ABG Sundal Collier Holding. Det plukkes penger på gata.


ABG Sundal Collier Holding vil om et år stå høyre i kurs en i dag. For de som velger å gå inn på kurser som vi ser nå kan de få med seg en avkastning i form av utbytte på 10-15 % på dagens kurs. Det er nesten utrolig at kursen er drevet så langt ned. Seniorpartnere i ABG handlet millioner av aksjer på kurs rundt 4 for litt siden.
Det er vanlige folk som deg og meg Men som vet litt mer om markedet framover. Sterk kjøp. Kurs 08.11.09 Nok 3.38.

At vår nye styreleder eier over 5 mill aksjer sier mye om hvor stor tro han har på selskapet.
Utover ansvaret som styreleder vil Brundtland fokusere på forretningsgenerering, kundeforhold, samt utvikling av nye vekstinitiativer i hele konsernet. Han vil forbli partner i firmaet, og har forpliktet seg til å være styreleder i minst seks år.

Knut sa følgende om 2018 som var et dårlig år :– Volatilitet og usikkerhet er en naturlig del av vår virksomhet, og selv om vår evne til å ferdigstille transaksjoner fra tid til annen kan være begrenset av markedsforholdene, vil vårt stadige fokus på å vinne mandater og forbedre vår markedsposisjon gjøre oss godt posisjonert og i stand til å gjennomføre avtaler når markedene tillater det, fremholder ABG-sjefen videre.

Jeg vil oppfordre alle her på forumet å ta fram kalkulatoren og begynne å regne på caset ABG.

Jeg tipper
Mvh Tajana
Redigert 09.11.2019 kl 10:16 Du må logge inn for å svare
Tajana
09.11.2019 kl 10:30 969

Ser vi på snittet de 10 siste år på utbytte i ABG og regner at de 10 neste årene blir like.
Da kan man på dagens kurs finansiere aksjene på 7 år kun med å bruke utbytte.
Regner dere på å reinvestere utbytte i nye aksjer for så å få mere utbytte , da finansierer dere kjøpet på 6 år.
Jeg kan ikke se et annet case på Oslo børs som klarer å matche ABG.

Mvh Tajana
Tajana
09.11.2019 kl 12:04 938

Under er en del av en analyse som var produsert for rundt et år siden da ABG sto i rundt 6 nok.La oss oppsummere
ABG Sundal Collier har levert sterke resultater over tid. Selskapet har historisk betalt en svært høy direkteavkastning i form av utbytter, i tillegg til at selskapet har gjennomført tilbakekjøp av aksjer når man har ansett prisingen av selskapet som lav.

Flere ting vil kunne ha innvirkning på de fremtidige resultatene, og dermed også de fremtidige utbyttene. På den ene siden er konkurransen i bransjen høy. I et fremtidig perspektiv vil man kunne forvente økende konkurranse fra nye fintech-selskaper. Fintech-selskapene vil kunne ta en økende andel av bransjens inntekter, noe som vil gi økt press på lønnsomheten.

På en annen side så har ABG satset hardt på å levere de beste tjenestene innenfor sine felt, heller å spre seg for bredt utover, noe som har ledet til at selskapet jevnlig vinner nye priser, og har klart å posisjonere seg blant de mest velrenommerte aktørene i nordiske markedene. Ulempen med et litt smalere fokus er at vekstpotensialet ofte vil være mindre, noe som vil gjøre det vanskelig å oppnå den tilstrekkelig størrelsen som kreves i konkurranse med stadig mer globale konkurrenter.

I sum bør man nok kunne forvente at selskapet vil levere relativt stabile utbytter over tid, men utbyttene vil selvsagt kunne variere med markedsutviklingen. Det kan igjen nevnes at selskapet betalte utbytte i alle årene rundt finanskrisen, noe som tyder på bra stabilitet.

Prisingen til ABG er i dag forholdsvis høy i et historisk perspektiv, selv om det har vært en liten nedgang den siste tiden. Det kan nok være fornuftig å vente på en litt billigere inngang (<5.00 NOK?), men selv på dagens nivå vil aksjen kunne gi en god direkteavkastning.
PerS
09.11.2019 kl 19:38 829

ASC har PE rundt 10 og P/B ca. 2,3. For å sette i perspektiv har Pareto Bank PE ca. 6 og P/B 0,9. Forskjellige case selvsagt, men nokså tilsvarende risikoeksponering mot finansmarkedene. Lavere utbytte i PARB, men til gjengjeld betydelig bedre vekstutsikter.

