NATTO: NY UTBYTTEMASKIN?


Natto skiller ut sin Pharma virksomhet i egen virksomhet. Denne virksomheten vil ikke omtales i dette innlegget, men vi kan se på muligheten for at NATTO beveger seg fra break even til en potensiell utbyttemaskin. Med en bruttomargin på 50%, er break even basert på dagens kostnader, ca 70 millioner. I beste fall vil selskapet omsette for rundt 70 millioner i år, men det kan bli noen millioner mindre. Pharma kostnadene som nå skilles ut har vært på ca 2 millioner per kvartal. Natto utsteder et lån til markedsvilkår til Pharma enheten. Med 10% rente, vil dette utgjøre ca. 5 mill per år. Da mye IP og R&D rettigheter overføres til Pharma enheten, vil også avskrivningene reduseres. La oss si at de blir på 4 mill per år. Omsetningen i 2018 bør bli ca. 100 mill, noe som ikke er spesielt imponerende sammenlignet med tidligere ambisjoner. Med de nye tallene får vi da break even på ca. 56 millioner. All omsetning over dette vil gi et positivt EBIDTA på 50% av overskytende beløp. På 100 millioner vil vi da få et EBIDTA på 22 mill. Avskrivninger på 4 og renteinntekter på 5 vil gjøre at Resultatet før skatt blir ca det samme som EBIDTA. Hvis vi går til 2019, og legger til grunn en omsetning på 150 millioner (bør være realistisk), ser vi at EBIDTA stiger dramatisk til 47 mill. Dette forutsetter at kostnadsbasen ikke endres i 2019. Bruttomarginen vil antagelig overstige 50% på grunn av endret produkt mix og større effektivitet i produksjonen, men for å være konservativ har samme bruttomargin blitt brukt. 2020 er langt unna, men et EBIDTA på 60-80 mill er innenfor rekkevidde hvis de ikke faller for fristelsen til å øke kostnadene vesentlig.
Herman
oxion
21.11.2017 kl 22:47 15973

Bohan mener det samme.
Etter dagens melding så vil partnere til pharmaco stå i kø, upfront betaling, tilbakebetaling av lån. Kan gi 2-3 kr i utbytte allerede i 2018... Satt på spissen.
Men jeg tror du er inne på noe, og det er det ledelsen også ønsker, anbefaler Alle å tegne sine pharmaco aksjer, for ved neste anledning vil prisen være en Helt annen...
In Time
22.11.2017 kl 10:36 15828

Hva er rimelige markedsrente som de sier i meldingen? Du antyder 10%, men jeg vil tro at i dagens lånemarked så er dette noe høyt. Jeg vil anta at renten her vil ligge et sted mellom 5 og 7%.
Egri
22.11.2017 kl 11:16 15812

Det som bekymrer meg mest her, er at det ser ut til at "gamle Natto", dvs. kosttiskuddsdelen, der man kan tjene penger snarlig og uten å vente på mer "pharma" forskning (som vi allerede har betalt dyrt for) , dette skal man betale royalties for, til PharmaCo. Rettighetene overføres altså, deretter skal den eksisterende kosttiskudda businessen betale avgift for alt de selger, til det nye selskapet. Korriger meg gjerne hvis jeg har misforstått noe her.

Men for meg virker det som om gamle aksjonærer i NATTO på denne måten fortsatt skal betale for videre pharma forskning og utvikling?
For å delta i verdiskapningen for fullt, bør man altså sitte som eier i begge selskapene.
Redigert 22.11.2017 kl 11:18 Du må logge inn for å svare
pips
29.11.2017 kl 08:59 15578

29/11-2017 08:45:12: (NATTO.OAX) NATTO: Private Placement in PharmaCo AS and start of Subscription Period
OSLO, NORWAY (29 November 2017) - Please find attached to this press release the
Offering Memorandum and Subscription Form for the previously announced Private
Placement in PharmaCo AS.

