Borgerlønn i Bergen.


Da kommer vel alt som er av østeuropeisk fantepakk til Landet.
Dette kan bli fryktelig kostbart.

Innlegget er slettet av administrator

Dette kommunistiske tiltaket er jo støttet av flere her på forumet. I et land hvor vi har altfor mange på trygd sammenlignet med andre land, noe som helt logisk tilsier at mange egentlig ikke burde være trygda, skal man altså gjøre det ennå lettere og mindre flaut å svindle til seg gratis penger fra staten.
dirken
09.11.2019 kl 12:48 596

Faen på høy tid at dere andre betaler meg bare for å være meg ja.
leifTM
09.11.2019 kl 13:58 574

Å je tenker nøkk børgerlønn vil øke omsetningen i strax-tunnelen gett.

Gulle gøtt gett, gett, for je er bakmann se.
børst
09.11.2019 kl 14:05 565

Andelen av befolkningen som ikke levde mens DDR og Sovjet eksisterte reduseres for hvert år, og skolesystemet har totalt sviktet når det gjelder å 'vaksinere' befolkningen mot kommunismens åk. Resultatene ser vi nå. En hel generasjon av ny-marxister børster støv av ideene til Marx, Engels, Lenin og Trotsky, men forkledt som "det grønne skiftet", "internasjonal solidaritet" og "kamp mot rasisme". Men egentlig så er det omfordeling , kulturkamp og undergraving av nasjonalstaten som ligger til grunn. Borgerlønn er bare en moderne popularisering av Karl Marx' "yt etter evne, motta etter behov".
Redigert 09.11.2019 kl 14:06 Du må logge inn for å svare

Arkitekt; Lubna Jaffery fra APE-partiet! Say no more ! Det går, som sagt oppatatt og oppatatt, lukt til helvete !
børst
09.11.2019 kl 14:58 540

Lubbna Jaffery er en 100% reinspikka marxist som har infiltrert Ap. Borgerlønn = marxisme, og er basert sitat for sitat på Marx' bøker. Mer er det ikke å si om denne saken. Vi bare konstaterer at marxistene har tatt makten i Bergen.
Redigert 09.11.2019 kl 14:59 Du må logge inn for å svare
Imprex
09.11.2019 kl 15:01 537

Neida. Fantepakket kommer kun til Bergen. De ønsker jo å være egen stat. Så like greit:)

Byen Bergen skoler har dyrket opp og frem, både stats og øvrige ministre. De nevnte skoler de har gått på har nedråtnet og råtner fortsatt, både ut og innvendig slik både rådhus og NHH ytre tak lekker. Der og også? I byen satt de og skjet i drikkevannet sitt for noen år siden. Byens borgere egne etterlatenskaper ble solgt som prima drikkevann av kommunen, og for max pris til sine egne innbyggere? Revisjonen avdekket at Kommunen ikke bare tatt seg betalt for driten, men tatt for mye betalt også? Sjefen for denne bragden i byen Bergen ble deretter landets helsestatsråd? Jaggu fungere folkestyret og demokratiet her i klovneriket vårt? Rettstaten …

Er vel best å få kronasjen,ut av landet før den beslaglegges,som er neste naturlige trekk fra amøbene!

Eine grausame salbe, Ollie, men sant! Er det en forutsetning for å bli politiker at man er overvektig og har varig svekkede sjelsevner ?
brahman
09.11.2019 kl 16:13 507


Må gjelde bare norske statsborgere ?

Men hva har da de, som hvert fjerde år går inn i valglokale, og stemmer på dem?
brahman
09.11.2019 kl 16:35 487


Det mange ikke synes å forstå, er at borgerlønnen deles ut til alle (over en viss alder), med likt beløp. dermed blir det helt rettferdig.
Drsom man ønsker å tjene mer, må man jobbe.

Tenk på de som ønsker å starte og drive en liten butikk eller annen virksomhet. De får en basisinntekt som dekker gruunleggende livsutgifter, slik at de lettere kan drive butikken. Det er bare ett eksempel.

Kanskje er et borgerlønn-system eneste måten at folk, og spesielt de unge, kan bosette seg i distriktene. Det kan ikke fortsette ar "alle" skal bo i byene og storbyene.

Pengene som mottas går ut igjen i økonomien og sirkulerer, og skaper og vedlikeholder arbeidsplasser.. Bedre det enn at de skal havne og ligge i lommene til store og rike korporasjoner.
Imprex
09.11.2019 kl 17:49 467

Endelig kan sparsommelige nullskatteytere få en basislønn de kan leve av:)

"Kanskje er et borgerlønn-system eneste måten at folk, og spesielt de unge, kan bosette seg i distriktene"

Ja du vil jo legge ned oppdrettsnæringen så da trenger de jo litt borgerlønn for å bo der når titusener av arbeidsplasser forsvinner.

