PEN - Dussafu følger plan og budsjett - Aje god progress


I det etterfølgende skal jeg forsøke å beskrive på en enkel måte hvorvidt det finnes en plan for videre Aje-utbygging og om finansiering kan bli mulig.

Panoro skiver i årsrapporten fra 2017 om sitt Aje-eiendel:

The Company’s license in Nigeria OML 113 is due for renewal
during the year 2018. Although, the license renewal is
expected to be customary, a near-term expiry exposes theGroup to short-term uncertainty.

Ved å skrive fornyelse av lisensen ”during the year 2018”, tror jeg her må ses i lys av pågående forhandlinger med myndighetene. For rent rettslig utløper lisensen i juni i år.

Fra årsrapport 2017:

In July 2017, a Turonian Gas Field Development Plan (FDP)
was submitted to Nigerian regulators for consideration. The
FDP comprises four or five production wells in the Turonian
tied back to existing and new infrastructure. The process
for the renewal of the OML 113 lease in June 2018 has commenced in 2017.

FDP (gass) i juli 2017 ble innsendt sammen med lisensforlengelse.

Turonian Oil Rim Prosjektet ikke har blitt verifisert ved reserver. MX Oil skriver følgende i sin presentasjon av 1. Mai 2018:

The recent performance of the Aje-5ST2 well completed on the Turonian oil rim has encouraged the Aje partnership to consider a more extensive development of this oil rim. Since the Aje Gas FDP was completed and submitted ahead of this well coming on line, AGR TRACS has only been able to recognise contingent resources associated with four horizontal wells proposed as a Phase 2 development in that plan. The encouraging production performance for the Aje-5ST2 well so far provides a strong incentive for further studies to better understand how the oil rim can be optimally developed.

These results confirm the commerciality of the Aje gas development, highlight the need for a revision to the development plan once the oil rim studies are completed and will underpin a final investment decision on the development of the Turonian reserves in the future.

Det som imidlertid er interessant å få med seg er at CEO i MX Oil skriver i et tilsvar som gjengitt på MXO-forumet at Oil Rim Project er tenkt bli utbygget ved prosjektfinansiering. Det skal forhandles om dette, sier Stefan Oliver. Derved må forventes at om Oil Rim prosjektet forsøkes bli prosjektfinansiert, må ditto gjelde for gassutbyggingen. Dette virker mest logisk. Det er også Turonian reservoaret som tappes. Det legges således til grunn at det trolig blir et integrert utbyggingsprosjekt, dvs. samlet både O&G, som trolig iverksettes ved at Aje-lisensen søker felles finansiering. Vil anta samlet utbyggingskostnad vil ligge på USD 500-600 mill. Ved endelig at lisensen er i vater (full settlement) , vil det virke meningsløst om ikke partnerskapet nå løser denne finansieringen til alles beste. Hva dette trolig vil innebære: Hver enkelt partner må og skal godkjenne endelig utbyggingsplan.

THE NATION skrev 4. mai 2017:

The Lagos State government is in discussion with the Federal Government through the Department of Petroleum Resources (DPR) – Nigeria’s oil and gas industry regulator, to get approval to take all the gas produced from Aje field located offshore Lagos.

A source in the Ministry of Petroleum Resources who requested for anonymity told The Nation that the discussion is progressing well but couldn’t confirm whether the state would be able to get the government’s endorsement for its request.

According to the source, Lagos wants to take all the gas produced from Aje field to generate power for residential, commercial and industrial electricity consumers. However, he didn’t give further details on the transaction.

