PEN - Dussafu følger plan og budsjett - Aje god progress


I det etterfølgende skal jeg forsøke å beskrive på en enkel måte hvorvidt det finnes en plan for videre Aje-utbygging og om finansiering kan bli mulig.

Panoro skiver i årsrapporten fra 2017 om sitt Aje-eiendel:

The Company’s license in Nigeria OML 113 is due for renewal
during the year 2018. Although, the license renewal is
expected to be customary, a near-term expiry exposes theGroup to short-term uncertainty.

Ved å skrive fornyelse av lisensen ”during the year 2018”, tror jeg her må ses i lys av pågående forhandlinger med myndighetene. For rent rettslig utløper lisensen i juni i år.

Fra årsrapport 2017:

In July 2017, a Turonian Gas Field Development Plan (FDP)
was submitted to Nigerian regulators for consideration. The
FDP comprises four or five production wells in the Turonian
tied back to existing and new infrastructure. The process
for the renewal of the OML 113 lease in June 2018 has commenced in 2017.

FDP (gass) i juli 2017 ble innsendt sammen med lisensforlengelse.

Turonian Oil Rim Prosjektet ikke har blitt verifisert ved reserver. MX Oil skriver følgende i sin presentasjon av 1. Mai 2018:

The recent performance of the Aje-5ST2 well completed on the Turonian oil rim has encouraged the Aje partnership to consider a more extensive development of this oil rim. Since the Aje Gas FDP was completed and submitted ahead of this well coming on line, AGR TRACS has only been able to recognise contingent resources associated with four horizontal wells proposed as a Phase 2 development in that plan. The encouraging production performance for the Aje-5ST2 well so far provides a strong incentive for further studies to better understand how the oil rim can be optimally developed.

These results confirm the commerciality of the Aje gas development, highlight the need for a revision to the development plan once the oil rim studies are completed and will underpin a final investment decision on the development of the Turonian reserves in the future.

Det som imidlertid er interessant å få med seg er at CEO i MX Oil skriver i et tilsvar som gjengitt på MXO-forumet at Oil Rim Project er tenkt bli utbygget ved prosjektfinansiering. Det skal forhandles om dette, sier Stefan Oliver. Derved må forventes at om Oil Rim prosjektet forsøkes bli prosjektfinansiert, må ditto gjelde for gassutbyggingen. Dette virker mest logisk. Det er også Turonian reservoaret som tappes. Det legges således til grunn at det trolig blir et integrert utbyggingsprosjekt, dvs. samlet både O&G, som trolig iverksettes ved at Aje-lisensen søker felles finansiering. Vil anta samlet utbyggingskostnad vil ligge på USD 500-600 mill. Ved endelig at lisensen er i vater (full settlement) , vil det virke meningsløst om ikke partnerskapet nå løser denne finansieringen til alles beste. Hva dette trolig vil innebære: Hver enkelt partner må og skal godkjenne endelig utbyggingsplan.

THE NATION skrev 4. mai 2017:

The Lagos State government is in discussion with the Federal Government through the Department of Petroleum Resources (DPR) – Nigeria’s oil and gas industry regulator, to get approval to take all the gas produced from Aje field located offshore Lagos.

A source in the Ministry of Petroleum Resources who requested for anonymity told The Nation that the discussion is progressing well but couldn’t confirm whether the state would be able to get the government’s endorsement for its request.

