Vi lykkes med å stanse Rogfast. Men ikke fortvil.

Thinky
08.11.2019 kl 18:27 313

https://www.nrk.no/rogaland/full-gjennomgang-av-rogfast-1.14774708
Rogfast er 26,7 km tunnel som er nesten 400 meter dyp, og vil koste 370 kr. el. lign. å
kjøre en vei. Dvs. nærmest ren pur galskap.
En må forsøke å arbeide frem noe som er vesentlig bedre enn dette.

Det er verdt å merke seg to nye konsepter :
1. Flytende rørtunnel.
2. Undersjøisk pilarbro med senketunnel oppe på. Pilarer tett i tett og brede nok.

Ett prosjektalternativ man i hvert fall kunne se litt nærmere på er dette :
Fra E 39 ved Tungeneset et sted. Via Alstein et sted til Krågøy et sted.
Så 4 km nordover fra Kalvanes/Skarstein et sted. Da kommer man til
et område som i 1,5 km lengde er dypere enn 150 meter. Ikke veldig
mye dypere på disse 1,5 km. Så inn mot Kråga et sted, og så til E 39.

Tanken er at på de 1,5 km så bygger man undersjøisk pilarbro med
senketunnels elementer på.
Senketunnel har vi erfaring med fra bl.a. operatunnelen i Oslo. Dog
har den annet fundament enn dette.

En kan se videoer på Youtube hvor for eksempel kineserne har bygget
pilarbroer på land. Med noen ganger ganske tette pilaravstander.

Akkurat disse 1,5 km kan kanskje bli litt dyre å bygge, for å få det helt
trygt og sikkert. Men resten av forbindelsen fra Tungeneset til Krågøy
skulle være lettere å løse. Med veien på broer og evt. fyllinger.
Og senketunnel på fylling som i operatunnelen.

Alternativt får man legge veiforbindelsen lenger inn i fjordlandskapet.
Eller forbedre fergesambandet. Forsøke å forkorte det, øke farten og
øke frekvensen.
Redigert 09.11.2019 kl 11:43 Du må logge inn for å svare
Thinky
09.11.2019 kl 11:23 230

06:46Vegard Kristiansen Kvaale
Rogfast utsatt på ubestemt tid: Statens vegvesen mener usikkerheten og risikoen i gigantprosjektet Rogfast er stor. Det kan bety kostnadsoverskridelser og ny behandling i Stortinget.
– E39 Rogfast er et viktig prosjekt for å knytte sammen bo- og arbeidsregioner på Vestlandet, og skal bygges. Statens vegvesen skal derfor snu alle steiner for å finne løsninger som kutter kostnader slik at prosjektet kan gjennomføres, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i en pressemelding.
I september avlyste Vegvesenet den såkalte Kvitsøy-kontrakten, den første av i alt tre tunneler under Boknafjorden i Rogaland, fordi tilbudet fra entreprenørene Implenia og Stangeland Maskin var høyere enn forventet.
Statens vegvesen skal nå gå gjennom prosjektet for å finne ut hvor det kan spares penger. Regjeringen kan ikke svare på hvor lang tid det vil ta.
Til Stavanger Aftenblad vil ikke Dale si om det er aktuelt å la Nye Veier ta over prosjektet.
– I utgangspunktet er den politiske behandlingen av Rogfast avsluttet. Det skjedde da proposisjonen ble lagt fram for Stortinget, som sluttet seg til de rammene som nå er gjeldende. Det er bare dersom Vegvesenet sier at Rogfast ikke kan realiseres innen den fastsatte rammen, at jeg har direkte påvirkning på dette nå, sier Dale.
I forrige statsbudsjett sto det at Rogfast var ventet å åpne for trafikk i 2026. I budsjettet for 2020 står det ikke noe om trafikkåpning, skriver avisen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeg er enig med samferdselsministeren i følgende :
Bergensregionen er Norges nest folkerikeste område, Stavanger-Sandnes nr. 3. I mellom har vi Haugesund.
Det er viktig for Vestlandet og hele Norge at disse tre områdene kommer bedre sammen med en god
veiforbindelse.
************
Men, den 26,7 km lange tunnelen som går 390 meter ned, bør man legge bort. Dette bygger vi ikke.
************
Terrenget er imidlertid vanskelig, og hensynene er mange her. Så det krever uvanlige tilnærmingsmåter
å finne gode løsningsalternativ. Det må jobbes med å finne disse. Det er ikke lett, men det er ikke umulig.
Kanskje må ny teknologi tas i bruk.
Redigert 09.11.2019 kl 11:29 Du må logge inn for å svare
Thinky
09.11.2019 kl 11:42 212

En trasé som skissert i åpningsinnlegget vil bli ca 20 km lang. Fra Tungeneset til Are på fastlandet
sør av Arsvågen. Men mye av denne bør være forholdsvis kurant å bygge. Hvor veibanen blir
liggende i dagen. Dvs. kortere enn Rogfast. Mye mindre høydeforskjell enn Rogfast. Og mye triveligere
å kjøre. En vil også kunne holde høyere fart enn i Rogfast.
__________________________________________________
Ellers kan et mulig brokonsept mellom Ærholmen og Toftøy et sted kanskje
være verdt å se nærmere på. Hvor en del består av en stor hengebro.
https://kart.gulesider.no/?c=59.251139,5.684738&z=12&l=nautical

Lære oss å bygge brofundamenter ned i sjøen.
Redigert 09.11.2019 kl 14:45 Du må logge inn for å svare
Odi.1
09.11.2019 kl 12:07 196

Skal en få penger til HASJ transport med Tog mellom OSLO og København / Berlin må nok alle disse veiene som skaper verdier inn i statskassen stoppes med alle midler av Sosialist Kommunistene.
Gøril
09.11.2019 kl 14:55 149

Hasjtransport fra utlandet, ble det slutt med etter at Oslo-politiet ble tatt for dette.

En skikkelig vei fra Sandnes-Stavanger via Haugesund til Bergen, det trenger både Vestlandet og hele Norge.
Enten en vei i havgapet eller en vei lenger inn hvor en stor hengebro inngår, kan bli flotte veianlegg med høy
opplevelses- og attraksjonsverdi. Reklameparametere i verdensklasse.
Thinky
09.11.2019 kl 15:14 136

Havgapsalternativet følger omtrent samme trasé som Rogfast i horisontalplanet. Men ikke i vertikalplanet.
Basert på ulike brokonsepter etter hverandre på bropilarsfundamenter ned i sjøen til Kvitsøy. Og dels over
noen øyer og "skjær". Det er mellom Kvitsøy og Are at deler av traseen tenkes bygget med senketunnels-
elementer på undersjøisk pilarbro med bare akkurat her, korte pilaravstander. Kvitsøya er på 6,3 km2. Her
kan det for eksempel etableres et unikt spisested, eventuelt også overnattingssted i havgapet. Det kan bli
en fantastisk kjøreopplevelse fra Tungeneset til Kvitsøya. Noe unikt i verden.
Redigert 09.11.2019 kl 15:21 Du må logge inn for å svare