The Subscription Period for the Private Placement is scheduled to start
Wednesday November 29th 2017 at 09:00 hours CET, and will close on Tuesday
December 12th 2017 at 13:00 hours CET.

For more information, please contact:

Kjetil Ramsøy,

CFO, NattoPharma

Hadde vært fint å migrere natto brukerne hit. Det er jo noe fundamentalt feil med noen av brukerne på det andre forumet.
oxion
29.11.2017 kl 10:42 15538

Ja det ser meget lovende ut nå.
Vietnam og kina, er starten på noe stort,
Tror vi kan forvente utbytte fra driften i 2019,kansje 2018.
Ser pro kjøper seg videre opp, og garanterer for 2,5 Mill i pharmaco, noe stort er på gang her!!!!
oxion
29.11.2017 kl 10:42 15532

Ja det ser meget lovende ut nå.
Vietnam og kina, er starten på noe stort,
Tror vi kan forvente utbytte fra driften i 2019,kansje 2018.
Ser pro kjøper seg videre opp, og garanterer for 2,5 Mill i pharmaco, noe stort er på gang her!!!!
oxion
29.11.2017 kl 10:42 15516

Ja det ser meget lovende ut nå.
Vietnam og kina, er starten på noe stort,
Tror vi kan forvente utbytte fra driften i 2019,kansje 2018.
Ser pro kjøper seg videre opp, og garanterer for 2,5 Mill i pharmaco, noe stort er på gang her!!!!
oxion
29.11.2017 kl 10:42 15519

Ja det ser meget lovende ut nå.
Vietnam og kina, er starten på noe stort,
Tror vi kan forvente utbytte fra driften i 2019,kansje 2018.
Ser pro kjøper seg videre opp, og garanterer for 2,5 Mill i pharmaco, noe stort er på gang her!!!!
pips
29.11.2017 kl 15:08 15432

Har ikke lest gjennom prospektet enda. Er der noe spesielt noen har merket seg seg?
pellegurk
30.11.2017 kl 22:26 15342

Herman
Jeg er enig med deg. Jeg tror dine beregninger er forsiktige. TROR at omsetningen i 2017 kan bli noe høyere. Veksten 2018 høyere. En skikkelig vekstmaskin. Her blir det gode utbytter. Hvis ikke ledelsen roter det til igjen. Kalkylene er i alle fall så gode at de som selger på 10 tallet, burde finne på noe annet å drive med.
Herman*
30.11.2017 kl 23:53 15338

Så langt har de ikke lykkes med å skape noe interesse rundt selskapet eller verdier for sine aksjonærer. Nå må de legge frem konkrete avtaler som synliggjør verdiene i selskapet og fremtidige inntekter/kontantstrømmer. Når NattoPharma presenterer kontrakter, blir det stort sett "tenk på et tall", da de aldri har indikert estimerte kontraktsverdier. Når det gjelder Pharma, vil jeg ikke høre at "det er betydelig interesse", eller "vi vurderer å finansiere Pharma løpet gjennom ørten (10?) emisjoner, da dette på sikt vil skape størst verdier for aksjonærene. Har de en finansiell partner som stiller med 300 millioner "up front" er saken en annen. Ellers er det en Pharma deal som gjelder. Denne kapitalmarkedsdagen er selskapets store mulighet til å skaffe seg troverdighet. Alternativt er det bare å legge akskjene dypt i en skuff og vente på betydelige utbytter fra 2019/2020.
pips
11.12.2017 kl 13:23 15119

Jeg så at du lurte på om noen hadde snakket med ledelsen Herman.
Det har forsåvidt jeg gjort, uten at det er så mye å si om det.
De lekker ikke informasjon for å si det slik.
Jeg forsto det slik at det hadde vært en svært hektisk uke etter presentasjonen med svært mange henvendelser fra aksjonærer, og de beklaget at de ikke har hatt mulighet for å svare alle.
Jeg tror jo ikke de hadde regnet med at utfallet etter presentasjonen skulle bli som det ble.
Selv så kommer jeg å tegne meg i PharmaCo. Når man har kastet så mange penger etter NattoPharma i løpet av alle disse årene, så kan man vel ikke gi seg nå.
vestavind
11.12.2017 kl 13:29 15106

Hvis man ikke vil tegne I det Nye selskapet, kan man selge rettene på børsen?
junope
11.12.2017 kl 15:01 15094

Nei, jeg ser ikke hvordan det skal la seg gjøre - for det nye selskapet er ikke notert på børs ennå.

