Svenske Skolverket foreslår å fjene nasjonalsangen fra pensum

brahman
08.11.2019 kl 11:22 184


ii grunnskolen.

"Tunge kritikker mot de nye kursplanene - der nasjonalsangen forsvinner

Skolverket bør trekke tilbake sitt forslag på endret kursplan for grunnskolen. Det sier Skolinspeksjonens tidligere overdirektør Hans Albin Larsson, som har gransket forslaget der blant annet nasjonalsangen strykes.

Kritikken har vært hard mot Skolverkets forslag til endrede kursplaner, framfor alt i svensk, historie og religion.

Det han i første rekke vender seg mot i historie er at man har "støvsuget bort" alle epokebegrep i den endrede kursplanen, som middelalder, renessanse, barokk, opplysningstid, romantikken, fstormaktstiden, frihetstiden med mer.

(...)

Samene og de nasjonale minoritetene han også blitt tatt bort, unntatt beretninger om eldre samisk religion på lågstadiet.

(...)

I forslaget til kursplan for religion på høgstadiet nenves ike lenger spesifikt at man skal lære om kristendommens tre store innretninger katolisismen, gresk-ortodoks og protestantismen. Kunnskap om verdensreligionenes urkilder som Bibelen i kristendommen har også blitt slanket bort.

I musikken har man tatt bort at elevene skal lære seg nasjonalsangen, noen av de vanlkigste salmene og få innblikk i svenske og nordiske barnevisetradisjon."


kilde: Lærarnas tidning.


Tilpasning til et ny slags befolkning ?

I
brahman
08.11.2019 kl 13:06 120


"Når Ebba Busch Thor holdt tale i Umeå for å innlede Kristdemokratenes riksting gjorde hun det med et minst sagt hardt angrep på Skolverket.

(...)

"I talen valgte hun også å ta opp Skolverkets forslag om å ta bort nasjonalsangen fra kursplanen i skolen.:

- Jeg kan ikke la være å notere at myndighetsvenstern nå i omganger har foreslått at man fra kursplanene kan stryke antikken, Bibelen, nasjonalsangen, salmer og vår tradisjonelle barnesanger, sa hun og fortsatte :

Hvordan tenker de seg at neste generasjon skal lære seg om kilden til vår samfunnsetikk og rettstradisjon ? Hvordan tenker de seg at kulturarven skal formidles ?

- Det kanskje er dags å ringe Skolverket og berette at Berliunmuren har falt. For der virker jo DDR fortsatt å leve. Slipper regjeringen gjennom dette så kommer et valgløfte allerede nå : vi kommer til å rive opp den beslutningen. Våre barn har rett til sin kulturarv."

Expressen.
triki
08.11.2019 kl 12:38 133

Norge går i samme «fotspor» som Sverige

I 2017 fjernet regjeringen sang fra den overordnede delen av læreplanene. Det, sammen med forslaget om å fjerne sangen fra den nye læreplanen for norskfaget, førte til sterke protester fra en rekke hold. Forslaget ville bety at det ble valgfritt for norsklærere i barneskolen å bruke sang i klasserommet.
Over 30 organisasjoner gikk sammen om et opprop for å sikre sangens plass i skolen. En rekke artister og musikere støttet oppropet, og i juni var Maj Britt Andersen blant dem som møtte opp til en sangdemonstrasjon foran Stortinget.

I den muslimske del av verden er vel sang og musikk haram, forbudt.

Reddet av gongongen, men kommer sterkere tilbake i runde to. De som har en stemme i dette samfunnet er steine gale, drittfolk.
Lurulf
08.11.2019 kl 12:07 162

Et strålende tiltak. For å imøtekomme sinte muslimer og bedre integrasjonen utrydder man egen kultur, historie og særpreg.

Hva blir det neste forslaget? Erstatte det svenske flagget med IS-flagget?
MERLOT
08.11.2019 kl 12:06 164

Du Gamla Du Fria...er faktisk ennå offisielt IKKE anerkjent som nasjonalsang pussig nok.

Så den offisielt anerkjente nasjonalsangen til svenskene er ennå denne:

Kungssången
Ur svenska hjärtans djup en gång
en samfälld och en enkel sång,
som går till kungen fram!
Var honom trofast och hans ätt,
gör kronan på hans hjässa lätt,
och all din tro till honom sätt,
du folk av frejdad stam!

O konung, folkets majestät
är även ditt: beskärma det
och värna det från fall!
Stå oss all världens härar mot,
vi blinka ej för deras hot:
vi lägga dem inför din fot -
en kunglig fotapall.

Men stundar ock vårt fall en dag,
från dina skuldror purpurn tag,
lyft av dig kronans tvång
och drag de kära färger på,
det gamla gula och det blå,
och med ett svärd i handen gå
till kamp och undergång!

Och grip vår sista fana du
och dristeliga för ännu
i döden dina män!
Ditt trogna folk med hjältemod
skall sömma av sitt bästa blod
en kunglig purpur varm och god,
och svepa dig i den.

Du himlens Herre, med oss var,
som förr du med oss varit har,
och liva på vår strand
det gamla lynnets art igen
hos sveakungen och hans män.
Och låt din ande vila än
utöver nordanland!
Noni
08.11.2019 kl 11:54 174

Bare det som manglet. Og Løfen sitter. Triste greier.
Redigert 08.11.2019 kl 13:10 Du må logge inn for å svare