Hue under armen ! Ingen feite dyslektikere er verdt min stemme! Avstår - inntil videre !
Imama
09.11.2019 kl 18:14 440

Meget bra, motstanderne kan jo regne på hva det koster å drive dagens Nav-system.
.777.
10.11.2019 kl 09:24 373

Så indoktrinerte som nordmenn nå er i velferdsstaten, og nå når hoveddelen av befolkningen parasitterer på de stadig færre som skaper verdier, så er nok borgerlønn den eneste logiske muligheten vi har til å kunne stoppe og reversere sosialiseringsprosessen.

Ryggmargsrefleksen sier dere at dette er marxistisk, men da har dere ikke tenkt grundig nok gjennom problemstillingen.

Alternativt har dere tenkt grundig gjennom det og er godt fornøyd med å late som dere er høyrefolk samtidig som samfunnet blir stadig mer kommunistisk mens deres «høyreparti» sitter i regjering?
.777.
10.11.2019 kl 09:33 368

Som Brahman skriver ovenfor er borgerlønn 100% rettferdig, i motsetning til dagens system hvor de sleipeste og lateste får mest, og de ærligste og flinkeste får minst.

Dagens system belønner latskap, sluhet, og sløsing, og straffer det motsatte. Det kalles incentiver, og incentiver virker, du får altså det du ber om. En nasjon bestående av late, sleipe, slubberter uten hverken arbeidsmoral eller annen moral.

Norge har blitt et parasittvelde.
.777.
10.11.2019 kl 10:20 356

Når jeg argumenterer for borgerlønn så er det altså fordi jeg anser det som den eneste demokratiske veien vekk fra sosialiseringa og mot den friheten ekte høyrepolitikk representerer, der enkeltindividets rettigheter er ukrenkelige, uansett hvor gode motivene for det motsatte måtte være, og hvor staten er til for folket, ikke omvendt som i dag.

Når jeg argumenterer for borgerlønn så er tanken at den skal erstatte alle dagens velferdsordninger og statsstøtte. Alle skal få det samme uansett, 100% rettferdig altså, og alle skal stå fritt til å jobbe og tjene ekstra penger i tillegg til borgerlønnen. Jeg ønsker altså å bruke borgerlønn til å snu dagens incentiver på hodet, fordi jeg som ekte høyremann har så sterk tro på enkeltindividet og den menneskelige natur, at jeg vet at det vil fungere. Jeg vet at Adam Smith hadde rett. Kutt lenkene og slipp folket fri, og folket vil helt på egenhånd, som ved hjelp av en usynlig hånd, reise seg fra sofaen og slippe skapertrangen sin løs.

Når jeg argumenterer for borgerlønn så er det fordi jeg ønsker å redusere antall offentlig ansatte, og størrelsen på byråkratiet som i dag kveler skaperlysten.

Borgerlønn skal altså ikke innføres i tillegg til dagens idiotiske ordninger, men erstatte dem.

Forsøk på innføring av borgerlønn må altså gjøres skikkelig, ikke bare komme på toppen av dagens ordninger, for da vil forsøket bli like mislykket som «skattelettene» (i realiteten skatteøkninger) til dagens såkalte Høyreregjering. Og idiotene kan da i ettertid slå i bordet og hevde at borgerlønn og skattekutt ikke fungerer, og derfor må vi bare fortsette på den kurs vi holder. Rett mot det sosialistiske stupet.
Redigert 10.11.2019 kl 10:27 Du må logge inn for å svare
børst
10.11.2019 kl 12:56 330

Borgerlønn har ingenting med høyrepolitkk å gjøre, det er en ide tatt rett ut fra ideene til kommunistiske ideologer. Men dette underbygger jo bare det jeg har skrevet i en årrekke, at de som i dag identifiserer seg som konservative og partiet Høyre er totalt korrumpert av marxistiske ideer, som nå har nådd et punkt der noen til og med mener at det er statens oppgave å brødfø en stadig økende underklasse som ikke kan eller gidder å jobbe. De pengene du vil gi til alle i form av borgerlønn, tas fra middelklassen i form av skatter og avgifter, og innskrenker deres frihet og muligheter til økonomisk uavhengighet.


Borgerlønn er en omskriving av Marx' tanker om det kommunistiske idealsamfunnet, der fellesskapets midler dekker alles behov, uavhengig av ens innsats.

