PEN - Dussafu følger plan og budsjett - Aje god progress


I det etterfølgende skal jeg forsøke å beskrive på en enkel måte hvorvidt det finnes en plan for videre Aje-utbygging og om finansiering kan bli mulig.

Panoro skiver i årsrapporten fra 2017 om sitt Aje-eiendel:

The Company’s license in Nigeria OML 113 is due for renewal
during the year 2018. Although, the license renewal is
expected to be customary, a near-term expiry exposes theGroup to short-term uncertainty.

Ved å skrive fornyelse av lisensen ”during the year 2018”, tror jeg her må ses i lys av pågående forhandlinger med myndighetene. For rent rettslig utløper lisensen i juni i år.

Fra årsrapport 2017:

In July 2017, a Turonian Gas Field Development Plan (FDP)
was submitted to Nigerian regulators for consideration. The
FDP comprises four or five production wells in the Turonian
tied back to existing and new infrastructure. The process
for the renewal of the OML 113 lease in June 2018 has commenced in 2017.

FDP (gass) i juli 2017 ble innsendt sammen med lisensforlengelse.

Turonian Oil Rim Prosjektet ikke har blitt verifisert ved reserver. MX Oil skriver følgende i sin presentasjon av 1. Mai 2018:

The recent performance of the Aje-5ST2 well completed on the Turonian oil rim has encouraged the Aje partnership to consider a more extensive development of this oil rim. Since the Aje Gas FDP was completed and submitted ahead of this well coming on line, AGR TRACS has only been able to recognise contingent resources associated with four horizontal wells proposed as a Phase 2 development in that plan. The encouraging production performance for the Aje-5ST2 well so far provides a strong incentive for further studies to better understand how the oil rim can be optimally developed.

These results confirm the commerciality of the Aje gas development, highlight the need for a revision to the development plan once the oil rim studies are completed and will underpin a final investment decision on the development of the Turonian reserves in the future.

Det som imidlertid er interessant å få med seg er at CEO i MX Oil skriver i et tilsvar som gjengitt på MXO-forumet at Oil Rim Project er tenkt bli utbygget ved prosjektfinansiering. Det skal forhandles om dette, sier Stefan Oliver. Derved må forventes at om Oil Rim prosjektet forsøkes bli prosjektfinansiert, må ditto gjelde for gassutbyggingen. Dette virker mest logisk. Det er også Turonian reservoaret som tappes. Det legges således til grunn at det trolig blir et integrert utbyggingsprosjekt, dvs. samlet både O&G, som trolig iverksettes ved at Aje-lisensen søker felles finansiering. Vil anta samlet utbyggingskostnad vil ligge på USD 500-600 mill. Ved endelig at lisensen er i vater (full settlement) , vil det virke meningsløst om ikke partnerskapet nå løser denne finansieringen til alles beste. Hva dette trolig vil innebære: Hver enkelt partner må og skal godkjenne endelig utbyggingsplan.

THE NATION skrev 4. mai 2017:

The Lagos State government is in discussion with the Federal Government through the Department of Petroleum Resources (DPR) – Nigeria’s oil and gas industry regulator, to get approval to take all the gas produced from Aje field located offshore Lagos.

A source in the Ministry of Petroleum Resources who requested for anonymity told The Nation that the discussion is progressing well but couldn’t confirm whether the state would be able to get the government’s endorsement for its request.