Sier ikke at PARB er en bedre investering, men nevner det bare for å belyse at ASC ikke er et unikt billig investeringscase.

ASC (ABG Sundal Collier Holding) har hatt flere dårlige kvartaler etter hverandre. Kun de to siste har vert ok eller gode. Det stemmer sikkert at da de stod i 6nok så hadde de levert gode tall flere kvartaler tilbake. Men det som holder ASC nede nå er at de har flere dårlige kvartaler i nyere tid. Hvis de gode kvartalene fortsetter og jeg har ståltro på Q4 så øker kurs igjen, men leverer de bare ett dårlig kvartal vil det ta lang tid før en ser endring i kurs.

Utbyttet vil nok fungere til å holde kursen på ett minimum, men dette utbytte blir jo justert nedover hvis en får dårlige halvår.

Jeg har selv mye aksjer i ASC, og har tro på selskapet. Men en må være litt edruelig også.

Det er ikke alltid det henger sammen. Se på Nel hvor pengene renner ut og som ikke blir lønnsomme før tidligst 2022 og må trolig hente penger i flere omganger før det og prises ut av hvitøyet på en simpel teknologi. ASC hadde 3 dårlige kvartaler på rad, og har nå hatt to gode uten at kursen har rørt seg noe særlig. Nå betaler de riktignok så høyt utbytte at det nesten er vanskelig å få en stigning i kursen, men vi burde vært i 4 kroner. Selv har jeg sittet i over 2 år og fått bra med utbytte, men dette er kun en utbytteaksje hvor man ikke kan forvente voldsom stigning, men 10% direkteavkastning i året er det jo bare Asc som tilbyr. Men et godt Q4 med flere børsnoteringer tror jeg kanskje neste utbytte blir økt til 0,20 igjen.
Tajana
10.11.2019 kl 10:27 618

Abg har tidligere kjøpt tilbake aksjer når kursen har blitt for lav. Vi er der nå.
Som vi ser under har de fulmakt til å kjøpe 10%. Dvs at de kan handle over 30 mill aksjer i tillegg til det de har.
..........................................
Policy for utdeling til aksjonærer
Styret er opptatt av å returnere overflødig kapital til aksjonærene gjennom stabil kontantfordeling og tilbakekjøp
av aksjer over tid. Overskytende kapital vil bli evaluert fortløpende under hensyntagen til flere
faktorer inkludert markedsforhold, myndighetskrav, motpart og markedsoppfatninger og arten av
vår virksomhet.
Styret har i dag et mandat fra aksjonærene til å erverve et antall ASC-aksjer tilsvarende
cirka 10% av aksjekapitalen. Ettårsmandatet gjelder til slutten av juni 2020.
Finanskalender
ABGSC har godkjent finanskalenderen for regnskapsåret 2019:
 12. februar 2020, Resultat frigir 4. kvartal / foreløpige helårstall
..............................................................................................
Leser vi Q3 rapporten så er det ingen ting som tilsier at det er dårlig energi i selskapet.
..............................................................
Tredje kvartal fulgte den positive utviklingen fra 2. kvartal med håndterbar makroøkonomisk volatilitet, åpne markeder, mange
godt utførte transaksjoner og god påfylling i rørledningen vår. Til tross for utfordrende markedsforhold
i begynnelsen av 2019 er vi glade for å se at inntektene for de første ni månedene ligger litt over samme periode sist
år.
ABGSC hadde et godt kvartal der Sverige fortsatte å styrke sin posisjon og dermed bekreftet vår robuste
posisjon som den eneste nordiske investeringsbanken med to betydelige og lønnsomme hjemmekontorer. I tråd med det strukturelle
trender observert i vår bransje, har vår inntektsmiks blitt mer avhengig av kapitalmarkedstransaksjoner og
M&A aktivitet, inntekter som av natur er klumpere. Dette kvartalet ble gruppeinntektene støttet av spesielt sterke
vekst i segmentet gjeldskapital (DCM), da ABGSC var involvert i en rekke transaksjoner på tvers av begge deler
næringer og geografier.
Det nordiske DCM-markedet generelt var også ganske aktivt i tredje kvartal, med rundt 20 milliarder kroner i nye primære
transaksjoner støttet av positivt netto kontantstrøm til høye avkastningsfond og kredittmarginer som forblir utstedervennlige
nivåer.
Mens Nordisk M & A-aktivitet ser ut til å være på linje med i fjor, var ECM-volumene betydelig opp relativt til
glatt tredje kvartal i fjor. Hovedhendelsen i løpet av kvartalet var børsnoteringen på 13,5 milliarder svenske kroner til private equity-selskapet
EQT. ABGSC var engasjert som den eneste bankuavhengige nordiske sjefen i denne landemerke-transaksjonen, som var
den største børsnoteringen i Sverige dette tiåret og den eneste børsnoterte prisen i Norden i løpet av kvartalet.
Som nevnt i Q2-rapporten, fortsetter MiFID II og andre strukturelle endringer å utfordre industrien vår med flere
internasjonale banker som følger Deutsche Banks nedskjæringer. På dette notatet er jeg spesielt glad for
Merk at verdipapirforskningen og meglerinntektene i 3. kvartal var høyere enn i fjor, bekrefter ABGSC
sterk posisjon som en ledende leverandør av forsknings- og meglingstjenester til alle viktige lokale og internasjonale investorer
aktiv i de nordiske markedene.
Til tross for fortsatt usikkerhet knyttet til globale makro- og geopolitiske faktorer som påvirker markedene våre, har ABGSC det
en sterk rørledning for de kommende kvartalene. De kunngjorte børsnoteringene av Norske Skog og SATS er gode eksempler, hvor
ABGSC fungerer som Joint Global Coordinator i begge disse planlagte transaksjonene. Videre har vi en
stabil og diversifisert produktportefølje, en sterk posisjon i de innenlandske markedene, og anser oss ordentlig
posisjonert til å avslutte året på en høy

