VG opptrer som en landsforræder i HI-saken


Det er virkelig patetisk å registrere hvordan VG endrer på hva de selv har skrevet.
Alt med samme formål.
Redigert 08.11.2019 kl 16:01 Du må logge inn for å svare

Det er ikke nødvendig å gå i dybden på det. Denne saksstory'n er for dum.
I det minst på 200 - 300 meters hold så senker man farten og svinger unna så man unngår kollisjon,
om situasjonen har kommet så langt. Man fortsetter ikke i høy fart rett mot det motgående fartøyet.
Man har radar i bruk og broinstrumenter.

-Herregud mener jo saken er helt anderledes, men det skal vi ikke ta her.

Dette har du nok ikke greie på. Man senker ikke farten og svinger unna. Man gjør enten det ene eller det andre.
Ikke dermed sagt at VG har noe mer greie på det men det er vanskelig å vite hva du mener når du taler i kode og opplagt ikke har greie på det heller.
Redigert 08.11.2019 kl 15:39 Du må logge inn for å svare

Oppstår det tvil om situasjonen så senker man farten for å skaffe seg bedre tid
til å finne ut av situasjonen.

Her var det all verdens plass til ledige steder å styre mot. HI er også temmelig smal. (16,8 meter)

Men ikke noe av dette er caset her. Jeg bare angriper den offisielle forklaringen.
Den offisielle forklaringen holder ikke.
Og agentene er på plass her ser vi.
Redigert 08.11.2019 kl 15:46 Du må logge inn for å svare

Forøvrig var unnamnnnøvren stort sett det eneste fregatten ikke fikk kritikk for. De hadde simulert om det hadde vært mer gunstig å svinge styrbord da vaktsjefen oppfattet faren men fant ut at det hadde vært for sent også.

..kan det muligens være snakk om en SFWZSFOYMCAHDMI aksjon her du, Herregud?

"Oppstår det tvil om situasjonen så senker man farten for å skaffe seg bedre tid"

Problemet var altså at det var ingen tvil. Vaktsjefen oppfattet ikke faren før 30 sekunder før det smalt så da må man se på valg av unnamannøver utfra den konteksten.

På 300 - 400 meters hold så ser du fra en fregattbro at et stort tankskip (44,03 meter bredt) kommer imot altså. (Iflg. den offisielle forklaringen).
Redigert 08.11.2019 kl 15:55 Du må logge inn for å svare

Og de simulerte mannøver mulighetene. Hold deg til det som skjedde før de oppdaget tankskipet 30 sekunder før kollisjonen. Det er det som er kritikkverdig. Du viser din ukunnskap med å rette fokus mot stort sett det eneste de ikke ble kritisert for.

En tilgjort forklaring er ikke noe å forholde seg til.

En fregatt ser et 44 meters bredt fartøy komme imot. Da legger man om kursen.

Uansett hva som skjer i denne saken er fokuset rettet mot å pulverisere ansvaret for å få skyld over på de andre partene, at minst 99% av skylden ligger hos fregatten er opplagt, men man skal altså vrenge på sannheten, som vanlig.
Redigert 08.11.2019 kl 16:00 Du må logge inn for å svare

At du innbiller deg ting betyr ikke at det er sant. I ditt tilfelle er det som regel motsatt. Det var en person som oppdaget hva som var i ferd med å skje og det var rormannen. Han varslet ikke om det fordi han regnet med at de andre så det også. De andre fokuserte poå helt andre ting og hadde låst seg fast i et tunellsyn om at lyshavet de så var et stasjonært objekt.

Si meg, er det Fjordgubben i ny drakt?
Kommentaren din gav omtrent like mye mening som de patetiske argumentene han fremsatte i denne saken.
Redigert 08.11.2019 kl 16:07 Du må logge inn for å svare

Rormannen turte nok ikke å irettesette vakthavende offiser,eller varsko, det er ikke vanlig på skip, eneste unntak er om styrmann/skipper satt i bestikken med papirarbeid

Det var forsåvidt samme situasjon på Sola. Rederiet fikk kritikk for dårlig samarbeid på broa. Ingen kommunikasjon med losen.