According to the source, Lagos wants to take all the gas produced from Aje field to generate power for residential, commercial and industrial electricity consumers. However, he didn’t give further details on the transaction.

http://thenationonlineng.net/lagos-seeks-fed-govts-approval-use-aje-fields/

Se på tidslinjen: THE NATION melder 4, mai at all gass, søkes bli brukt innenland, Lagos. Nå vites ikke eksakt hva som vil bli max gassproduksjon på Aje. Dersom all gass skal tas vil det være lite eller ingenting tilbake, slik at dette kan bli gjenstand for export, ref. WAGP (pipeline for export til landene i vest). Klart at Aje-lisensen vil ha max pris. Og normalt gjelder at export gir bedre pris enn domestic use. Det kan således ligge en interessekonflikt mellom myndighetene og Aje-lisensen. Således kan dette være en kime til uenighet, hvor muligens myndighetene benytter Aje-lisensforlengelsen aktivt. Egentlig ikke noen stor sak, for partene har samlet sett felles målsetting: Aje-lisensen vil selge til en kunde som kan garantere å bli off-taker, med garanterte betalingsforplktelser og myndighetene i Lagos ønsker all gass fra Aje. Er i alle fall hva media har meldt som en løsning.Viser til hva vi har omtalt tidligere:

1.2bn scf gas targeted as Lagos’ energy sector reform gets underway

by JOSHUA BASSEY | May 24, 2018 12:25 am

And as a strategy to making this real, the state government under the reform will be looking to sign long term off-take contracts for gas found in any oil field in Lagos.

Already operational in Badagry, Lagos, is the Aje Oil Field operated by Yinka Folawiyo Petroleum Company while the Dangote Oil Refinery within the Lekki Free Trade Zone (LFTZ) is proposed to commence operation in 2021.

http://www.businessdayonline.com/1-2bn-scf-gas-targeted-lagos-energy-sector-reform-gets-underway/

Tidslinjen virker logisk: Med hva som ble meldt i THE NATION 4. mai om Lagos som omsøker ta all gass og Panoros årsrapport 2017, som oppgir at FDP (gass) ble innsendt juli 2017 sammen med forlengelse av Aje-lisensen, korrelerer med artikkelen i THE NATION.

Samlet sett er det her man står i dag. Det er ikke unaturlig at det foregår et spill på innsiden, med tautrekking av egne interesser. Uansett, og selv om dette tar noe tid – kan jeg ikke se at Panoros interesser vil bli svekket med tilhørende value impact. Snarere tvert i mot. Det meste tyder nå på at lisensen vil ha på plass forlengelse og at Lagos trolig inngår off-take contract med Aje-lisensen. Dette bør medvirke til at lisensen enklere kan skaffe funding ifm. videre utbygging, med en betalingsgarantist og myndighetene i bånn. Videre finnes også en fundig-åpning ved at for eksempel Glencore som i dag er off-taker og det skal finnes en pre-fin. opsjon, vil være ytterligere interessert – gitt Oil Rim Project iverksettes, jf. funding.

Aje-lisensforlengelse bør bli meldt in due time, da rimeligvis Aje-lisensen neppe forserer uten endelig forlengelse.

Hva det hele koker ned til: MXO har indikert til en aksjonær og gjengitt på MXO-forum at en RNS (melding) om videre løp på Aje vil komme soon og at det vil bli søkt om mulig prosjektfinansiering.

Etter dette ser jeg ikke at Panoro bør ha bråhast med å selge sitt eiendel på Aje. La tiden og prosessene få virke, så kan resultatet bli at Aje-lisensen selv ordner med prosjektfinansiering. Det vil således og deretter mest sannsynlig være enklere å finne en kjøper og sikre best mulig pris for Panoros eiendel.
Tidsscenario og slik det forstås fra min side skissert av MXO: Oil Rim Project studies, Q2 2018. FID (O&G) utbygging - intensjon Q4 2018. Boring Turonian (Oil Rim), Q1 2019. Ambisiøst, men det haster også for myndighetene i Lagos som tydeligvis forutsetter Aje-gassen til eget konsum/kraftprod. fortest mulig.

Redigert 21.01.2021 kl 09:24 Du må logge inn for å svare

Mer Aje

Artikkel fra 29.mars så den har vel vært lagt ut her tidligere. Legger den likevel ut da det jo være greit i tilfelle med en repitisjon.

"

Oslo-listed international production and exploration company, Panoro Energy is in discussions with third parties about acquiring its 16 percent stake in the Aje oil, gas and condensate field in Nigeria.