According to the source, Lagos wants to take all the gas produced from Aje field to generate power for residential, commercial and industrial electricity consumers. However, he didn’t give further details on the transaction.

http://thenationonlineng.net/lagos-seeks-fed-govts-approval-use-aje-fields/

Se på tidslinjen: THE NATION melder 4, mai at all gass, søkes bli brukt innenland, Lagos. Nå vites ikke eksakt hva som vil bli max gassproduksjon på Aje. Dersom all gass skal tas vil det være lite eller ingenting tilbake, slik at dette kan bli gjenstand for export, ref. WAGP (pipeline for export til landene i vest). Klart at Aje-lisensen vil ha max pris. Og normalt gjelder at export gir bedre pris enn domestic use. Det kan således ligge en interessekonflikt mellom myndighetene og Aje-lisensen. Således kan dette være en kime til uenighet, hvor muligens myndighetene benytter Aje-lisensforlengelsen aktivt. Egentlig ikke noen stor sak, for partene har samlet sett felles målsetting: Aje-lisensen vil selge til en kunde som kan garantere å bli off-taker, med garanterte betalingsforplktelser og myndighetene i Lagos ønsker all gass fra Aje. Er i alle fall hva media har meldt som en løsning.Viser til hva vi har omtalt tidligere:

1.2bn scf gas targeted as Lagos’ energy sector reform gets underway

by JOSHUA BASSEY | May 24, 2018 12:25 am

And as a strategy to making this real, the state government under the reform will be looking to sign long term off-take contracts for gas found in any oil field in Lagos.

Already operational in Badagry, Lagos, is the Aje Oil Field operated by Yinka Folawiyo Petroleum Company while the Dangote Oil Refinery within the Lekki Free Trade Zone (LFTZ) is proposed to commence operation in 2021.

http://www.businessdayonline.com/1-2bn-scf-gas-targeted-lagos-energy-sector-reform-gets-underway/

Tidslinjen virker logisk: Med hva som ble meldt i THE NATION 4. mai om Lagos som omsøker ta all gass og Panoros årsrapport 2017, som oppgir at FDP (gass) ble innsendt juli 2017 sammen med forlengelse av Aje-lisensen, korrelerer med artikkelen i THE NATION.

Samlet sett er det her man står i dag. Det er ikke unaturlig at det foregår et spill på innsiden, med tautrekking av egne interesser. Uansett, og selv om dette tar noe tid – kan jeg ikke se at Panoros interesser vil bli svekket med tilhørende value impact. Snarere tvert i mot. Det meste tyder nå på at lisensen vil ha på plass forlengelse og at Lagos trolig inngår off-take contract med Aje-lisensen. Dette bør medvirke til at lisensen enklere kan skaffe funding ifm. videre utbygging, med en betalingsgarantist og myndighetene i bånn. Videre finnes også en fundig-åpning ved at for eksempel Glencore som i dag er off-taker og det skal finnes en pre-fin. opsjon, vil være ytterligere interessert – gitt Oil Rim Project iverksettes, jf. funding.

Aje-lisensforlengelse bør bli meldt in due time, da rimeligvis Aje-lisensen neppe forserer uten endelig forlengelse.

Hva det hele koker ned til: MXO har indikert til en aksjonær og gjengitt på MXO-forum at en RNS (melding) om videre løp på Aje vil komme soon og at det vil bli søkt om mulig prosjektfinansiering.

Etter dette ser jeg ikke at Panoro bør ha bråhast med å selge sitt eiendel på Aje. La tiden og prosessene få virke, så kan resultatet bli at Aje-lisensen selv ordner med prosjektfinansiering. Det vil således og deretter mest sannsynlig være enklere å finne en kjøper og sikre best mulig pris for Panoros eiendel.
Tidsscenario og slik det forstås fra min side skissert av MXO: Oil Rim Project studies, Q2 2018. FID (O&G) utbygging - intensjon Q4 2018. Boring Turonian (Oil Rim), Q1 2019. Ambisiøst, men det haster også for myndighetene i Lagos som tydeligvis forutsetter Aje-gassen til eget konsum/kraftprod. fortest mulig.

Redigert 21.01.2021 kl 09:24 Du må logge inn for å svare
Alby
07.06.2018 kl 09:46 6134


Fernet
Da kan dere ta det på Qec trådene, det er mange å velge mellom

Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Det er nok ekstremt viktig å ikke prøve seg på en trade nå.
Tror snart vi er tomme for aksjer som er for salg her nede.