"I en høyere fase av det kommunistiske samfunn, etter at individenes slavebundne underordning under arbeidsdelingen og, dermed også motsetningen mellom åndsarbeid og kroppsarbeid er forsvunnet; etter at arbeidet ikke bare er blitt et middel til livets opphold, men selv er blitt det fremste livsbehov; etter at også produksjonskreftene har vokst samtidig med individenes allsidige utvikling og alle kildene til fellesskapets rikdom flyter mer rikelig - først da kan den snevre borgerlige retts horisont helt overskrides og samfunnet skrive på sine faner: «Fra enhver etter hans evne, til enhver etter hans behov"
– Karl Marx

NAV legger i dag beslag på 1/3 av statsbudsjettet. At NAV har vokst for mye og at det har blitt for enkelt å kvalifisere seg til stønader fra det offentlige er en helt annen diskusjon. Å legge ned NAV og heller kalle denne ressursbruken for "borgerlønn" er en total kapitulasjon for marxistiske ideer. Man burde heller ha som mål å stramme kraftig inn på bruk av fellesskapets midler til stønader.

Andelen av BNP som kontrolleres av Staten er en indikator på hvor sosialistisk samfunnet er.
Redigert 10.11.2019 kl 13:30 Du må logge inn for å svare
.777.
10.11.2019 kl 13:30 318

Ok, men har du virkelig tenkt grundig nok gjennom dette?

Ser du størrelsen på statsbudsjettet, vi snakker om et statlig forbruk hinsides enhver fornuft. Ser du triksingen med arbeidsledighetstallene. Ser du de 1,5 millionene på diverse trygdeordninger, nesten én million offentlig ansatte, 300 tusen sysselsatte i statseide bedrifter (bla 4000 i NRK). Ser du alle de ansatte i privat sektor som liksom skal betale for moroa, men som allikevel mottar statsstøtte. Ser du hvordan statsmakten eser ut. Hvordan byråkratiet eser ut. Hvordan lovboka og forskriftsbunken vokser. Ser du hvordan verdiskaperne sniker seg stille ut bakdøra, og hvordan de angripes hvis de våger å fortelle hvorfor. Ser du at incentivene virker og at majoriteten av den norske befolkning i dag kan klassifiseres som parasitter. Ser du hvordan samfunnet sosialiseres. Ser du at denne regjeringen er verre enn den forrige, og at sånn har det vært i mange tiår, uansett hva folket stemmer. Forstår du at det ender med kollaps. Ser du problemet?

I såfall, hvordan ser du for deg å fikse det?

Hvordan skal du få en nasjon av parasitter til å stemme på noe annet enn mer gratis lunsj?

Jeg er enig med deg i at høyre og frp har blitt like marxistiske som alle de andre partiene, derfor stemmer jeg heller ikke på dem. Så sett deg inn i problemet og tenk ut en løsning før du kaller meg marxist. Jeg ville lagt ned hele velferdsstaten hvis jeg kunne, og bare tanken på det pleier å gi selv de mest hardbarka «høyrefolka» i FrP frysninger på ryggen.

Norge har kanskje ett høyreparti, kanskje, og det heter Liberalistene og får maks 1% av stemmene. Hele Norge er et stort sosialistbol, og demokratiet er et teater, der folket tillates å stemme frem sitt favoritt sosialistparti.
børst
10.11.2019 kl 13:39 310

Borgerlønn gjelder de budsjettene som NAV i dag forvalter. Alle øvrige offentlige ansatte må vi holde utenfor, det er en annen diskusjon.
Ser man bort fra et økende antall pensjonister grunnet en stor etterkrigsgenerasjon, så er det innvandringen fra ikke-vestlige land som står for den største økningen i NAV-budsjettene. Ikke-vestlig innvandring er ikke bærekraftig og må stoppes. Hvis ikke, vil NAVs andel av fellesskapets midler bare fortsette å øke. Kontantstøtten er også en enorm utgift, og bidrar til å holde fødselstallene blant ikke-vestlige innvandrere kunstig høye, og at de holder barna borte fra barnehagen ,der de kunne ha lært seg norsk bedre og blitt mer integrert.

På kort sikt:
- Innvandringsstopp
- Avskaffe kontantstøtten
- Stille knallharde krav til hvem som kan få trygd. Kan du gå til nærmeste NAV-kontor, kan du jobbe!


