Holmenkollåsen som ny vindmøllepark


Verden trenger fornybar energi og selv om vindmøller rydder av veien litt fugl og insekter, er vindparkene klart den beste kilden til fornybar energi og strøm.

Oslo området og vestkanten spesielt har den største konsentrasjonen av elbiler relativt til folketall i verden. Den beste måten å sikre nok strøm til elbilene er å bygge nye vindmølleparker i Holmenkollåsen. Området er godt egnet for utbygging og det blåser friskt. Vindmøller på toppen av Oslo vil også tjene som et viktig symbol for Norges mål om å bli et fyrtårn innen fornybar energi og klimapolitikk.


Max