http://thenationonlineng.net/lagos-seeks-fed-govts-approval-use-aje-fields/

Se på tidslinjen: THE NATION melder 4, mai at all gass, søkes bli brukt innenland, Lagos. Nå vites ikke eksakt hva som vil bli max gassproduksjon på Aje. Dersom all gass skal tas vil det være lite eller ingenting tilbake, slik at dette kan bli gjenstand for export, ref. WAGP (pipeline for export til landene i vest). Klart at Aje-lisensen vil ha max pris. Og normalt gjelder at export gir bedre pris enn domestic use. Det kan således ligge en interessekonflikt mellom myndighetene og Aje-lisensen. Således kan dette være en kime til uenighet, hvor muligens myndighetene benytter Aje-lisensforlengelsen aktivt. Egentlig ikke noen stor sak, for partene har samlet sett felles målsetting: Aje-lisensen vil selge til en kunde som kan garantere å bli off-taker, med garanterte betalingsforplktelser og myndighetene i Lagos ønsker all gass fra Aje. Er i alle fall hva media har meldt som en løsning.Viser til hva vi har omtalt tidligere:

1.2bn scf gas targeted as Lagos’ energy sector reform gets underway

by JOSHUA BASSEY | May 24, 2018 12:25 am

And as a strategy to making this real, the state government under the reform will be looking to sign long term off-take contracts for gas found in any oil field in Lagos.

Already operational in Badagry, Lagos, is the Aje Oil Field operated by Yinka Folawiyo Petroleum Company while the Dangote Oil Refinery within the Lekki Free Trade Zone (LFTZ) is proposed to commence operation in 2021.

http://www.businessdayonline.com/1-2bn-scf-gas-targeted-lagos-energy-sector-reform-gets-underway/

Tidslinjen virker logisk: Med hva som ble meldt i THE NATION 4. mai om Lagos som omsøker ta all gass og Panoros årsrapport 2017, som oppgir at FDP (gass) ble innsendt juli 2017 sammen med forlengelse av Aje-lisensen, korrelerer med artikkelen i THE NATION.

Samlet sett er det her man står i dag. Det er ikke unaturlig at det foregår et spill på innsiden, med tautrekking av egne interesser. Uansett, og selv om dette tar noe tid – kan jeg ikke se at Panoros interesser vil bli svekket med tilhørende value impact. Snarere tvert i mot. Det meste tyder nå på at lisensen vil ha på plass forlengelse og at Lagos trolig inngår off-take contract med Aje-lisensen. Dette bør medvirke til at lisensen enklere kan skaffe funding ifm. videre utbygging, med en betalingsgarantist og myndighetene i bånn. Videre finnes også en fundig-åpning ved at for eksempel Glencore som i dag er off-taker og det skal finnes en pre-fin. opsjon, vil være ytterligere interessert – gitt Oil Rim Project iverksettes, jf. funding.

Aje-lisensforlengelse bør bli meldt in due time, da rimeligvis Aje-lisensen neppe forserer uten endelig forlengelse.

Hva det hele koker ned til: MXO har indikert til en aksjonær og gjengitt på MXO-forum at en RNS (melding) om videre løp på Aje vil komme soon og at det vil bli søkt om mulig prosjektfinansiering.

Etter dette ser jeg ikke at Panoro bør ha bråhast med å selge sitt eiendel på Aje. La tiden og prosessene få virke, så kan resultatet bli at Aje-lisensen selv ordner med prosjektfinansiering. Det vil således og deretter mest sannsynlig være enklere å finne en kjøper og sikre best mulig pris for Panoros eiendel.
Tidsscenario og slik det forstås fra min side skissert av MXO: Oil Rim Project studies, Q2 2018. FID (O&G) utbygging - intensjon Q4 2018. Boring Turonian (Oil Rim), Q1 2019. Ambisiøst, men det haster også for myndighetene i Lagos som tydeligvis forutsetter Aje-gassen til eget konsum/kraftprod. fortest mulig.

