Oslofjorden som vindmøllepark?

cold
09.11.2019 kl 00:06 515

Som hytteeier langs oslofjorden må jeg ærlig innrømme at det blåser en meget sterk pålandsvind, sommer som vinter i området mellom Hvaler og Tjøme, indre som ytre Oslofjord, men også videre mot Tvedestrand og langs sørlandskysten. Det er mye snakk om vindmølleparker for tiden og jeg tror vi alle må akseptere at Oslofjorden ikke er et unntak, men derimot et godt og velegnet område for både flytende og landfaste gigantmøller. Det er naturligvis ikke så hyggelig å få slike vindmøller tett innpå kroppen. Men vi forstår at vindmøllene er kommet for å bli, samtidig som vi erkjenner at vi alle må gjøres en innsats mot menneskeskapt global oppvarming. At prisen på hyttene våre kommer til å stupe i verdi betyr ingenting i denne sammenhengen, for møllene skal opp der vi minst liker det. Sammen skal vi redde verden og bære vår del av klimabyrden.

Rettelse: mellom Hvaler til Tjøme, og videre nedover langs sørlandskysten.
Redigert 09.11.2019 kl 02:15 Du må logge inn for å svare
Matmons
09.11.2019 kl 00:15 506

Jepp

Helst så nære Aker Brygge som mulig, så får ho Lan og han gale gubben hennes vindmølla helt opp i rassen

Hvaler til Tvedestrand vil jeg kalle Skagerak. Innenfor Færder er det ikke aktuelt å drive med vindmøller.
Kanskje godt ute i Skagerak ?
Landfaste møller i Oslofjorden er en utenkelighet.

Men vi har hele veien fra 100 - 200 km øst av Ekofisk via Ekofisk og nordover til godt forbi Nordkapp å ta av/velge
egnethet i. Og da helst utenfor synsvidde fra land.

Men, skal vindkraft rigges opp for eksport, må vi enten ut av EØS, eller få en vesentlig
bedre EØS-avtale.
Redigert 09.11.2019 kl 00:21 Du må logge inn for å svare
cold
09.11.2019 kl 00:27 477

Store deler av kysten fra Barentshavet og nedover mot Nordjøen bør totalfredes grunnet sårbare områder med fuglefjell osv. Vi har i Norge bla. rundt 6000 par hekkende havørner som trenger beskyttelse. Dessverre viser det seg at nettopp vindmøller utgjør den største trusselen mot havørnbestanden. Vindmøller dreper flere tusen havørner og andre sjøfugler hvert år.

Innenfor Tjøme, som i dag heter Ferder kommune blåser det frisk bris året rundt og burde derfor være høyaktuelt for vindmølleparker. Ikke bare ytre men vel så mye indre Oslofjord. Her har vi ikke samme sårbare natur som vi har langs "iskanten" i nord. Det er i Osloområdet vi skal ha vindmølleparker både til vanns og til lands. Skal vi redde naturen og kloden fra katastrofen med menneskeskapt global oppvarming må vi gjøre noe, like mye som alle andre.
De første vindmølleparkene burde derfor komme nettopp rundt Oslofjorden, for det er ingen tvil om at her blåser vinden friskt året rundt. Dette vet jeg utmerket godt for her har jeg feriert her i over 40 år.

Vi må ofre vår komfortsone for klimasaken og slutte å sutre og opptre som hyklere. Dette området er ikke i samme grad like sårbart som ellers i landet. Vi må likeens ta alvorlige men nødvendige grep med vår oppblåste offentlige sektor som bare har fortsatt å vokse og har ført til ufattelige kostnader, først og fremst lønninger for stat og kommuner. De røde og grønne fra hhv. Rødt og MDG må starte sin revolusjon nettopp her slik at vi får redusert offentlig sektor til svensk nivå, som betyr 50% reduksjon. Dette må gjøres FØR vi setter begrensninger på vår petroliumsindustri. Dette betyr at flere hundre tusen offentlige ansatte vil trenge omskolering og flyttes over til privat sektor, noe som vil være svært utfordrende. Vi må vi slutte å tilby utdanning til kaffelatter med mastergrad i sosiologi, sosionomer. Stikkordet blir matnyttige jobber. Vår offentlige sektor utgjør en enorm økonomisk byrde for samfunnet vårt. Det blir derfor et paradoks at det er nettopp disse kaffelattene som får sine lønninger betalt nettopp av petorliumsindustien, de samme pådriverne som ønsker vindmøller og nedbygging av petroliumsindustrien vår. Det er jo her partiene fra MDG, Rødt og SV henter sine støttespillere. Vi har jo sett gjennom flere tiår hvordan de politiske totalt urealistiske partiene utvikler seg i takt med en forvokst offentlige sektor ute av kontroll. På høy tid å sette foten ned og si STOPP!