According to international oil and gas media, Upstream, Panoro Energy is planning on selling its investment in the OML 113 oil field due to its high capital intensity, although the company remains objectively open for a farmout agreement.

Farmout is the assignment of part or all of an oil, natural gas or mineral interest to a third party for development. The interest may be in any agreed-upon form, such as exploration blocks or drilling acreage.

Panoro partook in the initial Aje expansion which targeted the field’s oil resources but, as a small company, it’s reluctant to invest in a future gas development that could cost about $400 million.

An email sent to the address found on the company’s website seeking comment on Monday went unreplied.

The proposed gas project could involve sending output to markets via the nearby West Africa Gas Pipeline (WAGP).

The Aje Field was discovered in 1997 in water depths ranging from 100-1,500m. Unlike the majority of Nigerian Fields which are productive from Tertiary age sandstones, Aje has multiple oil, gas and gas condensate reservoirs in the Turonian, Cenomanian and Albian age sandstones.

Five wells have been drilled to date on the Aje Field. Aje-1 and Aje-2 tested oil and gas condensate at high rates from the Turonian and Cenomanian reservoirs and Aje-4 confirmed the productivity of these reservoirs and discovered an additional deeper Albian age reservoir. Aje-5 was drilled in 2015 as a development well for the Cenomanian oil reservoir. The OML 113 license has full 3D seismic coverage from surveys acquired in 1997 and 2014.

In march 2014, federal government had approved Aje Field Development Plan (FDP) while in October 2014 the Final Investment Decision (FID) for the project was made. The FDP describes a development of the Aje Cenomanian oil reservoir via two subsea wells, the new Aje-5 well and a re-completed Aje-4 well, and a leased FPSO, the initial 2 wells have been in production since May 2016.

The Turonian gas condensate development phase is at the planning stage and will involved 3 or 4 wells producing over 500bcf of gas, 22MMbbls of condensate and 40MMbbls of LPG.

London based company, Panoro Energy holds high quality production, exploration and development assets in West Africa, namely the Dussafu License offshore southern Gabon, and OML 113 offshore western Nigeria."

http://www.businessdayonline.com/panoro-early-talks-offload-aje-field-asset/

Vi snakker mye om gassen på Aje som den største ressursen. Ikke så rart siden dette jo er korrekt. Likevel tror jeg nok noen blir overrasket over at det "kun" er 52% av samlede ressurser som er tørrgass. Det er hele 20 % LPG og 28 % olje/kondensat.

https://www.offshore-technology.com/projects/aje-field/

Det er forøvrig verdt ¨å merke seg at kondensat normalt prises som olje eller litt høyere.

Redigert 21.01.2021 kl 04:31 Du må logge inn for å svare

Burde kanskje holde kjeft, men som kjent har det vært utbrudd av Ebola i Kongo. Pr. 17.mai var det ikke registrert noen tilfeller i Gabon

«According to WHO, the Republic of Congo, the Central African Republic and Gabon are on the list of high risk countries. No cases of Ebola fever have been reported yet in Gabon.»

Godt å se at myndighetene tar sine forholdsregler.

«As a measure of prevention, the Gabonese authorities have decided to apply the following measures: suspension of flights and maritime connections from affected countries and restriction of the issuance of entry visas to Gabon to passengers coming from area affected by the epidemic. »

http://www.xinhuanet.com/english/2018-05/17/c_137186953.htm


Gabon har blitt rammet ved tidligere utbrudd, men ved de rette tiltak håper jeg de unngår det denne gang. Det er også laget en vaksine ifm. forrige utbrudd i Liberia, Sierra Leone. Et utbrudd i Gabon ville likevel være en katastrofe for en fattig befolkning, men vi vil også bli berørt gjennom Dussafu.

Kryss fingrene
Redigert 21.01.2021 kl 04:31 Du må logge inn for å svare
gunnarius
04.06.2018 kl 10:51 12003

SEBs analyse har med verdi fra tidligere og BWO økt fra NOK 8 verdi Dussafu til NOK 20 pga. høyere oljepris og Fase 2.