Redigert 21.01.2021 kl 09:24 Du må logge inn for å svare
piff
05.06.2018 kl 21:31 9648

Desverre bommer du med ca 12-14 usd pr boe på profiten.
Profitt 18- 20 usd pr boe.nett.
Redigert 21.01.2021 kl 01:31 Du må logge inn for å svare

Det er jo en vesentlig forskjell på opex: 26 for Valcoo og anslått 13-16 for tortue (20 over levetid). Men interssante tall som antyder mer eller mindre en tredobling i netto marginer for valcoo ved en prisøkning fra 55 til 75. Dersom tilsvarende prissensitivtet gjerlder for PENs marginer/ net cash flow, så er vel nesten SEBs analyse og intervall på 20-30 ved first oil for smalt. Over tid vil selvsagt kostnadsutvikling ved høyere oljepris begrense marginene noe. Men skal man gjette på Net cash flow for eks en oljepris ved 75 for PEns sin del (ved å se på Vaalco sine tall), så kan det være i størrelseorden 40-45 USD. Sterkt. Net cash flow selvsagt noe lavere.
Redigert 21.01.2021 kl 01:31 Du må logge inn for å svare

Her går det slag i slag ?fase 2 starter opp rett etter first oil.var det 6 brønner i fase 2? Har kommet ut av tellingen? ??

Fy f.. dette kan bli bra om de nå kommer med noe ang Aje (oml113)
Har vi en mer potent aksje enn Pen på OSB?néei?
Redigert 21.01.2021 kl 01:31 Du må logge inn for å svare

Har vi en mer potent aksje enn Pen på OSB?néei? - spør helloween.

Dersom det med "potent" menes det substansielle og rimelig grad av risk, så kan jeg innen O&G knøtt være enig med deg. En aksje som følges fra min side er QEC. En aksje som også er særdeles potent, men også befengt med høy risk. Meldingen på mandag om løsning vs. Repsol og acres St. Lawrence er uten tvil bull. Likefullt beror en videre materialisering og at reguleringene slippes, samt sosial aksept kan oppnås.

I dette tidsaspektet: Quebec har valg 1. oktober og spørsmålet blir om regjeringen slipper regulerinegene i forkant eller etter valget. Publiserer regjeringen reguleringene før nasjonalforsalingen tar sommerferie 15. juni eller senere i sommer, ser jeg virkelig god oppside og en meget potent aksje i QEC. Avventer Couillard-regjeringen til etter valget 1. oktober med reguleringene og en ny mulig regjering, blir langt høyere risk tatt inn i ksjen. Etter mitt syn, 50/50. Uten tvil er både QEC og PEN aksjer som bør forvente mediaomtale og videre løft. For QEC hefter en del risk og regulerinegne. Velger man bort høy risk og går for det substansielle, velges PEN. Dette sagt, fordi det er en del blest rundt QEC. Kun nevnt i et "potent-aksjeperspektiv" OSE.

For PEN gjelder nå positiv ferdigstillelse ifm. boring av prod. brønn nr. 2 og sailaway Adolo, med tilhørende melding innen et par uker. Kan virkelig bli en positiv trigger.
Redigert 21.01.2021 kl 01:31 Du må logge inn for å svare

Gunnarius

Følger også litt med Qec. Diskusjonen dreier seg om hvorvidt det blir gitt tillatelser eller ikke, og der har den gjort veldig lenge.

Hva med gasspris? Hvis den følger Henry Hub på noen måte er den temmelig lav og man må se det opp mot breakeven i Quebec ( men der er sikkert ikke så lett å anslå selv om det har vært noen letebrønner tidligere). Føler at olje på Dussafu er tryggere ja, selv om det selvsagt er risiko her også som allle andre steder. Canada er jo et stabilt land i forhold til Afrika, men jeg føler likevel at QEC sin børsverdi er for høy sammenlignet med f.eks. PEN og WRL. Dog er dettte er selvsagt kun min personlige mening. Har tjent mye penger på QEC tidligere. Når den først går så har den en tendens til å gå kraftig. Litt sånn opp som en løve og ned som en skinnfell.

