Veier og trailerdekk som ikke holder må bety kjøreforbud.


https://www.dagbladet.no/nyheter/for-mange-farlige-situasjoner/71793031

Dette her er livsfarlig virksomhet.
Er dekk og kjøreforhold uforsvarlige, plikter vei- og trafikkmyndigheter å ilegge kjøreforbud.

De må transportere godset på annen måte. Og viser at Nord-Norge kanskje trenger jernbane
eller bedre veier.