BWO:SEB HØYNER KURSMÅLET TIL 59 FRA TIDLIGERE 51

Oslo (TDN Direkt): SEB oppjusterer kursmålet på BW Offshore-aksjen til 59 kroner fra tidligere 51 kroner, ifølge en melding fra meglerhuset datert fredag 1. juni.

Meglerhuset begrunner blant annet kursmålsjusteringen med BW Offshore sine fremtidsutsikter om første olje fra Dussafu fase to i andre kvartal 2020, som de mener har en signifikant verdsettelsespåvirkning med nåværende oljepris.

SEB fastholder sin kjøpsanbefaling på aksjen.

PSP, finans@tdn.no

TDN Direkt, +47 21 95 60 70
Redigert 21.01.2021 kl 04:31 Du må logge inn for å svare
vibro
04.06.2018 kl 11:31 11949

Man øker verdien med 12 kroner fra 8 kroner til 20 kroner per BWO aksje = X 2,5. Tilsvarende økning for PEN mht. verdisettingen av Dussafu Fase 2 - vil også gi hyggelige tall for PEN aksjen.
Redigert 21.01.2021 kl 04:31 Du må logge inn for å svare
gunnarius
04.06.2018 kl 11:39 11930

Ønsker ikke gi mer av SEB sin analyse enn hva som er gjort. Oppfordrer andre til å bidra med mer info ifm. analysen.
Redigert 21.01.2021 kl 04:31 Du må logge inn for å svare

Vibro

Det er gjort på egen tråd og svaret er 14 kr. aksjen, men uklart hva det inkluderer.
Redigert 21.01.2021 kl 04:31 Du må logge inn for å svare
Alby
04.06.2018 kl 13:24 11814

Håper snart det kommer noen analyser på Pen ?
Redigert 21.01.2021 kl 04:31 Du må logge inn for å svare
vibro
04.06.2018 kl 14:08 11756

For hver 10 millioner fat produsert - med en fortjeneste på 40 USD per fat og en andel på 8,33% og 42,5 millioner aksjer, vil fortjenesten per aksje være som følger: 10 mill bbls X 40 USD X 0,0833 / 42,5 mill aksjer = 0,79 USD / aksje eller ca. 6,50 Kroner. Ved 20 mill fat 13 kroner per aksje osv. Her kan man gange seg oppover etterhvert som reservene øker.

Hvis man ender opp som på nabofeltet Etame og produserer 100 mill fat så er det 7,9 USD per aksje. Hvis Dussafu inneholder en mrd. fat som noen også spekulerer i så er det 79 USD per aksje.
Redigert 21.01.2021 kl 04:31 Du må logge inn for å svare
ealtheseal
04.06.2018 kl 14:44 11703

Jeg driver jevnt og trutt og plukker litt her rundt 12, hvis den stenger over 12,45 så er det ganske fri bane oppover?
Redigert 21.01.2021 kl 04:31 Du må logge inn for å svare
Trond.heim
04.06.2018 kl 18:00 11500

Jfr Vibro

Dersom Dussafu skal produsere 10 millioner fat så må snittproduksjonen ligge på 27500 fat pr. Dag i 365 dager.

Vi får en pekepinn på hvor mange brønner som må være i produksjon for å oppnå en slik produksjon, når resultatet fra de to første brønnene blir offentliggjort.
Gitt at fortjenesten da blir ca 6.50 pr aksje, hva blir forventet kurs?
Redigert 21.01.2021 kl 04:31 Du må logge inn for å svare
Alby
04.06.2018 kl 18:19 11447


TH

Hvor når kan vi forvente resultater fra produksjonstestene ?
Redigert 21.01.2021 kl 04:31 Du må logge inn for å svare
vibro
04.06.2018 kl 18:47 11406

