Sauekjøttproblematikken like ille som dagligvaremonopolet


Var på NRK-debatten i kveld.

Man berører ikke selve problemet.
1. Fri returrett i dagligvarebutikkene.
2. Dagligvarekjedene prefererer varer med høyest fortjeneste, skyver sauekjøtt vekk.
3. Importvernet på landbruksvarer.

Summen av pkt. 1 - 3 skaper en håpløs situasjon.

Dagligvarebutikkene vil ikke selge disse varene. For om de gjorde det,
ville forbrukerne kjøpe mindre av de andre varene. Dvs. forbrukerne
ville bli mette av kjøttvarene, og dermed ikke trenge å kjøpe de andre
fancy varene med høy fortjeneste.

Her må det røskes ordentlig opp, skal de skje noe. Det er et enormt og
demotiverende ressurssløseri som foregår. Og så blander man klima inn
i dette, hvilket fort dreier seg om overdrivelser.