Ønsker dog aksjonærene med Domus i spissen selvsagt lykke til.


https://www.forbes.com/sites/arthurberman/2017/07/05/shale-gas-is-not-a-revolution/#5a2294f31b57
Redigert 21.01.2021 kl 01:31 Du må logge inn for å svare
Teed
06.06.2018 kl 08:42 9152

Jeg fant ikke linken. Kan du poste på nytt?
Redigert 21.01.2021 kl 01:31 Du må logge inn for å svare
Teed
06.06.2018 kl 08:42 9149

Jeg fant ikke linken. Kan du poste på nytt?
Redigert 21.01.2021 kl 01:31 Du må logge inn for å svare

Kan godt hende Qec har ett stort potensiale utover de 3 milliarder som den nesten prises til nå.
Men tenker det er bedre med en fugl i handa, enn 10 på taket:)

Vi får se, men kan ikke tenke meg noe annet enn vi(pen) skal passere 40 kroner i løpet av 2019;)
Redigert 21.01.2021 kl 01:31 Du må logge inn for å svare

Absolutt Fluefiskeren. Og la meg ta det siste først: Ønsker også Domus & Co. alt hell og lykke til videre!

Min kritikk vs. QEC og hausserne er at disse stort sett er inne for hurtighetens del. Det blir en ulveflokk som jakter i lag og kursen drives oppover i flokk. Trist for den del av aksjonærmengden som går for mer langsiktig plassering og egentlig savner per def. fakta.

Å det var mye jeg kunne si og som virkelig fremstår som rene utfordringer for QEC, men lar dette bli siste innspill om QEC på en PEN tråd. Bare ha lagt til at regjeringen har nevnt via media at den senere i juni vil kommentere kravet ifm. at det minst er 166 kommuner som krever avstandskrav på 2 km. Alternativet om ikke dette innfris, så ligger det vedtak om å gå til søksmål mot regjeringen, ved behov. Selv ved at reguleringene foreligger, har det bare så vidt begynt for QEC vs. all støy og plunder. Gasspris, økonomi, finansiering og ikke minst sosial aksept - ved at det muligens kun blir dediserte kommuner eller i det hele tatt. På toppen av det hele OGAT, regjeringens land planning use, hvor kommunene selv kan dedisere utnyttelse av arealene. Dvs kan nekte fracking og utvinning - med myndighetenes velsignelse.

Det var alt om QEC, nå mer om PEN ....
Redigert 21.01.2021 kl 01:31 Du må logge inn for å svare

Forstår ikke de som tørr å prøve seg på å trade Pen på dette nivået.

Vi vet Adolo sin avgang fra Singapore nærmer seg.
Vi vet at produksjonsbrønn nr 2 begynner å bli ferdig.
Vi vet testbrønn med høy cos kjøres i gang etter produksjonsbrønnen.
Vi vet de skal kjøre i gang fase 2 med hele 6 brønner(?) etter fase 1.
Vi vet det jobbes med Aje(oml113)

Her spilles ABBA - mony mony :D
Redigert 21.01.2021 kl 01:31 Du må logge inn for å svare

Da var vi på 13-tallet. Skummelt tall som vi burde legge raskt bak oss??
Redigert 21.01.2021 kl 01:31 Du må logge inn for å svare

Fluefiskeren

Iallefall innen fredag??
Redigert 21.01.2021 kl 01:31 Du må logge inn for å svare

Hehe, er 13 tallet skummelt? Synes det ser helt greit ut jeg. Bare vi fortsetter oppover.
Redigert 21.01.2021 kl 01:31 Du må logge inn for å svare

Fra Keppelverftet i Singspore:

BW ADOLO nears delivery
Having converted the vessel from a tanker in 2007, Keppel O&M this time upgraded the BW ADOLO to fulfil the requirements of the Dussafu field, and celebrated the vessel’s naming on 5 April 2018.
Redigert 21.01.2021 kl 01:31 Du må logge inn for å svare
Alby
06.06.2018 kl 09:50 7469


Det er noe som heter " 13 til bords " ??
Redigert 21.01.2021 kl 01:31 Du må logge inn for å svare

Det er verdt å merke seg at det nå er på regjerings - og føderalt hold Nigeria det uttales av Mr Ibe Kachikwu, Minister of State for Petroleum Resources at gass offshore Lagos vil utgjøre fremtidig prod. og leveranse av gass via WAGP. Tidligere er det regjeringen i Lagos som har forespurt på føderalt hold Nigeria om staten Lagos kan få ta all gass fra Aje, samt det er meldt i media at Lagos vil inngå off-take kontrakter med selskap offshore Lagos. Her er det etter min kunnskap kun Aje feltet som ligger så langt frem i løypa at dette er mulig i et realtivt kortsikitg tidsperspektiv. Slik ministeren her uttaler seg synes dette nå kunne være akseptert. Ellers hadde ikke ikke offshore Lagos blitt nevnt eller off-take kontrakter i regi regjeringen Lagos.