Jeg skal prøve å ikke hausse eller baisse aksjen. Den største nyheten i presentasjonen synes jeg var opprettelsen av arm 5. Kombinert med den lille rekrutteringen siste fem måneder på bare 6 pasienter i arm 1 og 4, så regner jeg med at selskapet kommer til å prioritere utforsking av en ny dose / kanskje flere nye doser i arm 5, og at dette også er forklaringen på den svake rekrutteringen siden i sommer. Selskapet har startet en ren fase 1 studie med 20/60 og vil fortsette med fase 2 her om de får bedre resultater med denne dosen. Det begynner å bli tydelig at 20/100 ikke gir de resultatene selskapet hadde håpet på.
Det gir også forklaringen på hvorfor kun 2 20/100 pasienter er rekruttert siste fem måneder.
jeanette67
11.12.2017 kl 20:09 15002

Pensjonsparer: Du har nok lagt din tråd under feil ticker, passer nok under NANO :-)
Herman*
11.12.2017 kl 21:04 14992

Hvis de er overrasket over en massiv negativ reaksjon fra aksjonærene, bør de snarest leie inn en rådgiver som kan bistå dem med å bygge opp en troverdig IR funksjon. På meg virker deg som om ledelsen og styret ikke forstår psykologien i aksjemarkedet i det hele tatt, og heller ikke helt ser verdien av å gi en virkelighetsbeskrivelse som stemmer over ens med det aksjonærene faktisk observerer. De skriver at de opplever et fantastisk salg. Aksjonærene ser at de vokser ca. 20% i et markedet som vokser 100% (k2 markedet). Dette betyr at de i 2017 har tapt betydelige markedsandeler. De har over lang tid lovet en Pharma partner på Kapitalmarkedsdagen, men så arrangerer de den uten å beklage eller forklare hvorfor de atter en gang svikter på dette punktet. De lovet også en ny ingrediens i år: først i vår, så i høst-og dette nevnes heller ikke med et ord på Kapitalmarkedsdagen. Selskapet har mange aksjonærer med lang fartstid i selskapet-aksjonærer som advarte mot noteringen i Sverige osv, men som ikke ble hørt. Hadde de lyttet til aksjonærene, hadde de fått noen til å korrekturlese børsmeldingene til Hogne , de hadde hooket opp Kate med en rådgiver som kunne undervist henne om hvordan hun kan skrive børsmeldinger. Videre hadde de hatt noen som hadde oppdaget at de i en melding skriver at de er et par måneder forsinket grunnet produksjonsproblemer og i en presentasjon et par uker etterpå skriver at de er 5-6 mnd forsinket av samme grunn. En dag skriver de at det var 150 distributører på lanseringen i Kina, kort tid etterpå skriver de at det var mer enn 200. Selskapet har en ledelse og et styre som ikke ser verdien av å kjøpe aksjer i markedet, og dermed støtte opp om aksjekursen. Om jeg ikke husker feil var det Hogne Vik so kjøpte aksjer siste gang, og det begynner å bli noen år siden. Ellers ser jeg at de ganske diskre har gått over til å guide på på volum og ikke omsetning. Hvor mye volum Natto faktisk selger er jo umulig for aksjonærene å "tracke", men de ønsker vel muligheten til å skylde på en eventuell prisnedgang hvis omsetningen skulle komme inn under forventning. Sist men ikke minst, har jeg observert at de på presentasjonen hevder at Natto vokser med 45% mens markedet vokser med 7?)%. Dette er jo manipulasjon av tall, og ingen oppegående aksjonær går på denne. For det første vokser ikke Natto med 45%, de gjør det jo kanskje i 2018 men ikke i 2017. Videre er det slik at Natto p.t. bare er i K2 markedet som angivelig vokser ca. 100% year on year (fra svært lave nivåer). Det er Nutraceuticals markedet generelt som vokser med rundt 7% i året. Denne sammenligningen blir derfor helt meningsløs før selskapet har en bred portefølje med ingredienser, og salg av K2 bare utgjør en mindre andel av totalsalget. Til slutt vil jeg si at Rosenbaum og CO er dyktige og hardarbeidende folk. Etter hvert kan det jo tenkes at de blir gode på IR også. 2018 blir forhåpentligvis det virkelig store gjennombruddsåret for selskapet.
Herman*
11.12.2017 kl 21:05 14991