Trond.heim

Jeg sier ikke noe om hvor lang tid de skal bruke på å produsere 10 millioner fat. Konstaterer kun verdien av 10 millioner fat. BWO antyder vel i sin fremføring av q1-18 resultatet at de tror på minst 100 mill fat. Fase 1 kommer vel til å produsere 10-15.000 fat per dag med 2 brønner. Fase 2 ytterligere 4 brønner. Siden kan det øke videre ved ytterligere funn i noen av de andre prospektene i Dussafu. Kursen er vel en kombinasjon av verdier som produseres hvert år og forventning om samlet produksjon. Ved 100 mill fat blir jo totalverdien fra Dussafu 65 kroner basert på mine forutsetninger. Forøvrig leste jeg et sted en forventning til 8 x årlig inntjening som en fornuftig aksjepris. Hvis de klarer 15.000 fat om dagen gir det 5.475.000 fat per år x 40 USD per fat x 0,0833 / 42.500.000 x 8,1 USD / NOK x faktor 8 = 27,81 NOK / aksje for Fase 1.
Ved 30.000 fat kan du doble disse tallene. Masse oppside her fremover.
Redigert 21.01.2021 kl 04:31 Du må logge inn for å svare

Og det er jo gjort funn i tre andre felt enn Tortue allerede.
Redigert 21.01.2021 kl 04:31 Du må logge inn for å svare
helloween
04.06.2018 kl 20:22 11276

Vibro

Dine tall er omtrent i tråd med SEB analysen.
Kurs 30 nok ved fase 1 og 60 nok ved fase 2, gitt at produksjonen er henholdsvis 15000 og 30000?

Vi har flere funn på Dussafu som fluefiskeren sier, pluss jokeren AJE (oml113) som modnes og har påvist pene resurser.
Redigert 21.01.2021 kl 04:31 Du må logge inn for å svare
Spitzer
04.06.2018 kl 20:31 11237

HNR/PEN hadde tidligere en reserve for alle fire funnene samlet. BWO/PEN har reevaluert seismikk og analogi vs Etame for en av de fire feltene; Tortue. Resultatet ble en oppgradering tilsvarende 80% økning av reservene. Økningen var ut fra feltets tidligere samlede reserver, mens ny-tolkningen nå gjelder kun en av de fire. Dette var også før de gjorde funn i Tortue vestre flanke. Vi vil dermed se en oppjustering av reserver for Tortue. I tillegg har BWO/PEN nevnt at de vil gjøre en re-evaluering av reservene for de tre andre funnene. Så har vi en ny appraisal i prospekt 6 (Ruche) som kan medføre ytterligere oppside på kort sikt.

Nå må markedet snart våkne. Dussafu synes å være en juvel.
Redigert 21.01.2021 kl 04:31 Du må logge inn for å svare
gunnarius
04.06.2018 kl 20:59 11595

I tillegg til Dussafu er det nå gode muligheter for at Aje-lisensen skikker sitt bo vel. Dvs. agerer som en samlet gjeng (settlement) og går for ekstern funding. Lisensen har ikke rom for krumspring eller annen usemje - gitt gassutbyggingen og oil-rim skal på plass.

Har egentlig fått trua på Aje igjen. Her kan vi se materialisering, men som nevnt i mitt hovedinnlegg: Det er en del brikker som må på plass. Poenget tror jeg vil være at Aje nå kan bli satt i spill, sammen med Dussafu. Forventer at det grunnleggende blir visualisert i løpet av sommeren på Aje.

Redigert 21.01.2021 kl 04:31 Du må logge inn for å svare
04.06.2018 kl 21:30 11514

In a presentation last week, the company said it had secured a 6-month drilling contract for the Norve rig in West Africa. The contract is expected to start in August at a dayrate of $80,000, placing the full contract value at around $14.7 million.

The offshore driller, one of the world’s largest jack-up rig owners, did not say who the client was.

The Norve is currently in Gabon, where it is drilling wells for BW Energy at the Tortue field under a contract which began in January 2018 and was firm until June 2018.