Redigert 09.11.2019 kl 03:48 Du må logge inn for å svare
Matmons
09.11.2019 kl 00:36 465

Nei nei nei, der er viktige fiskefelt, det må vi ikke ødelegg
Legg det innover Oslofjorden
Helt opp i ræva på Raimond Johansen og MDG
La svina få smake sin egen medisin
OZZY
09.11.2019 kl 02:20 426

jepp kjør på. sett opp vindmøller også på toppen av de 2 tårnene på Rådhuset. vi har også Tryvann som egner seg utmerket som vindmøllepark og for ikke å glemme EkebergParken. disse plassene blåser det jevnt.
Skrur
09.11.2019 kl 10:20 301

Om man løfter blikket så er det kun Tyskland som satser på vindmøller/ solcellepanel. USA/ med flere satser på olje/kull, Frankrike/Finland/India satser på atomkraft Kina er litt delt, men bygger mye kull. Vindmøller settes opp for å redde miljøet, men hva har vi reddet når alle fuglene er borte, fisken i havet er borte og vinden har vi stoppet med disse møllene.. kanskje resultatet er at vindmøller har større negativ effekt en kull/olje osv. Norge må se mot India og Finland som satser på Thoriums kraftverk 1 stk. Holder vell for dekke Norges behov i dag.
Icaria
09.11.2019 kl 10:24 292

Vindmøller er løsningen: Som bør starte med to kjempemøller på rådhuset i Oslo, dette vil gi et signal om miljøbevissthet, videre bør det på alle høyhus monteres vindmøller. Videre bør Oslo marka bygges ut med kjempe møller. Vi får da kortreist strøm.
Odi.1
09.11.2019 kl 10:42 276

En kunne jo laget bølgekraft på en enkel måte.
Helt ytterst i fjordbunnen , sluppet tonnevis med dynamitt , så ville det bølget innover hele fjorden der. Grønn sysselsetting for dem som ladet , og produserte dynamitt.
Redigert 09.11.2019 kl 10:43 Du må logge inn for å svare

Innlegget er slettet av Fluefiskeren

Her var det jommen meg mye rart. Før det første er Rødt det eneste partiet som sier blankt nei til vindmøller. Ihvertfall på land. SV og MDG sier tja. Godtar at det bygges ut i områder som allerede er mer eller mindre ødelagt ut ifra en vurdering hva urørthet egenlig betyder .Senterpartiet mener at kommunene skal ha vetorett, men dette ble nedstemt i Stortinget i sommer. Er redd de gjerne ser kommuner og grunneiere som lar seg kjøpe. I Høyre, FRP og KRF er meningene delte innen partiene, men alle går inn for en utstrakt utbygging av vindkraft på land.Her er det pengene og vekst som rår og de synes det er helt greit at både norske selskaper og ikke minst utenlandske selskaper tjener seg søkkrike på å rasere naturen vår. Her snakker vi virkelig om å legge seg ned på ryggen som en prostituert. En av vindkraftbaronene hadde en inntekt på å 28 millioner i fjor. Selv mener jeg at han burde vært straffet hardt for miljøkriminalitet. Det verste er at dette bare er begynnelsen så lenge det er de gærne folkene som har makten. Klima er viktig, men en utstrakt utbygging i Norge vil begrense utslippene med 0,0007 prosent. Det er det ikke verdt.