Mener egentlig å si at det synes være progress ifm. Aje O&G utbyggingen, som kan bli meldt i den nærmeste fremtid, selv om det sikkert er forhandlinger på innsiden. Man er faktisk kommet rimelig langt ved at det synes være synkronisert regjeringen Lagos vs. regjeringen på føderalt hold Nigeria at Aje gassen skal opp og frem.


Jun 6th 2018


Business and Financial News

Nigeria will boost gas supply with new gas discoveries offshore Lagos
Ibe Kachikwu, Minister of State for Petroleum Resources speaking at the event

The Minister of State for Petroleum Dr. Ibe Kachikwu has revealed that more gas resources are being discovered offshore Lagos.

The minister who disclosed this at the West African Gas Pipeline Project’s Committee of Ministers’ Meeting in Abuja noted that with the relative peace in the oil-rich Niger-Delta and the new gas discoveries offshore Lagos, would further boost the country’s revenue base and increase the country’s gas supply to the West Africa Region.

Kachiukwu further noted that Nigeria along with the partner countries had nurtured the WAGP project and are looking at further addressing the challenges that had hindered the achievement of their set targets.

Recall that in 2016, the Federal Government granted the approval for four of the five Aje Oil wells, discovered in Lagos State and disclosed plans to commence disbursement of 13 percent derivation fund to the state as an oil producing entity.

Aje is an offshore field located in OML 113 in the western part of Nigeria in the Dahomey Basin. The field is situated in water depths ranging from 100 to 1,000 meters and is about 24 kilometers from the coast.

It contains hydrocarbon resources in sandstone reservoirs in three main levels – a Turonian gas condensate reservoir, a Cenomanian oil reservoir and an Albian gas condensate reservoir.

Also at a recent press briefing, the Lagos State Commissioner for Finance, Mr. Akinyemi Ashade disclosed that since the state joined the league of oil producing States, it had received a total of ₦327million revenue, comprising ₦197million and ₦130million received in 2017 and first quarter of 2018 respectively.

The West African Gas Pipeline (WAGP) is a natural gas pipeline to supply gas from Nigeria’s Escravos region of Niger-Delta area to the Benin Republic, Togo and Ghana. It is the first regional natural gas transmission system in sub-Saharan Africa.

The project which began in 1982, when the Economic Countries of West Africa (ECOWAS) proposed the development of a natural gas pipeline throughout West Africa region.

http://www.deeplookers.com/nigeria-will-boost-gas-supply-with-new-gas-discoveries-offshore-lagos/
Fizberg
06.06.2018 kl 12:08 7291

Nordea er "bull" på BW Offshore - se melding på HO idag kl 10:43:
"Nordea Markets ser god verdi i BW Offshore, men mener aksjekursen fortsatt vil svinge fremover, går det ifølge TDN Direkt frem av en oppdatering.- Vi verdsetter verdien av den nåværende FPSO-flåten til minst 50 kroner per aksje. I tillegg kommer verdien på olje- og gassvirksomheten på Dussafu, som vi konservativt verdsetter til 13 kroner per aksje. Velger BW Offshore å bore ytterligere to brønner i området, anslår vi at verdien kan øke ytterligere 7,50 kroner per aksje, skriver meglerhuset"

Dette vil også kunne gi positiv påvirkning for verdien av PEN.

Har plutselig etablert seg en heftig selgerside. Kan se ut som mange hadde 13 som target. Kommer nok ikke gjennom denne i dag, da må det en storfisk på banen. I morgne derimot kan det igjen se helt anderledes ut. Vært en trend noen dager nå at det tas ut litt volumer fra morgenen av. Satser på EOD på 13 blank og en touch av 13,50 i morgen.