BW Energy recently said it would drill one more well, which should keep the Norve running for the company for another month. According to Bassoe Analytics, a free rig data tool, the Norve will stay with BW Energy until July 30, 2018.

In its quarterly report last Thursday, Borr Drilling said the company owned 15 premium (delivered in 2001 and after) jack-up drilling rigs and eight standard jack-up drilling rigs (built before 2001), and one semi-submersible. Furthermore, the group will take delivery of 14 rigs from yard from the second quarter 2018 until the fourth quarter 2020.

Borr Drilling last week said prospects for new rig contract opportunities were on an upward “trend as tendering activity and discussions with customers are increasing across all regions.”

The driller, however, warned that it wouldn’t jump into long-term contracts at any cost. Read more on that in a link below.
Redigert 21.01.2021 kl 04:31 Du må logge inn for å svare
agawu
04.06.2018 kl 23:08 11435

Ja det ble nevnt i prospektet til Borr den 25.05.18 at de hadde sikret en ny kontrakt for Norve i Gabon/Kamerun fra august 18 til februar 19. Dessverre for annen klient, men først bør de få i gang Tortue fase 1.
BWO nevnte i Q1 presentasjonen at de i begynnelsen av 2019 ser for seg en borekampanje på 6 brønner. Tortue fase 2 med fire produksjonbrønner og i Ruche området de to resterende avgrensningsbrønnene.
Forhåpentligvis blir det Norve som kommer tilbake i begynnelsen av 2019.

Også verdt å nevne fra Q1 presentasjonen, og som det har vært lite fokus på her på bruket er at BWO med tanke på siste utvikling i reserver og forventet produksjon allerede nå tar høyde for en utvidet levetid til feltet og har derfor gått i gang med 'life extension work packages', noe som selvfølgelig er mye billigere å ta mens FPSO fremdeles ligger ved verftet.
Redigert 21.01.2021 kl 04:31 Du må logge inn for å svare
helloween
05.06.2018 kl 08:18 11192

For de som elsker Ta

PEN:

Short term : Bullish
Mid term: Bullish
Long term : Bullish

Motstand 12,50

----------------------------------
For oss som er langsiktig:
Sitt i ro og få godt betalt:)
Redigert 21.01.2021 kl 04:31 Du må logge inn for å svare
piff
05.06.2018 kl 08:29 11130

Amen.:-)
Redigert 21.01.2021 kl 04:31 Du må logge inn for å svare
05.06.2018 kl 08:57 11044

Nordea i dag:
Value of Dussafu is likely to increase
Our current value on Dussafu is NOK 13 per BWO share, but this could increase by NOK 7.5 if BWO decides to drill two more production wells. In addition, BWO is evaluating a three well appraisal plan to evaluate the greater Ruche area within the Dussafu permit. Although BWO is not providing any financial targets, it sees potential for a further 40 million gross barrels should the appraisal wells be successful. Consequently, the value of the oil and gas division could justify as much as 60-80% of current share price. As such, the total reserve potential for the Dussafu development could reach 100 million barrels, in line
with nearby field clusters, which all have produced more than 100 million barrels.
Redigert 21.01.2021 kl 04:31 Du må logge inn for å svare
Alby
05.06.2018 kl 09:32 10965


Så får vi se om motstanden knekkes i dag ?
Redigert 21.01.2021 kl 04:31 Du må logge inn for å svare
d12m
05.06.2018 kl 09:36 10956

Personlig syns jeg det er litt rart at BWO kan komme til 80% høyere bare ved å se på dokumentasjon (altså ikke ved å fysisk testing). Harvest var vel neppe av den konservative sorten?
Redigert 21.01.2021 kl 04:31 Du må logge inn for å svare
helloween
05.06.2018 kl 09:43 10922