ALLE vet hva som kommer;)

Kun ett velment ord, men for all del.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare
Alby
07.06.2018 kl 09:53 6109


Halloween
Så enig, så enig ?
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare
sveno
07.06.2018 kl 09:54 6111

Den aksjen det er relevant å diskutere er BWO. Hvorfor denne har stupt den siste tida har jeg større problemer med å forstå.
Er nå nede på nivået den ble omsatt rundt 1.mars!
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare
Fizberg
07.06.2018 kl 09:54 6106

PEN handles nå for 14 kroner +
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

AMEN
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare
Fizberg
07.06.2018 kl 09:58 6281

PEN RT kr 14,45-. PEN er opp mer enn en 1 krone det siste kvarteret.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare
vibro
07.06.2018 kl 09:58 6280

Vært oppe i 14,45 - dette er allikevel bare begynnelsen på en lang oppgang.

Aksjen er inne i reprisingsmodus og hvis man kommer igang med produksjonen i år slik det nå ser ut, skal den mest sannsynlig minst doble seg herfra.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare
Fizberg
07.06.2018 kl 10:09 6224

Alby (alias Mossing): Enten du vil høre det eller ikke, men det hjelper på PEN-kursen at ex QEC´ere melder overgang til PEN.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Var opp over 10% ja. Jeg håpet igår at 13 tallet ble fort historie, og jommen ser det slik ut?
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Da var 13 tallsfrykten et foreløpig tilbakelagt problem....
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare
Alby
07.06.2018 kl 10:16 6187


Fizberg

??
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Alby

Nå har enn sjanse på en X gang, og sjansen er stor.
Å spolere dette som en kun får oppleve en sjelden gang på OSB er galskap:)

La de som vil inn krangle om de få aksjene her nede.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

DOF Subsea has been awarded a contract in the Atlantic region to undertake a
FPSO hook-up offshore Nigeria. DOF Subsea will deploy the Skandi Skansen to
undertake the works in Q3 2018.
This contract reaffirms DOF Subsea's position as a leading mooring installation
and hook-up contractorGår ut fra det er på Dussafu;)

Nok en bekreftelse på at ting går etter planen??
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare
Nayroun
07.06.2018 kl 10:58 6034

Er vel nå man skal unnskylde for sin kritikk av gunnarius sine utspill mot QEC, ubetinget overgi seg og gå over til PEN. Hahah, man må ta børsen med humor. :)
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Helloween

Det står jo Nigeria....,

Det er det forøvrig mye å velge i.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Stemmer:DD
Aje, i og med det er BWO?
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Nei. Det er jo DOF Subsea.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Subsea's position as a leading mooring installation
and hook-up contractor ,på en FPSO.

Kobla BWO I mitt hode.

Same same..:)
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Fenomenet med stor omsetningen på formiddagen slo til igjen som antydet i går. Alle aksjer som lå som en sperre i går er tatt i dag og er blåst bort som dugg for solen.

14 er for meg et meget gledelig nivå. Det fundamentale vinner til slutt og heldigvis var frykten for oppkjøp på lavt to siffret ubegrunnet. Nå kan beilerne bare komme. Med 40% budpremie som er vanlig er vi nå på 20 kroner. Dette er minimum for at jeg i det hele tatt begynner å tenke tanken om salg.

Jeg er temmelig overbevist om at PEN ikke eksisterer som eget selskap når året er omme. Her vil det komme aktører som ser gullgruven PEN sitter på som samtidig har midler til å delta på AJE og kjøper hele stasen. Om vi ikke har fått et bud i løpet av september blir jeg veldig overrasket.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

JUICEitUP

Får nå inderlig IKKE håpe at noen får kjøpe oss ut for kun 20 kroner.
Går ut fra vi har passert 20 kroner innen first oil.
Så en evt budgiver må nok mye høyere;)
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare
vibro
07.06.2018 kl 11:37 7786