Men som du skriver, så har snylteklassen av demografiske årsaker nådd en kritisk masse, og partiene som lover mer gratis lunsj (som de tar fra den arbeidende middelklassen) vokser og kommer til å vokse i årene som kommer. Løpet er i realiteten kjørt og det gjelder bare å forberede seg så godt man kan på det som kommer.
Redigert 10.11.2019 kl 13:51 Du må logge inn for å svare
.777.
10.11.2019 kl 13:48 306

Borgerlønn er den eneste logiske måten å få sosialister til å stemme vekk sine velferdsordninger på.

Med borgerlønn til alle gjeninnføres incentivene som har skapt sivilisasjonen.

Du må tenke mer over dette.

Dette er jo uansett bare en filosofisk debatt, det kommer ikke til å skje uansett, all empiri tilsier det. Sosialiseringa kommer til å fortsette til systemet kollapser av seg selv. All historie tilsier det.

Norge har verdensrekord i sykemeldte. Verdensrekord i trygdede. Verdensrekord i offentlig sysselsatte. Verdensrekord i offentlig forbruk.

Og fem år med «høyreregjering» har ikke lagt noen brems på utviklingen, tvert imot.
.777.
10.11.2019 kl 13:56 296

Det er forresten systemet det er noe feil med, ikke innvandrerne. Det blir helt feil å skylde på dem. Det er for lettvint.

Jeg har hatt ansatte fra tidligere østblokk og selv sett hvordan disse kan forvandles fra hardbarka kapitalister med enorm arbeidsevne og vilje, til sleipe slabbedasker etter å ha vært noen år i Norge og lært seg systemet.

Det samme gjelder i aller høyeste grad nordmenn selv som har fått inn sosialiseringa med morsmelka. En nasjon av latsabber og parasitter har vi blitt, takket være systemet.

Kutt lenkene og slipp folket fri.

Legg ned velferdsstaten!
.777.
10.11.2019 kl 13:59 292

Hadde jeg vært diktator i Norge skulle dere fått oppleve andre boller. Da hadde Fredriksen kommet hjem og Inga Marte blitt hivd på hue og ræva ut.
børst
10.11.2019 kl 14:03 289

Hvis denne borgerlønnen er noe som alle skal få, uansett om de er i jobb eller ikke, så vil ikke det redusere utgiftene som i dag forvaltes av NAV. Utgiftene vil mangedobles.

Om det er 6 millioner norske statsborgere som alle skal få en minimumsinntekt de kan leve av, la os si 250.000 i året, så blir det 1500 milliarder.
Hvordan skal dette finansieres? Skal de som er i jobb måtte tilbakebetale alt det de fikk i form av skatt? Man kan jo ikke ta noe fra de som allerede ligger på eksistensminimum.
Redigert 10.11.2019 kl 14:04 Du må logge inn for å svare
.777.
10.11.2019 kl 14:21 284

Det er 5,3 millioner innbyggere i Norge, ikke 6. Og statsbudsjettet er da allerede nesten oppe i 1500 milliarder i dag...og incentivene vil gi enorm økonomisk vekst når alle tillates å jobbe og skape verdier i tillegg til borgerlønnen....men hvis du føler deg klar for å se skogen for alle trærne og tenke litt utenfor den tillærte boksen så skal du få en langt bedre løsning.

Hvis du vil ha sannheten fra meg på hvordan jeg mener det bør finansieres, så skal du få den, men når ikke du har forstått hvorfor jeg argumenterer for borgerlønn så detter du nok av stolen nå: den skal finansieres med digitale penger, som skapes på en datamaskin. Penger er nemlig ikke en begrenset ressurs lenger som må graves opp av bakken, ergo er det altså ikke lenger noen logisk grunn til at staten overvåker, etterforsker, og straffer befolkningen for å beholde noe av sin verdiskapning selv. Penger er i dag en ubegrenset ressurs som kan skapes med et tastetrykk. Hele grunnlaget for innkreving av skatt, og dermed også den historiske kampen mellom staten og folket, forsvant da gullstandarden ble forlatt i 1971. Den ble bare hengende igjen av gammel vane, selv om grunnlaget forsvant under pengereformen.