Siste rest på 12,60 nå?:)
Redigert 21.01.2021 kl 04:31 Du må logge inn for å svare
Spitzer
05.06.2018 kl 09:48 10892

d12m
Med ex.Vaalco operativ team på laget har BWO fått inngående kjennskap til Etame-feltet. Tror det er dette som i stor grad har medført oppgradering av reservene. Mener Tortue produseres fra samme lag/sone som Etame. Borring/tester så langt har bekreftet at de nye estimatene ser ut til å ha truffet bra.
Vi snakker om et veldig erfarent operativt team - egentlig en ønskedrøm fra PEN sin side etter mange års ørkenvandring i kompani med Harvest.
Redigert 21.01.2021 kl 04:31 Du må logge inn for å svare

Reprocessing of seismic data, or even interpreting seismic data with a better understanding of the geotechnical properties can give a much better result.

It's not the same as two people reading the same word document and having vastly different opinions about what it says.

The resistance at 12,50 should be taken out today or in the coming days.

Successfull completion of the 2nd production well should put this level behind us for good. The 9 - 10 gap will forever remain open.

Anyone trying to trade at this level after the BWO presentation is absolutely crazy! PEN has to be the best risk / reward company on the OSE at this level.
Redigert 21.01.2021 kl 04:31 Du må logge inn for å svare
PetterX
05.06.2018 kl 10:29 10789

Ser ut som PEN har brutt motstanden, og at det nå teknisk sett er blue sky fremover.
Redigert 21.01.2021 kl 04:31 Du må logge inn for å svare
JUICEitUP
05.06.2018 kl 13:33 10598

PEN er nå så potent at det formelig dunster rocket fuel rundt hele selskapet. En liten gnist i form av en melding eller liknende og raketten tar av.
Redigert 21.01.2021 kl 04:31 Du må logge inn for å svare
helloween
05.06.2018 kl 14:06 10534

JUICEitUP

Da setter eg på poppanlegget mitt og spiller "Come on baby light my fire".??
Redigert 21.01.2021 kl 04:31 Du må logge inn for å svare
sulzrox
05.06.2018 kl 14:29 10484

Kjøpte 10% til på 12.60.
Kursutviklingen ser sterk ut. Små dipper og så spretter kursen opp, for å si det litt flåsete.
Volumbalansen er også fin
Redigert 21.01.2021 kl 04:31 Du må logge inn for å svare
helloween
05.06.2018 kl 15:07 10414

Er vel en real sjanse for den siste produksjonsbrønnen(fase 1) blir ferdig boret neste uke?
Redigert 21.01.2021 kl 04:31 Du må logge inn for å svare
vibro
05.06.2018 kl 15:57 10310

BW Adolo sin avgang fra Singapore blir også spennende å følge. Leste meg opp på spesifikasjonene og hun kan faktisk ta imot 40.000 fat per dag. Svært bra at de levetidsforlenger henne fordi de har fått forventninger om økt produksjonstid på Tortue....
Redigert 21.01.2021 kl 04:31 Du må logge inn for å svare

Som kjent har vi Etame nord for Dussafu. Begge er field clusters(4felt på Etame). Mange likheter: Begge har sander som reservoarer (Gamba og Dentale). Begge er presalt.

Hvis noen ønsker å vite mer om Etame anbefales denne fra mai. Veldig bra:

https://s3.amazonaws.com/filecache.drivetheweb.com/ir1_vaalco/344/download/May%20company%20update%20final.pdf

EDIT. Og jammen ser det ut som vi får årsbeste for PEN ennå engang.?
Redigert 21.01.2021 kl 04:31 Du må logge inn for å svare

For those that want to see what a beautiful triple top strong buy signal looks like:

http://www.4-traders.com/PANORO-ENERGY-ASA-6278756/charts/

Otherwise this looks like mount everest, where we are currently at camp 1 getting ready to make our way up to camp 2. Still a long way to the summit at the top :-)

Redigert 21.01.2021 kl 04:31 Du må logge inn for å svare

Ja rent teknisk ser det ud til at vi skal op i niveauet 14-15 inden for meget kort tid. Vi må se om opstigningen til to Camp 2 holder??
Redigert 21.01.2021 kl 04:31 Du må logge inn for å svare
Alby
05.06.2018 kl 17:38 10137