Dette ble en dobbeltpost. Får ikke slettet den...
Redigert 11.12.2017 kl 21:09 Du må logge inn for å svare
oxion
12.12.2017 kl 06:39 14958

jeanette67 skrev
Ja vi har utvilsomt en spennende tid foran oss... Både i nattopharma og pharmaco....
johnny57
12.12.2017 kl 20:24 14888

Er der nogen der kort kan forklare dette, er klar over at der sker et split i firmaet, jeg har fået nogle tegningsretter, men de kan ikke handles. Får man automatisk de nye aktier ? Og i hvilket forhold ?
Det er utroligt svært at få en ordentlig forklaring. Google kan ikke bidrage, ej heller deres hjemmeside.
oxion
12.12.2017 kl 20:57 14951

Hei Johnny , tegningsperioden gikk ut i dag kl 1300. Så du kan dessverre ikke kjøpe aksjer for dine tildelte opsjoner i pharmaco for kr 5,.
Men har du aksjer i nattopharma så har du indirekte i pharmaco også,for nattopharma eier 46% i det nye selskapet.
Lykke til .
oxion
13.12.2017 kl 06:32 14911

Da er det bare å vente på godmeldinger fremover..
Herman*
30.12.2017 kl 22:03 14642

Sluttkurs for 2017 ble 9 kroner, noe som er både pinlig og trist. Jeg er enig med Livsstil som indikerer en kurs på 20 kroner innen utgangen av 2018, men klok av skade vil jeg tillegge at jeg da forutsetter at selskapet leverer i henhold til guiding. Potensielle triggere i 1H er:

1) Et Q4/2017 som er mindre ille enn det som er varslet. Selskapet har guidet 30-40 mill, alt over 35 mill vil nok være kursdrivende.
2) Lansering av en eller flere nye ingredienser.
3) Pharma/Finansiell avtale/transaksjon i PharmaCO.
4) Investorpresentasjon i mai, hvor selskapet legger frem sterke omsetningstall for jan-april. Alt over 30-32 mill vil vel være kursdrivende. En bruttomargin som er tilbake på rundt 50% vil også kunne være kursdrivende.
5) Nye kommersielle avtaler: Selskapet øker kapasiteten vesentlig i Q4/17 og videre i Q1/18. Er det nye større kontrakter på gang?

Herman
02.01.2018 kl 00:05 14468

Godt Nytt År alle Natto aksjonærer så får vi inderlig håpe at 2018 blir et mer lønnsomt år å være aksjonær i Natto Pharma. Vi er mange som har vært utrolige tålmodige, og jeg tror virkelig at kommende år blir bra. Personlig har jeg stor tro på at Kina avtalen kan generere stort volum og når vi nå i løpet av Q1 virkelig får opp produksjon kapasiteten tror jeg dette blir bra. Har også en god følelse ar det skjer noe med PharmaCo om ikke så lenge og det bør synliggjøres i kursen i Natto slik eiersituasjonen er. Men uten likviditet skjer det ikke mye så vi er helt avhengig av nye aksjonærer.
Troll_Leif
02.01.2018 kl 18:59 14390