Enig i at 20 kroner er altfor lavt. Når de får cashflow kan de faktisk realisere og utløse store merverdier... 30 -60 kroner / aksje innen et par år.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Det går ikke heller. Vi har jo en gjetttekonkurranse gående ang. kurs ved nyttår?
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Fluefiskeren

Nettopp..hehe:)Det måtte en budgiver i det minste tatt hensyn til.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Nå er det endelig en liten bukett med pen aksjer på 14 kroner om noen vil inn.
Den ligger nok ikke lenge;)

Fint å ha litt omsetning på vei oppover.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Holy Flying Cow

This is the most exciting Roller Coaster I've ever been on :-)

Anyone who has the nuts to trade this now is nuts. Hopping off the rocket now is crazy as well.

The last webcast from BWO is absolutely perfect. And the analyst coverage of BWO is great and direclty transferable to PEN.

Even though I don't want it to happen, someone is going to try to buy us out. Hopefully there are enough small investors that can block it. Tremendous potential, and I want it all, not just part of it. Keeping the stock price high will make it more difficult to be bought out.

Tell your family and everyone you know about PEN. There is much more to go and money for everyone to make here.

Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

PetroMonkey

Vi har denne om det skulle dra seg til;)

http://aksjeinfo.net/PENI/index.php

PEN Interesseorganisasjon
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare
07.06.2018 kl 13:18 7468

Dette eldorado kan kanksje vare til BWO får løst sine Catcherproblemer ( la dde vare en stund til ;-) )- så vil nok en del penger strømme tilbake i BWO igjen
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

WOW,

Somebody just took like 95.000 shares at 14.00 in one gulp. That's 1,330,000 kroner!

Wasn't me this time :-)

Hope whoever put that out for sale is going to sleep well tonight and not run too hard to catch up later. CRAZY!

Buyer side under 14 is 10 times more volume than the seller side over 14.

Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Har vi en større fisk på vei inn?
Hadde håpet Pen gikk noe til under radaren før de store kommer på banen.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Åy, hva skjedde??! Plutselig klappa jo alt sammen her...
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Hva skjedde, ordre bøken droppet ut for alle aksjene på Nordnet .... og PEN stupte fra 14 til 13.35 ......

Går ting normallt andre plasser?
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

400K kjøpt på 14 tallet, 30K sendte den ned..:)
Her er det bare å sitte i ro å nyte turen.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Nordnet funker ikke, men SR er ok.
Greit med flere handle maskiner;)

Vi fikk renset ut ca 1% av total pen aksjer rundt 14 tallet, så turen videre opp kommer til å gå med mindre motstand ved neste forsøk;)
Edit
Der var Nordnet oppe å går igjen
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Jeg tror i har ret i at Nordnet nedbrud har en stor del af skylden . Jeg trak min ordre ud på 45000 . Det er jo svært at køre bil med bind for øjnene.vi er over 14 i morgen .
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

I dag ble 1,5% av totalt aksjer i pen omsatt på snitt 14 kroner.liker??
Tror det begynner å vektes opp for alvor nå når siste produksjons brønn er ferdig i neste uke (?)så er det rett på ny test brønn.
First oil er i lupen?og derretter fase 2 med 6 nye brønner.
Flott de??
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare
agawu
07.06.2018 kl 22:50 6655

Snart vil 206664 RSU'er automatisk innløses til ledelsen. I tillegg kommer tildeling av nye RSU'er, etter vedtak sist AGM om fornyelse av programmet.
Er vel mest hensiktsmessig at de mottar noen av selskapets egne aksjer som 'cash settlement'.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare
Alby
08.06.2018 kl 09:33 6332


Ser ut som den sliter med å komme opp på 14 tallet ?
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Alby

Første milepelen er når vi passerer 20 kroner.

Ha en PEN helg.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare
Alby
08.06.2018 kl 09:59 6275


Hellloween

Det blir innen utgangen av juni, hvis alt går etter planen ?? god helg

Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare