Goodtech ASA - (himmel) ferden fortsetter


Jeg undrer over denne formuleringen, burde det stått et tidsperspektiv eller vært utdypet ytterligere;

Goodtech ASAs (”Goodtech”) prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse skal legge grunnlaget for den langsiktige verdiskapingen til beste for aksjonærer, ansatte, kunder, leverandører og andre interessenter.

Er redd for at begrepet LANGSIKTIG VERDISKAP(N)ING har fått en liiiitt annen betydning etter dette .......

Fra nesten femtilappen intradag til under 6 kroner er fasiten de siste 10 år. Som vel - helt korrekt - er det motsatte av LANGSIKTIG VERDISKAP(N)ING:

Redigert 05.06.2018 kl 20:05 Du må logge inn for å svare