Vi ser en stadig økende motstand mot møller i land som Tyskland og Danmark. Munchen f.eks. vil bli CO2 nøytral, men motstanden mot møller er så stor at de må gi seg. Derfor vender de blikket mot Norge hvor de har blitt fortalt at det er helt minimalt med motstand. Jeg tror de har foregnet selv om myndighetene har lagt absolutt alt til rette for dem med subsidier og langt lavere krav til hvor de kan bygges. I tilegg til det rent visuelle vil mange bli utsatt for støy og skyggekast fra møllene fordi de kan bygges så nærme folk her i landet i motsetning til andre land. Om vinteren har man iskastproblematikk. Drap på fugler en nevnt. På Smøla har man hittil funnet 96 drepte havørn pluss en rekke andre fugler. Mindre kjent er at de også dreper mye insekter. Tyskerne har regnet med at deres møller dreper 1200 tonn pr. år. Hubro er forøvirig en art som Norge har hovedansvaret for. Flere av de planlagte vindindustriarealer er planlagt nettopp der dissse finnes.

Nei. Dette vil jeg ikke ha. Heller ikke langs Oslofjorden som er svært lite egnet.

Dette er sannheten. Området rundt Oslofjorden er dårlig egnet når det gjelder vindkaft At noen snakker om sterk vind på hytta si langs fjorden blir en smule pateisk. Jo, solgangsbrisen kan bli ganske kraftig en pen sommerdag, men vi snakker om vind både natt og dag og over hele året.
Jeg har funnet vindkart over året, og det burde dere også ha gjort. Der ser vi hvor vanvittig mye mer det blåser i Nordsjøene og Norskehavet og langs hele kysten på land.

https://www.nve.no/media/2470/vindkart_for_norge_oppdragsrapporta10-09.pdf

Bare for å ha det klart. Jeg hater vindmøller på land og har engasjert meg i dette. Det er problemer også med havvindmøller avhengig av hvor langt fra land de er plassert. Likevel er det langt å foretrekke. Riktignok vil prisen være høyere, men med vår kunnskap innen offshore ligger det også an til også en stor eksportvare til utlandet. Equinor satser ganske hardt her.

Er klar over at mange vil ha vindmøllene nærmest mulig Oslo som en slags straff mot at Storting og Regjering er plassert i hovedstaden vår .Frognerparken, Holmenkollenog rådhuset blir oftest nevnt. Det er pinlig, og selvsagt brukes denne hersketeknikken for alt det er verdt.
Redigert 09.11.2019 kl 11:06 Du må logge inn for å svare
Icaria
09.11.2019 kl 12:06 220

Videre; bør Holmenkollen, Tryvann utbygges med vindmøller. Kraft stasjoner bygges i Akerselva og andre elver i området og legges i rør. Det pålegges alle Oslo s eiere av hus å montere vindmøller store som små, i tillegg skal alle montere solcelle paneler. Ledige arealer på hustak skal det dyrkes. I tillegg bør det bygges et Thorium - kraftverk på Lindøya,hovedøya, vi får da kortreist strøm med lite tap av energi. På denne måten blir Oslo regionen selvforsynt med energi og vi slipper å ødelegge resten av landet med vindmøller. Ettersom Oslo området allerede er bebygget så betyr disse tiltakene lite.
Odi.1
09.11.2019 kl 12:33 202

'" I Høyre, FRP og KRF er meningene delte innen partiene, men alle går inn for en utstrakt utbygging av vindkraft på land.""

rettelse : " Frp har landet på at kommunene skal ha siste ord når det gjelder bygging av vindmøller "

Tipper neste årsmøte når de ser at nesten 100% av kommunene er i mot dette søppelet , så blir det vedtatt totalforbud
Redigert 10.11.2019 kl 09:35 Du må logge inn for å svare

Odi1

Dessverre er det feil det du skriver. Se her:

«Frp vil ikke stoppe vindmøller på land - ble full kamp på landsmøtet

GARDERMOEN (VG) Det var knallhard kamp om vindmøller på Frp-landsmøtet. Men forslaget om å stoppe alle vindmøller på land falt med overveldende flertall.»


https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/zG6JmK/frp-vil-ikke-stoppe-vindmoeller-paa-land-ble-full-kamp-paa-landsmoetet

Der som andre steder et det delte meninger. Tror kanskje de kunne gått for vetorett til kommunene, men dette ble som kjent nedstemt i Stortinget. Etter det ble altså et klart flertall for vindmøller. Dessverre. Vet imidlertid at det var Oslo FRP som fremmet forslaget om å si nei, men det ble altså nedstemt.
Redigert 09.11.2019 kl 13:21 Du må logge inn for å svare