Da var PharmaCo aksjer synlig på konto, når tid kan disse fritt omsettes?
In Time
02.01.2018 kl 19:59 14347

I meldingen fra 20.11 angående Strategic Spin-Off står det følgende:
En egen notering innen 12 måneder på norsk, svensk eller annen internasjonal børs vil bli vurdert av det nye styret i PharmaCo.
Jeg vil tro at omsetning av aksjer i PharmaCo AS ikke er mulig før notering er på plass.
Herman*
02.01.2018 kl 20:25 14353

Jeg antar at vi står fritt til å kjøpe/selge PharmaCo aksjer utenfor børs. Når det gjelder kursen, må vi (som tidligere diskutert) se konkete tall før markedet reagerer. Det at selskapet firedobler kapasiteten på syntetisk fra oktober17 til mars18 antyder jo at ledelsen har tro på omsetningsøkning, men her er det dessverre bare "hard facts" som gjelder. Blir spennede å se om selskapet bikker 20 mill i Q4.
Svensson1
02.01.2018 kl 22:12 14215

Life Science Sweden AB is one of the major shareholders in NattoPharma and PharmaCo. Their chairman is also a board member (Stefan H) in NattoPharma.
Therefore it might be quite interesting to see how they describe NattoPharma in this prospect document which they have created in order to raise 22 MSEK.
http://www.nyemissioner.se/files/rights-issues/3202/prospekt.pdf

Regarding dividends, Life Science Sweden describes their exit strategy for NattoPharma as - Dividends.
oxion
02.01.2018 kl 22:14 14276

Tror vi har en morsom reise fremfor oss, spesielt morsomt er det å se at flere store seriøse merker går over til Menaq7... Mesteparten av dagens produkter er rettet mot benhelse.
Nå fremover vil hjertehelse bli det store vekstområdet, og med nattopharma sine patenter må jo dette bli Knallbra...
pips
03.01.2018 kl 09:08 14114

Er det rimelig å be om en oversikt over hva innsiderne tegnet seg for i PharmaCo? Burde vel børsmelding?
Svensson1
03.01.2018 kl 10:59 14097

By the way, does anyone know when more information from NattoPharma about the first new ingredient can be expected?
Clearly, this info was not provided in 2017 as earlier estimated.
Herman*
03.01.2018 kl 12:41 14079

Svensson1: This is a weakness of the Company. They should obviously have adressed this in the last presentation: Why they are delayed and how delayed they are. Now we may have to wait until the Q4 presentation.
Svensson1
03.01.2018 kl 14:19 14050

Looking at the Market Cap presentation again, I note that these three areas are mentioned together with "Develop New Ingredients" (slide 46) - Joint Health, Digestive Health, Mental AcuityHerman*
03.01.2018 kl 14:24 14029

Svensson1: This is a weakness of the Company. They should obviously have adressed this in the last presentation: Why they are delayed and how delayed they are. Now we may have to wait until the Q4 presentation.
Herman*
03.01.2018 kl 14:24 14020

PIPS: Tror innsiderne tegnet seg for maksimalt beløp, noe annet ville ikke være rasjonelt.
Redigert 03.01.2018 kl 14:26 Du må logge inn for å svare
pips
03.01.2018 kl 14:35 13927

Det tror jeg også. Men jeg tror også at den infoen kan være en fordel at det kommer ut i markedet. Det er går jo utrolig trått nå. Hadde vært greit å se eks Rosenbaum kjøpe.
pellegurk
03.01.2018 kl 14:51 13946

Jeg tror han satser på opsjoner nå på årsmøte. Sikrere investering. Ser ikke ut til (små)aksjonerene er bekymret for opsjonsutdelinger.
Trad4
03.01.2018 kl 15:09 13928

I mai etter investorpresentasjonen er nok kursen nærmere 15 kr etter at man vet vekstraten for starten på året. Denne er jo estimert til 80% i følge den siste powerpoint-presentasjonen.