Ganske sterk kjøper siden fra 12,80 og oppover også ....

Holder på å brytte ut av en langsiktig trend kanal på oppsiden også.

Bull Bull Bull Bull alle veier. Teknisk og fundamanetalt og alt annent du kan tenke på :-)

Pensjonere meg når jeg har 8 siffer på kontoen of feit utbytte!

De fleste som eier pen aksjer selger ikke på dette nivået:)

Vi vet jo hva som kommer ?
vibro
06.06.2018 kl 16:03 7067

Det kan virke som om markedet begynner å få troen på at Dussafu faktisk kommer i produksjon i 2018 - som planlagt. Oppsidepotensialet på dette feltet er jo hinsides dersom man tar med Prospect A & B (1 mrd fat). Prospect 6 blir også svært spennende å få svar på når det blir borret i juli.

Les gjerne denne analysen fra desember 2017:

https://seekingalpha.com/instablog/49022789-moonflash2017/5088683-panoro-energy-asa-rare-oil-gas-investment-opportunity-massive-upside-potential
PetterX
06.06.2018 kl 18:08 6938

Jeg ser jo klart at det er en enormt potensiell oppside i PEN. Hva er deres mål på aksjekurs angående oppside i forskjellige scanarioer? Ser dere ingen nedside i det hele tatt? Ser dere noe som kan gå så galt neste 1-2 år som gjør aksjen verdiløs?
vibro
06.06.2018 kl 18:19 6915

Viktig å huske på to ting:

1) Dette er utbygging og produksjon av olje og gass.
2) Dette er i Afrika.
06.06.2018 kl 20:14 6788

So what ? Et utall selskaper jobber i afrika har selv jobbet for en rekke oljesdlskaper dernede
MD12
06.06.2018 kl 20:38 6778

Afrika = risiko (ingen fordommer)

Ettersom vi kjapt diskuterte QEC tidligere i dag nevnes at det ble holdt pressekonferanse i Quebec, hvor skiferen nå endelig er lagt død.

Her er to twitter meldinger fra minsiter for miljø og klima, deretter journalist i Le Devoir, Alexandre Shields:

Ministeren:

I am very pleased to be with my colleague @pierremoreauplq for this important and historic announcement for Quebec regarding #hydrocarbons and the protection of the environment, once again demonstrating that we are listening to the public! #polqc

Le Devoirs journalist:

Last hour: After years of controversy, the Couillard government finally puts an end to shale gas projects in Quebec. @LeDevoir @equiterre @UMQuebec @FQMenline

Fytt i katta det blir blodbad i morgen med QEC!

piff, håper du kom deg tilbake til PEN i tide og lyttet til alle mine skriverier og formaninger ifm. det regulatoriske i Quebec.

Her følger en siste twitter fra minister Moreau:

From now on, in Quebec, the exploration and exploitation of hydrocarbons is forbidden, unless it meets the most rigorous rules in order to protect our environment.

Game over for shale gas og Questerre i Quebec. Så gikk det som jeg sa: Man tukler ikke med befolkningen i et valgår. Er veldig godt fornøyd med å ha analysert riktig, men det føles ikke som en seier ved at flere nå står ribbet tilbake. Men gudene skal vite hvor mye dritt jeg har fått slengt rett i fjeset for mine skriverier og anti-holdning til fracking i Quebec.


Redigert 06.06.2018 kl 20:51 Du må logge inn for å svare

Sånn er det alltid, Gunnarius. Synd, men sant.

EDIT. Da får aksjonærene bare håpe at LOIen ikke er bindende.
Redigert 06.06.2018 kl 20:59 Du må logge inn for å svare
06.06.2018 kl 21:11 6710

En så sviende melding rett i fleisen håper jeg virkelig vi ikke opplever i pen i fremtiden. Det der er skikkelig kjipern! Glad jeg fulgte de kritiske røstene og magefølelsen denne gang. Pluss at jeg ikke ønsker å realisere større summer fra aksjesparekonto ennå uten "garantier". Var fryktelig nære på å handle qec i går etter siste oppdatering. Føler med de som får en skrell nå. Ingen moro hovere over sånt.