Jammen hva med inflasjonen sier du da, for den har du blitt skremt med siden du var liten, det er jo derfor ingen norske regjeringer har kunnet bygge eller vedlikeholde infrastrukturen i landet, og da svarer jeg: har du kikket på kronekursen i det siste, for den forteller deg nemlig alt du trenger å vite om hva verden utenfor mener om verdens rikeste, flinkeste, og lykkeligste land og molbopolitikken som føres her.
børst
10.11.2019 kl 14:49 273

Kronekursen gjenspeiler galskapen som frontes av en hel oppvoksende generasjon, enten det gjelder "borgerlønn finansiert med kryptovaluta" eller "det grønne skiftet". Kronekursen har fram til nå falt i prosent tilsvarende næringsvirksomheten MDG vil legge ned om de får makt, ca. 30%. Om de utenlandske valutahandlerne i tillegg får kjennskap til at ledende politikere på Vestlandet sysler med tanken om å innføre borgerlønn, kan kronekursen fort falle 30% mer.
Redigert 10.11.2019 kl 15:09 Du må logge inn for å svare
.777.
10.11.2019 kl 15:09 267

Jeg snakker ikke om kryptovaluta men helt vanlige norske digitale kroner. Borgerlønn er som sagt en filosofisk diskusjon, jeg forstår at nordmenn flest elsker sin velferdsstat og sine velferdsgoder og derfor ikke ønsker noen endringer, og at systemet derfor må få lov å kollapse før det blir noen endringer av betydning.

Det er heller ikke bare Norge som er skakkjørt men i følge kronekursen er det mer skakkjørt her enn andre steder.

Verden er i en pågående statsgjeldskrise, når den kollapsen kommer vil det bli tøffe tak i mange land. Det vil fremtvinge endringer, forhåpentligvis til det bedre. Jeg håper at løsningen vil bli å avslutte den historiske kampen mellom staten og folket, om folkets penger, at statene slutter å finansiere sitt overforbruk med rentebærende statsgjeld og heller går for en strengt begrenset og regulert stat som finansierer seg selv med pengetrykking.
.777.
10.11.2019 kl 15:11 266

De siste årene har kronekursen falt med over 50% målt mot verdens reservevaluta usd. Det sier litt når USA styres av en orange idiot, mens Norge styres av oppegående folk.
børst
10.11.2019 kl 15:13 263

USA og Europa befinner seg i en særstilling ettersom dollar og euro er dominerende verdensvaltuaer. Dette gjør at de kan utstede billioner av ny gjeld hvert eneste år uten at kursen kollapser. Norske kroner er en helt marginal, ubetydelig fillevaluta, som er i ferd med å miste all tillit globalt. Kronekursen befinner seg på kanten av stupet og kan bli totalt verdiløs om det kommer flere idiotutspill fra venstreorenterte tullinger som ønsker å eksperimentere med norsk økonomi.

Jeg spår at allerede neste regjering vil bli nødt til å avskaffe norske kroner til fordel for euro. Da får idiotene et enormt handlingsrom til å gjennomføre tullete eksperimenter med økonomien. Vi kan til og med få negativ rente.
Redigert 10.11.2019 kl 15:16 Du må logge inn for å svare
.777.
10.11.2019 kl 20:18 234

Takk og pris er det ingen fare for at en 0,1 prosenter som meg blir protestvalgt i Norge. Jeg ville nok blitt langt mer utskjelt enn Donald Trump hvis jeg hadde ryddet opp i dette sosialistbolet, selv med borgerlønn til alle.

Borgerlønn uten å jobbe, ja dette gir tro på den Norske krona som vil gå helt i dass. Alle blir like fattig og dum
HanVann
10.11.2019 kl 20:49 211

Du vil ikke rydde, det er greit.
Ditt mål er o,1 og selv stemmetall opp med en person blir 100 p.p mer enn 0,1.og det vil bli en skremmende opptur for ditt party så derfor sier jeg konstant mot din frihet som jeg stenger for.
0,2 er en for mye.
brahman
10.11.2019 kl 20:51 209


"Kan du gå til nærmeste NAV-kontor, kan du jobbe !"

Og hvilke jobber er det du egentlig snakker om ??

Dessuten veit du vel at NAV i helt ninimal grad driver arbeidsformidling !
.777.
10.11.2019 kl 21:02 199

Den norske krona er i dass alt. Nesten hele landet er på oljetrygd, statsstøtte, eller sysselsatt som papirflytter i det offentlige for å pynte på statistikken. Og det blir bare verre og verre uansett hva du stemmer på.

Og som forventet reagerer alle negativt på forslag som kan snu skuta, ergo er det intet ønske om endring. Neste valg tropper 75-80% av det norske folk igjen trofast opp for å stemme på sitt favoritt sosialistparti.
.777.
10.11.2019 kl 21:13 192

Moro å se hvordan sosialdemokratene fra Rødt til FrP plutselig er helt samstemte og på lag, når deres elskede velferdsstat angripes.

Han hadde nok rett han glupingen som proklamerte at vi er alle sosialdemokrater. Dvs. alle - 0,1%.
Imprex
10.11.2019 kl 21:20 180

Med andre ord er mange allerede på borgerlønn. Borgerlønn med oppmøteplikt;)