnssykt at dette ikke er lovlig å skrive eller si, "Folk som ved ord eller gjerning dokumenterer at de ikke respekterer vestlig sekulær lovgivning men foretrekker ond islamsk religionsfascisme". Dette er hva terrorister sier men får ingen konsekvens. Ikke rart at Europa og Norge fylles opp med slike mennesker, de får jo lov å offentlig gi uttrykk for hva de mener og hva de vil gjøre. Hadde en etnisk kristen sagt dette, ville de vært hentet innen 1 time.

Jeg kan ikke annet enn å være helt enig med deg her.

Kampen for å få kastet denne voldsideologien ut av Norge og Europa, vil nok fortsette med samme kraft som før.

Bytt ut ordet "islamsk" med "nazistisk" og det ville ikke bare vært lovlig, men folk ville hyllet deg for å være politisk korrekt.

Nasjonalsosialismen var riktignok svært så rasistisk ovenfor jødene, men islam går ennå lengere enn det. De skal ikke bare drepe jøder, men egentlig ALLE som ikke tror på den pedofile massemorderen Muhammed og hans imaginære bestialske gud.