Ja, det blir Thailandsturer av dette :-)
Redigert 21.01.2021 kl 04:31 Du må logge inn for å svare
gunnarius
05.06.2018 kl 18:50 10022

Som tidligere nevnt er ikke alt fryd og gammen med det gasssalg - og manglende betaling som WAPCo har erfart tidligere via sin pipeline, WAGP - som går like ved Aje feltet. Likefullt viser denne artikkelen at Lagos/Nigeria satser tungt på WAGP og at pipeline omtales som en gass/energi-hub. Slik det ser ut per i dag ligger det an til en to-delt distribusjon. Er egentlig som tidligere nevnt av CEO i Panoro: Gass fra Aje antas gå i WAGP i retning vest ved export. Videre vil den andre retningen være hva regjeringen i Lagos ønsker, nemlig gass fra Aje til forbruk/gasskraftverk, Lagos.

Positivt at videre satsing og betydningen av WAGP settes i fokus og at offshore Lagos nevnes som kilde til fremtidig gassleveranse. Det forventes, slik myndighetene i Lagos skisserer, at Lagos inngår off-take kontrakt med Aje-lisensen.

Tror vi vil få noe mer progress om Aje-utbyggingen av O&G i løpet av sommeren, inkl. lisensforlengelse:

More Gas Resources Currently Being Discovered Offshore in Lagos – Kachikwu

By Daniel Anomietei

June 5, 2018

The Federal Government, on Tuesday, disclosed that more gas resources are currently being discovered offshore in Lagos and also stated that the discoveries, along with the return of peace to the Niger Delta, would boost the country’s gas supply to the West Africa Gas Pipeline (WAGP) Project.

Speaking at the West African Gas Pipeline (WAGP) Project’s Committee of Ministers’ Meeting in Abuja, Minister of State for Petroleum Resources, Mr. Ibe Kachikwu, said Nigeria, along with the partner countries had nurtured the WAGP project and are looking at further addressing the challenges that had hindered the achievement of their set targets.

Kachikwu maintained that Nigeria will continue to play her part in seeing that all the partners work together with the aspirations of the project to achieve a greater integration of the West African region.

He said, “The WAGP Project is being celebrated all over Africa today as the flagship project for the New Partnership for African Development (NEPAD). Therefore, this project should be sustained with our cooperation from all parties.

“On the part of Nigeria, I am pleased to be able to welcome you all at a point when the Niger Delta is stable and gas supply from Nigeria is becoming more assured and also when more gas resources are being discovered offshore Lagos, which could present more option of gas supply to the West African Gas Pipeline Project.”

For alt:

https://bizwatchnigeria.ng/more-gas-resources-currently-being-discovered-offshore-in-lagos-kachikwu/
Redigert 21.01.2021 kl 04:31 Du må logge inn for å svare
Teed
05.06.2018 kl 19:14 9964

Er det noen som kjenner detaljen i avtalen mellom lisenseiere og myndighetene i Gabon? Hvordan blir capex vurdert mhp cost oil, hva er fordelingen av profit oil mellom lisenseiere og myndigheter, og hva er skatte prosenten?
Redigert 21.01.2021 kl 04:31 Du må logge inn for å svare
vibro
05.06.2018 kl 19:31 9920

Teed, se slide nr 15 i siste presentasjon (Nordnet) på hjemmesiden til Panoro.

Ved oljepris 59 USD/ barrel så fordeler det seg slik: Opex 13-16 USD - Tax 12 USD - Profit 31-34 USD

Hyggelige tall!
Redigert 21.01.2021 kl 04:31 Du må logge inn for å svare

Teed

Hvis du titter på linken jeg la ut over fra Vaanco vil du ihvertfall få noen svar.
Redigert 21.01.2021 kl 04:31 Du må logge inn for å svare