Mvh Tajana
Tajana
10.11.2019 kl 12:10 548

Ser vi på grafen nedenfor så er ABG ned 26% siste året.
GSG er ned 1,94% . MS er opp 10%. Oslo Børs Benchmark Index er opp 2,28%. Og OSE40 Financials_GI opp 9,69%.

Dette henger ikke på greip. Jeg tror at før Desember er gått så står ABG i Nok 4,2.


ABG Sundal Collier Holding 3.40 NOK -0.73% -0.15% 6.09% -8.01% -26.26% -26.00%
Stocks
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 222.91 USD 1.38% 2.54% 8.36% 12.13% -1.94% -4.64%
Morgan Stanley 49.15 USD 0.66% 3.85% 19.99% 7.26% 8.93% 5.42%
Oslo Børs Benchmark Index 916.02 1.37% 2.00% 10.32% 5.26% 2.28% 11.79%
Indices
Tajana
10.11.2019 kl 12:51 528

En av de største aksjonærene Franklin Templeton Institutional (FTI) har valgt å selge seg ned til under 5% grensen Les:file:///C:/Users/Lindahl/Downloads/ABG.pdf
Det har nok gjort sitt til at kursen har vært under sterk press. Det virker som de er ferdig med nedsalget nå.
https://seekingalpha.com/article/4207937-money-machine-maintenance-holding-1-abg-sundal-collier
Tajana
10.11.2019 kl 13:28 499

https://borsdata.se/abg-sundal-collier/aktiekurs
Her ser dere en oversikt over de 10 siste år. Legg spesielt merke til de korte bunnene før stigning.
Kan det være at vi ligger der nå.

Mvh Tajana
Tajana
10.11.2019 kl 13:36 485

Kaisovski
Det er vanskelig å si. Men ser man på dagsomsetningen så er det ikke det trøkket som tidligere i nedsalg. Det virker som det er bunnet ut.
Jeg tror de har bunnet ut. Da blir jeg ikke overasket om ABG kjøper seg mere opp.

Mvh Tajana
Varsom
11.11.2019 kl 17:07 274

Denne her kjøper jeg bare mer og mer av. Tror bunnen er nådd og ikke lenge igjen til reisen oppover starter!