Bare å takke og bukke til de skribentene her på forumet som gjør at man kan gjøre gode vurderinger. Takk takk takk!
Redigert 06.06.2018 kl 21:15 Du må logge inn for å svare

Var trist for dem som var inne tungt i Qec.
Klok av tidligere skade, så har eg heldigvis ikke Qec.

Som eg sa tidligere, det er bedre med en fugl i handa enn 10 på taket.
Spitzer
06.06.2018 kl 21:25 6671

#NorseEnergyDejavu@NewYorkState

Spitzer

Bingo:)
--------

Men trøsten til Qec'ere er at de kan kjøpe Pen å gjøre X-gangen??
Fizberg
06.06.2018 kl 22:30 6558

Ja - QEC`erne er velkommen over til PEN.
PEN kan gjerne ta en QEC. Dere husker vel den gangen QEC-kursen gikk fra ca 3 kroner til over 30 kroner.

Utelukker ikke at vi får en overreaksjon i QEC. Språkbruken i meldingene virker politisk farget for å få reguleringer gjennom på tross av motstand. Slik jeg har forstått er der lite nytt: Diskusjonen har lenge vært om grensen til tett befolkning og drikkevann skulle bli 500 eller 1000 m. Det ser ut å bli 1000 m.
At kravet blir meget strenge sikkerhetsrutiner har vært åpenbart hele tiden.
Selv om dette ikke er en QEC tråd , bar ment som en kommentar.
soton
07.06.2018 kl 08:48 6250

Qec vil nok falle 30-40% i dag. Disse pengen kan man fint tjene inn igjen ved å bli med Pen toget videre mot first oil Dussafu:-)

Skal ikke se bort ifra at en del velger å bytte over til oss. Ren gambling å satse på at det ordner seg for Qec nå.
Redigert 07.06.2018 kl 08:50 Du må logge inn for å svare

Uten fracking og utvinning av de ernorme Utica gassforekomstene, som egentlig det moderne QEC er tuftet rundt. Iallefall rent euforisk, så er det fullt mulig at QEC kan havne langt, langt ned. Vil ikke si annet enn at dette blir skrell og volum, nærmest uten sidestykke.
Redigert 07.06.2018 kl 09:00 Du må logge inn for å svare
07.06.2018 kl 09:04 6235

Styggeste jeg har sett på lenge. 43 prosent ned på sekundet og over 20 mill i omsetning på fire minutter. Holy crap!
Redigert 07.06.2018 kl 09:05 Du må logge inn for å svare

Jeg har sittet i qec for mange år siden, og gikk ut mef stor gevinst. En av de største jeg har hatt faktisk. Etter det var det uaktuelt å gå inn igjen. Har lovt meg selv å aldri investere i selskaper som lefler med olje/tjæresand samt oljeskifer.
Alby
07.06.2018 kl 09:31 6152


Hallo hallo kan dere ikke diskutere Qec et annet sted og heller konsentrere dere om Pen !!!

Alby enig!

----------

Det er så lite aksjer til salgs på dette nivået, at kjøper må nok strekke seg å ta til takke for det enn får:)

Liten trigger liste som vi veit kommer:

• Adolo sin avgang fra Singapore nærmer seg.

• Produksjonsbrønn nr 2 begynner å bli ferdig.

• Testbrønn med høy cos kjøres i gang etter produksjonsbrønnen.

• De skal kjøre i gang fase 2 med hele 6 brønner(?) etter fase 1.

• Det jobbes med Aje(oml113)
07.06.2018 kl 09:43 6118

Litt GPP får du bare tåle. QEC har en spesiell historikk og ikke helt urelevant generelt sett. Mange av oss har vært innom denne tidligere og gjort noen kroner. Alltid godt i ettertid å kjenne man har gjort noe rett når det går såpass til helvete. Ville nok oppleves som hovering om vi posta dette under qec-tickeren.

Nok om dette fra meg. Ha en PEN dag!