Komplett NS Arkiv fra Krigen er funnet


Dette må offentlig gjøres straks, det vil være på sin plass å finne link til de som idag står for en undergravende demokrati holdning i vårt samfunn. Det ligger som kjent mye rart i genene.

Da vi dro ut en av skuffene og fant NS-arkivet skvatt jeg. Det inneholdt informasjon om hvilke oppgaver NS-medlemmene hadde i partiet. Bilder av dem, samt deres fødselsdatoer, sier Berntsen.

https://www.nrk.no/ostlandssendingen/en-safe-hos-sivilforsvaret-pa-grorud-inneholdt-dokumenter-fra-andre-verdenskrig-1.14769989
MERLOT
08.11.2019 kl 08:35 291

Kanskje de skal stikke nåler i dem og vri rundt...?

offentliggjøres? Ja særlig kan jeg tenke meg.
børst
08.11.2019 kl 09:04 266

Nazistene ville samle Europa i ett rike. Det samme vil EU. Og den utenlandske agenten Erna Solberg er på plyndringstokt for EU. I hennes regjeringstid har hun vært med på å plyndre Norges energiressurser (ACER) og å tilrettelegge for framtidig bruk av Norge til masselokalisering av flyktninger (FNs migrasjonsavtale). I tillegg har regjeringen økt flere skattesatser, blant annet trinnskatten. Rentefradraget er redusert fra 28% til 22%. Demokratiet i Norge er steindødt, for uansett hva man stemmer på, får man en regjering som jobber for mer overnasjonalitet, sentralisering, mindre råderett over eget land og plyndring av befolkningen gjennom skatter og avgifter.
Redigert 08.11.2019 kl 09:07 Du må logge inn for å svare

Tyskland så tidlig at krigen ville tapes og forberedte seg på å vinne freden. Dette har Tyskland klart med en fantastisk presisjon uten at de allierte har skjønt bæret...

pussig at dette arkivet ble gjemt bort før rettsoppgjøret . Men en skal ikke se bort ifra at noen kommer til å fjerne upassende fra dette arkivet nå...

Fanebust-saken er i Riksarkivet unntatt offentlighet frem til 2025.Det er kjent at sentralt materiale, så som rettsboken fra behandlingen i Lagmannsretten, har forsvunnet fra saksdokumentene uten at noen så langt har kunnet redegjøre for dette. Fanebust hadde selv fire stenografer til stede under saken, men lyktes ikke med å få deres referat publisert på grunn av trusler om boikott av den trykkeribedrift som påtok seg oppdraget. En erklæring av boktrykker Oskar Gjærder bekrefter at trykkeriet ble presset til å avslutte arbeidet, mot trusler at selskapet ville oppleve «problemer med LO».[7] Iflg advokatbekreftet vitneerklæring fra Boye & Hinna Boktrykkeri AS i Stavanger innrømmet man å ha mottatt brev fra politiet om at firmaet ikke måtte påta seg trykkearbeid for Fanebust. Riksadvokat Andreas Aulie går i en påtegning også langt i å bekrefte denne fremstillingen. Dette er interessant da det i så tilfelle innebærer at myndighetene i 1947 aktivt motarbeidet trykkefriheten i Norge ved å hindre rettsreferatene fra Fanebustsaken i å bli utgitt.

Fanebust-saken er også kjent som «Den norske Dreyfussaken». En detaljert fremstilling finnes i boken KrigshistorienTM – Toralv Fanebust og sannheten. Den er forfattet av Frode Fanebust, sønnesønn av redaktøren. https://no.wikipedia.org/wiki/Toralv_Fanebust

De over 100 talls drepte av dette Milorg (40 000 mann uten å ha deltatt i et eneste slag) av sine egne landsmenn, burde blitt belyst selve årsaken for.

Hele norsk krigs og etterkrigshistorie er løgn og bedrag. Han løy og bløffet om sin egen innsats ved krigsutbruddet. Han Løy for Stortinget. «Helten» som vi er blitt fortalt bygde opp Milorg til en motstandsorganisasjon på 40 000 mann under krigen og som ble forsvarsminister etter krigen, lot seg selv dimitterer og erklært strids-udyktig på medisinsk grunnlag før denne krigen?

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Han-loy-og-bloffet-6585451.html

https://www.dagbladet.no/kultur/da-sannheten-ble-kneblet/63021041
.777.
09.11.2019 kl 08:53 92

Står det noe oppsiktsvekkende der så får nok ikke vi høre om det nei. De papirene blir nok rota bort rimelig raskt.
Sotah
09.11.2019 kl 08:57 88

De det gjelder er døde uansett. Og det er lite å klandre etterkommerne for, de var ikke engang født da dette skjedde. Helt greit å la arkivet bli i safen.

Jo det er interessant om noen av disse etterkommerne er aktive i den nazisistiske organisasjonen A fasiztene ,eller driver annen forskrudd virksomhet i samfunnet. .
Jager de jøder fra SV etc.
Redigert 09.11.2019 kl 09:29 Du må logge inn for å svare

De over 100 vis av drap Milorg sto bak på nordmenn under denne krigen, burde noen gjennomgått. Det er bare i Norge konge og regjering kan ta gullet med seg, og reise fra folket med folkestyret og kongedømme sitt. Og krigen ettertid i dette landet kan paramilitære gå rundt og drepe hundrede-vis av sine egne landsmenn, på mindre enn mistanke. Milorg ellers har da lite å vise til for krigens gang.